.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Viis kõikumatut asja
20.01.2007 - (1405)

Heb.12,25-28: "Katsuge, et teiegi Teda ei hülga, kes räägib! Sest kui ei ole pääsenud need, kes maapealse kõneleja hülgasid, kui palju vähem pääseme meie, kui me pöördume ära Temast, kes on taevastest, kelle hääl tookord pani kõikuma maa, aga kes nüüd on tõotanud ja öelnud: "Veel kord ma panen värisema mitte ainult maa, vaid ka taeva!" Ent "veel kord" näitab, et see, mis kõigub, peab muutuma, sest ta on loodud, et püsiks see, mida ei saa kõigutada. Seepärast, saades kuningriigi, mis ei kõigu, olgem tänulikud ja teenigem seega Jumalat Tema meelt mööda pelglikkuse ja aukartusega."
Me elame väriseval maal. Adventistidena oleme kõik kuulnud Lissaboni maavärisemisest kõigi hingede päeval 1. novembril 1755. aastal. See polnud mingi väike kohaliku tähtsusega sündmus. Lissabon oli tol ajal kõikjale maailma ulatuva Portugali impeeriumi pealinn ja me usume, et just selle maavärinaga algas Ilmutusraamatus ettekuulutatud lõpuaja märkide seeria (Ilm.6,12), millele viitas ka Jeesus (vrd. Mat.24,29).
Ameeriklastel on kõige enam meeles San Francisco rannapiirkonda 1989. aasta oktoobris tabanud maavärin, mis külvas hävingut ja surma suurel maa-alal. See kestis vaid 15 sekundit, kuid põhjustas 7,5 miljardi dollari eest materiaalset kahju, peale inimelude ja -vigastuste. Siis tuli välja ka, et üsna paljud olid ehitanud oma maja liivale! Oleksid nad küll tähele pannud Jeesuse hoiatust! (Mat.7,26.27).
Meie siin Eestimaal pole harjunud tugevate maavärisemistega, kuigi nõrgemaid on siin ikka vahetevahel olnud. Mina isiklikult tundsin selgesti üht sellist siin Pärnus mitte palju aega tagasi. Ega minugi maja kaljule ehitatud ole – Pärnus on igal pool liiv –, kuid vähemalt on sel all sügav ja tugev vundament, nagu kalju! Kuid ärme unustame Jeesuse ennustust, et lõpuajal on "maavärisemisi paiguti" (Mat.24,7).
Piiblis on mainitud kuut tegelikku maavärisemist:
1. Siis, kui Jumal andis Siinai mäel oma rahvale 10 käsku (Ps.68,8.9).
2. Siis, kui Jumal ilmutas end Eelijale Hoorebi mäel (1.Kun.19,11).
3. Juuda kuninga Ussia päevil (Am.1,1).
4. Siis, kui Jeesus suri ristil (Mat.27,51).
5. Kristuse ülestõusmise ajal (Mat.28,2).
6. Maavärin, mille järel vabanesid Paulus ja Silas vanglast (Apt.16,26).
Prohvet Jesaja mainib maavärisemist kui kohtukaristust, mida Jumal vahel kasutab (Jes.29,6). Ilmutusraamat aga ennustab palju maavärisemisi lõpuajal (Ilm.8,5; 11,13; 16,18).
Igal aastal registreerivad seismograafid maailma erinevates paikades umbes 500,000 suuremat või väiksemat võnget. Neist 100,000 on tuntavad ja umbes 1000 põhjustavad mingi purustuse või hävingu. Kõige tugevam teadaolev maaväring toimus Alaskas 1964. aastal, selle tugevuseks mõõdeti 8,9 palli Richteri skaala järgi, mis on 100 korda tugevam kui 10,000 megatonnise tuumapommi lõhkemine! Kõige enam inimkaotusi põhjustas 1556. aastal Hiinas toimunud maavärisemine, mil hukku 830,000 inimest.
Kuid tänapäeval on ka teisi asju, mis kõiguvad tohutu jõuga. Kõiguvad perekonnad, abielud, valitsused – jah, isegi kirikud ja ka inimeste tõekspidamised kõiguvad! Ja loomulikult kõigutavad meid terrorism, kuritegevus, reetmine ja töökaotus, haigused ja surm...
Kuid aitab rääkimisest kõikuvatest asjadest! Keskendugem mõnedele kõikumatutele asjadele ja tõdedele. Piibel räägib vähemalt 5 asjast, mis on nii kindlad, et keegi ega miski ei saa neid kõigutada.
1. JUMALA OLEMUS.
Mal.3,6 on kirjutatud: "Sest mina, Jehoova, ei ole ennast muutnud." Jakoobus kirjutab: "Kõik hea and ja kõik täiuslik annetus on ülalt ja tuleb valguse Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju" (Jak.1,17). Ja üks usklikke alati julgustav kirjakoht – Heb.13,8 – teatab: "Jeesus Kristus on seesama, eile ja täna ja igavesti!" Jumal on olnud alati selline, nagu Ta on täna; ja nagu Ta on olnud ja on täna, selline on Ta ka tulevikus, igavesti.
Oma olemuselt on Jumal püha ja õiglane, võimas ja tark, kuid ka halastaja ja armuline, armastav ja ustav. Millise rahu toob inimhinge teadmine, et meie Taevane Isa on alati selline, ega muutu kunagi. Tal pole kindlaid vastuvõtu aegu, Ta võtab alati vastu iga tulija. Ta armastab meid sama palju praegu, kui siis, kui me sündisime. Selles maailmas, kus inimesed unustavad meid ja muudavad oma arvamust meist ja suhtumist meisse, kas pole mitte hea teada, et meil on Jumal, kes ei muutu? Ta on hea, Ta on alati kättesaadav ja Ta on võimas!
2. JUMALA TROON.
Troon sümboliseerib võimu, autoriteeti, juhtimist. Ja see troon on igavene ja kõikumatu. Heb.12,23 osutab Jumalale kui "kõikide Kohtumõistjale." Mitte siis, et Jumal paneks kõiki seda tegema, mida nad teevad, vaid et Jumal mõistab kohut kõigi üle, vastavalt sellele, mida inimesed on valinud teha. Ja Tema kohtumõistmised on õiged. Tõesti, kui Jumal Jeesuse sõnade kohaselt paneb tähele isegi varblasi (Mat.10,29), siis läheb Talle kindlasti korda inimeste elu – nende rõõmud ja mured.
See kõikumatu troon kujutab mitte ainult autoriteeti, vaid ka kohta, kuhu me võime tulla julgelt oma palvetega Jeesuse nimel, sest lisaks valitsemise aujärjele on see ka armu aujärg. "Läki siis julgusega armuaujärje ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks," on kirjutatud Heb.4,16. Me võime olla kindlad, et see, kes seal istub, hoolib meist ning soovib ja suudab meid kõigiti aidata.
Kaks väikest last mängisid hoovis jalgpalli. Üks neist aga lõi palli nii kõvasti, et see lendas katusele ning jäi sinna pidama. Üks poistest ütles: "Kas sa tahad, et ma ronin katusele ja toon palli sealt alla?" Teine vastas: "Sa oled selleks liiga väike... aga ma tean, kes seda võib teha. Palume oma isa – ta on küllalt suur, et sellega hakkama saada."
Nad läksid elutuppa, kus oli nende isa, ja palusid, et ta tooks palli katuselt alla. Seejärel tegid nad midagi märkimisväärset: läksid rahulikult toast välja ja ootasid kindla teadmisega, et küll isa selle asja korda ajab.
Just nii peaksime käituma meie kristlastena. Kui meie elus on midagi, millega me ei tule toime, tunneme end liiga väikeste ja nõrkadena, siis teame, kelle poole pöörduda. Me võime paluda oma Isa, kes on alati saadaval, istudes oma kõikumatul troonil – Ta on piisavad suur ja tugev, et meid aidata. Me võime siseneda Tema eluruumi igal ajal ja esitada Talle oma palve. Ning seejärel võime minna sealt välja kindla teadmisega, et küll Isa selle asja korda ajab! See on usk – usk, mille läbi liiguvad isegi mäed, rääkimata palli katuselt alla saamisest.
Kas sinul on mõni pall katusel, mida sa ise alla ei saa? Mõni vajadus, mida sa ise ei suuda rahuldada? Võib-olla haigus või mõni finantskoorem? Või mõni suhete sasipundar, millest sa enam jagu ei saa? Või võitled sa mõne patuga? Olgu sinu vajadus milline tahes – räägi sellest Isale palves. Sa leiad Ta alati Tema eluruumist – Tema kõikumatult troonilt. Ta kuuleb ja kindlasti tegutseb, omal ajal ja omal viisil. Usalda Teda.
3. JUMALA SÕNA.
Jeesus ütles – Mat.24,35: "Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi mitte!" Jesaja kirjutab – Jes.40,8: "Rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga meie Jumala sõna püsib igavesti!"
Jeesus seisis Jeruusalemma templis 2000 aastat tagasi ja kuulutas Jumala Sõna. Tänaseks on tempel ammu läinud, kuid Jumala Sõna püsib kindlana.
Paulus kõndis Ateenas ja vaatles Acropolise suurejoonelisi ehitisi. Ta kõndis mööda Appia teed Rooma ja nägi Foorumit. Tänaseks on need ehitised lagunenud, järel on vaid mõned varemed. Kuid Jumala Sõna on püsinud kõikumatuna.
Skeptikud, kriitikud, ateistid, liberaalsed tõlgendajad... kõik nad on tulnud ja läinud, kuid Jumala Sõna on ikka mõjutamas ja isegi muutmas inimelusid!
Räägitakse ühest Lõunamere saare elanikust, kes uhkelt näitas 2. Maailmasõja ajal Ameerika sõdurile oma Piiblit, mille ta oli saanud mõni aeg tagasi kingitusena ühelt valgelt misjonärilt. Sõdur ütles: "Oo, meie oleme sellistest asjadest välja kasvanud!" Pärismaalane naeratas ja ütles: "Teil vedas, et meie pole sellest välja kasvanud, sest vastasel korral saaks teist meie õhtusöök!"
Tänu Jumalale Tema kõikumatu Sõna eest!
4. JUMALA KOGUDUS.
Jeesus ütles – Mat.16,18: "Sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja surmavalla väravad ei võida seda!" Jumal on ehitamas oma templit elavatest kividest, oma rahvast. See tempel ei ole tehtud inimkätega, seepärast pole võimalik seda kõigutada. See on võitmatu. See koosneb neist, kes on lunastatud Talle vere läbi.
On olnud neid, kes on püüdnud seda hävitada; kuid sama hea on püüda hävitada mõtet. See on vaimne ja seda ei saa hävitada. Tõeline Jumala kogudus ei ole ehitised ega organisatsioon, isegi mitte mingi kirik. See on elav asi. See saab elu Pühalt Vaimult ja on kõikumatu ja hävimatu nagu Temagi.
Nii nagu on püütud hävitada Jumala Sõna, nii on püütud hävitada ka Jumala kogudust. Saatan on püüdnud seda teha igasuguste vahenditega küll seest- küll väljastpoolt. Kuid Jumal on äratanud uued usklikud, kes on kandnud edasi Tema tööd.
Tänu Jumalale Tema koguduse eest, kes on Tema ihu, pruut – tööriist, mille vahendusel Jumal on toonud lepitust, lunastust ja tervenemist inimestele selles maailmas. See on püsinud siin kõikumatult!
5. JUMALA RIIK.
Paulus kirjutab – Heb.12,28: "Seepärast, saades kuningriigi, mis ei kõigu, olgem tänulikud ja teenigem seega Jumalat Tema meelt mööda pelglikkuse ja aukartusega."
See kuningriik on ainulaadne, sest see on vaimne või vaimulik ja sellesse siseneme juba nüüd (Luk.17,21). See on igavene, sest selle Kuningas on igavene. See on tohutult suur, sest seal on lugematul hulgal pühasid ja ingleid, keerubeid ja seeraveid. Ja mõelda vaid – meie kuulume nende hulka! Jumala kuningriik ulatub kõikjale, kus Ta valitseb, aga selleks on lõputu universum.
Ühel päeval kõigutab Jumal kõike, mis on kõikuv – seda maad ja seda ümbritsevat taevast. Kuid neil, kes kuuluvad Tema riiki, pole tarvis karta. Neile kuulub tulevik, sest nad kuuluvad Jumalale.
Pangem siis oma lootuse kõikumatule Jumalale, kes annab meile kõikumatu usu, mille läbi me võime laulda koos psalmistiga – Ps.18,2-32: "Sind ma armastan südamest, Jehoova, mu vägi! Jehoova on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja. ... Sest kes on Jumal peale Jehoova? Ja kes muu on kalju, kui mitte meie Jumal?"

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv