.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6557)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Usk ületab barjäärid
16.12.2006 - (1435)

Mrk.2,1-12: "Mõne päeva pärast läks [Jeesus] jälle Kapernauma, ja saadi kuulda, et Ta on kodus. Siis kogunes sinna palju rahvast, nii et neil väljas ukse eeski ei olnud enam maad. Ja Ta rääkis neile Jumala sõna. Ja Ta juurde tuldi ning toodi halvatut, keda kandsid neli meest. Ja kui nad rahva pärast ei pääsenud teda tooma Tema ligi, võtsid nad sealt kohalt, kus Ta oli, katuse lahti, tegid augu ja lasksid alla sängi, millel halvatu lamas. Kui Jeesus nende usku nägi, ütles Ta halvatule: "Poeg, su patud antakse andeks!" Aga seal istusid mõned kirjatundjad, ja need mõtlesid oma südames: "Mida see räägib? Ta pilkab Jumalat. Kes muu võib patte andeks anda kui ainuüksi Jumal?" Ja kohe tundis Jeesus oma vaimus, et nad iseeneses nõnda mõtlevad, ja ütles neile: "Miks te mõtlete seda oma südames? Kumb on kergem, kas öelda halvatule: sulle antakse patud andeks! või: tõuse üles ja võta oma säng ning kõnni? Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte andeks anda, siis — ütleb Ta halvatule — ma ütlen sulle: tõuse üles, võta oma säng ja mine koju!" Ja sedamaid tõusis ta üles ja võttis oma sängi ja läks välja kõigi nähes, nõnda et kõik ehmusid ja andsid au Jumalale ning ütlesid: "Niisugust asja me pole ilmaski näinud!""
Selles loos torkavad silma neli meest, kes ilmutasid inimsõbralikku hoiakut ja erilist usku.
Kuigi Ameerika indiaanlastel ei olnud kirjutatud tähestikku enne seda, kui nad kohtasid valget meest, ei olnud nende keel sugugi primitiivne. Nende sõnavara, mis erines valge mehe omast, oli sageli paljuütlevam. Võrrelgem näiteks sõna "sõber" ja "see-kes-kannab-oma-seljas-minu-muresid." Sõna on küll pikem, kuid ka selgem ja väljendusrikkam. Ja see kirjeldab tabavalt neid nelja meest, kellest me lugesime Piibli jutustusest.
Need mehed olid tõesti erilised. Neil olid teatud omadused, mis väärivad äramärkimist ja jäljendamist. Vaadelgem neist viit.
1. NAD TUNDSID KAASA ABIVAJAJALE. Ja see kaastunne juhtis neid tegutsema, et kõrvaldada või vähemalt vähendada tema häda.
Kaasa tundmine on positiivne tunne, positiivne nähtus. Kaastunde avaldamine sõnadega on hea ja vajalik asi. Kuid täiuslikuks saab kaastunne alles tegudes! Ja nõnda on ka usuga, mida Jeesus siin eriliselt esile toob. Usu kohta võib öelda veel enamgi: See pole vaid midagi, mida sa ütled ehk väljendad vaid sõnadega. Jakoobus kirjutab otse – Jak.2,14: "Mis kasu on sellest, mu vennad, kui keegi ütleb enesel usku olevat, aga tegusid temal ei ole? Ega usk või teda õndsaks teha?" Usk ei ole ka vaid midagi, mida sa tunned. Usk ei ole ka vaid midagi, mida sa mõtled. Usk ei ole isegi vaid midagi, mida sa usud! Ka selle kohta kirjutab Jakoobus otseselt – Jak.2,19: "Sina usud, et Jumal on ainus. Sa teed hästi! Ka kurjad vaimud usuvad seda ja värisevad." Tõeline usk on midagi, mida sa teed! Just sihipärane ja läbimõeldud tegutsemine tegi nende nelja mehe usu reaalseks. Ja üks reaalne ehk päris asi on nähtav. Sellepärast on kirjutatud: "Kui Jeesus nende usku NÄGI."
Abivajajale aktiivne kaasatundmine, mis paneb vastavalt tegutsema, teeb usu nähtavaks, seega tõeliseks.
2. NAD OLID VISAD, JÄRELEANDMATUD. Kui kerge oleks olnud peatuda maja ukse taga ja öelda, et halvatu sissekandmine Jeesuse juurde on suure rahvahulga pärast võimatu. Meil oli õilis kaastundest ajendatud plaan ja nüüd oleme teinud ka oma parima selle elluviimiseks, kuid objektiivsetel asjaoludel jääb see siin katki, sest on VÕIMATU tungida läbi selle rahvahulga. Ukseauk on blokeeritud ja seeski pole vähimatki ruumi, meie aga oleme neljakesi ja kanname endi vahel veel viiendat, kes lamab voodis. Kahju küll, aga me peame loobuma sellest üritusest.
Ei, nad ei loobunud. Nad ei mõelnudki alla anda. Vajadus oli suur, Jeesuse ette saamine oli raskesti haige mehe ainus lootus. Ja nii nad jätkasid tegutsemist. Kui ei saanud sisse ukse kaudu, tuli leida mingi teine tee. Kui ei saanud ka akna kaudu ja seina kaudu, tuli üritada saada sisse kas või katuse kaudu!
Ühele Ameerika jalgpalli mängijale Steve Largent'ile öeldi, et ta pole küllalt hea. Ta oli liiga väike ja liiga aeglane, et võistelda meestega, kes olid temast suuremad ja kiiremad. Ta pakkis kõik oma asjad ja rändas teise kohta. Seal aga avanes uus võimalus ja temast sai mees, kelle arvel on kolm Ameerika Rahvusliku Jalgpalliliiga rekordit!
3. NEIL OLI USK, MIS ÜLETAS BARJÄÄRID. Visadusega lähedaselt seotud on usk. Usk toetab visadust. Neil oli usk, et Jeesus suudab teha ja ka teeb halvatu terveks. Ilma selle usuta ei oleks nad sellist asja üldse ette võtnudki – tuua haige koos voodiga kohale, üritada siseneda uksest ja kui see ei õnnestu, ronida katusele, võtta see lahti ja lasta halvatu "katuse kivide vahelt alla kõige voodiga otse Jeesuse ette maha." Just nii on kirjutatud Luuka 5:19. Need polnud kerged barjäärid, kuid usk ületab igasugused tõkked!
Jeesus muidugi pani tähele nii suurt usku ja on kirjutatud: "Kui Jeesus nende usku nägi, ütles Ta halvatule: "Poeg, su patud antakse andeks!"" Selle peale hakkas kiiresti tegutsema uskmatus! Kirjutatud on: "Aga seal istusid mõned kirjatundjad, ja need mõtlesid oma südames: "Mida see räägib? Ta pilkab Jumalat. Kes muu võib patte andeks anda kui ainuüksi Jumal?"" Nad ei uskunud et Jeesus on Jumal, kes võib patte andestada. Kuid nii nagu paljudes teistes piiblilugudes – ja mitte ainult piiblilugudes – võidavad neid, kes ütlevad, et seda pole võimalik teha, need, kes seda teevad. Sest neil on elav usk. Usus oli võimalik tuua halvatu Jeesuse juurde. Usu läbi oli võimalik talle andestada ja ka ta füüsiliselt tervistada.
4. NEIL OLI KOOSTÖÖVAIM. Seda ei tohi alahinnata. Paljusid asju, mida pole võimalik teha üksi, on ometi võimalik teha mitmekesi koos! Kui usklikud ühinevad ja tegutsevad koos, on võimalik teha ära suuri asju, mis toovad au Jumalale ja õnnistusi inimestele. Juba Taavet pani kirja mõtte – Ps.133,1: "Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad ka üheskoos elavad!" Ja üksmeelselt tegutsevad.
5. NAD TEADSID, ET VAID JEESUS VÕIB AIDATA. See veendumus andis neile eesmärgikindluse. Haige tuleb saada igal juhul Jeesuse juurde. Pole ühtegi teist päästjat. "Ühegi muu sees ei ole päästet; sest ei ole antud taeva all inimestele ühtki muud nime, kelles meid päästetakse!" ütles Peetrus Suurkohtu ees (Apt.4,12).
See teadmine, see veendumus, see usk innustab meidki tegutsema – tulema ise Jeesuse juurde ja tooma ka teisi Jeesuse juurde, ületades kõik takistused, leides igast olukorrast väljapääsu.
Tuletame lõpuks kokkuvõtlikult meelde nende nelja mehe mõned omadused, mis tegid nende usu nähtavaks, praktiliseks, tegelikuks, reaalseks. 1) Nad tundsid kaasa abivajajale; 2) nad olid visad, järeleandmatud; 3) neil oli usk, mis ületas barjäärid; 4) neil oli koostöövaim; 5) nad teadsid, et vaid Jeesus võib aidata. Olgu see meile eeskujuks.

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv