.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6468)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Mul on plaan!
16.10.2010 - (1168)

Õps.29,18: "Kui nägemus puudub, muutub rahvas üleannetuks, aga käsuõpetust pidades on ta õnnis!" KJV-st tõlgituna kõlab selle salmi esimene pool nii: "Kui puudub visioon, rahvas hukkub!"
Ühel karikatuuril on kujutatud meest, aheldatud vangikongi kiviseina külge. Kahel pool meest seisavad püssimehed, kes valvavad teda 24 tundi ööpäevas. Kongi seinas on väike aken jämedate trellidega, et keegi ei saaks põgeneda akna kaudu. Akna taga on jõgi, kus ujuvad edasi-tagasi krokodillid. Jõe teisel kaldal on kõrge müür, mille tipus on tihe okastraataed. Mõlemal pool müüri on valvetorn, kus valvavad mehed automaatidega, valmis tulistama igaühe pihta, kes üritab põgeneda. Vangi pea kohal on mulli sees tiiter sõnadega: "Mul on plaan."
Kuidas on sinu eluga? Kas ka sind koheldakse ebaõiglaselt karmilt? "Ma olen Jumalale ustav, kuid siiski ma kannatan. Teised, kes pole nii ustavad Jumalale, on palju edukamad. Ma olen palunud tervekssaamise pärast, kuid olen ikka haige. Ma olen püüdnud teha parima oma lastele, kuid nad ei taha kuulda minu nõuandeid."
On sinu elu täis väljakutseid? "Teised on minu peale kadedad, sest ma püüan olla kõiges Jumalale ustav. Nad levitavad kuulujutte minu kohta. Mõned sõbrad on mind hüljanud mu usu pärast."
On su koorem raske? Probleemid tervisega – üks häda ajab teist taga. Probleemid perekonnas – abikaasa ei mõista mind ja lapsed ei kuule sõna. Probleemid töökohas – nõutakse rohkem, kui ma suudan teha. Probleemid koolis – pahad poisid muudkui aga kiusavad. Finantsraskused – raha pole piisavalt, et korralikult toime tulla.
Oled sa selle tagajärjel kaotanud elurõõmu? Võib-olla oled nende raskuste pärast kaotanud koguni eluisu?
Vastus sellele olukorrale on kolmesõnaline: MUL ON PLAAN. Kuidas saab sellises olukorras veel olla mingi plaan, visioon, nägemus? Aga sellepärast, et Jumalal on plaan. Jeremija kaudu ütleb Ta julgustavalt – Jer.29,11: "Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Jehoova: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust!"
Jumalal on olnud plaan selle maailma ja inimesega algusest peale. Seda maad luues Ta plaanis avardada taevast. Ja kui seda taevast määris patt ja inimest kollitas surm, siis oli Tal valmis lunastusplaan inimese surmast päästmiseks.
Meil on raske ette kujutada ahastust Aadama ja Eeva südames, kui nad aeti välja oma kodust, kaunist Eedeni aiast. Mis tunne oli neil vaadata keerubeid tuleleegina sähvivate mõõkadega valvamas teed elupuu juurde? Nad tundsid end oma patu vangidena – mida nad ka olid!
Neil ei olnud mingit plaani edasiseks, kuid Jumalal oli. Ta ütles inimesi pattu meelitanud maole – Saatanale – 1.Ms.3,15: "Ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema Seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad!" See oli Jumala visioon suurest võitlusest "naise seemne" – Kristuse – ja Saatana vahel. See võitlus pidi lõppema Kristuse võiduga, kes jagab seda inimestega. Saatan hävitatakse koos patuga ja Aadama-Eeva lapsed – Kristuse kaudu Jumala lapsed – saavad tunda võidurõõmu. Neile antakse tagasi Eedeni aed ja nad võivad taas süüa elupuu vilja. Niisiis – olukord ei olnud lootusetu. Jumala plaan sisendas lootust.
Aadam ja Eeva ootasid ja lootsid, et see toimub kiiresti, kohe! Kuid et patu hävitamine ei tunduks kellelegi ülekohtusena, pidi Jumal laskma sel ilmutada oma vilja. Ka see oli Jumala plaanis. Aga see ilmnes kiiresti ja see oli kohutav – ülekohus, vägivald surm. Kujuteldamatu oli Aadama ja Eeva ahastus, kui nad nägid oma poega Aabelit surnuna, tapetud oma venna poolt.
Kuid see oli alles õuduste algus. Patt kasvas ja paljunes ning saabus olukord, mida kirjeldab 1.Ms.6,11-14: "Aga maa oli Jumala palge ees raisku läinud ja vägivald täitis maad. Ja Jumal vaatas maad, ja näe, see oli raisku läinud, sest kõik liha maa peal oli oma eluviisides raiskunud! Ja Jumal ütles Noale: "Ma olen otsustanud teha lõpu kõigele lihale, sest maa on täis nende vägivalda, ja seepärast, vaata, ma hävitan nad ühes maaga! Tee enesele laev goferipuust; laev tee kambritega ja pigita seda seest ning väljast maapigiga."
Olukord oli kohutav, kuid kas te märkasite? – Jumalal oli plaan! Mitte ainult plaan kurjade hävitamiseks veeuputuse läbi, vaid ka plaan käputäie õigete päästmiseks surmast. Jumalal oli visioon jäägist ehk ülejäänutest, kes peale elu hävitamist Maal asustavad selle taas.
Kuid see jääk ei olnud täiuslik. Patt sai taas võimust. Kurjus ujutas jälle maa üle. Jumalale ustavaid oli vähe järele jäänud, kuid Jumal oli lubanud Maad mitte enam veeuputusega hävitada (1.Ms.8,21). Tal oli nüüd teine plaan. Jumalal on alati mingi plaan. Ta kutsus Aabrahami, öeldes talle – 1.Ms.12,1-3: "Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan! Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks! Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla need, kes sind neavad, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!"
Aabrahamist sai alguse Iisraeli rahvas, kes pidi olema Jumala tunnistaja, Jumala esindaja, Jumala kogudus selles maailmas. Jumal töötas ustavalt selle plaani elluviimiseks, ületades kõik raskused selle teel. Ja saabus päev, mil oli sündinud Iisraeli riik Palestiinas. Kuid patt tegi ka seal oma töö ning Iisraeli rahvas ei täitnud oma püha ülesannet olla maailma valguseks ja kutsuda rahvaid teenima elavat Jumalat. Selle asemel hakkasid nad ise teenima teiste rahvaste ebajumalaid ning olid ülekohtused üksteise vastu.
Jumal oli sunnitud neid noomima, seejärel karistama. Kuid kas Ta loobus neist lõplikult? Kas Ta kaotas lootuse? Ei. Jumalal oli plaan. Jumalal on alati plaan. Ta ilmutas selle oma prohvetile Hesekielile sümboolses nägemuses, kes kirjutab – Hes.37,1-10: "Jehoova käsi tuli mu peale; ja Ta viis mind Jehoova vaimus välja ning pani mind maha keset orgu — ja see oli täis luid! Siis Ta viis mind neist ümbertringi mööda, ja vaata, neid oli oru põhjas väga palju, ja vaata, need olid väga kuivanud! Ja Ta küsis minult: "Inimesepoeg, kas need luud peaksid saama elavaks?" Aga mina vastasin: "Issand Jehoova, seda tead Sina!" Siis Ta ütles mulle: "Kuuluta prohvetlikult nendele luudele ja ütle neile: kuivanud luud, kuulge Jehoova sõna! Nõnda ütleb Issand Jehoova nendele luudele: vaata, ma toon teie sisse vaimu ja te saate elavaks! Ja ma panen teie külge kõõlused, kasvatan teie peale liha, katan teid nahaga ja annan teie sisse vaimu, ja te saate elavaks. Ja te peate tundma, et mina olen Jehoova!"
Ja ma kuulutasin prohvetlikult, nagu mind kästi. Ja kui ma kuulutasin, siis kostis hääl, ja vaata, midagi krabises! Luud lähenesid üksteisele, iga luu oma luule! Ja ma vaatasin, ja ennäe, neile tulid kõõlused ja kasvas liha, ja nahk kattis neid pealtpoolt; aga vaimu nende sees ei olnud! Siis ta ütles mulle: "Kuuluta Vaimule, kuuluta, inimesepoeg, ja ütle Vaimule: nõnda ütleb Issand Jehoova: Vaim, tule nelja tuule poolt ja puhu neisse tapetuisse, et nad saaksid elavaks!" Ja ma kuulutasin, nagu ta mind käskis; ja neisse tuli Vaim ja nad said elavaks ning tõusid jalgadele — päratu suur vägi!"
Kuid see nägemus ilmutas Jumala plaani mitte ainult ajaliku, vaid ka vaimuliku Iisraeli suhtes. Ka vaimulikul Iisraelil, Jumala kogudusel tänapäeval, on oht olla surnud. Keegi on iseloomustanud surnud kogudust nii: Ei ole visiooni, ei ole plaani, ei ole pühendumist misjonitööle. Koguduseliikmed on lakanud otsimast kadunuid, nad on kaotanud silmist koguduse eksisteerimise põhjuse. Surnud kogudus näeb ainult takistusi misjonitööks, mitte aga võimalusi. Surnud kogudus ei näe kaugemale selle liikmete ja juhtide pattudest. Surnud kogudus koosneb inimestest, kes ei saa iga päev täidetud Püha Vaimuga.
Jeesus ütles – Joh.6,63: "Vaim on, kes teeb elavaks." "Ihu ilma vaimuta on surnud," kirjutas Jeesuse vend Jakoobus (Jak.2,26). Kristlased, kes on Kristuse ihu, on ilma Püha Vaimuta surnud. Ja surnud ei tea midagi ega suuda midagi teha! Nad lihtsalt mädanevad oma haudades. Me ei taha, et meie kogudus oleks mädanev kogudus. Me tahame, et meie kogudus oleks elav kogudus. Ja elav kogudus on tegutsev kogudus.
Mis on kogudus? Kogudus on selle liikmed. Kui liikmed elavad, elab kogudus. Kui liikmed on täidetud Püha Vaimuga, on kogudus täidetud Püha Vaimuga. Kui liikmeid juhib Püha Vaim, juhib kogudust Püha Vaim. Seda silmas pidades on Jumalal plaan: täita oma rahvas Püha Vaimuga, nagu Ta tõotas ka prohvet Joeli vahendusel – Joel.3,1.2: "Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale! Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi! Ja neil päevil ma valan oma Vaimu ka sulaste ja ümmardajate peale!"
Hesekiel nägi nägemuses, kuidas "päratu suur vägi" sai elavaks ning tõusis jalgadele, kui neisse puhus elu Jumala Vaim. Jumalal on plaan oma koguduse jaoks. Kas ka meil on plaan? Plaan oma usueluks, plaan misjonitööks – isiklikuks ja korporatiivseks misjonitööks?
Jumala plaan jätkub võiduga Tema koguduse jaoks ja Kristuse taastulekuga, nagu seda kirjeldab näiteks Paulus 1.Tes.4,16.17: "Sest et Issand ise tuleb taevast alla sõjahüüuga, peaingli hääle ning Jumala pasunaga, ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt; selle järele kistakse meid, kes elame ja üle jääme, ühtlasi nendega pilvede peal Issandale vastu üles õhku, ja nõnda saame olla ikka ühes Issandaga."
Selliselt täitub ikkagi Jumala plaan selle Maa ja inimeste suhtes. Ainult, kes sellest isiklikult osa saavad, sõltub sellest, kas meil on tõsine plaan selles plaanis osaleda! Ilma plaanita, ilma visioonita, ilma eesmärki seadmata ei juhtu midagi. Meil peab olema plaan. Isegi näiliselt lootusetus olukorras tasub omada plaani. Aga see plaan ei realiseeru kunagi, kui me selle heaks ei tööta!
Jumal tegi lunastusplaani ja töötas sihikindlalt selle heaks. Kui ka olukorrad muutusid, oli Tal alati valmis plaan edasi tegutsemiseks. Tänu sellele see plaan õnnestub – meiega või meieta, see oleneb meie plaanist ja tegutsemisest selle plaani elluviimiseks. Aga kui me laseme Pühal Vaimul meid tõeliselt elustada, siis ei ole ühtegi jõudu, mis suudaks väärata Jumala plaani täitumist ka meie suhtes.

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv