.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Meie talendid IV
18.12.2004 - (1665)

Rääkides talentidest, oleme peatunud Vaimu andide kui eriliste talentide juures ja Vaimu vilja kui nende talentidega kauplemisel saadud ühe tulu, täiusliku iseloomu juures. "Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik," ütles Jeesus (Mat.5,48).

Kuid Püha Vaimu annid ei ole ainsad talendid, mis meie kätte on usaldatud. Kõige suurem talent, kõigi talentide alus on see, et Jumal on kinkinud sulle nii imelise füüsilise keha ja andnud selle sisse oma elu. Kõigil meil on see talent. Meid on loodud inimeseks, kes on võimeline mõtlema, analüüsima ja otsuseid tegema. Meid on loodud olevuseks, kes on võimeline suhtlema Jumalaga. Just religioossus eristab meid kõige eredamalt kõigist ülejäänud olevustest siin maa peal. See on Jumala and. See on väärtuslik talent. See rikastab meie elu praegu ja kingib lootust tulevikuks.

Milleks on meile antud selline valgustatud elu? Kas selleks, et elaksime vaid oma ihu vajaduste rahuldamiseks? Nii elavad loomad! Aga meie oleme inimesed, kes on loodud oma Looja näo järgi! (1.Ms.1,27). Kahtlematult tuleb ihu hoida ja selle eest hoolitseda, kuid sellel on kõrgem eesmärk, millest kirjutab Paulus 1.Kor.6,19.20: "Või te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ja et te ei ole iseeneste omad? Sest te olete kalli hinnaga ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!" Sellest tulenevalt, jätkab Paulus 1.Kor.10,31: "Kas te siis sööte või joote või midagi teete, seda tehke kõik Jumala auks!"

Kui juba kord sai mainitud sööki ja jooki, siis meenub Ellen White'i ütlus, et õige toidu valmistamine on kümme talenti! (Ajakirjas Southern Watchman, 20.09.1901). Vaevalt et ühel heal evangelistilgi on üle kümne talendi! Toiduga võib inimest terveks sööta, tervena hoida, kuid ka haigeks ja koguni surnuks sööta! Sellepärast, perenaised, pöörake rohkem tähelepanu sellele talendile – kuidas valmistada võimalikult lihtsalt ja odavalt tervislikku toitu. Teie käes on suuresti teie eneste ja teie perekonna saatus ja ka teie külaliste saatus, eriti teist kiirgava hea või halva mõju kaudu. Jumal on andnud meile väärtuslikke nõuandeid tervisliku toidu valmistamiseks ja neid ei ole ohutu eirata. Kasutage oma menüü väljatöötamiseks ka teile antud suurt varandust – mõistust.

Terve mõistus on talent, mille kasutamisest tuleb igaühel Jumalale aru anda. Maailma kõige suuremad ja kõige kallimad superarvutid kahvatuvad terve inimese mõistuse ees. Ja teil on see miniatuurne juhtimiskeskus igaühel alati kaasas, nii et ihul ei ole tarvis minna koju või kuhugi mujale küsima, mida nüüd teha. Ka Jumala käest küsimiseks ei ole tarvis Jeruusalemma ega Mekasse sõita, ega isegi kirikusse minna ja seal järjekorras oodata, vaid me võime pöörduda Tema poole iga hetk ja igal pool. Ja see "interneti püsiühendus" on täiesti tasuta!

Pidagem alati meeles: me ei ole iseeneste omad. Meie imeline ihu, elu selle sees ja suurepärane juhtimiskeskus – kõik see moodustab meile usaldatud talendi. See on Jumala and. Seepärast ütles keegi surev laps: "Ma olen nii tänulik, et ma olen võinud elada!"

Kas pole mitte põhjust olla tänulik, et oleme loodud inimesteks – mitte puudeks või loomadeks. Aga nii puud, loomad kui inimesed on kõik valmistatud ühest ja samast mullast! Milline eesõigus on olla loodud inimeseks! Ja kuidas me seda peaksime kasutama!

Üks talent, mis eristab inimese kogu ülejäänud loodust siin maa peal, on võime kõnelda. Kellel meist puudub see talent? Aga kas me oleme mõelnud selle väärtuse peale? Kuidas üks loom seda ka ei sooviks, talle pole seda antud. See on antud ainult inimesele – aga milleks?

Jah, milleks kõigeks seda kasutatakse – lobisemiseks, riidlemiseks, vaidlemiseks, tagarääkimiseks... Pole ime, et Jeesus hoiatas – Mat.12,36.37: "Ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igaühest tühjast sõnast, mis nad on rääkinud. Sest su sõnadest arvatakse sind õigeks ja su sõnadest mõistetakse sind hukka."

Nagu ilmneb Jeesus sõnadest, on seda talenti võimalik kasutada ka õnnistuseks endale ja teistele. Kuidas võib seda kasutada õnnistuseks? Selleks on palju võimalusi. Kui palju tarvilikku, head ja ilusat on võimalik rääkida. Millist õnnistavat mõju avaldavad julgustavad, trööstivad või lohutavad sõnad! Kuid ärme iial unustame üht aulist võimalust, eesõigust ja ka kohustust selle talendi kasutamiseks. See on Jeesusest tunnistamine. Jeesus ütles – Luk.12,8.9: "Kes iganes mind tunnistab inimeste ees, seda tunnistab ka Inimese Poeg Jumala inglite ees! Aga kes mind salgab inimeste ees, see salatakse Jumala inglite ees!"

Muidugi, tunnistada on võimalik ka vaikides – elu ja eeskujuga –, kuid vaadakem, et see meie vaikiv tunnistamine ei saaks vaikivaks salgamiseks!

Meil on eesõigus kiita Jumalat lauludes, tänada Teda palvetes. Aga kui palju on meie keel kõnelnud Tema armastusest ja lunastustööst ning Tema peatsest tagasitulekust? Mõnel on eesõigus kõnelda suurtele hulkadele, kogudusele, kuid kõigil meil on eesõigus ja kohustus rääkida neist asjust oma kodustele ja lähedastele. Ja pole sugugi ükskõik, kuidas rääkida. Vanasõnagi ütleb: Enne mõtle, siis ütle. Selle pärast tuleb palvetada, tuleb hoolsalt valmistuda. Me saame ju aru, kes on puldis esinemiseks korralikult valmistunud ja kes mitte. Jutlustajaid on õpetatud, et ettevalmistamata kõne on lobisemine! On äärmiselt vastutustundetu minna pulti lobisema! Aga ka kodus või külas lobisemisest ei tasu midagi head oodata!

Meil on võime mõelda, me suudame valmistuda – tehkem siis seda. Kui sa oled hästi valmistunud, siis sa lausa pakitsed soovist anda sõnum edasi! Sa ei saa seda tegemata jätta. Sa valid sõnu, hääletooni, et sinu sõnum jõuaks pärale. See on tunnistamine.

Selliselt tunnistamiseks valmistumine valmistab sind ka paremini elama oma igapäevast elu – lõppude lõpuks on see kõik ju tunnistamine. Jakoobus hoiatab meid silmakirjalikkuse eest – Jak.3,7-10: "Sest kõikide, niihästi metselajate kui lindude, niihästi roomajate kui mereelajate loomu võib inimese loomujõud talitseda ja on talitsenud, kuid keelt ei suuda ükski inimene talitseda – seda rahutut pahategijat, täis surmavat mürki. Sellega me täname Issandat ja Isa, ja sellega me sajatame inimesi, kes on loodud Jumala sarnaseiks. Samast suust lähtuvad tänu ja sajatus! Nii ei tohi olla, mu vennad!"

Kuidas siis peaks olema? Paulus vastab – Kol.4,6: "Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga soolatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta." See sool siin ei tähenda mitte soolaseid sõnu, vaid pigem lahkust ja armastust, sest teises kohas kirjutab Paulus – Ef.4,29: "Ükski nurjatu sõna ärgu tulgu teie suust, vaid ainult seesugune, mis on hea tarvilikuks kasvatuseks, et see pakuks mõnu kuulajaile."

Meie ülim eeskuju on Jeesus, kellest kuulutas prohvetlikult Jesaja – Jes.50,4: "Issand Jehoova on mulle andnud õpilaste keele, et ma oskaksin vastata väsinule, virgutada teda sõnaga. Ta äratab igal hommikul mu kõrva, et ma kuuleksin õpilaste kombel!" Jah, et õpetada teisi, tuleb ise pidevalt õppida – õppida ka oma mõtteid juhtima ja keelt talitsema, rääkima sõna õigel ajal.

Näete, kui tõsiselt me peaksime võtma seda talenti, seda arendama ja kasutama. Aga ärme unustame puhastada ka oma sõnade allikat. Jeesus ütles – Mat.12,34.35: "Te rästikute sigitis, kuidas te võite rääkida head, kui te olete kurjad? Sellest, mida süda on täis, sellest räägib suu. Hea inimene toob südame heast tagavarast esile head, ja halb inimene toob halvast tagavarast esile halba." Seepärast tundkem ära oma viletsus ja palugem Jumalalt puhast südant. Siis on meie suu avatud tunnistamiseks – tunnistamiseks imest, mille Jumal on meie elus teinud, tunnistamiseks sellest, mida oleme kogenud, näinud ja tundnud. "Teie olete minu tunnistajad," ütleb Jumal oma rahvale (Jes.43,10; vt. Apt.1,8).

Kasutagem siis seda erilist talenti – kõnelemist – rohkem sellel õilsal eesmärgil; see tuleb õnnistuseks nii meile enestele kui ka meie mõju läbi kaasinimestele. Sest igal inimesel, igal sõnal ja teol on mõju – mõju eluks või surmaks. Raamatus Ajastute igatsus, lk. 310 (orig) kirjutab Ellen White: "Inimesed võivad tunnistada, et nad usuvad tõde, kuid kui see ei muuda neid lahkeiks, kannatlikeks ja taevalikult meelestatuiks, saab see needuseks kõigepealt inimesele endale ja tema mõju kaudu kogu maailmale."

Aga teadkem, et meis enestes ei ole midagi, mis võiks mõjutada teisi heale. Kõik hea and tuleb Jumalalt. Hoidke seepärast rohkem Tema ligi. See on Tema elu meie sees, Tema iseloomu avaldumine meie elus, mis avaldab päästvat mõju ümbruskonnale, mis lubab meil olla "maa sool" ja "maailma valgus" (Mat.5,13-16).

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv