.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Jumala riik on lähedal
10.10.2015 - (1444)

Sissejuhatuseks loeme – Mrk.1,14.15: "Aga pärast seda, kui Johannes oli pandud vangi, tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi ja ütles: "Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal; parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!"" Jeesus lahkus Jeruusalemmast Juudamaalt. Miks? Ta oli sunnitud lahkuma, Ta lihtsalt aeti sealt ära. Juudamaa ja Jeruusalemm oli see koht, kus kuulutati ette Messia tulekut. Petlemma väljadel kuulutasid inglid Jeesuse sünnist. Jeruusalemma tulid targad hommikumaalt Teda otsima. Jeruusalemma templis olid Siimon ja Anna tunnistanud Tema jumalikkusest. Jeruusalemma ja Juudamaa elanikud olid kuulnud Ristija Johannese tunnistust Jeesusest. Juudamaal kutsus Jeesus oma esimesed jüngrid; seal alustas Ta kuulutustööd. Puhastades templi, tehes haigeid terveks ja kuulutades jumalikku tõde tõestas Ta oma taevast päritolu.
Kõigele sellele vaatamata ei võetud Teda vastu, vaid taheti koguni tappa. Ja Jeesus oli sunnitud sealt lahkuma, kuna Tema ohverdamise aeg ei olnud veel tulnud.
Miks lahkus Luther katoliku kirikust? Samal põhjusel – tal oli ümberlükkamatu tõde, kuid katoliiklastele oli see vastuvõetamatu. Miks lahkusid adventistid (Kristuse tuleku ootajad) teistest kogudustest? Samal põhjusel – neil oli ümberlükkamatu tõde, kuid seda ei võetud vastu.
Jeesus tuli oma kodusesse Galileasse ja kuulutas seal: "Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal; parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!"
Aeg on täis saanud. Me oleme harjunud vaatama kella või küsima: "Mis kell on?" See küsimus ei ole esitatud uudishimust. Me peame teadma aega, kui peame millegagi valmis saama, kui peame kuhugi minema, kui ootame kellegi saabumist.
Jeesus ütles: "Aeg on täis saanud." Milline aeg? Aeg Messia tulekuni. Paulus kirjutab – Gal.4,4: "Aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma Poja." Taanieli raamatus teatab ingel Gabriel Taanielile – Tan.9,24.25: "Seitsekümmend aastanädalat on seatud su rahvale ja su pühale linnale üleastumise lõpetamiseks, patule piiri panemiseks ja süüteo lepitamiseks, igavese õiguse toomiseks, nägemuse ja prohveti kinnitamiseks ja Kõigepühama võidmiseks! Ja tea ning mõista: sõna väljumisest alates Jeruusalemma taastamiseks ja ülesehitamiseks kuni võitud Vürstini on seitse aastanädalat; ja kuuskümmend kaks aastanädalat – siis on see jälle üles ehitatud turgude ja vallikraavidega, kuigi aegade surve all."
Iisraeli rahvale oli seatud veel 70 aastanädalat, s.o. 490 aastat; kuni "võitud Vürstini" aga "seitse aastanädalat ja kuuskümmend kaks aastanädalat," kokku siis 69 aastanädalat, s.o. 483 aastat. Jeruusalemm pidi saama üles ehitatud 7 aastanädalaga, s.o. 49 aastaga. Kuidas see täitus? "Sõna ... Jeruusalemma taastamiseks ja ülesehitamiseks" väljus 457. aastal e. Kr. Pärsia kuninga Artaxerxes Longimanuse poolt. Jeruusalemm sai taastatud 408. aastaks e. Kr.; võitud Vürst, Kristus, ristiti veega ja Püha Vaimuga 27. aasta sügisel m.a.j. Peale Jeesuse ristimist jäi Iisraeli rahvale veel vaid 1 aastanädal, s.o. 7 aastat "üleastumise lõpetamiseks."
Juudid pidi seda mõistma, olid ju nende käes prohvetite kirjad. Aga nad ei uurinud neid, et saada tõelist valgust; kui nad neid uurisid, siis vaid selleks, et leida toetust enda omakasupüüdlikele soovidele. Nad ootasid teistsugust riiki – iseseisvat maist Iisraeli riiki. Ja kui Jeesus kuulutas: "Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal," kihutasid nad Ta Jumala pilkamise eest minema!
Mõned siiski küsisid Temalt Jumala riigi kohta, nagu on kirjutatud – Luk.17,20.21: "Aga kui variserid Temalt küsisid, millal tuleb Jumala riik, vastas Ta neile ning ütles: "Jumala riik ei tule tähelepanu äratades; ei öelda ka mitte: vaata siin! või: vaata seal! sest ennäe, Jumala riik on seespidi teie sees!"" Jeesus tuli kõigepealt looma oma armuriiki inimeste südames. Sellest riigist kirjutab apostel Paulus – Rom.14,17: "Sest Jumala riik ei ole mitte söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus."
Aeg oli täis saanud ja see riik oli lähedal; nende sisse, kes parandasid meelt ja uskusid evangeeliumisse, tuli Nelipühal Püha Vaimu läbi Jumala riik – Jeesuse Kristuse armuriik. Need aga, kes ei parandanud meelt ega uskunud evangeeliumisse, läksid tõest järjest kaugemale ning peagi lõppes neile antud 70 aastanädalat meeleparandusaega ning Jumala riik võeti neilt ära ja anti "sellele rahvale, kes selle vilja kannab" (Mat.21,43).
Täna kõlab Jeesuse kuulutus – "Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal; parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!" – erilise tõsidusega. Prohvet Taanieli raamatust leiame, et juutidele meeleparanduseks antud 490 aastat moodustasid vaid osa ühest pikemast ajaperioodist – 2300 õhtust-hommikust ehk kalendriaastast, mis lõppesid 1844. aastal. Tan.8,14 on kirjutatud: "Kaks tuhat kolmsada õhtut-hommikut! Siis saab pühamu taas oma õiguse!" Adventistid mõistavad selle all pühamu puhastamist. Maise pühamu puhastamine toimus lepituspäeval ehk kohtupäeval; siis otsustati iga iisraellase saatus – kas kustutati ta patud või kustutati ta nimi Iisraelist. Maine pühamu oli "taevase pühamu kuju ja vari" (Heb.8,5). Vastavalt Taanieli prohvetikuulutusele algas taevas selline tegevus 1844. aastal p. Kr. Algas kohtutund, mille kestel otsustatakse iga inimese saatus.
Sel ajal kuulutas maa peal grupp inimesi – Mrk.1,15: "Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal; parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!" Neid hakati kutsuma adventistideks. Kuna nad heideti oma kogudustest välja organiseerusid nad varsti Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduseks. Oma peamise sõnumi leidsid nad Ilmutuse raamatu 14. peatükist ja nad nimetasid selle kolmeinglikuulutuseks, kuna Ilmutusraamatus kuulutavad seda järgimööda kolm inglit. See sõnum juhib tähelepanu kohtuajale ning ilmutab selgesti nii Jumala ustavate laste kui ka ustavusetute tunnused.
Kuulge – Ilm.14,6-12: "Ja ma nägin teist inglit lendavat kesktaeva kohal; sellel oli igavene evangeelium, et armuõpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal, ja kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta ütles suure häälega: "Kartke Jumalat ja andke Temale austust, sest on tulnud Tema kohtutund, ja kummardage Teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja veteallikad!" Ja veel teine ingel järgnes temale ning ütles: "Langenud, langenud on suur linn Baabülon, kes oma hooruskiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid!" Ja veel kolmas ingel järgnes neile ning ütles suure häälega: "Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsaesisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud Tema viha karikasse; ja teda peab vaevatama tules ja väävlis pühade inglite ees ja Talle ees. Ja nende valu suits tõuseb üles ajastute ajastuteni; ja ei ole rahu päevad ega ööd neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju ega neil, kes vastu võtavad tema nime märgi. Siin on pühade kannatlikkus; siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku!"
Seda sõnumit kuulutatakse "kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele." Ajastute lõpul paisub see nn. valjuks hüüdeks Hilise Vihma väes – Ilm.18,1-4: "Pärast seda ma nägin teist inglit taevast maha tulevat, ja temal oli suur meelevald; ja ilmamaa läks valgeks tema auhiilgusest. Ja tema hüüdis võimsa häälega ning ütles: "Langenud, langenud on suur Baabülon ja on saanud kurjade vaimude eluasemeks ja kõigi rüvedate vaimude ulualuseks ja kõigi rüvedate ja vihatud lindude pesapaigaks! Sest tema hooruskiima viina on joonud kõik rahvad, ja ilmamaa kuningad on temaga hooranud ja ilmamaa kaupmehed on tema liiast toredusest rikkaks saanud!" Ja ma kuulsin teist häält taevast ütlevat: "Minge välja temast, minu rahvas, et te ei saaks tema pattude osaliseks ja et teid ei tabaks tema nuhtlused!"
See on armuõpetus, see on hoiatus, see on kutse. See on adventistide eriline kuulutus. Selles kajab Kristuse kuulutus – Mrk.1,15: "Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal; parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!" Kohtuajale, mil maa peal kuulutatakse seda erilist sõnumit, järgneb armuaja lõpp ja Jeesuse Kristuse tulek. 2000 aastat tagasi oli lähedal Kristuse armuriik. Enamus ei võtnud seda vastu. Õigete peale visati kividega... Nüüd on lähedal Kristuse auriik – aeg, mil täitub Ilm.6,16, kus on juttu veel ühest kivide langemisest; ülekohtused paluvad mägesid ja kaljusid, öeldes: "Langege meie peale ja varjake meid selle palge eest, kes aujärjel istub, ja Talle viha eest!" Kui eelpool nimetatud kividega viskamise peale lõppes juutide eriline armuaeg (Luk.19,44), siis see kivide langemine tähistab juba kogu inimkonna armuaja lõppu. Saabub Jumala riik aus ja väes – kuid vaid neile, kes on jäänud ustavaks Jumalale.
Täna kõlab eriti ajakohaselt sõnum: "Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal; parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!" Millist aega näitab ajastute kell? Loomisest on möödunud ümmarguselt 6000 aastat, läheneb Millennium. Kui taevas lõpeb kohus, lõpeb ka armuaeg. "Issand ei viivita tõotust täitmast" (2.Pet.3,9).
Armas õde ja vend, sa ootad Kristuse auriiki, aga kas sa oled juba Kristuse armuriigis – selles Jumala riigis, mis on seespidi meie sees; riigis, mille Kristus rajas Kolgatal ja Nelipühil ja mis on "õigus, rahu ja rõõm Pühas Vaimus?" Kui sa hülgad selle, nagu juudid, ei saa sa ka Kristuse auriiki. Mõtle sellele, mis toimub praegu taevas, ja kiirusta leidma varjupaika Kristuses Jeesuses. Aeg on täis saanud, Jumala riik on lähedal, paranda meelt ja usu evangeeliumisse!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv