.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6468)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Täiuslik kingitus
08.12.2007 - (1408)

Mat.7,11: "Kui nüüd teie, kes olete kurjad, mõistate anda häid ande oma lastele, eks palju enam teie Isa taevas anna häid ande neile, kes Teda paluvad."
Kiiresti lähenevad pühad ja õige kingituse valimine näib olevat paljude inimeste jaoks kõige tähtsam tegevus. Eriti ootavad kingitusi lapsed. Paljud neist on koguni kirjutanud jõuluvanale, et see tooks neile mingi ihaldatud asja. Seepärast on neil päevil kauplused täis inimesi, kes ostavad sageli asju, mida nad ülejäänud aastal ei osta. Ja nad ostavad palju, sest nad tahavad kinkida palju, teades, et see valmistab kingi saajale suurt rõõmu.
Kingitus võib kõneleda paljust.
Esiteks sellest, kes on kinkija ja kui helde ta on (või kui rikas ta on). See ei vasta küll alati tõele, kuid kui keegi teeb kalli kingituse, siis peetakse teda väga heaks inimeseks. Kui keegi teeb kirikule suure annetuse, siis peetakse teda heaks ja vagaks kristlaseks. Sageli see ongi nii.
Teiseks võib kingitus rääkida sellest, kui kalliks peab kinkija kingi saajat. Näiteks, kui hommikumaa targad tõid Jeesus-lapsele kingituseks kulda, viirukit ja mürri, siis kõneles see sellest, kuivõrd kõrgelt hindasid nad sündinud Kuningat, tõelist Ülempreestrit ja Lunastajat, Jeesust.
Kolmandaks võib kingitus rääkida kinkija soovist tugevdada või parandada vahekorda, suhteid sellega, kellele tehakse kingitus. See sümboliseerib head tahet. Jaakobi ja Eesavi loost õpime, et hinnaline kink võib lepitada vaenus olija.
Mis teeb ühest kingist õige kingituse?
1. Erinevad isikud hindavad erinevalt kingi väärtust. Mõnede arvates oleneb kingi väärtus selle hinnast ehk rahalisest väärtusest, palju see maksis. Mida rohkem see maksis, seda õigem ehk väärtuslikum see kink on.
2 Teised arvavad, et kingitus on õige, kui see vastab kingi saaja vajadustele. Siit tulenevalt ei ole kõige kallim kink tingimata parim kingitus; hoopis kõige vähem maksnud kink võib olla see õige kingitus, kui see vastab kingi saaja vajadustele.
3. Kolmandad hindavad kinki selle tegija motiivi järgi. Kingitus on õige ja parim, kui see on tehtud siirast ja armastavast südamest, olgu see kingitus ise milline tahes. "Trooja hobune", näiteks, hoolimata selle suurusest ja ilmselt ka rahalisest väärtusest, ei olnud õige kingitus, sest see oli saadetud õela motiiviga, et kingi saajale kahju teha!
Üks isa karistas oma 3-aastast tütart, kes "raiskas ära" rulli kuldset pakkimispaberit. Pere oli rahalistes raskustes aga pisitütar kasutas kalli paberi ära ühe karbi dekoreerimiseks jõulupuu all. Sellest hoolimata tõi väike tüdruk järgmisel hommikul oma kingi isale – selle sama kuldsesse paberisse mähitud karbi. Isal oli piinlik oma varasema käitumise pärast, kuid ta vihastus taas, kui leidis, et tütre kingitud karp oli tühi. Ta karjus lapse peale, öeldes, et karbis peab olema midagi, kui see antakse kingina. Väike tüdruk vaatas talle otsa pisarsilmil ja ütles: "Isa, mul ei olnud raha. Aga karp ei ole tühi. Ma puhusin sellesse oma suudlused. Kõik sinule, Issi."
Mis teeb siis ühest kingist õige kingituse? Õige hind, või tuleks öelda – kõrge hind? Mingil määral, jah. Õige asi, mis vastab teatud vajadusele? Kahtlemata. Õige motiiv? Kindlasti ja alati!
Esmapilgul võib näida, et on kerge põimida kokku kõik need kolm õige kingi elementi – kõrge hind, vastab vajadusele ja on antud õige motiiviga ehk siirast armastavast südamest. Tegelikkuses aga ei õnnestu see mitte alati. Inimestena oleme me kalduvad keskenduma rohkem kingituse rahalisele väärtusele kui selle vaimsele aspektile. Nii vastavad meie kingitused sageli inimeste pinnapealsetele mitte sügavatele vajadustele. Isegi meie motiivid pole sageli kõige õigemad. Me teeme kingitusi, sest me peame neid tegema, sest neid on tavaks teha, sest teised teevad neid, või meile meeldib neid teha. Kingituse saaja jääb sageli tahaplaanile.
Jumala tehtud kingitus.
Kui head või halvad kinkijad me ka ise oleme, on Jumal teinud meile kõigile kingituse – tõelise kingituse, täiusliku kingituse. See vastab kõigile võimalikele kingile esitatavaile nõuetele. See on kalleim võimalik kink – kõik taeva aarded on antud meile Jeesuses. See kingitus vastab meie suurimale vajadusele ja ainult see võib seda rahuldada. Rom.6,23 võtab kokku meie olukorra ja Jumala anni selle probleemi lahendamiseks: "Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas!"
Nagu me mõistame, hoolimata meie tehtud kingituste hinnast, on kõik meie kingitused ajutised. Need ei kesta kuigi kaua. Kui sa kingid oma lähedasele või sõbrale uue auto, mis on päris kallis, ei ole see varsti enam uus ja hakkab lagunema. See võib ka ühe hetkega muutuda rauakolaks! Kingitud uued riided samuti kuluvad ja pleegivad. Kuid Piibel tuletab meile meelde, et Jumala kingitus kestab igavesti. Tema kink Jeesuse läbi on igavene elu, millel pole lõppu ja mille kvaliteet ei halvene.
Ja selle kingituse on Jumal teinud kõige üllamast motiivist – siirast armastusest inimese vastu. Pühakiri ütleb – Joh.3,16: "Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!"
Jumala kink räägib Tema heldusest, enam kallimat kinki pole võimalik teha. Jumala kink räägib ka sellest, kuivõrd kalliks peab Jumal inimest, kingituse saajat. Ja selle kingiga püüab Jumal taastada mitte ainult inimese katkenud suhet Temaga, vaid meie rikutud või katkenud suhteid üksteisega.
Jumala kingitus ei ole mähitud kuldsesse paberisse. Sündinud Jeesus-laps mähiti tavalistesse mähkmetesse ja asetati lihtsasse sõime. Ja kui me võtame selle kingituse vastu oma südamesse, ei oota Jumal siingi kulda ega karda vaid puhast lapselikku usku ja siirast armastust. See oleks ka ühtlasi meie parim vastukink Temale.

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv