.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Ehita Kaljule!
20.03.2010 - (1364)

Igal aastal põhjustavad tormid, orkaanid, tornaadod [keeristormid], ja tsunamid [mere- või ookeanialuse maavärina tekitatud hiidlained], mis on eriti tugevad troopika piirkonnas – maises paradiisis – hulgaliselt purustusi ja nõuavad rohkesti inimohvreid. Viimasel ajal on küll välja töötatud hoiatussüsteeme, et inimesed teaksid valmistuda sellise raju tulekuks, kuid mida muud jõuad sa nende mõne tunni kuni mõne päeva jooksul selleks valmistumiseks teha, kui põgeneda oma kodust mõnda ohutumasse paika. Siiski paljudel juhtudel aitab vältida halvimat maja ehitamine kindlale kaljust alusele tugeva vundamendiga ja parimatest ehitusmaterjalidest. Kuigi see ei anna absoluutset kindlust tormis ja rajus, on siiski enamus juhtudel võimalik peale raju sinna tagasi pöörduda ja seal edasi elada.
Meil Pärnuski on olnud tugevaid torme, ränki sadusid ja vetevoolusid, mis on teinud suurt kahju paljudele majadele. Nii mõnigi kord oleme kuulnud inimesi ütlemas: "Ma oleksin pidanud tegema vundamendi kõrgema ja tugevama. Ma oleksin pidanud kinnitama katuse kõvemini." Viimased tormid kangutasid lahti ka meie tules kannatada saanud kõrvalhoone katusepleki ja see oleks ära lennanudki, kui ma ei oleks seda pealtpoolt prusside ja pikkade naeltega kinnitanud. Kui me sel aastal selle hoone lammutasime ja alustasime uue ehitamist, siis kõigepealt võtsime ehitusmeistriga ette teekonna kinnitusvahendite poodi, kust ostsime tohutult palju igasuguseid naelu, kruve, polte, ankruid ja kinnitusplaate. Ma tõesti ei arvanud, et hoone ehitamisel tuleb nii suurt tähelepanu pöörata iga detaili kinnitusele; näiteks aluspalgi kinnitamiseks vundamendi külge puurisime vundamenti mitukümmend auku ja asetasime neisse tugevad ankurpoldid! Ma arvasin, et gravitatsioonijõust piisab hoone vundamendi peal püsimiseks! Samuti katuse (koos sarikate ja roovidega) seinte peal hoidmiseks. Aga tuleb välja, et iga pruss tuleb kinnitada mitte ainult kinnitusplaadi ja rohkete kruvidega (vana hea tapi asemel), vaid ka veel lisaks suurte naeltega! Ma ütlesin ehitusmeistrile naljatades, et nüüd on mul majas tohutu tagavara kruvisid; ma võin neist millise tahes või kas või kõik rahumeeli välja keerata ja mujal kasutada, kartmata, et maja koost laguneb. Naelad hoiavad seda ikkagi koos! Aga, muidugi, seda ma ei tee ja teil ka ei soovita teha. Maja tuleb ehitada kindlale alusele ja kõik detailid kinnitada väga korralikult! Siis on lootust, et see jääb püsima ka suurimas rajus!
Täna me siin siiski ei räägi sellest, kuidas ehitada tormi- ja rajukindlaid hooneid. Meie mureks on, kuidas ehitada tormikindlat elu. Me kõik oleme kogenud oma elus ja ka vaimulikus elus torme ning kogeme kahtlematult neid veelgi oma rännakul Tõotatud Maa poole. Kuidas jääda neis toimides püsima? Laseme kõigepealt Jeesusel rääkida meile sellest. Loeme Mat.7,21-27:
"Mitte igaüks, kes minule ütleb: Issand, Issand, ei saa taevariiki, vaid kes TEEB mu Isa tahtmist, kes on taevas. Mitmed ütlevad minule tol päeval: Issand, Issand, kas me ei ole Sinu nimel ennustanud ja Sinu nimel ajanud välja kurje vaime ja Sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? Ja siis ma tunnistan neile: ma ei ole elades teid tundnud, taganege minust, te ülekohtutegijad!
Igaüks nüüd [ehk seepärast], kes neid mu sõnu kuuleb ja TEEB nende järgi, on võrreldav mõistliku mehega, kes ehitas oma koja kaljule. Ja ränk sadu tuli ja tulid vetevoolud ja tuuled puhusid ja sööstsid vastu seda koda; aga ta ei langenud, sest tema alus oli rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid minu sõnu kuuleb, aga EI TEE nende järgi, on võrreldav jõleda mehega, kes oma koja ehitas liivale. Ja ränk sadu tuli ja tulid vetevoolud ja tuuled puhusid ja sööstsid vastu seda koda, ja ta langes ja tema langemine oli suur."
Kas te panite tähele, kuidas Jeesus seob need kaks lõiku, kaks mõtet sõnaga "nüüd" ehk "seepärast"? Esimeses lõigus räägib Ta, kui oluline on TEHA Taevaisa tahtmist; teises osas rõhutab Ta, kui oluline on TEHA Tema sõnade järgi. Vähe on kuulmisest, vähe on teadmisest; tuleb TEHA – teha Taevaisa tahtmist, teha Jeesuse sõnade järgi. Ja igaüks meist peaks mõistma, et need on üks ja sama! Taevaisa tahe peitub Jeesuse sõnades ja loomulikult ka tegudes. Ta ju ise ütles – Joh.6,38: "Sest ma olen taevast alla tulnud mitte oma tahtmist tegema, vaid selle tahtmist, kes mind on läkitanud." "Mina ja Isa oleme üks!" lisas Ta Joh.10,30. Nii Taevaisa kui Jeesuse tahe on meie jaoks kirja pandud Piiblis, mida me kutsume Jumala Sõnaks. Selle järgi tehes, selle järgi elades me rajame oma usuhoone aluse kindlale kaljule.
Ma usun, et igaüks meist mõistab, kui oluline on tugev ja kindel alus igale hoonele. Sa võid kasutada oma unelmate maja ehitamisel kõige paremat ja kallimat materjali, sa võid ehitada maailma kõige suurema ja ilusama maja, kuid kui selle alus ei ole tugev ja kindel, võib see sinu unelmate maja muutuda kiiresti sinu luupainajaks! Iga maja väärtus sõltub suuresti selle vundamendist ja alusest.
Kaks majaehitajat Jeesuse tähendamissõnas kogesid ühesuguseid torme. "Mõistlik mees" ei olnud säästetud tormidest, nii nagu ei ole tormidest säästetud ka sina ja mina. Ka annab tähendamissõna mõista, et mõlemad ehitajad kasutasid samu ehitusmaterjale. Erinevus seisnes vaid aluses. Kindlale alusele, kaljule ehitatud maja jäi tormis püsima, samal ajal kui liivale ehitatud maja langes pihuks ja põrmuks.
Vaimulikus mõttes oleme me kõik ehitajad. Nii noored kui vanad. Me ehitame kogu oma elu – nii kaua, kui Jumal meile elupäevi annab. Me ehitame oma eluhoonet. Ehitades oma usuhoonet, peame olema kindlad, et kõik, mis me usume, iga õpetus, mille järgi elame, oleks kindlalt rajatud Kaljule – Kristusele kui elavale sõnale ja Piiblile kui kirjutatud sõnale. Sest kui meie kristlik kogemus ei ole rajatud Jeesusele ja Tema Sõnale, muutub see varem või hiljem rusuhunnikuks, ükskõik kui ilus see ka väljastpoolt paistis olevat! Ps.127,1 teatab: "Kui Jehoova ei ehita koda, siis ehitajad näevad selle kallal vaeva ilmaaegu!"
Nagu öeldud, on iga inimese elus torme; ja tormid ei ole tingimata halvad asjad. Tormid võivad tuua maale eluandvat vett. Samuti võivad elutormid sind elustada. Need võivad raputada sind üles sinu vaimulikust unest! Neil võib olla vägagi positiivne mõju. Mõelgem näiteks prohvet Joonale. Jumal kasutas tormi, et juhtida teda õigele teele, täitma talle antud ülesannet.
Kahjuks on palju, väga palju neid, kes ei ehita oma elu- ja usuhoonet kindlale alusele – Kristusele ja Tema Sõnale. Väikseimgi torm võib selle hävitada. Millele nad siis ehitavad? Oma tarkusele, oma arvamusele, oma soovidele, oma tunnetele. Saalomon, kes oli kõike seda kogenud, tunnistas peale pöördumist – Õps.14,12: "Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõppeks on see surma tee!"
Viimasel ajal pööravad inimesed järjest suuremat tähelepanu oma tunnetele või sisetundele, selle asemel, et teha Pühakirja õpetuse järgi. Nad ütlevad: "Ma tean, mida Piibel selle kohta ütleb, aga mu süda ütleb mulle nii." Ja nii nad toetuvad rohkem oma südame häälele kui Jumala häälele Tema Sõnas. Aga kas südant saab alati usaldada? Prohvet Jeremija hoiatab, et "süda on kavalam kõigist ja ravimatu" (Jer.17,9). Meie süda võib meid petta. Sellepärast tuleb iga südame soov ja mõte kontrollida Jumala Sõnaga, kui me soovime teha "Isa tahtmist, kes on taevas." Ainus turvaline tee igas eluolukorras, ka igas elutormis, on toetud kindlale Sõnale: "Nõnda ütleb Issand!"
Jeesus – meie sõber ja vend, meie Päästja, kalju ja eeskuju – tundis hästi Jumala Sõna. Inimesena oli Ta seda lapsest saadik hoolega õppinud ja hästi meelde jätnud – nagu meiegi peaksime tegema! Ta teadis, et selle Sõna kaudu saab Ta tõmmatud ligemale oma taevasele Isale ja see oli tema suurim soov. Kas ka meie soov? Selle tulemusena, võiksime öelda, elas Jumala Sõna Tema sees ning tänu sellele oli Ta võimeline seisma kaljukindlalt orkaani-sarnastes elutormides.
Vaadelgem Teda suurtes kõrbekiusatustes (Mat.4,1-11). Saatan oli isiklikult kohal, püüdes mõjutada Teda üle astuma Taevaisa tahtest – kuid ei suutnud, sest Jeesuse eluhoone oli rajatud Jumala Sõna kindlale kaljule. Igale kiusatusele alustas Jeesus vastamist sõnadega: "Kirjutatud on." Kuigi füüsiliselt ja emotsionaalselt kurnatud, kasutas Ta kindlalt ja osavalt Vaimu mõõka, mis on Jumala Sõna (Ef.6,17).
Kuid kahjuks mitte kõik end Kristuse järgijateks pidajad ei talita Jeesuse eeskuju järgi. Paulus on sunnitud manitsema noort Timoteost – 2.Tim.4,1-5: "Ma vannutan sind Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle, ning Tema ilmumise ja Tema kuningriigi nimel: Kuuluta SÕNA, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu, ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. Aga sina ole igati kaine, kannata kurja, tee evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma hoolekandetööd!"
Kui jõuliselt kutsub Paulus üles kuulutama Jumala Sõna ja toetuma sellele! Ja mis teeb selle lõigu veelgi kõnekamaks, on see, et nende sõnade kirjutamise ajal Uut Testamenti veel ei eksisteerinudki! Paulus räägib Vanast Testamendist kui Jumala Sõnast! Kui palju on tänapäeval neid, kes on valmis lugema Uut Testamenti, kuid Vana Testament – see on nende arvates ajast ja arust, see on iganenud, see on juutide ajalugu. Jah, selles on ka juutide ajalugu, kuid eelkõige on see Jumala Sõna nagu Uus Testamentki! Jumala Sõna ei igane! "Kõik Kiri" kirjutab Paulus 2.Tim.3,16.17 "on Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistunud."
Kuid kahjuks on Pauluse ettekuulutus Jumala Sõnast loobumisest täitunud. Paljud tõesti "ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu." Jumala Sõna Kaljule ehitamise asemel rajavad miljonid oma usuhoone kiriku traditsioonide ja müütide varisevale liivale. Ma juhin tähelepanu sellele, et ka liiv koosneb kividest – paljudest väikestest kividest –, kuid ei moodusta üht tugevat, kindlat, monoliitset Kaljut. Me peame võtma vastu Kristuse ja kogu Tema õpetuse, vastasel korral me ehitame liivale!
Piibel on olnud mõnede ajaloo kõige rängemate konfliktide keskpunktis. Selle pärast on valatud palju verd ja valatakse veelgi. Kuid Jumal on hoolitsenud selle eest, et see püha Raamat säiliks ja oleks meile kõigile kättesaadav. Püha Vaimu juhtimisel on Piibel mitte ainult piiritu teadmiste ja tõe allikas, vaid ka jõuallikas. Selle Raamatu sõnad aitavad meil seista vastu kiusatuste tuultele ja tormidele ning valeõpetuste voogudele. Ja mitte ainult seda. Jeesus ütleb Joh.17,17, et selle Tõesõna läbi meid ka pühitsetakse! Pole ime, et Saatan teeb kõik selleks, et me seda võimalikult harva avaksime!
Armastatud apostel Johannes alustab oma evangeeliumi sõnadega – Joh.1,1: "Alguses oli Sõna, ja Sõna oli Jumala juures, ja Sõna oli Jumal." Jätkates 14. salmis: "Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema au kui Isast ainusündinud Poja au, täis armu ja tõde." Jumala Sõna – kirjutatud Sõna, Piibel, ja elav Sõna, Kristus – on see kindel ja igavene Kalju. Rajagem oma usuhoone sellele Kaljule!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv