.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Ootame Hilist Vihma
08.08.2015 - (1077)

Me kõik oleme lugenud Piiblist Apostlite Tegude raamatut. Millised suured ja vägevad teod! Ka mujal Piiblis on räägitud suurtest ja vägevatest tegudest, kuid millegipärast on need selles raamatus meile kõige lähedasemad. Miks? Siin ei tegutse patriarhid ega prohvetid, kohtumõistjad ega kuningad, vaid lihtsad evangeeliumitöölised – sellised, nagu sina ja mina – lihtsad inimesed, kes usuvad, et Jeesus Kristus on Issand. Evangeeliumides on imelised vägevad teod, aga seal teeb neid Jumala Poeg. Meid puudutavad ikka kõige enam meiesuguste väikeste inimeste teod.
Aga kui suured teod! Lihtsad inimesed kõnelesid ja tuhanded inimesed pöördusid korraga. Sünagoogid ja paganlikud templid jäid järjest tühjemaks. Aga ühe uue usu liikmete arv järjest kasvas.
Ja kuidas tegutseti? Ilma rahata ületati rikkuse vastuseis. Ilma koolideta aeti ummikusse õpetatud rabid. Ilma poliitilise võimuta osutusid nad tugevamaks Sanhedrinist. Ilma sõduriteta olid nad võimsamad kui Rooma leegionid. Natukese ajaga tõsteti rist kõrgemale Rooma kotkast.
Milles peitus sellise edu saladus. Nelipühis. Kuid hiljem unustati järk-järgult salajane trepp ülemisse tuppa. Neljandal sajandil pandi lootus inimestele, meetoditele ja rahale ning kogudus kadus pimeda keskaja öösse. Jumala käsi tõi ta sealt välja ning jälle leidus mehi, kes ei häbenenud kanda tolmuseid põlvi.
Ja siin me oleme täna – viimased reformaatorid, Jumala rahvas, kelle huulil on järjest tihemini sõnad Hiline Vihm. Prohvet Joeli läbi ütleb Jumal – Joel.2,23; 3,1.2: "Ja teie, Siioni lapsed, hõisake ja rõõmutsege Jehoovas, oma Jumalas, sest Tema annab teile õiglaselt varajast vihma, saadab vihma teile alla, varajase ja hilise vihma nagu ennegi! ... Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale! Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi! Ja neil päevil ma valan oma Vaimu ka sulaste ja ümmardajate peale!"
Igale adventistile on selge, et see Joeli prohvetikuulutus ei hõlmanud vaid Nelipühi. Nelipühi on võrreldud varase vihmaga. Siis algas Püha Vaimu eriline ajajärk, mida tähistas Tema eriline töö eriliselt andunud meeste läbi. Sarnaselt tähistab ka Püha Vaimu ajajärgu lõppu Tema eriline töö – samuti eriliselt andunud inimeste läbi. Ja seda on võrreldud hilise vihmaga.
Seepärast vajab tänapäeva maailm kõige enam Vaimust sündinud, Vaimust kutsutud, Vaimuga täidetud ja Vaimust juhitud töötegijaid Kristuse viinamäel, et Jumal võiks oma plaani teostada. See plaan ei jää teostamata. Kui need töötegijad ei ole meie, siis on need teised. Ja mida me kõigepealt vajame? Me peame selgelt mõistma Püha Vaimu Isikut ja tööd ning Temale alistuma. Kui me seda mõistame ja teeme, tuleb Tõe Vaim, keda on kurvastatud ning kes on ära aetud usust ärataganemisega, kogu oma väega ülejäänute kogudusele.
Apostlite-aegne põlvkond (31-64), kelle ajal evangeelium levis kogu tollal tuntud maailmas, on eeskujuks meie põlvkonnale, mil igavest evangeeliumi peab kuulutatama kogu tänapäeval tuntud maailmas. Terve koguduse töö on kuulutada tervet evangeeliumi tervele maailmale selle põlvkonna ajal. Ja millise väega? Õde White kirjutab: "Ma nägin, et see kuulutus lõpeb väega ja jõuga, mis ületab kaugelt kesköö hüüde. Jumala sulased, varustatud väega ülalt, läksid ülespoole pööratud ja pühast pühendumisest säravate nägudega välja kuulutama taevast saadud kuulutust. Kõikides uskkondades hajuli olevad hinged vastasid kutsele ning neid kiirustati lahkuma hukkamõistetud kogudustest, nii nagu Lotti kiirustati lahkuma Soodomast enne selle hävitamist. Jumala rahvas tehti tugevaks erakordse auga, mis hingas nende peal külluses ning valmistas neid taluma kiusatuse tundi." – Early Writings, pp. 278,279.
Teises kohas kirjutab õde White: "Püha Vaimu väljavalamine Nelipühil oli Varane Vihm, kuid Hiline Vihm on veel külluslikum. Vaim ootab, et me Teda nõuaksime ja võtaksime vastu. Kristust peab jälle ilmutatama Tema täiuses Püha Vaimu väe läbi." – Christ's Object Lessons, p. 121.
Selline eriline vägi on meile pakutud – ja milleks? Et me kuulutaksime kogu evangeeliumi kogu maailmale selle põlvkonna ajal. Nii paljudele, kui meist võtavad vastu selle töö, antakse see vägi. Ja see vägi on hädavajalik. Veel enam – see on adventliikumise ainus lootus. Inimesed, anded ja meetodid on kõik surnud masinavärk, kui see ei ole elustatud Nelipühi Vaimu läbi. Prohvet võib jutlustada luudele väljal, kuid selleks, et neid elustada, on vaja taeva hingust. Meie nõrkuse põhjuseks ei ole niivõrd väike aktiivsus, kuivõrd meie leige suhtumine Pühasse Vaimusse. Meie käed on täis tööd, kuid meie südamed on liiga sageli tühjad. Meil on nii kiire, et meil pole aega mõelda sellele kõige tähtsamale. Ja tulemus: samal ajal, kui kogudus evangeliseerib maailma, maailmalikustab viimane kogudust!
Me vajame Püha Vaimu. Me vajame Nelipühi kogemust. Kuid enne, kui Nelipühi tuleb koguduse juurde, peab kogudus minema Nelipühi juurde. Nii, nagu on olemas ajalooline Petlemm, kus Sõna sai lihaks, on olemas ka isiklik Petlemm, kus Kristus sünnib südamesse Püha Vaimu läbi. Kuid nii, nagu on olemas ajalooline Nelipühi, kus Püha Vaim valati välja koguduse peale, on olemas ka isiklik Nelipühi, kus Vaim täidab ühe uskliku inimese. Ja see isiklik Nelipühi on iga Jumala lapse sünniõigus.
Sõbrad, ärme oota Hilist Vihma meie vaimuliku inimese valmimiseks, kui Varane Vihm ei ole meie hinge kastnud. Varane Vihm on meie isiklik Nelipühi. Õde White kirjutab: "Hiline vihm, mille mõjul valmib maa lõikus, kujutab vaimulikku armu, mis valmistab koguduse Inimese Poja tulekuks. Kuid kui ei ole langenud Varane Vihm, ei ole elu; haljas oras ei tärka. Kui Varase Vihma hood ei ole teinud oma töö, ei saa Hiline Vihm valmistada vilja." – Testimonies to Ministers, p. 506.
Ellen White jätkab: "Paljud ei ole saanud osa rikkalikust Varasest Vihmast. Nad ei ole saanud kõiki õnnistusi, mis Jumal on neile sellega võimaldanud. Nad loodavad, et see puudujääk saab likvideeritud Hilise Vihmaga. Kui kõige külluslikumad armu rikkused välja valatakse, kavatsevad nad avada oma südame nende vastuvõtmiseks. Nad teevad kohutava vea. Töö, mida Jumal on alanud inimsüdames, andes valguse ja teadmised, peab minema pidevalt edasi. ... Ainult need, kes elavad läbi kogu valguse, mis neil on, saavad suuremat valgust. Kui me ei edene päev-päevalt kristlike vooruste aktiivses ellurakendamises, ei tunne me Püha Vaimu avaldumisi Hilise Vihma näol. See võib langeda südametele kõikjal meie ümber, kuid me ei märkagi seda ega saa ka seda." Nagu ütleb vend Froom, võib Püha Vaim langeda kõikjal meie ümber nagu udu, kuid meie võime olla kuivad nagu Giideoni villad.
Edasi kirjutab Ellen White: "Varase Vihma ajal saadud õnnistused on vajalikud meile kuni lõpuni. Kuid neist üksi ei ole küllalt. Kui me kasutame Varase Vihma õnnistusi, ei tohi me teisest küljest kaotada silmist tõsiasja, et ilma Hilise Vihmata, mille tagajärjel täituvad pead ning küpseb tera, ei ole vili valmis lõikuseks ning külvaja töö oleks asjatu. Jumalik arm on vajalik algul, jumalik arm on vajalik igal arenguastmel ja ainult jumalik arm võib lõpetada töö. Kui me ei tee edusamme, kui me ei valmista ennast, et vastu võtta mõlemad – nii Varane kui ka Hiline Vihm – kaotame me oma hinge ning vastutus langeb meile endile." – Samas, p. 507, 508.
Miks on paljudel ebaõnnestunud saada osa Varasest Vihmast? Õde White kirjutab: "Väga halba valgust on heidetud Püha Vaimu tööle nende inimeste eksitustega, kes väidavad end olevat Vaimust valgustatud ning tunnistavad, et nad ei vaja edasist juhtimist Jumala Sõna läbi. Neid juhitakse mõjudest, mida nad peavad Jumala hääleks hinges. Kuid vaim, kes neid juhib, ei ole Jumala Vaim. Tunnetele järgimine kuni Pühakirja põlgamiseni võib viia vaid segadusse, pettusesse ning varemeisse. See teenib vaid Saatana plaanide teostamise kasuks. Kuna Püha Vaimu töö on elulise tähtsusega Kristuse kogudusele, on Saatana üheks töömeetodiks heita äärmuslaste ja fanaatikute eksituste läbi põlgust Vaimu tööle ning mõjutada Jumala rahvast loobuma sellest jõu allikast, mille meie Issand ise on andnud." – Australian Signs of the Times, 24.07.1911.
Kuidas saada osa Pühast Vaimust? Nii, nagu jüngrid said osa Jeesusest! Tuleb avada Talle kogu süda. Jumal ei saa olla kõik, kui meie soovime veel olla midagi. Selle asemel, et paluda saada midagi rohkem, tuleb rohkem loovutada. Küsimus on: kas ma olen küllalt nõrk, küllalt väike, et Jumal saaks minu sees olla suur?
Nii, nagu Püha Vaim tuli Nelipühil pärast Jeesuse kroonimist taevas, nii ei saabu ka minu isiklik Nelipühi enne, kui Jeesus on minu südame kroonitud Kuningas. Öeldakse, et igas südames on troon ja rist. Jumal saab olla troonil vaid siis, kui mina olen ristil! Ja ärge unustage – jüngrid said Püha Vaimu põlvedel. Olgu meil alati kiire põlvitada ja ärgu olgu iial kiire üles tõusta. Ning üht asja tuleks veel alati meeles pidada: me kõik oleme lekkivad kruusid. Nii et, ärme püüa elada ja töötada väega, mille me saime võib-olla 10 aastat tagasi. Meil on eesõigus ja võimalus supelda iga päev Kristuse armu voogudes ning meie kruus võib olla ning peaks olema iga päev eluvee hoovuse all.
Lõpetame Jumala Sõnas leiduva üleskutsega – Jes.55,1: "Hoi! Kõik janused tulge vee juurde! Ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu! Tulge, ostke ilma rahata, ilma hinnata viina ja piima!"

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv