.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Jumala silmad ja kõrvad
21.05.2011 - (1167)

1.Pet.3,12: "Sest Issanda silmad on õigete poole ja Tema kõrvad nende palvetamise poole; aga Issanda pale on pahategijate vastu!"
Umbes kolm aastat tagasi jutustasin ma teile ühe toreda loo, mis sobib hästi ka tänase teemaga. Ja võib-olla pole mõni teist seda kuulnudki. See oli lugu poisist, kes ootas pikisilmi oma sõbra sünnipäeva, kuid kui see saabus, märatses väljas selline lumetorm, et ükski hoolitsev isa ei laseks sellise ilmaga oma väikest last välja. Poiss aega jätkas nurumist, kuni isa lõpuks ütles: "Hea küll, mine siis."
Rõõmsalt asus poiss teele. Tugevas tuisus oli edasiliikumine nii raske, et väikesel poisil kulus üle poole tunni, et jõuda umbes poole kilomeetri kaugusele sõbra majani. Helistades uksekella, pööras ta pilgu hetkeks tee poole, mida mööda ta oli tulnud, ja talle näis, nagu oleks üks vari lahkunud seda teed pidi pimedusse. Hiljem selgus, et see oli tema isa, kes oli järginud teda igal sammul, et olla kindel, et ta jõuab turvaliselt kohale.
Tore on mõelda isast, kes usaldab oma lapsele raske ülesande, jälgides samal ajal, et laps sellega ikka hakkama saaks, ning olles valmis talle iga hetk appi tõttama, kui laps peaks hätta jääma. Ma usun, et see on üks märke tõelisest armastusest.
Kuid olenemata sellest, et enamus meist on täiskasvanud, vajame ka meie kedagi, kes valvaks meie üle, kui me rändame siin maisel ohtlikul teel. Me vajame kedagi, kes meist tõeliselt hoolib, kes jagab meiega nii meie rõõme kui muresid, kelle rinna najal me võime nutta leinas ja kes julgustab meid, kui me seda vajame. Rõõm on tõdeda, et see Keegi on olemas, nagu teatas tänane sissejuhatav kirjakoht: "Sest Issanda silmad on õigete poole ja Tema kõrvad nende palvetamise poole; aga Issanda pale on pahategijate vastu!"
1. "ISSANDA SILMAD ON ÕIGETE POOLE."
See on nii tore ja julgustav mõte ning sellest on palju näiteid Piiblis. Taavet koges seda ja lõi sellest laule, nagu näiteks Ps.139,1-14: "Jehoova, Sa uurid mind läbi ja tunned mind! Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen; Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted! Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali-olemise, ja kõik mu teed on Sulle tuttavad! Sest ei ole veel sõnagi mu keelel, näe, siis Sa, Jehoova, tead selle kõik ära! Tagant ja eest Sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale! See tundmine on minule imeline, see on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu! Kuhu ma võiksin minna Su Vaimu eest? Ja kuhu ma põgeneksin Su palge eest? Kui ma astuksin taevasse, siis oled Sina seal; kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, Sina oled seal! Kui ma võtaksin koidutiivad ja asuksin elama viimse mere otsa, siis sealgi Su käsi juhataks mind ja Su parem käsi haaraks minust kinni! Ja kui ma ütleksin: "Katku mind pimedus ja valgus mu ümber saagu ööks!", siis pimedus ei oleks pime Sinu ees, vaid öö oleks nagu päev, pimedus oleks otsekui valgus! Sest Sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus! Ma tänan Sind, et ma olen tehtud nii kardetavaks imeks; imelised on Sinu teod, seda tunneb mu hing hästi!"
Ma usun, et meiegi oleme seda kogenud. Jumal tunneb meid ja armastab meid. Ta tunneb meid paremini kui me ise! Tema silmad näevad meid alati. Ta näeb meie sisse, loeb meie mõtteid. Õps.20,27 on öeldud, et "inimese vaim on Jehoova lamp: see uurib läbi kõik südamesopid!" Inimese vaim informeerib Jumala Vaimu kõiges, mida me oleme, mõtleme, ütleme või teeme. Jumal on meid selliseks valmistanud, "kudunud" meie ema ihus. Nii on Jumal teadlik meie hingevalust, pettumustest ja hirmudest, kuid ka unistustest ja rõõmudest, mis täidavad me südant. Ta teab meist kõik. Ja Ta armastab meid – ärme seda iial unusta! "Issanda silmad on õigete poole..."
2. JA TEMA KÕRVAD NENDE PALVETAMISE POOLE.
Lugu räägib pereisast, kes oli koormanud end töödega sel määral, et tal polnud aega isegi oma naise ja laste jaoks. Ja kui ta vahel nendega rääkiski, siis väga kiiresti ja ärritatult, pöördudes kohe jälle tagasi oma töö juurde.
Ühel õhtul tahtis väike tütar rääkida talle millestki tähtsast, mis oli juhtunud koolis. Teades, et isal pole palju aega, alustas tütar: "Issi, ma tahan öelda sulle midagi ja ma ütlen hästi kiiresti."
Isa sai vihjest aru ja vastas tütrele: "Kallis, sa võid mulle öelda ja sa ei pea seda ütlema kiiresti. Räägi aeglaselt."
"Siis sina kuula ka aeglaselt," vastas tütar.
Jumal kuulab meie palveid "aeglaselt", ärme siis palveta Tema poole kiirustades! Kui Temal on aega meie jaoks, olgu meil aega Tema jaoks! Peetrus kirjutab julgustavalt, et Issanda kõrvad on oma laste palvetamise poole. Ta ei kuula meid kiirustades, vaid "aeglaselt."
Keegi on öelnud, et "tähelepanu on kui igapäevane armastuse bukett." Vii oma Jumalale iga päev see bukett, puistates Tema ees välja oma südame "aeglaselt." Jumala kõrvad on oma laste palvetamise poole. Iga päev, enne kui sa tormad oma tegemiste juurde, võta aega olla vaikselt oma Jumalaga – ja su päev õnnestub palju paremini!
Millest Jumalaga rääkida? Mida paluda? Mida tüüpiliselt palutakse, see on vast meil kõigil teada, kuid loeme Pühakirjast, mida palusid Paulus, Silvaanus ja Timoteos. 2.Tes.1,11.12: "Selleks me palumegi alati teie eest, et meie Jumal peaks teid kutsumisväärseks ja teeks täielikuks kõik teie hea meele tubliduse ja teie usu teo väes, et meie Issanda Jeesuse Kristuse nime austataks teie sees ja teid Tema sees meie Jumala ja meie Issanda Jeesuse Kristuse armu mööda." Kas ei sobiks ka meil sel teemal Jumalaga igal päeval tõsiselt rääkida? On ju Jumal loonud meid selleks, et me tooksime Talle kiitust ja au. Ja milline rahu tuleb südamesse, kui see on meil õnnestunud!
"Issanda silmad on õigete poole ja Tema kõrvad nende palvetamise poole; aga..."
3. ISSANDA PALE ON PAHATEGIJATE VASTU.
Mida see tähendab? Kas see tähendab, et need, kes on selles elus teinud kirja, saavad ükskord, kui nad on seisnud "Kristuse kohtujärje ees" (2.Kor.5,10), kogeda Jumala pahameelt ning peavad võtma vastu karistuse, mille nad on ära teeninud? Tõepoolest, Piibel ütleb, et "kui Inimese Poeg tuleb oma auhiilguses ja kõik inglid Temaga, siis Ta istub oma aujärjele; ja siis kogutakse Tema ette kõik rahvad, ja Ta eraldab nad üksteisest, nagu karjane eraldab lambad sikkudest" (Mat.25,31.32) ning Ta ütleb neile, kes on Ta vasakul käel: "Minge ära minu juurest, te neetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele!" (Mat.25,41).
Nii et tuleb kohtupäev ja karistus pahategijatele. Kuid kas Peetrus räägib meie algkirjakohas sellest, kui ta ütleb, et "Issanda pale on pahategijate vastu!"? Vaadakem konteksti, kogu salmi – 1.Pet.3,12: "Sest Issanda silmad on õigete poole ja Tema kõrvad nende palvetamise poole; aga Issanda pale on pahategijate vastu!"
"Issanda silmad on õigete poole..." Millal? Juba praegu. Igal ajal. Ka praegusel hetkel vaatab ja näeb Ta meid ning hoolitseb meie eest, kuigi me seda ehk hetkel ei taju. Ja samamoodi: "Tema kõrvad [on] nende palvetamise poole..." Millal? Juba praegu. Igal ajal. Ka praegusel hetkel siin kirikus, kui me Tema poole palvetame – kuuldavalt või vaikselt oma südames. Kas mitte sellest ei järeldu, et "Issanda pale on pahategijate vastu" ka juba praegu, igal ajal?
Tõsi, pahategijatele, õelatele saabub tasumise tund, nagu ka õigetele, kuid nagu Jumala "silmad on õigete poole ja Tema kõrvad nende palvetamise poole" igal ajal ja ka praegu, nii on "Issanda pale pahategijate vastu" samuti igal ajal ja ka praegu. Nii et asi pole päris nii, nagu paljud kujutavad ette, et kitsal teel on käimine raske, aga laial teel on elu üks lust ja lillepidu. Eks meie hingevaenlane, Saatan, püüab teha kõik endast oleneva, et see oleks nii – et õiguse tegijate elu oleks raske ja ülekohtuste elu kerge, kuid Jumalal on ka öelda oma sõna juba praegu. Ja Ta ütleb, et Ta "silmad on õigete poole ja Tema kõrvad nende palvetamise poole; aga Ta pale on pahategijate vastu!"
Kas pole see silma paistnud kogu inimkonna ajaloost? Jumal on oma rahva poolt ja oma vaenlaste vastu. Jumal päästis oma rahva imelisel kombel Egiptuse orjusest, kuid uputas Egiptuse sõjaväe Punasesse merre. Jumal lõhestas Jordani veed, et Tema rahvas saaks takistamatult siseneda Tõotatud maale, kuid purustas Jeeriko müürid, et Iisrael saaks hävitada oma vaenlased oma teelt.
Kui vilistid ründasid iisraellasi ja röövisid seaduselaeka ning paigutasid selle oma jumala Daagoni kotta, sekkus Jumal jälle oma rahva kasuks ja pahategijate vastu. 1.Sam.5,6-11 on kirjutatud: "Ja Jehoova käsi oli raskesti asdodlaste peal, ta laastas neid ja lõi veripaisetega Asdodit ja selle maa-alasid. Kui Asdodi mehed nägid, kuidas oli lugu, siis nad ütlesid: "Ärgu jäägu Iisraeli Jumala laegas meie juurde, sest Tema käsi on meie ja meie jumala Daagoni vastu vali!" Ja nad läkitasid sõna ning kogusid kõik vilistide vürstid eneste juurde ja küsisid: "Mida peaksime tegema Iisraeli Jumala laekaga?" Ja nad vastasid: "Viidagu Iisraeli Jumala laegas Gatti!" Ja nad viisid Iisraeli Jumala laeka sinna. Aga pärast seda, kui nad selle olid sinna viinud, tabas Jehoova käsi linna väga suure jahmatusega: ta lõi linna inimesi, niihästi pisukesi kui suuri, nõnda et neile tekkisid veripaised! Siis nad läkitasid Jumala laeka Ekronisse; aga kui Jumala laegas jõudis Ekronisse, kisendasid ekronlased, öeldes: "Nad on toonud Iisraeli Jumala laeka minu juurde, surmama mind ja mu rahvast!" Ja nad läkitasid sõna ning kogusid kõik vilistide vürstid ja ütlesid: "Saatke ära Iisraeli Jumala laegas, et see saaks tagasi oma paika ega tapaks mind ja mu rahvast!" Sest kogu linnas oli surmahirm, Jumala käsi oli seal väga ränk."
Sarnaseid näiteid Vanast ja Uuest Testamendist võib tuua rohkesti, kus "Issanda silmad on õigete poole ja Tema kõrvad nende palvetamise poole; aga Issanda pale on pahategijate vastu!" Taaveti võit Koljati üle. Taanieli elu säästmine lõvide augus ja tema vaenlaste hävitamine samas augus. Jne. Jumal on ikka oma lastele appi tõtanud, kui nad on Tema poole hüüdnud.
See on julgustav. Kuid võib-olla me ei pannud hästi tähele üht asja, või oleme selle juba unustanud. Me oleme kalduvad lugema seda Peetruse kirjakohta nii: "Sest Issanda silmad on MEIE poole ja Tema kõrvad MEIE palvetamise poole; aga Issanda pale on pahategijate vastu!" Kuidas kõlas tegelikult see salm? "Sest Issanda silmad on ÕIGETE poole ja Tema kõrvad NENDE [ÕIGETE] palvetamise poole; aga Issanda pale on pahategijate vastu!"
Seepärast sobib meie tänast jutlust hästi lõpetama Piibli esimene psalm – Ps.1,1-6: "Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel Jehoova käsuõpetusest ja kes uurib Ta käsuõpetust ööd ja päevad! Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis oma vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda! Aga nõnda ei ole õelad; vaid nad on nagu aganad, mis tuul laiali ajab! Sellepärast ei jää õelad püsima kohtus ega patused õigete koguduses! Sest Jehoova tunneb õigete teed; aga õelate tee läheb hukka!"
Käigem ustavalt Jumala teedel ning olgu meie vaimusilmad ja -kõrvad alati avatud Jumalale. Siis võime olla kindlad, et Jumala silmad ja kõrvad on alati avatud meie poole!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv