.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Kõikvõimas Jumal
23.04.2005 - (1706)

Jumal kõneleb meiega, ja prohvet Jeremija vahendusel ütleb Ta – Jer.32,27: "Vaata, mina olen Jehoova, kõige liha Jumal! Ons mulle mõni asi võimatu?" Enne kui me ise ruttame sellele küsimusele vastama, laseme seda teha ingel Gabrielil. Ilmudes Maarjale, ütles ta – Luk.1,37: "Jumalal ei ole ükski asi võimatu!" Sisuliselt tähendab see väidet, et Jumala võimetel ei ole piire.
Koolipäevil oli meil kord vaidlusõhtu teemal: Kas inimvõimetel on piire? Muidugi oli selle 1960-ndatel aastatel peetud ürituse eesmärgiks panna õpilasi uskuma, et inimvõimetel ei ole piire, et inimene suudab kõik! Kui mitte praegu, siis tulevikus kindlasti.
Kuid seesama inimene, kes siiralt usub, et inimvõimetel ei ole piire, muigab, kui väidetakse, et Jumala võimetel ei ole piire, et Jumal on kõikvõimas. Ta ei usu seda.
Oh, seda inimese upsakust! Ta on nagu sipelgas oma koloonias, kes on kindel, et enam täiuslikumalt arenenud ühiskonda ei saa olla, ja et ainsaks saagi kandmise vahendiks on lõuad! Kes ei usu täiuslikuma olevuse, inimese olemasolu ka mitte siis, kui viimane ainsa jalahoobiga ta pesa hävitab; kes peab seda lihtsalt loodusjõuks!
Või nagu ämblik, kes näeb vaid 8 cm kaugusele, olles seega täiesti võimetu inimest tervelt nägema. Inimese varbas näeb ta vaid suurt küngast ja juustes tihedat metsa. Ja kui siis keegi peaks talle ütlema, et on olemas suur ja intelligentne olevus, inimene, kellest oleneb suuresti ka tema saatus, siis naerab ta: "Rumal, eksisteerime vaid meie ja teised meietaolised meist rumalamad putukad, ning nende saatus on meie käes!"
Nende võrdlustega ei tee ma etteheiteid sipelgatele või ämblikele, kes ilmselt mõistavad oma tagasihoidlikku kohta looduses, vaid inimestele, kes ei suuda ega taha kuidagi uskuda, et keegi võiks neist suurem, vägevam, ilusam või parem olla. Meile, usklikele, on siiski antud see võime näha ja uskuda kõikvõimast Jumalat, olenemata sellest, mida mõtleb ja ütleb maailm. Meile on antud veidi kaugemale nägevad silmad ja me oleme näinud Teda, kelle käes on meie saatus ja kellele ei ole ükski asi võimatu – muidugi headuse piires, sest Jumal ei või teha halba, kuna Ta on hea! Nii et jumalikku kõikvõimsust tuleb ikka mõista jumaliku armastuse ja headuse raames! Ja see headus ning armastus tähendab ka teiste olevuste tahtega arvestamist. See tähendab näiteks seda, et Jumal, ehkki kõikvõimas, ei suuda takistada hukkumast inimest, kes on ise selle tee valinud ning sellele kangekaelselt jääb! Ta ei päästa kedagi vägisi, vastu tema tahtmist! Aga kui inimene hüüab Teda appi, siis on Ta kõikvõimas teda päästma!
See, et kõikvõimsa Jumala tegevust piirab inimese tahe, seletab ära kõik kurjusega seotud probleemid siin maailmas. On selge, et Jumal ei tee kellelegi kurja ega ülekohut. Kuid on ka selge, et kurjade inimeste käte sidumise või nende otsekohese hukkamisega kurjuse probleemi ei lahenda. Targal ja kõikvõimsal Jumalal on selleks hea ja õige lahendus. Üks on kindel: Jumal on kõikvõimas päästma inimesi oma rahu ja armastuse riiki. Kui inimestel tuleb seejuures minna läbi kannatuste, püüdku nad mõista, et Jumal ise ei ole läinud kergemat teed, kuna kerget teed lihtsalt ei ole! Juba see, et Jumal lahendab patu probleemi igaveseks ja et igaüks, kes soovib, võib saada elama uude paremasse maailma, kõneleb Jumala kõikvõimsusest! Lihtsalt tuleb usaldada kõikvõimsa Jumala tarkust ja teed!
Teine lugu on inimesega. On suur õnn, et inimene ei ole kõikvõimas; pole raske ette kujutada, mida ta selle kõikvõimsusega peale hakkaks! Sellele ei taha kohe mõeldagi!
Aga hea Jumal on kõikvõimas. Usku sellesse kasvatab kas või pilguheit Tema loomingusse. Mis on inimese looming võrreldes Looja tööga! See on primitiivsemaist primitiivseim järeleaimamine! Inimene peab kummarduma väikese rohuliblekese ja lilleõiekese ees, rääkimata sipelgatest ja ämblikest. Nii loomne kui taimne elu on ikka veel täis imesid! Ja inimene ise? Kes küll suutis valmistada tavalisest mullast sellise mõtleva olevuse? Ja tunded – kes küll suudaks mõista nende ülipeent mehhanismi? Aga mis oleks inimene ilma tunneteta, ilma armastuse ja kaastundeta?
Ütlete: aga inimene pole siiski täiuslik – ta vananeb ja sureb. See on juba inimese enda valiku tagajärg, ütleme kohe otse välja – uskmatuse tagajärg! Jumalasse mitte uskumise tagajärg. Lahutus Eluandjast tõi endaga kaasa elu hääbumise. See oli kõikvõimsa Jumala poolne vastusamm inimese astutud sammule. Ja peab ütlema, et selles patuses maailmas on sellest ainult kasu! Aga sellegi ajutise puuduse parandab kõikvõimas Jumal armulikult omal ajal – õigel ajal, parimal ajal – kui sa lubad Tal kasutada oma kõikvõimsust sinu elus!
Nii et Jumala suurust, Tema kõikvõimsust on näha Tema loomingus, nagu kirjutab ka Paulus – Rom.1,20: "Sest Tema nähtamatut olu, nii Tema igavest väge kui jumalikku olemist, nähakse, kui neid pannakse tähele, Tema tegudes maailma loomisest alates, nii et nad ei saa vabanduda." "Kõik on Ta hästi teinud," tunnistasid inimesed Jeesusest Tema maise elu ajal (Mrk.7,37). Kuid seesama Jeesus, Jumala Poeg ütles – Joh.5,17: "Minu Isa tegutseb tänini ja mina tegutsen!"
Jumal näitas oma kõikvõimsust selle maailma loomisel, kuid Ta ilmutab seda oma tegudes ka täna. Jakoobus kirjutab, et Jumala "juures ei ole muutust ega varjutuste varju" (Jak.1,17). Paulus teatab, et "Jeesus Kristus on seesama, eile ja täna ja igavesti!" (Heb.13,8). See on julgustav kinnitus meile, et meiegi oleme kõikvõimsa Jumala kindlates kätes – muidugi, kui me oleme end neisse usaldanud!
Olles siin maa peal, ütles Jeesus – Mat.10,29-31: "Eks kaks varblast müüda veeringu eest? Ent ükski neist ei lange maha ilma teie Isata. Aga teie juuksekarvadki on kõik ära loetud. Ärge siis kartke; teie olete kallihinnalisemad kui palju varblasi!"
Me ei peaks kahtlema selles, et Jumal näeb ja teab kogu meie elu, ning suudab seda informatsiooni ka hallata – ja säilitada kohtupäevaks! Ajakirjast "Tehnika Maailm" -veebruar 2001- lugesin, et hiinlased on leidnud informatsiooni salvestamise uue meetodi, mis võimaldab ühele CD-le salvestada miljoni praeguse CD sisu! Juba praegu võib ühele CD-le salvestada sadu tuhandeid raamatulehekülgi teksti, üle 10 tunni kõrgekvaliteetset stereoheli või tund aega videofilmi! Üha enam levivad DVD plaadid sisaldavad vähemalt 7 korda rohkem informatsiooni! Ja need on õhukesed, 12-cm läbimõõduga kettad.
Kui juba inimene suudab nii palju, kui palju enam suudab Jumal, kes on kokku pannud aatomi! Juba koolipõlves lugesin ma raamatut "Ammendamatu aatom." See on tõsi ka tänapäeva kohta; me ei tea kaugeltki mitte kõike aatomist, see on ammendamatu, nagu selle Loojagi! Tänapäeval uuritakse suure huviga kromosoome ja geene; see on tohutu informatsioon, mille Jumal on pannud igasse tillukesse rakku – ja see rakk elab ning taastoodab iseennast! Need kõik on kõikvõimsa Jumala imed, millede ees teadlasedki peavad aukartuses mütsi maha võtma.
Aga ikkagi vaevab paljusid meid küsimus: kui meie Jumal on kõikvõimas ja hea, miks ei saa siis kõik meie palved vastatud – ja vahel tundub taevas olevat otsekui lukus! Miks Ta ei ilmuta oma kõikvõimsust meie elus?
See on hea küsimus. Miks mõned saavad rohkem, teised vähem? Millest see oleneb? Kas Jumal hoolib ühest rohkem kui teisest? Kas Jumal armastab üht enam kui teist? Ons Jumal erapoolik?
Sugugi mitte. See, kui palju Jumal saab meie elus ilmutada oma võimsat kätt, oleneb meist enestest. See oleneb meie usust. Seda ütles Jeesus, kui Ta üht hädalist aitas – Mrk.9,20-24: "Ja nad tõid ta Tema juurde. Ja kohe, kui ta Jeesust nägi, raputas vaim teda ja ta kukkus maa peale ja aeles ning ajas vahtu. Ja Ta küsis tema isalt: "Kui kaua aega see on temal olnud?" Tema vastas: "Lapsest saadik! See on teda mitu puhku küll tulle, küll vette visanud, et teda hukata; aga kui Sa kuidagi võid, siis olgu Sul meist hale meel ning aita meid!" Aga Jeesus ütles temale: "Sa ütled: kui Sa võid! Kõik on võimalik sellele, kes usub!" Ja poisi isa hüüdis sedamaid ning ütles: "Ma usun, aita mu uskmatust!""
Jumal teeb kõik vajaliku sellele, kes usub. Kõik, mida Ta on teinud teistele, võib Ta teha ka meile – kui me vaid usume! Ühel tormisel ööl muretses ema väga isa pärast, kes oli merel, ega saanud magada. Väike tütar märkas seda ja küsis, miks ema ei maga? "Isa on merel ja merel on torm," vastas ema murelikult. "Aga Jeesus on ju laevas, nagu sa ise mulle Piiblist lugesid; kas sa siis ei usu seda?" küsis tüdruk.
Kõik on võimalik sellele, kes usub. Sageli ei olegi olukorrad nii rasked kui need usupuuduses näivad olevat. Kesk-Aasias juhtus kord selline lugu: Üks mees jooksis meeleheites arsti juurde, suutes veel vaevu öelda kaks sõna: "Kobra hammustas!" ning langes elutuna maha. Patsiendi üle vaadanud, võttis arst malaka ja mõistagi, mis ta sellega tegi. Mees toibus ja andis jalgadele valu. Alles kodus hakkas ta mõtlema, miks ta üldse arsti juurde oli läinud, ei olnud tal ju midagi häda!
"Hirmul on suured silmad!" Ja kui inimene kaotab usu ja lootuse, ei saa ka kõikvõimas Jumal tema heaks midagi muud teha kui ehk... äratada teda vitsaga! "Ma noomin ja karistan kõiki, keda ma armastan," ütleb lohutavalt Jeesus (Ilm.3,19). "Taluge karistust kasvatuseks: Jumal kohtleb teid kui poegi," manitseb apostel Jakoobus (Heb.12,7).
Igal juhul, kui Jumalat uskuda ja usaldada, ei lähe palju aega veendumaks, et Jumal on kõikvõimas, ja et kõik, mida Ta on teinud teistele, on Ta valmis tegema ka sinule!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv