.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Tule valguse kätte!
11.07.2009 - (1589)

Joh.8,12: "Siis rääkis Jeesus jälle neile ning ütles: "Mina olen maailma valgus. Kes mind järgib, see ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus!""
Valgus ja pimedus. See meenutab mulle üht lugu, mida ma hiljuti lugesin:
Ülikooli professor esitas üliõpilastele väljakutsuva küsimuse: "Kas Jumal lõi kõik eksisteeriva?"
Üks üliõpilane vastas vapralt: "Jah, seda Ta tegi!"
"Jumal lõi kõik?" küsis professor.
"Jah, härra," vastas üliõpilane.
Professor jätkas: "Kui Jumal lõi kõik, siis Jumal lõi kurjuse, sest kurjus eksisteerib, ja vastavalt põhimõttele, et meie teod näitavad, kes me oleme, on Jumal kuri."
Professor oli endaga üsna rahul ja kelkis üliõpilaste ees, et ta on veelkord tõestanud, et kristlik usk on müüt.
Üks teine üliõpilane tõstis käe ja ütles: "Kas ma võin esitada ühe küsimuse, professor?"
"Muidugi," vastas professor.
Üliõpilane tõusis ja küsis: "Härra professor, kas külm eksisteerib?"
Professor vastas: "Muidugi see eksisteerib. Kas teil pole kunagi olnud külm?"
Üliõpilased naersid noormehe küsimuse üle.
Noormees vastas: "Tegelikult, härra, külma ei eksisteeri. Füüsika seaduste kohaselt on see, mida me peame külmaks, soojuse puudumine. Iga keha või objekti saab uurida, kui see sisaldab või annab edasi energiat, ja soojus on see, mis paneb keha või mateeriat edasi andma energiat. Absoluutne null (-273,15 C) on täielik soojuse puudumine. Külma ei eksisteeri. Me oleme loonud selle sõna kirjeldamaks seda, mida me sooja puudumisel tunneme.
Üliõpilane jätkas: "Härra professor, kas pimedus eksisteerib?"
Professor vastas: "Muidugi eksisteerib."
Üliõpilane vastas: "Jälle te eksite, härra. Ka pimedust ei eksisteeri. Pimedus on tegelikult valguse puudumine. Me saame uurida valgust, kuid mitte pimedust. Tegelikult, me võime kasutada Newtoni prismat, et lõhustada valget valgust paljudeks värvideks ning uurida erinevate värvide erinevat lainepikkust. Me ei saa mõõta pimedust. Üks lihtne valguskiir võib murda sisse pimeduse maailma ja valgustada seda. Kust me teame, kui pime on teatud ruum? Me mõõdame seal olevat valgust. Kas pole nii? Pimedus on termin, mida inimene kasutab olukorra kirjeldamiseks, kus puudub valgus.
Seejärel küsis noormees professorilt: "Härra, kas kurjus eksisteerib?"
Professor vastas nüüd juba mitte nii kindlalt: "Muidugi eksisteerib, nagu ma olen alati öelnud. Te näete seda iga päev. See kajastub igapäevases inimese ebainimlikkuses teise inimese vastu. See esineb paljudes kuritegudes ja vägivallas kõikjal maailmas. Need ilmingud pole midagi muud kui kurjus!"
Selle peale vastas üliõpilane: "Kurjus ei eksisteeri, härra, või vähemalt ei eksisteeri ta iseseisvalt. Kurjus on lihtsalt Jumala puudumine. See on nagu pimedus ja külm – üks sõna, mille inimene on loonud kirjeldamaks Jumala puudumist. Jumal ei loonud kurjust. Kurjus on tulemuseks, kui inimese südames ei ole Jumala armastust. See on nagu külm, mis valitseb seal, kus pole soojust, ja nagu pimedus, mis valitseb seal, kus pole valgust."
Professor istus.
Noormehe nimi – Albert Einstein.

Pimedus ja valgus... Ilmselt on ülearune küsida: Kumba me eelistame? Kumb meile rohkem meeldib? Pimedus mitte ainult ei meeldi meile, vaid me lausa kardame seda. Sest pimedusega seostuvad õnnetused ja hädad ning kurjus! Me oleme pimedas nii kaitsetud ega tea, milline oht meid varitseb.
Ja ometi valib enamus inimesi elada pimeduses – mitte küll füüsilises pimeduses, kuid siiski pimeduses, mis pole sugugi ohutum kui füüsiline pimedus – vaimulikus pimeduses. Kui väga nad ka kardavad füüsilist pimedust, ei näi neid üldsegi häirivat vaimulik pimedus. Ja selle tulemus? Laseme Jesajal selle välja öelda – Jes.60,2: "Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid!"
Pimedus, ütles Einstein, on valguse puudumine. Mis on see valgus – vaimulik valgus? Või tuleks hoopis küsida "kes", sest Jeesus ütles – Joh.8,12: "Mina olen maailma valgus. Kes mind järgib, see ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus!" Jeesus on "õiguse päike" – vaimuliku soojuse ja valguse allikas. Kuulutas ju prohvet Malakia – Mal.3,20: "Aga teile, kes te mu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja paranemine tema tiibade all!" Ta kuulutas Jeesusest, nagu ka Jesaja, kes kirjutas – Jes.60,2.3: "Pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid," jätkates, "aga sinu kohal koidab Jehoova ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust! Ja rahvad tulevad su valguse juurde."
Küsime ka: kelle teene on see, et "pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid"? Sellele vastab hästi Paulus 2.Kor.4,4. Ta räägib seal inimestest, "kelle uskmatud meeled selle maailma jumal [Saatan] on teinud sõgedaks [pimedaks], et neile ei paistaks Kristuse au evangeeliumi valgus."
Nagu näeme, käib siin maailmas tõsine võitlus valguse ja pimeduse vahel, Kristuse ja Saatana vahel. Saatan teeb kõik, et hoida inimesed pimeduses; Jeesus teeb kõik, et tuua inimesed valguse kätte. Üheks näiteks sellest on Sauluse pöördumine.
Saulus käis kohutavas vaimulikus pimeduses – mitte küll paganlikus, kuid siiski pimeduses – variserlikus pimeduses. Kui ta oli peale Jeesusega kohtumist saanud nägijaks, saatis Jumal ta Paulusena tööle pimeduses elavate paganate juurde, "avama nende silmi, et nad pimedusest pöörduksid valguse poole ja Saatana võimuse alt Jumala poole" (Apt.26,18).
Jeesus ütles oma missiooni kohta – Joh.12,46: "Mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, kes usub minusse ei jääks pimedusse." Saulus oli enne pöördumist väga usklik ja agar variser – ja ometi käis pimeduses! Kas võib olla, et ka Jeesusesse uskujad võivad käia pimeduses? Ilmselt on see võimalik, sest Paulus räägib sellistest inimestest. Ta kirjutab – 2.Kor.11,13.14: "Sest need inimesed on valeapostlid, petised töötegijad, kes endid moondavad Kristuse apostleiks. Ja see ei ole ime; sest Saatan ise moondab ennast valguseingliks."
On olemas siis tõeline valgus ja valevalgus, mis on valguseks maskeeritud pimedus! Lubage illustreerida. Me teame, et tõelise päikese valguses on hea viibida; kuid inimesed on loonud ka "kunstliku päikese" ja paljud eelistavad end soojendada ja päevitada just selle päevituslambi valguses. On mugavam – kuigi kõik teavad, et see on ohtlik. Aga päevitusest on raske, kui mitte võimatu otsustada, kumma valguse käes inimesed on viibinud. Ja päevituslambi valgus on nii sarnane päikesevalgusele!
Just nagu paljud tahavad päevitada end pruuniks päikese käes viibimata, nii soovivad paljud saada osa evangeeliumi õnnistustest tõelise õigusepäikese, Jeesuse juures piisavalt aega veetmata. Kellel on tänapäeval aega veeta tunde kirikus, lugeda Piiblit, nii palju kui peaksime, või palvetada rohkem kui mõned minutid päevas? Ja nii on hingevaenlane töötanud tänapäeva inimese jaoks välja mugava religiooni: usu vaid Jeesusesse ja vaata, et su nimi oleks kirikuraamatus. See on kõik, mida sa vajad taevasse saamiseks. Selliselt loob Saatan sulle tunde, et sa kõnnid valguses, kui sa tegelikult eksled pimeduses.
Prohvet Jesaja hüüab – Jes.5,20: "Häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja head kurjaks, kes teevad pimeduse valguseks ja valguse pimeduseks, kes teevad kibeda magusaks ja magusa kibedaks!" Need inimesed ei pea tingimata olema pahad inimesed. Nad on vaenlase poolt eksitatud inimesed. Aga kuidas said nad eksitatud? Nad ei hinnanud Jumalast saadetud valgust – Jeesust ja Tema Sõna, Piiblit. Psalmist tunnistab – Ps.119,105: "Sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel!"
Jeesus on "maailma valgus" ja Ta paistab meie peale ja südamesse iga kord, kui me avame Pühakirja. Kui me aga ei võta aega Piibli lugemiseks, jääme paratamatult pimedusse.
Ma jutustan teile ühe loo. Kogudusse tuli uus pastor. Ta oli seal olnud vaevalt kaks nädalat, kui üks noorte hingamispäevakooli õpetaja jäi haigeks ja palus pastorit, et see teda asendaks. Pastor oli nõus ja astus järgmisel hingamispäeval noorteklassi ette. Saanud teada laste nimed, otsustas ta uurida, kui palju nad teavad Piiblist. Nii ta küsis: "Kes purustas Jeeriko müürid?" Poisid vaatasid üksteisele otsa ja teatasid üksteise järel, et nemad seda pole teinud.
Uus pastor oli shokeeritud, et need poisid tundsid nii halvasti Piiblit. Nii rääkis ta juhtunust diakoneile järgmisel diakonite koosolekul. Tükk aega valitses ruumis vaikus. Seejärel võttis sõna üks diakon ja ütles: "Jah, pastor, me saame aru, et see teid pahandas – teil oli selleks täielik õigus. Aga... ma tunnen neid poisse, ja kui nad ütlesid, et nemad seda ei teinud... siis ma usun neid! Võtame raha koguduse kassast, ehituse fondist, parandame need müürid ja jätame asja sinnapaika!"
Ärme jäta selle asja sinnapaika! Lugegem Piiblit, uurigem Jumala Sõna, tulgem valguse kätte, laskem sel paista oma eluteele! Miks peaksime me ekslema pimeduses, olles vaenlasele kergeks saagiks? Miks peaksime me komberdama pimeduses, kui me võime käia julgesti Jumala valguses! Oleme me ju teel Valgusemaale!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv