.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Hingede armastamine
20.03.2004 - (1769)

Täna vaatleme seda, mis on hingedevõitmisetöös kõige tähtsam, ja selleks on hingede armastamine. Me teeme teiste inimeste heaks omakasupüüdmatult midagi vaid siis, kui me neist hoolime, kui me neid armastame.

"Jumala ustavad saadikud ei taotle oma au. Armastus Jumala vastu neelab ära enesearmastuse." — GW 56.

"Võimekus üksi ega parimadki talendid ei saa asendada armastust. Ja seda armastust peavad ilmutama Jumala töölised. Armastus Jumala ja nende vastu, kelle eest Kristus on surnud, teeb ära töö, mida me vaevu mõistame. Need, kes seda armastust südames ei kanna ega viljele, ei või olla edukad misjonärid." — 6T 84.

Ärkamine ning hingede armastamine on lahutamatud. Tõeline ärkamine ongi ärkamine ligimesearmastusele, ja just selles väljendub ka armastus Jumala vastu. Ülemises toas toimunud Püha Vaimuga ristimise koheseks tagajärjeks oli armastus inimeste vastu. Armastada inimesi tähendab tunda huvi nende materiaalsete vajaduste, elusuhete, tervise ja perekondade vastu. Kuid see tähendab ka huvi tundmist nende suhete vastu Jumalaga — kas nad on alistunud Jumalale, või elavad nad Temaga mässus.

Armastada inimesi tähendab tunda huvi nende igavese saatuse vastu. Suured hingedevõitjad on alati olnud suuremeelsed inimesed, kel on olnud loomulik and armastada inimesi. "Me tunneme, et te armastate meid," ütlesid mõned tüdrukud proua Josephine Butlerile. Armastus võidab südameid.

Tänagi kutsub Jumal meid armastuses tegema midagi oma ligimese heaks. Jumal kutsub kõiki, eriti noori inimesi, et nad pühendaksid oma nooruse energia ja jõu ligimese teenimisele. Heaks näiteks pühendunud noorest inimesest on Timoteos. Paulus kirjutab "Timoteosele, oma tõelisele pojale usus" (1.Tim.1,2) — 1.Tim.4,12-16:

"Ükski ärgu põlaku sinu noorust, vaid ole usklikele eeskujuks sõnas, elus, armastuses, usus, meelepuhtuses. Kuni ma tulen, ole hoolas ette lugema, manitsema ja õpetama. Ära jäta eneses peituvat armuannet hooletusse, mis sulle anti ennustuse läbi, kui vanemad panid oma käed sinu peale. Seda harrasta, selles ela, et sinu edenemine oleks ilmne kõikidele. Pane tähele iseennast ja õpetust; püsi kindlasti selles; sest kui sa seda teed, päästad sa enese ja need, kes sind kuulevad."

Ka noor inimene võib olla kõigile usklikele eeskujuks — mitte siis ainult vana, küps kristlane. Ja milles konkreetselt sai noor Timoteos teistele eeskujuks olla? — Sõnas! Noor mees ja eeskujuks sõnas! Jah, ka noor mees, kui ta seda õpib ja püüab, võib olla "hea sõnaga." Paulus kirjutab, milline on üks eeskujulik kõnelemine — ja seda mitte ainult puldist — Ef.4,29:

"Ükski nurjatu sõna ärgu tulgu teie suust, vaid ainult seesugune, mis on hea tarvilikuks kasvatuseks, et see pakuks mõnu kuulajaile." Positiivne, julgustav sõna on see, millest on tõeliselt kasu. Ka noor inimene võib olla selle kasutamises teistele eeskujuks. Selleks tuleks paluda — Ps.141,3: "Jehoova, pane valvur mu suu ette, sea hoidja mu huulte uksele!" Aga selleks tuleb ka lugeda ja uurida palju Pühakirja, sest see on see Sõna, mida tasub jagada.

Milles veel sai noor Timoteos olla teistele eeskujuks? — Elus! Mitte ainult palju elanud ja palju näinud ja palju kogenud inimesed saavad olla teistele eeskujuks oma eluga. Ka noor inimene võib elada eeskujulikku elu. Johannes kirjutab kõigile Kristuse nime kandjatele — 1.Joh.2,6: "Kes ütleb enese Tema sisse jäävat, see on ka kohustatud elama niisugust elu nagu Tema elas." Jeesuse elu — see on tõeliselt eeskujulik elu! Aga Jeesuse elu — see on eelkõige ligimese armastamine ja teenimine.

Järgmisena Paulus nimetabki armastust, milles noor Timoteos sai olla eeskujuks kõigile. Ja siin on noortel (värsketel usklikel) teatud eelis vanemate ees. Paljude vanemate armastus on jahtunud või jahtumas. Jeesus ütles, ja see käib eriti lõpuaja kohta — Mat.24,12: "Et ülekohus läheb väga võimsaks, jaheneb paljude armastus!" Ja seda uuesti üles soojendada polegi nii kerge. Noored, ärge laske oma esimesel armastusel jahtuda. Ma räägin kristlikust armastusest — armastusest Jumala ja ligimese vastu. Olge armastuses teistele eeskujuks!

Veel nimetab Paulus usku ja meelepuhtust, milles noor Timoteos sai olla kõigile eeskujuks. Ka siin on noortel — igas mõttes noortel — teatud eelised. Noortel on sageli lapseusk; ärge seda kaotage. Noored on sageli äärmiselt siirad ja nende meel puhas ja erk. Ma tean — see ei tee elu kergeks, kuid see seab teid eeskujuks teistele, kelle meeled elu on nüristanud.

Muidugi on noortel palju õppida vanematelt, kuid üks tubli jumalakartlik noor võib olla eeskujuks kõigile, ka vanematele.

Kuid me ei räägi täna siin noorte ja vanemate vahelistest erinevustest, pingetest ja probleemidest. Me räägime siin misjonitööst. Ja ainult kõiges eeskujulik inimene saab olla hea misjonitööline — olgu ta siis noor või vana. Aga selge on see, et noor jõuab ära teha rohkem, kui ta pühendub sellele tööle kogu südamega. Tal on rohkem energiat, tal on elu alles ees. Ja kui kaunis ja viljakas võib see olla, kui see on pühendatud Jumalale.

Aga sellise pühendumise aluseks saab olla vaid siiras ligimesearmastus. Iga tegu kaotab väärtuse, kui see pole tehtud armastuses. Paulus kirjutab — 1.Kor.13,1-3: "Kui ma inimeste ja inglite keeltega räägiksin, aga mul poleks armastust, oleksin ma vaid kumisev vask ja kõlisev kelluke! Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõik saladused ja kõik tunnetatu, ja kui mul oleks kõik usk, nõnda et võiksin mägesid teisale paigutada, aga mul poleks armastust, siis ei oleks minust ühtigi! Ja kui ma jagaksin kõik oma vara vaestele ja kui ma annaksin oma ihu põletada ja mul poleks armastust, siis ei oleks mul sellest mingit kasu!"

Palugem Jumalat, et Ta oma Vaimu tuule läbi puhuks meis lõkkele tõelise kristliku armastuse tule, et me siiras armastuses hingede vastu läheksime neid päästma — juhtima suure päästja Jeesuse juurde.

"Jumal kasutab tänapäeva noori, nagu Ta kasutas Timoteost, kui nad alistuvad Tema juhtimisele. Teie eesõigus on olla Jumala misjonärid. Ta kutsub teid üles töötama oma kaaslaste heaks. Otsige üles need, keda te teate olevat ohus, ja püüdke neid Kristuse armastuses aidata. Kuidas nad võivad tunda Päästjat, kui nad pole näinud Tema voorusi Ta järgijates... Korraldust, mis Timoteosele anti, peaksid kuulda võtma kõik pered, see peaks saama harivaks jõuks igas perekonnas ning igas koolis." — SDA Bible Commentary, E. G. White Comments, on 1.Tim.4,12-16, p. 915.

"Hingede pööramine Jumala poole on suurim ja ülevaim töö, milles inimesed osaleda saavad." — 7T 52.

"Üks hing on taevale palju väärtuslikum kui kogu maailma vara, majad, maad ja raha. Ühe hinge pööramiseks ei tohiks meil millestki kahju olla." — 2T 375.

Kui suur osa sinu ajast kuulub tunnistamisele? Kas see ei võiks olla sinu eluviis? Nädalas paar tundi majast majja käia ja üks piibliuurimine ühel õhtul nädalas poleks ju väga palju, või kuidas?

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv