.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Ava mu silmad
17.01.2004 - (1680)

Loeme sissejuhatuseks mõned kirjakohad ja püüame näha, mis on neis ühist ja erilist.

Mrk.8,22-25: "Ja nad tulevad Betsaidasse. Ja Ta juurde tuuakse pime, ja nad paluvad Teda, et Ta teda puudutaks. Siis Ta haaras pimeda käest kinni ja viis ta alevist välja, sülitas temale silmi ning pani oma käed ta peale ja küsis talt: "Kas sa näed midagi?" Tema vaatas üles ning ütles: "Ma näen inimesi, ma näen neid nagu puid kõndimas!" Siis Ta pani taas oma käed ta silmadele; ja nüüd ta vaatas teravasti ja oli jälle terve; ja ta nägi kõike selgesti."

Mrk.7,31-35: "Ja kui Ta jälle välja läks Tüürose aladelt, tuli Ta Siidoni kaudu Galilea mere äärde Dekapoli alade keskkohale. Ja Ta juurde toodi kurt, kellel oli kidakeel, ja paluti Teda, et Ta paneks oma käe tema peale. Siis Ta võttis tema rahva seast kõrvale ja pistis oma sõrmed tema kõrvu ja sülitas ning puudutas ta keelt, vaatas üles taevasse, ohkas ja ütles talle: "Effataa!", see on: mine lahti! Ja tema kõrvad läksid lahti ja ta keeleköidik pääses kohe valla, ja ta rääkis selgesti."

Joh.9,1-7: "Ja mööda minnes Ta nägi inimest, kes sündimisest saadik oli olnud pime. Ja Tema jüngrid küsisid Temalt: "Rabi, kes on pattu teinud, kas tema või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana?" Jeesus vastas: "Ei ole tema pattu teinud ega ta vanemad, vaid et Jumala teod saaksid temas avalikuks. Meie peame tegema selle tegusid, kes mind on läkitanud, niikaua kui päeva on; öö tuleb, mil ükski ei või midagi teha! Niikaua kui ma olen maailmas, olen ma maailma valgus!" Kui Ta seda oli öelnud, sülitas Ta maha ja tegi süljest muda ning võidis selle mudaga tema silmad ja ütles talle: "Mine pese silmi Siiloa tiigis!" — Siiloa tähendab "Läkitatu". — Siis ta läks sinna ja pesi, ja tuli nägijana tagasi."

Jeesus tervistas need inimesed väga ebatavaliselt: protseduur võis näida isegi solvav. See õpetab, et vahel peab Jumal tegema meiega midagi ebaharilikku (alandavat), et avada meie silmi ja kõrvu. Laodikealane on pime, aga Jumal teab, kuidas tema silmad avada. Ta ütleb — Ilm.3,19: "Ma noomin ja karistan kõiki, keda ma armastan." Kui Ta peseb vahel meie silmi pisaratega, siis Ta teeb seda armastusest meie vastu!

Üks ilus vaimulik laul, He washed my eyes with tears, jutustab:

Ta pesi mu silmi pisaratega, et ma võiksin näha;
Mu murtud süda tuli mulle kasuks.
Ta rebis selle kõik lahti ja vaatas sisse,
Ja leidis selle nii täis hirmu ja rumalat uhkust.
Ta pühkis ära asjad, mis tegid mind pimedaks,
ja siis ma nägin, et pilved olid hõberaamistikus.
Ja nüüd ma mõistan, et see oli mulle parim,
Ta pesi mu silmi pisaratega, et ma võiksin näha.

Ta pesi mu silmi pisaratega, et ma võiksin näha;
Sest see oli ainus viis, kuidas Tema au saaks ilmutatud mulle.
Ma ei teadnud, et Ta käed olid haavatud,
kuni ma nägin verd, mis Temast voolas liivale.
Ma nägin Tema häbistamise märke ja valasin pisaraid ning nutsin,
Ta oli minu asemik, minu eest Ta suri.
Ja nüüd olen ma õnnelik, et Ta tuli nii õrnalt
Ja pesi mu silmi pisaratega, et ma võiksin näha.

Jumal pesi Aabrahami silmi pisaratega — ja ta nägi Jeesuse päeva! (Vt. Joh.8,56).

Jumal pesi Joosepi silmi pisaratega — ja ta nägi oma kohta oma rahva päästjana! (Vt. 1.Ms.50,20).

Jumal pesi Hanna silmi pisaratega — ja ta nägi, kuidas temale kingitud pojast sai suur prohvet Saamuel. (Vt. 1.Sam.1.ptk.).

Jumal pesi Peetruse silmi pisaratega — ja ta sai vaimulikult nägijaks ning temast sai algristikoguduse jõuline juht! (Vt. Mat.26,75).

Jumal pesi Johannese silmi pisaratega — ning Ta nägi Jeesust ja taevast ja uut maad ja suurt võitlust Kristuse ja Saatana vahel. (Vt. Ilm.5,4).

Vahel peseb Jumal ka sinu silmi pisaratega, et sa võiksid näha!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv