.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6526)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Otsijad leiavad
03.07.2004 - (1752)

Luk.11,9-13: "Ka mina ütlen teile: paluge, siis antakse teile; otsige, siis te leiate; koputage, siis avatakse teile. Sest igaüks, kes palub, see saab, ja kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele avatakse. Ent missugune isa on teie seas, kellelt poeg palub kala, et ta annaks sellele kala asemel mao? Või kui ta palub muna, ta annaks talle skorpioni? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, märkate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes Teda paluvad."

Jeesus esitab siin kolmekordse üleskutse sirutuda millegi järele, mida inimene vajab: "Paluge, otsige, koputage!"

Inimene on üks rahutu hing – rahutu sellepärast, et ta igatseb millegi või kellegi järele. Ja ta ei rahune enne, kui ta selle saab. Imeline on sealjuures see, et inimhinge petta on peaaegu võimatu. Kala asemel madu inimhinge ei rahulda, muna asemel skorpion ka kedagi ei rahulda. Või toome meile elulähedasemaid näiteid: isikute asemel asjad inimhinge ei rahulda, armastuse asemel raha ka inimhinge ei rahulda!

Kuid enam kui kõiki teisi isikuid vajab inimhing Jumalat. Sellest räägib kas või see, et paganad, kes lahkusid elavast Jumalast, mõtlesid enestele ise välja jumalad – inimhing lihtsalt ei saa rahu ilma Jumalata! Ja põhjus, miks tänapäeva inimesed on nii rahutud, ongi selles, et neil on nii vähe Jumalat! Inimhing lihtsalt vajab Jumalat, ta on nii loodud! See on Jumala olemasolu kõige veenvamaks tõendiks!

Ja nüüd pöördub Jumal inimese poole, öeldes: "Paluge, siis antakse teile (kõike, mida te vajate)!" Võib-olla mõni inimene ei saa aru üleskutsest, või tundub see talle liiga orjalikuna – paluda! See oleks nagu kerjamine! Sellepärast esitab Jumal sama üleskutse teiste sõnadega, mis peaks paremini sobima aktiivsetele inimestele: "Otsige, siis te leiate!" Ja kui mõni inimene ikka veel ei saa aru kutsest või näivad kõik uksed tema jaoks suletud olevat, siis julgustab Jumal teda sõnadega: "Koputage, siis avatakse teile!"

Kolm üleskutset, kolm tõotust – sellest peaks piisama kõigile! Kuid – oh, ei! – Jumal nii väga soovib rahuldada inimhinge, et Ta kordab üleskutset uuesti algusest peale, rõhutades, et see käib kõigi kohta: "Sest igaüks, kes palub, see saab, ja kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele avatakse!"

Jumal mõtleb igaühele, Ta armastab igaüht, Ta kutsub igaüht ja Ta tõotab rahuldada igaüht! Kuidas keegi iganes Jumala juurde tuleb – kas paludes, otsides või koputades – ta rahuldatakse. Igale palujale vastatakse – isegi siis, kui ta peaks paluma arglikult: Jumal, kui Sa oled olemas... Tõe otsija leiab alati Jumala (sest lahus Jumalast ei ole tõde). Skeptikul aga tasub vaid koputada usu uksele, kui see juba avaneb.

Mõistate, inimesel tuleb midagi endal teha, et tema hing saaks rahuldatud; ta peab ilmutama oma soovi, igatsust – kas siis paludes, otsides või koputades; see annab Jumalale õiguse ja võimaluse tema heaks tegutseda. Jäädes ükskõikseks, passiivseks, kaotab inimene kõik.

Kuid ükskõikseks jääda polegi nii lihtne, sest inimene on loodud nii, et ta ei ole rahul enne, kui on leidnud varjupaiga Jumalas. Kui soovitakse vältida Jumalat, ollakse sunnitud rahuldama (või rahustama) oma hinge kuidagi teisiti. Vähemalt üritatakse seda teha. Sellepärast otsitaksegi järjest uusi elamusi. Mida kõik maailmas ei tehta selleks, et vaid olla hõivatud millegi huvitava, ahvatleva, erutava ja põnevaga. Ütleme otse välja: mida kõik Saatan ei tee selleks, et inimestel ei oleks aega, huvi ega isegi sobilik mõelda Jumalale! Tõepoolest, Soodomas ei ole aega, huvi ega isegi mitte paslik mõelda Jumalale! Ja mille poolest erineb tänapäeva maailm Soodomast? Vast ainult selle poolest, et lõbu ja meelelahutuste ampluaa on tunduvalt laienenud! Ei kainesta katastroofilise kiirusega leviv AIDS-i surmaviiruski lõbujanulist, erutavaid hallutsinatsioone ihaldavat rahvast! Vaadatakse kõike, katsutakse kõike, proovitakse kõike, tegeldakse kõigega, süüakse kõike, juuakse kõike, hingatakse sisse kõike ja süstitakse sisse kõike, mis vaid erutaks rohkem meeli! Nii üritatakse täita tühjust, mis tuleneb Jumala puudumisest südames.

Vaadates inimest selles maailmas, ütleb Jeesus kurvalt, nagu kord Jumalast taganenud Iisraeli rahvale – Luk.19,42: "Kui sina teaksid sellel päeval, mis sinu rahule tarvis läheb! Ent nüüd see on pandud varjule sinu silmade eest."

Aga tõotus on: kes otsib, see leiab; igaüks, kes otsib, see leiab!

Maailmas on palju otsivaid inimesi, kelle südames ei ole rahu. Suur küsimus on: kust otsida? Kus on see õige koht? Inimene võib tunda oma vajadust, ta võib olla suures hädas, kuid ta ei saa abi, kui ta ei otsi seda õigest kohast. Me võime sellekohase näite leida ka oma Piiblist. Mrk.5,25.26: "Ja seal oli naine, kes oli kaksteist aastat olnud veritõves ja oli saanud palju kannatada mitme arsti all ning oli kulutanud kogu oma vara, ilma et ta oleks mingit abi saanud, kuna haigus oli läinud veel pahemaks." Inimlik loogika küsib: milline on veel õigem koht ühele haigele minna, kui mitte arsti juurde? – ja kui üks arst ei aita, siis teise juurde...

Ja ometi oli see tema jaoks vale koht! Tema probleemi ei suutnud ükski neist lahendada! Vastupidi – häda läks veelgi suuremaks! Tuli leida õige koht, kuhu minna; ja selle ta ka leidis, kui ta otsis, sest igaüks, kes otsib, see leiab! Jutustus temast jätkub – Mrk.5,27-29: "See oli kuulnud Jeesusest ja tuli rahva seas Tema selja taha ja puudutas Ta kuube. Sest ta mõtles: kui ma aga puudutaksin Tema riideid, saaksin ma terveks. Ja kohe kuivas tema vereläte, ja ta tundis oma ihu vaevast terveks saanud olevat."

Ei tea, kas on tänapäeval maailmas veel inimest, kes pole kuulnud Jeesusest! Ma usun, et vähemalt iga otsiv inimene on Temast kuulnud! Aga kui sa oled Temast kuulnud, miks sa siis ei lähe Tema juurde, nagu see naine? See naine otsis algul valest kohast ja ei saanud rahuldatud, nüüd läks ta otsima teisest kohast, õigest kohast, ja leidis! Igaüks, kes otsib, see leiab! Mõni leiab kiiresti, mõne otsingud on väga pikad ja vaevarohked, kuid ka tema leiab, kui ta ei loobu otsimisest, sest tõotus on: igaüks, kes otsib, see leiab!

Kuid neid pikki ja vaevarikkaid otsinguid võib kergendada ja lühendada, kui otsida õigest kohast. Kasuta selleks lihtsalt oma loodud meelt – see on ka Jumala and! Kui su tuba on külm, siis sa ei hakka ju kaevama oma aiamaal, et leida kivisütt! Selle jaoks on oma kindlad kohad ja kaevandused! Sarnaselt ei ole ka mõtet otsida oma rahutule hingele palsamit juhuslikust kohast: mine oma hinge Looja juurde!

Me peame otsima õigest kohast, kuid unustada ei tohiks ka seda, et meil tuleb otsida õigel ajal! Taavet laulab – Ps.32,6: "Sellepärast palugu Sind kõik vagad sel ajal, kui Sa oled leitav; tõepoolest, suurte vete tõus ei ulatu mitte nende ligi!" Ja prohvet Jesaja kutsub üles – Jes.55,6: "Otsige Jehoovat, kui Ta on leitav, hüüdke teda, kui Ta on ligidal!"

Milline on see õige aeg? Eks ütle vanasõnagi: "Mis täna tehtud, see homme hooleta!" või jälle: "Tänasida toimetusi ära heida homse varna!" Parim aeg on täna, sest homme võib olla juba hilja! Seepärast manitseb ka Pühakiri – Heb.3,7.8: "Täna, kui te kuulete Tema häält, ärge paadutage oma südameid!"

"Täna" tähendab esimest võimalust, ja see esimene võimalus igaühele meist on siin ja praegu. Mõne hetke pärast me jääme palvesse ja see on parim aeg otsimiseks, koputamiseks ja palumiseks – kindla garantiiga, et sinu palvet kuuldakse ja sulle vastatakse!

Kuid enne palvesse jäämist siiski veel üks tähtis asi. Nimelt: mida otsida, mida paluda? Meil võib olla palju probleeme ja palju vajadusi, kuid ärme unustame, mida ütles Jeesus – Mat.6,33: "Ent otsige esiti Jumala riiki ja Tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!" Kui me palume igavesi väärtusi, antakse meile vajalikud ajalikud asjad meile pealekauba! Tänases üleskutses paluda, otsida ja koputada, juhitakse meie tähelepanu samuti ühele igavesele väärtusele. Kuulge – Luk.11,13: "Kui nüüd teie, kes olete kurjad, märkate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes Teda paluvad."

Püha Vaim on kalleim ja väärtuslikeim kõigist andidest – Ta on tõe Vaim, juhatades meid kõige tõe sisse, Ta on rahu Vaim, kinkides sügavaima sisemise rahu, Ta on armastuse Vaim, täites südame Jumala armastusega, Ta on mõistliku meele Vaim, avades meie mõistuse... Ta palvetab meie eest ja Tema seeselamine teeb meist Jumala lapsed. Me lugesime, et see on meie "Isa taevast", kes annab meile Püha Vaimu! "Meie Isa, kes oled taevas!..." (Mat.6,9), kas mitte nii ei õpetanud paluma Jeesus?

Kuidas Isale taevast meeldib, kui Tema laps palub, otsib ja koputab, otsides "Jumala riiki ja Tema õigust" – Jumala riiki, mis on õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus" (Rom.14,17). Palugem siis!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv