.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Ärkamine – kellelt iganes sa soovid
22.08.2015 - (1111)

"Mida sa ka ei räägiks," kuuleme me tihti, "minul pole see võimalik. Las tunnistamise ja kuulutamise ülesanne olla teistel. Minul pole seda talenti. Mina olen otsekui see prohvet, kes ütles: "Ma ei või rääkida, ma olen kõigest laps."
Teised ütlevad: "Minu jaoks on see füüsiliselt võimatu. Ma lihtsalt ei saa ukselt-uksele käia. Isegi palvekoosolekul hakkab mul ennast väljendades süda kloppima ning kurk hakkab pitsitama, nii et sõnagi ei tule suust."
Mõned põhjendavad oma leigust Piibli kirjakohtadega, nagu: "ärge andke seda, mis on püha, koertele, ja ärge heitke oma pärleid sigade ette", justkui võtaksid palvekoosolekust osa sead.
Kui kaugel oleme me sellest, et panna tähele Päästja põlevat üleskutset: "Teie olete maa sool"; "Minge... ja kuulutage evangeeliumi"; "Minge... jutustage neile vägevaist asjust, mida Issand teile teinud on"; "Kui nemad peaksid vaikima, hakkaksid kivid kisendama."
Jeesus käis oma jüngritega paigast paika, kuulutades Jumala riigi evangeeliumi. Kord kohtus Ta agara uskliku noormehega, kellest oleks võinud saada edukas evangeeliumitööline. Sellest loeme — Mat.19,16-30: "Ja vaata, üks mees astus Tema juurde ja ütles Temale: "Õpetaja, mis head ma pean tegema, et saaksin igavese elu?" Aga Ta ütles talle: "Miks sa mult küsid, mis on hea? Üksainus on, kes on hea. Ent kui sa tahad minna elu sisse, siis pea käsud!" Tema küsis Temalt: "Missugused?" Jeesus ütles: "Sa ei tohi tappa; sa ei tohi abielu rikkuda; sa ei tohi varastada; sa ei tohi valet tunnistada; sa pead oma isa ja ema austama; ja armasta oma ligimest nagu iseennast!" Noor mees ütles Temale: "Seda kõike ma olen pidanud. Mis puudub mul veel?" Jeesus ütles talle: "Kui tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, siis on sul varandus taevas, ja tule ning järgi mind!" Kui noor mees seda sõna kuulis, läks ta ära kurva meelega, sest tal oli palju vara.
Siis Jeesus ütles oma jüngritele: "Tõesti, ma ütlen teile, rikkal on raske pääseda taevariiki. Ja taas ma ütlen teile: hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal pääseda Jumala riiki!" Kui jüngrid seda kuulsid, hämmastusid nad väga ning ütlesid: "Kes siis võib õndsaks saada?" Aga Jeesus vaatas neile otsa ja ütles neile: "Inimestel on see võimatu, kuid Jumalal on kõik võimalik!" Siis kostis Peetrus ning ütles Temale: "Vaata, meie oleme jätnud maha kõik ja oleme järginud Sind. Mis me sellest nüüd saame?" Aga Jeesus ütles neile: "Tõesti, ma ütlen teile, et teie, kes olete mind järginud, uuestisündimises, kui Inimese Poeg istub oma aujärjele, istute ka ise kaheteistkümnele aujärjele ja mõistate kohut kaheteistkümne Iisraeli suguharu üle! Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab mitu korda rohkem ja pärib igavese elu. Aga paljud esimesed jäävad viimseiks ja viimsed saavad esimesteks!"
"Vähesed on teadlikud oma armastusest mammona vastu, kuni katsumused nende ette pannakse. Paljud, kes tunnistavad end Kristuse järelkäijateks, näitavad siis oma ettevalmistamatust taeva jaoks. Nende teod tunnistavad, et nad armastavad varandust rohkem kui ligimest või oma Jumalat. Rikka noormehe sarnaselt küsivad nad teed ellu, aga kui see on neile kätte näidatud ja selle hind teatavaks tehtud ning nad on leidnud, et peavad selleks ohverdama oma maise vara ja saama rikkaks heade tegude poolest, siis nad otsustavad, et taevariigi hind on liiga kõrge. Mida suurem on inimese maine vara, seda raskem on tal mõista, et see ei kuulu temale, vaid on laenatud talle kasutamiseks Jumala auks." — 2T 680.
On neid, kes saavad teha evangeeliumitööd, kuid ei tee, nagu see tähtsast perekonnast noormees. Ta on vaba, rikas ja haritud. Ta on ka aus. Ta teab, kuidas rääkida. Ta võiks vastata kutsele, kuid ta on tõrges seda vastu võtma. Maine vara seob teda liiga kõvasti. Ta lahkub kurvalt.
Siis on neid, kes peaksid tegema evangeeliumitööd, kuid ei tee — need, keda Jeesus kutsus "esimesteks." Nad kõik kuuluvad kogudusse. Nad on need, kel on vajalikud teadmised, ning tihti rohkem kui teistel — aega, talente ja vara; nad peaksid olema esimesed, kuid on sageli viimased ja jäävad sellisteks, kui nad ei pöördu oma kohuse tundmisele ja täitmisele.
Ja lõpuks on need, kellel on tahe Jeesust järgida ja kes on leidnud ka tee nõnda teha. Kes nad on? Apostlite tegude raamatust leiame tunnistuse — Apt.4,13: "Aga kui nad Peetruse ja Johannese julgust nägid ja teada said, et nad on kirjatundmatud ja õppimatud mehed, panid nad seda imeks ja tundsid nad ära, et nad olid need, kes olid olnud Jeesusega." Paulus kirjutab neist nii — 1.Kor.1,26-28: "Vaadake ometi, vennad, oma kutsumist, et mitte palju tarku liha poolest, mitte palju vägevaid, mitte palju suursuguseid, vaid mis on jõle maailma ees, selle on Jumal valinud, et Tema teeks häbi tarkadele; ja mis on nõder maailma ees, selle on Jumal valinud, et Tema teeks häbi sellele, mis on vägev; ja mis maailma ees on halvast soost ja põlatud, selle on Jumal valinud, selle, mis midagi ei ole, et teha tühjaks seda, mis midagi on."
Millest on nad loobunud, et järgida Jeesust? Peetrus ütles jüngrite nimel, et "meie oleme jätnud maha kõik." Millised tagajärjed olid sellisel andumisel? Nende misjonitööst tunnistab apostlite tegude raamat, näiteks Apt.2,41: "Kes nüüd vastu võtsid tema sõna, need ristiti, ja nõnda lisati sel päeval nende juurde ligi kolm tuhat hinge." Või Apt.11,21: "Ja Issanda käsi oli nendega ning suur hulk uskus ja pöördus Issanda poole."
Aga milline on ustava misjonitöölise tasu? Jeesus ütles — Mat.19,28.29: "Aga Jeesus ütles neile: "Tõesti, ma ütlen teile, et teie, kes olete mind järginud, uuestisündimises, kui Inimese Poeg istub oma aujärjele, istute ka ise kaheteistkümnele aujärjele ja mõistate kohut kaheteistkümne Iisraeli suguharu üle! Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab mitu korda rohkem ja pärib igavese elu."
"On mehi ja naisi, kes on Kristuse pärast hüljanud kõik. Nad on allutanud oma isiklikud huvid — ühiskondliku elu, perekonna ja sõprade nautimise — Jumala riigi huvidele. Nad pole seadnud oma majad ja maad, sugulased ja sõbrad — ükskõik kui kallid nad ka oleksid — oma kiindumuses esikohale, jättes Jumala teisele kohale. Ja neil, kes pühendavad oma elu tõe levitamisele, paljude poegade ja tütarde Jumala juurde toomisele, on tõotus, et neil peab olema sajakordselt selles elus ja tulevases maailmas igavene elu. Need, kes töötavad üllate ja ebaisekate motiividega, pühitsetakse Jumalale — nende keha, hing ja vaim. Nad ei ülenda end, nad ei tunne end sobivaina, et võtta enesele kohustus, aga neil on igatsus teha kõik, mis on neile jõukohane. Nad ei küsi: kas ma sobin selleks, vaid küsivad: mis on minu kohus?" — 5T 428.
Mida me siis peame tegema, et siseneda igavesse ellu? Loobuma kõigest, mis meid takistab ja järgima Jeesust — ka evangeeliumi hea sõnumi kuulutamises — nii sõna kui teoga — kogu eluga. Ilmselt ei pea kõik müüma ära kõik, mis neil on! Aga me peame vabanema kõigest, mis meid misjonitööst tagasi hoiab. Mõnele võib näida see võimatuna. Kuid Jeesus ütles: "Jumalal on kõik võimalik!" (Mat.19,26).
Mõtleme sellele: Jeesus loobus kõigest — isegi oma elust — meie pärast. Kas ei võiks ma loobuda kõigest Tema pärast?

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv