.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Kõik Jumala tõotused on tingimuslikud
01.09.2012 - (2112)

Heb.13,1-5: "Vendade armastus jäägu püsima! Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõningad ilma teadmata külalisteks vastu võtnud ingleid. Pidage meeles vange, otsekui oleksite kaasvangid, ja vaevatuid, sest ka teie olete veel ihus. Abielu olgu igapidi au sees ja abieluvoodi rüvetamata! Sest Jumal nuhtleb hoorajaid ja abielurikkujaid. Teie meelelaad olgu rahaahnuseta; olge rahul sellega, mis teil on. Sest Tema on öelnud: "Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!"
Imeline tõotus, kas pole? "Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!" Paljud on leidnud sellest lohutust ja kinnitust oma eluraskustes. Kuid täna tahan ma juhtida teie tähelepanu sellele, see tõotus on vaid osa pikemast kirjakohast – millestki, mida Jumal ütleb oma rahvale. Ja mis Ta siin veel ütleb? "Vendade armastus jäägu püsima! Ärge unustage külalislahkust... Pidage meeles vange... Abielu olgu igapidi au sees ja abieluvoodi rüvetamata!... Teie meelelaad olgu rahaahnuseta; olge rahul sellega, mis teil on." Ja alles siis, kui need asjad kehtivad meie elus, tõotab Jumal: "Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!"
Mitte ainult see tõotus, vaid kõik Jumala tõotused on tingimuslikud. See võib meile mitte meeldida, kuid just nii see on. Võib-olla ajab meid segadusse tihti rõhutatud väide, et erinevalt inimeste armastusest on Jumala armastus tingimusteta. Ja see on õige. Kuid see, et Jumala armastus on tingimusteta, ei tähenda, et ka Tema tõotused on tingimusteta. Jah, Jumala armastus on tingimusteta ja erapooletu, kuid Tema tõotused on tingimuslikud!
On üks teine kirjakoht Jumala tõotusega, mis on üsna selle sarnane. Meile väga meeldivad need Jeesuse hüvastijätu sõnad Matteuse evangeeliumi viimases salmis: "Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma-ajastu otsani!" Aga kas me mäletame ka Jeesuse ülejäänud sõnu selles kontekstis? Millal täitub see tõotus? Ta ütles – Mat.28,19.20: "Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud." Raske ülesanne; tõsine töö! Aga neid, kes seda misjonikäsku täitma asuvad, julgustab Jeesus: "Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma-ajastu otsani!"
"Teie olete mu sõbrad," ütleb Jeesus julgustavalt, "kui te teete, mida mina teid käsin" (Joh.15,14). Nii et järgmine kord, kui me laulame: "Oh, kui hea on Sõber Jeesus", mõtleme sellele! Kas me teeme kõik, mida see suur Sõber on käskinud?
Või kuidas on selle tõotusega, mida me ka nii väga armastame: "Jumal laseb kõik tulla heaks..." Jah, ühel tingimusel: "...kui me Teda armastame!" Täpsemalt kõlab see nii: "Aga me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb (Rom.8,28). Ja kuidas me näitame üles oma armastust Jumala vastu? "Kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu!" ütles Jeesus (Joh.14,15). Johannes on selle uue tõlke Piiblis sõnastanud nii: "See ongi Jumala armastamine, et me peame Tema käske, ja Tema käsud ei ole rasked!" (1.Joh.5,3), lisades samas: "Ja see käsk on meil Temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda!" (1.Joh.4,21).
Jumal ei tõota, et me selles elus kogeme vaid häid asju; aga Ta tõotab, et kui me Teda armastame, elades Tema seaduste järgi ja armastades üksteist, siis tulevad meile heaks ka halvad asjad, mida me selles patuses maailmas kogeme. Kõik tuleb siis meile heaks – ka kõige rängemad läbikatsumised, haigused ja isegi surm!
Peetrus kirjutab, et Jeesuses "on meile kingitud kallid ja suurimad tõotused, et te nende läbi saaksite osa jumalikust loomust...," kuid ka tema jätkab, seades tingimuse: "...kui te olete põgenenud ära hukkumisest, mis on maailmas himude tõttu; siis kandke sellesama pärast kõikepidi hoolt ja osutage oma usus vooruslikkust ja vooruslikkuses tunnetust, tunnetuses taltumust, taltumuses kannatlikkust, kannatlikkuses jumalakartust, jumalakartuses vennaarmastust ja vennaarmastuses armastust kõikide vastu." (2.Pet.1,4-7).
Kui mind 39 aastat tagasi kutsuti evangeeliumitöösse, vajasin ma julgustust. Palvetanud selle pärast ja avanud seejärel Piibli, leidsin kohase julgustuse Jumala tõotuse näol Joosuale. Leidsin selle olevat väga sobiva. Oli ju Eesti adventkoguduse pastorite seas toimumas põlvkondade vahetus. Türil läks vana pastor pensionile ja mind saadeti tema tööd jätkama. Ja nii ma lugesin:
"Ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su eluajal; nõnda nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga, ma ei lahku sinust ega jäta sind maha! Ole vahva ja tugev, sest sina pead andma sellele rahvale pärisosaks maa, mille ma vandega nende vanemaile tõotasin neile anda! Ole ainult vahva ja hästi tugev, tehes hoolsasti kogu käsuõpetuse järgi, mille mu sulane Mooses sulle andis; ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed! Ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!" (Jos.1,5-8).
Kas panite tähele? Auline tõotus, kuid see pidi täituma teatud tingimuste täitmisel. Ole vahva ja tugev! Tee hoolsasti kogu Jumala käsuõpetuse järgi! Kui sa need tingimused täidad, "õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!" "Ma olen sinuga," tõotab Jumal, "ma ei lahku sinust ega jäta sind maha!" Jumal täitis oma tõotuse Joosua elus ja Jumal on täitnud oma tõotuse ka minu elus! Jumal täidab alati oma tõotused, kui me täidame tingimused!
Vaadelgem täna siis veelgi mõningaid Jumala tõotusi, mille juures me vahel kaldume mõtlema, et kui Jumal on seda öelnud, siis Ta võlgneb meile selle täitumise – unustades, et ka meie võlgneme Talle midagi!
1. JUMAL ON TÕOTANUD RAHULDADA MEIE VAJADUSED.
Flp.4,19 kirjutab Paulus: "Aga küll minu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda auga Kristuses Jeesuses." Ps.37,25 teatab Taavet: "Ma olin noor ja sain vanaks; aga ma pole näinud õiget hüljatuna ega tema lapsi leiba otsivat!" Ikka ja jälle tuletatakse meile meelde nii Vanas kui Uues Testamendis, et Jumal hoolitseb meie eest. Ta täidab meie vajadused, mitte tingimata meie soovid; me peaksime mõistma, et on suur vahe soovide ja vajaduste vahel.
Ta on tõotanud täita meie vajadused ja vahel me vajame... distsiplineerimist, korrale kutsumist, võib-olla koguni sakutamist või vastu sõrmi löömist – või midagi veelgi valusamat, et pöörduda kurjalt teelt õigele teele. Me võime vajada õppetundi. Ma olen õppinud palvetama: "Jumal, kingi mulle kogemusi, mis viiksid mind Sulle lähemale! Jumal, kingi mu lastele kogemusi, mis tooksid neid Sulle lähemale! Jumal, anna meile, mida me tõeliselt vajame! Mitte tingimata, mida me tahame, aga mida me vajame, et tulla Sulle lähemale, et meie elus täituks Sinu tahtmine!"
Kuidas õpetas Jeesus meid palvetama? "Meie Isa, kes oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi; Sinu riik tulgu; Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal; meie igapäevane TORT anna meile tänapäev..." (Mat.6,9-11). Kas nii? Ei! "Meie igapäevane LEIB anna meile tänapäev." Leib sümboliseerib meie vajadusi, tort tahtmisi. Jumal täidab meie vajadused, mitte tingimata tahtmised.
Vanast Testamendist leiame tihti ka tingimusliku tõotuse koos hoiatusega, nagu näiteks – 5.Ms.11,13-17: "Ja kui te tõesti kuulate mu käske, mis ma täna teile annan, nõnda et te armastate Jehoovat, oma Jumalat, ja teenite Teda kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, siis annan mina teie maale vihma omal ajal, varajase ja hilise vihma, ja sa koristad kokku oma teravilja, viina ja õli. Ja ma annan sinu väljal rohtu su lojuste jaoks; sina ise sööd ja su kõht saab täis. Hoidke, et teie süda ei laseks ennast meelitada ja et te ei kalduks kõrvale ega teeniks teisi jumalaid ega kummardaks neid, muidu süttib Jehoova viha põlema teie vastu ja Ta suleb taeva, nõnda et vihma ei saja ja maa ei anna saaki, ja te hävite kiiresti sellelt healt maalt, mille Jehoova teile annab!" Ja isegi siis, kui rahvas on oma halva valikuga ära teeninud õnnetuse, pakub Jumal veel lootust, kuid... ikka tingimuslikult. Näiteks vastas Ta Saalomoni palvele – 2.Aja.7,14: "Kui siis minu rahvas, kellele on pandud mu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa!"
Jah, Jumal on tõotanud hoolitseda meie eest, meid aidata ja päästa, kui me vaid täidame omapoolsed tingimused.
2. JUMAL ON TÕOTANUD VASTATA MEIE PALVETELE.
Mat.7,7.8 on kirjas Jeesuse tõotus: "Paluge, siis antakse teile; otsige, siis te leiate; koputage, siis avatakse teile. Sest igaüks, kes palub, see saab ja kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele avatakse." See näib kindlustavat meile kõik selle, mis me Jumalalt palume. Kuid kas see on ikka nõnda. Teiste palvest kõnelevate kirjakohtade uurimine näitab, et ka see tõotus on tingimuslik.
Taavet laulis – Ps.4,4: "Jehoova kuuleb, kui ma hüüan Ta poole!" Ilus ja julgustav tõotus, kuid kas te teate konteksti? Ühel pool seda tõotust seisab kirjutatud: "Tundke ometi, et Jehoova imeliselt kohtleb oma VAGA" (s. 4 1. osa) ja teisel pool: "Värisege, ärge tehke pattu!" (s. 5). Nii et ka palvekuulmise tõotus on mähitud tingimuste paberisse!
Iiobi raamatus on kirjutatud – Iob.22,27: "Kui sa Teda palud, siis Ta kuuleb sind, ja sina saad tasuda oma tõotused!" Jälle on palvekuulmine seotud tingimusega!
Mat.21,22 seab Jeesus palvekuulmise tingimuseks uskumise, öeldes: "Ja kõik, mida te iganes palves palute uskudes, seda te saate!" Jeesuse apostel Johannes kirjutab teisest tingimusest – 1.Joh.5,14: "Ja see on see julge avameelsus, mis meil on Tema ees, et kui me midagi palume Tema tahtmist mööda, Ta kuuleb meid." Jeesus andis meile selles eeskuju, paludes Ketsemani aias – Luk.22,42: "Isa, kui Sa tahad, siis võta see karikas minult ära; ometi ärgu sündigu minu, vaid Sinu tahtmine!" Ja, kujutage ette, Isa ei täitnud Jeesuse tahtmist! Aga palvet Ta kuulis ja vastas sellele, saates oma ingli Jeesust kinnitama, nagu teatab järgmine salm (s. 43).
Ja ikka rõhutatakse Piiblis palvekuulmise tingimusena Jumala tahte täitmist, teadlikust patustamisest loobumist. Jes.59,1.2: "Vaata, Jehoova käsi ei ole päästmiseks lühike ega ole Ta kõrv kuulmiseks kurt, vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele, teie patud varjavad Tema palge teie eest, sellepärast Ta ei kuule! Ja Ps.66,18: "Kui oleksin näinud oma südames nurjatust, ei oleks Issand mind kuulnud!"
Ja veel üks tingimus, mille täitmata jätmise pärast ei saa eriti paljud palved vastatud. Jakoobus kirjutab – Jak.4,3: "Te palute ja ei saa, sest te palute pahasti, tahtes seda kulutada oma himudes." Isekad palved ei meeldi Jumalale, sest Jumal vihkab isekust.
Nii et Jumal tõesti kuuleb meie palveid ja vastab neile, kui me vaid täidame omapoolsed tingimused.
3. JUMAL ON TÕOTANUD ANDESTADA MEILE PATUD.
Ka pattude andestuse tõotus on mähitud tingimuste paberisse. Näiteks kirjutab Jesaja – Jes.1,18: "Tulge nüüd ja seletagem isekeskis, ütleb Jehoova! Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks; kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks!" Suurepärane tõotus! Aga esitatud millises kontekstis? Sellele eelnev salm ütleb – Jes.1,17: "Õppige tegema head, nõudke õigust, laitke rõhujat, tehke vaeselelapsele õigust, lahendage lesknaiste kohtuasju!" Ja sellele järgnev salm teatab – Jes.1,19: "Kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat!" Veidi hiljem kirjutab sama prohvet – Jes.55,7: "...sest Tema [Jumal] annab palju andeks!" Sõna "sest" aga viitab tingimuste olemasolule. Ja nii me loeme terve salmi: "Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted ning pöördugu Jehoova poole, siis halastab Tema ta peale; ja meie Jumala poole, sest Tema annab palju andeks!"
Jeesus ütles Mäejutluses – Mat.6,14: "Sest kui te annate andeks inimestele nende eksimused, siis annab teie taevane Isa ka teile andeks." See on jällegi üks tingimus, mis tuleb meie poolt täita, kui soovime saada Jumalalt andestust. Ja siis on muidugi Johannese esimese kirja esimese peatüki tõotused ja nende täitumise tingimused. 1.Joh.1,7-9: "Aga kui me käime valguses, nõnda nagu Tema on valguses, siis on meil osadus üksteisega, ja Jeesuse Kristuse, Tema Poja veri puhastab meid kõigest patust. Kui me ütleme, et meil ei ole pattu, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meie sees. Kui me oma patud tunnistame, on Tema ustav ja õige, nii et Ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust."
Nii et Jumal täidab oma tõotuse andestada meile kõik meie patud, kui me vaid täidame selleks Piiblis esitatud tingimused.
4. JUMAL ON TÕOTANUD IGAVEST ELU.
Jumalal on meile palju imelisi tõotusi, kuid me ei saa täna lõpetada ilma nimetamata igavese elu tõotust. Johannes kirjutab – 1.Joh.2,25: "Ja see on tõotus, mille Tema meile on tõotanud: igavene elu." Kuid ka see tõotus on mähitud tingimuste paberisse ning olgem usinad neid täitma! Paulus kirjutab – Rom.6,23: "Patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas!" Me saame igavese elu, kui oleme "Kristuses Jeesuses, meie Issandas!" Johannes kirjutab – 1.Joh.5,11: "Ja see on see tunnistus, et Jumal on meile andnud igavese elu ja see elu on Tema Pojas." Meil on igavene elu, kui oleme Jeesuses! Jakoobus kirjutab – Jak.2,5: "Kuulge, mu armsad vennad, kas ei ole Jumal valinud selle maailma vaesed saama rikkaiks usus ja kuningriigi pärijaiks, mille Ta on tõotanud neile, kes Teda armastavad?" Me saame igavese elu, kui armastame Jumalat. Jah, nagu kirjutab Paulus – 1.Kor.2,9: "Mida silm ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud ja mis inimese südamesse ei ole tõusnud, mis Jumal on valmistanud neile, kes Teda armastavad!"
Selle tõotusega on täna ilus lõpetada, pidades meeles, et kõikide Jumala tõotuste täitumine meie elus oleneb meie suhtumisest Jumalasse!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv