.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6557)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Kinkide vahetamine
18.12.2010 - (1341)

Mat.2,1-12: "Kui Jeesus oli sündinud Petlemmas Juudamaal kuningas Heroodese ajal, vaata, siis tulid targad hommikumaalt Jeruusalemma ja ütlesid: "Kus on see sündinud juutide Kuningas? Sest me oleme näinud Tema tähte hommikumaal ning oleme tulnud Teda kummardama."
Kui kuningas Heroodes seda kuulis, ehmus ta väga ja kogu Jeruusalemm ühes temaga. Ja ta kogus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning kuulas neilt, kus Kristus pidi sündima. Nemad ütlesid temale: "Petlemmas Juudamaal; sest nõnda on kirjutatud prohveti kaudu: Ja sina, Petlemm Juudamaal, ei ole mingil kombel kõige vähem Juuda vürstide seast, sest sinust lähtub valitseja, kes mu rahvast Iisraeli hoiab kui karjane!"
Siis Heroodes kutsus targad salaja ja uuris neilt hoolega aja, mil täht oli ilmunud. Ja ta läkitas nad Petlemma ning ütles: "Minge kuulake hoolega Lapsukese järele, ja kui te Tema leiate, siis andke minule teada, et minagi läheksin Teda kummardama!"
Kui nemad olid kuningat kuulnud, siis nad läksid teele. Ja vaata, täht, mida nad olid näinud hommikumaal, käis nende eel, kuni ta tuli ja seisatas ülal seal kohal, kus Lapsuke oli. Aga tähte nähes nad said üliväga rõõmsaks. Ja nad läksid sinna kotta ning nägid Lapsukest ühes Maarjaga, Tema emaga, ja heitsid maha ning kummardasid Teda ja avasid oma varandused ning tõid Temale ande, kulda ja viirukit ja mürri. Ja kui nad unes olid Jumalalt saanud käsu mitte minna tagasi Heroodese juurde, läksid nad teist teed tagasi omale maale."
Üks asi, mis on advendiaja ja jõuludega tihedalt seotud, on kinkide vahetamine – vastastikku üksteisele kinkide toomine, viimine, saatmine, olgu selleks kasvõi kaunis postkaart, e-mail või telefonikõne. Meie peres on tavaks koguneda jõuluõhtul suurde tuppa, kus on tavaliselt ka kuusepuu, ja keegi meie hulgast jagab kingid, mis me oleme üksteisele teinud. Tihti tuleb need välja lunastada mõne laulu või luuletusega, kuid vahel antakse need ka niisamuti kätte. Eks igas peres ole oma traditsioonid...
Kuid kust on tulnud need traditsioonid? Miks jagatakse jõulude ajal kinke? Muidugi osutab sellele Hommikumaa tarkade külaskäik Jeesus-lapsele, ehkki see ei toimunud Jeesuse sündimise ööl, vaid palju hiljem. Piibel mainib, et nad tõid Jeesusele hinnalisi kinke. Kuid, panite tähele, need kingid toodi Jeesusele, mitte üksteisele.
Kes valmistas kingi inimestele? Jumal. "Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud [kinkinud inimestele], et ükski, kes Temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!" (Joh.3,16). Jumal tegi esimese kingi, andes inimesele elu ja valmistades talle kauni Eedeni kodu. Ja kui inimene oli end Saatana valitsemise alla andnud, tegi Jumal uue kalli kingi, lunastades ta Jeesuse ohvrisurma kaudu enesele tagasi. Tegelikult on kõik ilus ja hea, mida me kogeme, Jumala and, kingitus meile, nagu kirjutab ka Jakoobus: "Kõik hea and ja kõik täiuslik annetus on ülalt ja tuleb valguse Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju" (Jak.1,17).
Jumal kinkis meile Jeesuse. Jeesus kinkis meile iseenda, oma armastuse ja elu; selle kaudu andestuse, rõõmu, rahu ja lootuse. Mida kingime meie Temale? Mis meil on Talle anda? "Patust määrdunud süda – see minu varandus on; mured, valu ja häda – need kõik Su jalgele toon!" ütleb üks vaimulik laul. Ja see on tõsi. Meil pole tuua Talle midagi väärtuslikumat. Toome siis selle, mis meil on. Ja uskugem – Ta võtab meie kingi vastu ning teeb vastukingituse.
Ma usun, et ka Hommikumaa tarkadegi külaskäik polnud ühepoolne kingituste toomine. Nemad tõid Jeesusele "kulda ja viirukit ja mürri," aga said Jeesuselt vastukingituseks rõõmu. Piibel ütleb, et juba "tähte nähes nad said ÜLIVÄGA rõõmsaks." Kas te suudate siis ette kujutada nende rõõmu, kui nad nägid Jeesust, kelle juurde see täht neid juhatas? Koduteele asudes kandsid nad südames aaret, mis oli võrratult suurem ja kallim nende poolt Jeesusele toodust.
Mõelgem täna sellele: Jeesuse juurde tulles, võime me vahetada oma –
1. Hirmu julguse ja usu vastu. Seda kogesid karjased. Luk.2,9 teatab, et kui ühel ööl ilmus karjastele ingel, siis "nemad kartsid üliväga." On palju teisigi asju ja olukordi, mis tekitavad meis hirmu. Kui aga karjased ruttasid oma hirmuga Jeesuse juurde, sai see vahetatud julguse ja usu vastu ning nad "läksid tagasi Jumalale au andes ja Teda kiites kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud" (Luk.2,20). Kogu pimedus oli hingest kadunud ja öögi näis valgemana.
Kui meid haarab paanika, võime meiegi rutata Jeesuse juurde, kust leiame rahu, julguse ja usu.
2. Kurbuse rõõmu vastu. Tolle aja Iisraeli rahval oli palju põhjust olla kurvad ränga Rooma okupatsiooni pärast, kõige selle ülekohtu ja vägivalla pärast, mis oli osa nende igapäevasest elust. See oli pime ja sünge aeg Iisraeli ajaloos. Kuid Jumalale meeldib tuua rõõmu kurba südamesse. Juba prohvet Jesaja oli kuulutanud Jeesuse tööst – Jes.61,1-3: "Issanda Jehoova Vaim on minu peal, sest Jehoova on mind võidnud; Ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi, kuulutama Jehoova meelepärast aastat ..., trööstima kõiki leinajaid, tasuma Siioni leinajaile, andes neile laubaehte tuha asemele, rõõmuõli leina asemele, ülistusrüü kustuva vaimu asemele."
Ka meie saame kingiks rõõmu, kui kingime oma kurva südame Jeesusele.
3. Meeleheite lootuse vastu. Elu ilma Jeesuseta on "tühi." Nagu on öelnud Dr. Carl Jung, kannatab tänapäeva maailm "tühjuse neuroosi" all. Ta ütleb: "Kui kaob siht, kaob ka mõte; kui kaob mõte, kaob ka eesmärk; kui kaob eesmärk, muutub elu tühiseks." Kes ei sooviks vahetada sellise elu üliküllusliku elu vastu, mida Jeesus tõotab igaühele, kes oma tühja eluga Tema juurde tuleb. Ütles ju Jeesus – Joh.10,10: "Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti!" Anna oma tühjus ja meeleheide Temale ning Tema annab sulle vastu kõrgeimale eesmärgile pühendunud elu, Ta kingib sulle tuleviku ja lootuse, ühes teadmisega, et Ta on sinuga iga päev maailma-ajastu otsani, et Ta on sulle ustavam kui vend.
4. Süütunde andestuse vastu. Süütunne on nagu rooste, mis rikub ja pureb metalli, tungides ikka sügavamale, kuni hävitab selle täielikult. Süütunde põhjustavad meie patud. Kuid Jeesus on tulnud patte ära võtma. Ristija Johannes tutvustas Teda oma kuulajaile sõnadega: "Vaata, see on Jumala Tall, kes võtab ära maailma patu!" (Joh.1,29).
Milline imeline võimalus: Me võime viia oma patud Jeesuse jalgele ja jätta need sinna, kuna Tema kingib meile andestuse. Keegi on öelnud hästi: "Usalda oma minevik Jumala armu hooleks, oma olevik Jumala armastuse hooleks ja oma tulevik Jumala juhtimise hooleks."
Keegi mees külastas Inglismaal vabrikut, kus valmistatakse maailma kõige peenemat ja paremat kirjapaberit. Mees küsis, millest see tehakse? Talle näidati suurt kuhja vanu riideid – sisuliselt räbalaid – ja öeldi, et see on nende tooraine. Mees ei suutnud uskuda, et vanad, määrdunud räbalad on võimalik muuta nii heaks paberiks. Kuid nii see oli. Prohvet Jesaja kirjutab, et "me kõik oleme saanud roojaseks ja kõik meie õigused on määrdunud riide sarnased" (Jes.64,5). Kuid jumalik andestus teeb imet. Teises kohas kirjutab Jesaja, et "kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks; kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks!" (Jes.1,18).
Tänu Jeesusele võime me anda ära oma patud ja süütunde ning saada vastu andestuse. See on parim vahetus, mis me saame teha.
5. Patu õiguse vastu. Jumal mitte ainult andestab patu, vaid katab meid ka oma õiguse kuuega. Tähendamissõnas kadunud pojast ütleb isa oma sulastele: "Tooge kõige kallim rüü ja pange temale selga ja andke temale sõrmus sõrme ja kingad jalga" (Luk.15,22). See "kõige kallim rüü" on Jeesuse Kristuse õigus. Paulus kirjutab – Gal.3,27: "Sest nii paljud kui teid on Kristusesse ristitud, olete Kristusega riietatud!"
Jumal ei muuda iial õiguse rüüd, et teha seda inimesele sobivaks. Jumal muudab inimest, et teha teda sobivaks õiguse rüüd kandma. Jumal teeb, et me tahame ja suudame elada evangeeliumi vääriliselt, Tema tahtmist mööda. Seda muidugi siis, kui anname end Tema kätte. Kui me kingime end Temale, kingib Tema end meile. Nii saab meie patt vahetatud Tema õiguse vastu.
6. Rahutuse rahu vastu. Üks varblane ütleb teisele: "Ma tõesti ei saa aru, miks need inimesed siblivad nii rahutult ja muretsevad nii palju." Teine varblane vastab: "Ma arvan, et see on sellepärast, et neil pole sellist Taevast Isa, kes hoolitseb meie eest."
Meie ümber on nii palju rahutust ja võib-olla ka meie endi sees. Kuid see ei tarvitse nii olla. Jeesus pakub meil kõigile võimaluse hingata Temas. Ta kutsub – Mat.11,28-30: "Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise! Võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik; ja te leiate hingamise oma hingele. Sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!"
Joh.14,27 ütleb Ta: "Rahu ma jätan teile; oma rahu ma annan teile; mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu araks!"
7. Segaduse kindluse vastu. Kes me oleme? Mis meist saab? On meil neis ja sarnasis asjus täielik selgus? Näitleja Peter Sellers mängis nii palju erinevaid rolle, et polnud vahel isegi kindel oma enda identiteedis! Kord tänaval kõndides küsis temalt üks ta fännidest: "Kas sina oled Peter Sellers?
"Mitte täna!" vastas näitleja kiiresti ja astus edasi.
Ka meie võime olla segaduses oma identiteedi ja koha suhtes siin maailmas. Tulles oma segadusega aga Jeesuse juurde, kingib Tema meile kindluse. Paulus kirjutab – Rom.8,14-17: "Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjapõlve vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapsepõlve Vaimu, kelles me hüüame: "Abba! Isa!" Seesama Vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui ka Kristuse kaaspärijad, et kui me ühes Temaga kannatame, siis meid ühes Temaga ka austatakse."
Me oleme Jumala lapsed. Meid armastatakse, meile on andestatud ja meid ootab ees helge tulevik. Kõik selle on kinkinud meile Jeesus, kui oleme kinkinud end Temale – sellisena, nagu oleme.
Nii et, vahetades sel advendiajal kinke omavahel, ärme unusta Jeesust, kes samuti soovib meiega kinke vahetada!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv