.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Kas Jumal kuuleb?
23.01.2010 - (1583)

Lähme koos Jeesusega Ketsemani. Mida me näeme ja kuuleme? Mat.26,39: "Ja Ta läks pisut eemale, heitis silmili maha, palvetas ning ütles: "Minu Isa, kui on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda! Ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas Sina tahad!" Luk.22,44 lisab: "Ja heideldes raskesti, palvetas Ta veel pinevamalt; ja Tema higi oli nagu verepisarad, mis langesid maa peale."
Lähme koos Jeesusega Kolgatale. Mida me seal näeme ja kuuleme? Mat.27,46: "Üheksandal tunnil kisendas Jeesus suure häälega [palves] ning ütles: "Elii! Elii! Lemaa sabahtaani" see on: "Mu Jumal! Mu Jumal! Miks Sa mind oled maha jätnud?""
Jeesus "palvetas", "heitles raskesti" palves, "palvetas veel pinevamalt" ja lõpuks lausa "kisendas suure häälega" Jumala poole! Ja tulemus: Talle tundus, et Jumal on Ta maha jätnud, et Jumal ei kuule Tema palveid!
Meiegi elus on ehk olnud hetki, mil me palvetame ja anume ning lausa kisendame Jumala poole. Aga Tema ei kuule, ei vasta; me ei saa palutut. Milles asi? On Ta liiga kaugel? On Ta liiga hõivatud? Või ei hooli Ta lihtsalt meist?
Ameerikas, New Mexicos on maailma suurim raadiovastuvõtja – raadioteleskoop, mille pindala on umbes sama suur kui Washingtoni linn! See koosneb väga paljudest satelliidi diskidest, mis arvuti juhtimisel töötavad koos kui üks hiigelsuur teleskoop. Astronoomid üle kogu maailma analüüsivad selle poolt kosmosest vastuvõetud signaale, mis tulevad miljonite valgusaastate kauguselt ja on väga nõrgad. On välja arvutatud, et kõigi seni registreeritud kosmosest tulnud raadiosignaalide koguenergia võrdub vaevalt ühe lumehelbe energiaga, kui see tabab maapinda!
Kas on Jumalal mingi sarnane süsteem meie palvete kuulmiseks? Kas on Temani jõudvad signaalid liiga nõrgad Tema kõrvade jaoks? Või jookseb Tema kompuuter miljoneid palveid korraga vastu võttes lihtsalt vahel kinni?
Mõned inimesed palvetavad "lakkamata" (1.Tes.5,17); mõned inimesed palvetavad iga päev; mõned inimesed palvetavad kirikus, nädalalõppudel – nädalalõppudel on tariif alati madalam! Mõned palvetavad ainult siis, kui on häda käes. Mõned ei palveta üldse. Jeesus palvetas. Alati. Mrk.1,35 teatab: "Ja vara hommikul enne valget tõusis Ta üles ja väljus ning läks ära tühja paika ja palvetas seal." Ka meie peaksime palvetama – alati.
Täna küsime: Miks saavad mõned palved vastatud ja teised mitte? Kas Jumal kuuleb KÕIKI palveid? Kas Ta üldse kuuleb palveid? Kas on üldse mõtet palvetada?
Ilmselt on, sest nii paljud inimesed tunnistavad palvete imelisest kuulmisest – sellest, kuidas palve on aidanud. Imed on palve peale juhtunud isegi siis, kui inimene pole õieti uskunudki Jumalasse! Üht inimest kritiseeriti tema usu pärast, et Jumal vastab palvetele. Nad nimetasid neid juhtumeid kokkusattumusteks, mille peale ütles mees: "Mul ükskõik, kuidas te neid nimetate. Kui ma palvetan, juhtub "kokkusattumine," kui ma ei palveta, "kokkusattumust" pole! Eks ma siis jätkan palvetamist, et juhtuksid "kokkusattumised"!
Ka teadus leiab järjest enam, et palve mõjutab asjade käiku. Dr. Dale Matthews Georgetown'i Meditsiinikeskusest Washingtoni linnas ütleb: "Ma võin öelda kui arst ja teadlane... et, teaduslikult võttes, on palve hea tervisele. Usu meditsiiniline toime tervisele ei ole usu küsimus, vaid teaduslikult tõestatud fakt."
Üks uurimus käsitles 400 patsienti südamehaiguste osakonnas 10 kuu jooksul. Ligi pooled neist (192) võeti ühe eestpalveid tegeva grupi "hoolealusteks," kusjuures haiged ise seda ei teadnud. Neil, kelle eest palvetati, oli paranemise ajal tunduvalt vähem tõsiseid probleeme, nagu südame seiskumine või kopsupõletik, kui teistel, kelle eest ei palvetatud.
Sõjaveteranide haiglas uuriti 700 patsienti. Üht gruppi külastasid kaplanid (vaimulikud) sageli ja pikalt. Teisel grupil olid mõned põgusad kontaktid nendega. Kaplanite "ületunnitöö" läks haiglale maksma umbes 100 dollarit patsiendi kohta. Kuid nende poolt sageli ja pikalt külastatud haiged paranesid kiiremini, säästes iga patsiendi kohta keskmiselt 4000 dollarit!
Harvardi Ülikool on uurinud seoseid palve ja tervenemise vahel juba pikka aega ning on jõudnud järeldusele, et palvetamine on enam kui lihtsalt endale midagi sisendamine või mingi emotsionaalne tegevus. Kui inimesed palvetavad, toimuvad kvalitatiivsed ja teaduslikult kinnitatud muutused.
Palve on tohutult võimas vahend. See on pöördumine universumi suurima jõuallika poole. Kuid olgem siiski realistlikud. Palve ei saada korda 100% seda, mida me ootame ja loodame. Samal ajal, kui enamus patsiente tunnevad end palve läbi paremini, ei tunne mõned seda. Mõnede olukord halveneb ja nad surevad. Vahel inimesed palvetavad tervise, töö, suhte, mingi kahjuliku sõltuvuse või stressirohke situatsiooni pärast ega saa soovitud tulemusi. Üks Teise Maailmasõja ajal teeninud kaplan ütles, et alati oli rohkem mehi, kes palvetasid enne lahingut, kui neid, kes palvetasid pärast lahingut! Asi polnud ainult selles, et enne lahingut oli hirm nahas, pärast lahingut aga seda polnud. Mitmed olid pettunud, et nende palve ei täitunud.
Nimetagem mõned põhjused, miks vahel palve ei mõju, või miks me ei saa palve peale soovitud tulemust.
1. Esimeseks ja suurimaks põhjuseks, miks me palvet ei täideta, on uskmatus. Jak.1,6.7: "Ent ta palugu usus, ilma kahtlemata; sest kes kahtleb, sarnaneks merelainele, mida tuul tõstab ning sinna ja tänna peksab. Niisugune inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Issandalt." Jumal "võib teha üle kõige selle, mida me palume või mõistame" (Ef.3,20), kuid me ei saa, sest me ei usu. Jeesus ütles – Mrk.11,24: "Kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate, siis see saab teile!"
2. Teiseks põhjuseks, miks me palvet ei täideta, on see, et meie motiivid on valed. Jakoobus kirjutab – Jak.4,3: "Te palute ja ei saa, sest te palute pahasti, tahtes seda kulutada oma himudes." Oh, kui palju saadetakse Jumala poole selliseid palveid, isekaid palveid! Ei arvestata Jumala tahtega, vaid oma tahtmisega. Nõutakse maiseid asju – "seda kõike" – kuid ei otsita "Jumala riiki ja Tema õigust!" Jeesus ütles – Mat.6,33: "Ent otsige esiti Jumala riiki ja Tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!" Kui kiiresti me unustame selle, kuidas Jeesus käskis meil palvetada: Mat.6,9.10: "Teie palvetage siis NÕNDA: meie Isa, kes oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi; Sinu riik tulgu; Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!" Ja alles peale seda palvet on sobiv paluda: "Meie igapäevane leib anna meile tänapäev" (s. 11), s.t. palun anna meile, mida me täna tõeliselt vajame.
3. Kolmandaks põhjuseks, miks meie palvet ei täideta, on see, et me soovid on ebarealistlikud. Üks laps palus, et Jumal paneks vitamiinid kommidesse ja jäätisesse spinati ja kalamaksaõli asemel. See pole sugugi veidram kui palve, et Jumal vähendaks mu kehakaalu või parandaks mu suure raskuse all haigeks jäänud liigesed, samal ajal, kui ma ei vähenda sugugi oma toiduportsu. Gal.6,7 ütleb Jumala Sõna: "Ärge eksige, Jumal ei anna ennast pilgata, sest mis inimene külvab, seda ta ka lõikab!" Ärge nõudke Jumalalt võimatut, oodates, et Ta talitab oma (loodus)seaduste vastu!
4. Neljandaks põhjuseks, miks meie palvet ei täideta, on mõni hellitatud patt. Ps.66,18 ütleb: "Kui oleksin näinud oma südames nurjatust, ei oleks Issand mind kuulnud!" Õps.28,9 ütleb koguni: "Kes pöörab oma kõrva ära käsuõpetust kuulmast, selle palvegi on jäledus!" Ja Jes.59,1.2 teatab: "Vaata, Jehoova käsi ei ole päästmiseks lühike ega ole Ta kõrv kuulmiseks kurt, vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele, teie patud varjavad Tema palge teie eest, sellepärast Ta ei kuule!"
Kui me ei hooli Jumalast ega Tema tahtest, kuidas me üldse söandame Temalt midagi paluda? Miks Ta peaks meile meie palve peale midagi andma? Eriti, kui me palume omakasupüüdlikult maiseid asju. Kujuta ette, et keegi palub sult autot kasutada üheks päevaks. Sa täidad ta palve, paludes, et ta oleks hoolas jne. Mees tagastab auto alles kuu aja pärast, mõlkis ja mootor ära piinatud. Vähe aja pärast palub mees jälle sult autot või mõnd teist tööriista. Kas sa annad? Võib-olla, kui sa oled talle sõnad peale lugenud ja ta on lubanud teha selle järgi. Vaevalt, et sa tema palvet niisamuti täidad, tingimusi esitamata.
5. Ja viiendaks põhjuseks, miks me palvet ei täideta, on see, et see pole Jumala tahtmine või pole see meile parim. Johannes kirjutab – 1.Joh.5,14: "Ja see on see julge avameelsus, mis meil on Tema ees, et kui me midagi palume Tema tahtmist mööda, Ta kuuleb meid." Võib-olla oleks veelgi täpsem öelda: "siis Ta täidab meie palve." Mina mingipärast usun, et Jumal kuuleb kõiki palveid ja mitte ainult palveid. Ta kuuleb kõike, mis siin räägitakse, ka vaikselt oma südame mõtetes. Ta KUULEB kõike, kuid Ta TÄIDAB meie palveid valikuliselt oma tarkuses.
Jeesus palvetas Ketsemanis: "Isa, kui on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda!" Ta tõesti soovis seda, kuid Isa ei täitnud Tema palvet. Ma kujutan ette, kui raske see oleks olnud Isale, kes oma Poega piiritult armastas, kui Poeg poleks oma palvele lisanud: "Ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas Sina tahad!" Isa tahtis, et Ta jooks selle karika, sest ainult nii oli võimalik päästa inimesi. Ja Jeesus alistus Tema tahtele. Olukord läks veel hullemaks Kolgatal, kus Jeesus tundis seda "karikat" juues kohutavat lahutust Isast, mis sundis Teda kisendama suure häälega: "Mu Jumal! Mu Jumal! Miks Sa mind oled maha jätnud?" Tal oli nii raske, et Ta süda lõhkes! Surm oli see abi, mis Talle Jumalast saabus!
Me võime paluda mitte halba asja, mitte keelatud asja, kuid Jumal näeb, et pole ei meile ega teistele parim seda meile anda. Me teeme Tal otsuse tegemise kergemaks, kui lisame igale palvele: "Sündigu Sinu tahtmine!" Sellega me näitame, et armastame ja usaldame Teda, pidades Teda meist targemaks. Ja seda Ta ka on.
Armsad õed ja vennad. Ma kutsun teid üles alati palvetama, palvetama usus ja paluma neid asju, mida Jumal on tõotanud meile anda. Ma kutsun teid palvetama, et sünniks Jumala tahtmine ja et Tema nimi saaks austatud. Jeesus tegi seda ja valmistas meile nii suure õnnistuse. Meiegi võime Jumala juhtimisel saada kellelegi õnnistuseks, kui me jääme kindlasti palvesse. Ja ärme unusta, et Jumal soovib anda meile mitte ainult häid ande, vaid eelkõige iseennast. Jeesus on andnud iseennast meile. Võtkem Ta tänulikult vastu! Siis me saame "seda kõike" pealegi! (Mat.6,33).

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv