.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Armasta oma abikaasat
25.03.2006 - (1570)

Täna me räägime Jumala seitsmendast käsust. Kõigepealt – miks me üldse peame pidama kümmet käsku? Kas selleks, et saada päästetud? Ei. Me peame neid sellepärast, et me oleme päästetud! Me peame kümmet käsku sellepärast, et me armastame Käsuandjat, Jeesust Kristust, kes on ühtlasi ka meie Päästja. Me ei püüa käsupidamisega teenida ära lunastust – see oleks ka võimatu – aga me saame sellega näidata oma armastust oma Looja ja Lunastaja vastu, kes on andnud meile head eeskirjad õnnelikuks eluks.
Jumala kümme käsku on kõik armastuse käsud. Paulus kirjutab – Rom.13,8-10: "Ärgu olgu teil midagi kellegagi võlgu, kui et te üksteist armastate, sest kes teist armastab, on käsu täitnud. Sest käsk: "Sa ei tohi abielu rikkuda; sa ei tohi tappa; sa ei tohi varastada; sa ei tohi ülekohut tunnistada; sa ei tohi himustada", ja iga teine käsk on kokku võetud sellesse sõnasse: "Armasta oma ligimest nagu iseennast!" Armastus ei tee ligimesele kurja; siis on armastus käsu täitmine."
Jeesuse vend Jakoobus nimetab Jumala käsku "kuninglikuks käsuks," kirjutades – Jak.2,8: "Kui te tõesti täidate kuninglikku käsku Kirja sõna järgi: "Armasta oma ligimest nagu iseennast!", siis te teete hästi." See kõige lähem ligimene, keda meil tuleb armastada nagu iseennast, on meie abikaasa. Jeesuse sõnade järgi on abielus mees ja naine "üks liha" (Mat.19,6). Just seda silmas pidades kirjutab Paulus – Ef.5,28.29: "Nõnda peavad mehedki omi naisi armastama nagu iseenese ihu. Kes oma naist armastab, armastab iseennast. Sest ükski ei ole iialgi vihanud iseenese liha, vaid igaüks toidab ja hoiab seda."
Veel keegi on nimetanud Jumala kümmet käsku "õrna südame käskudeks." Oh, oleks meil õrn süda kõigi vastu, eriti oma abikaasa vastu!
Mina olen ükskord põrganud oma autoga teel kokku põdraga. See toimus päise päeva ajal. Tal näis olevat nii kiire. Olen mõelnud, et ehk oli tegemist põdrajahiga ja seepärast polnud tal aega vaadata teed ületades esmalt vasakule ja siis paremale! Aga hiljuti kuulsin ühest uurimusest, mille kohaselt jääb kõige rohkem põtru autodele ette nende inna ajal. Siis tormavad põdrapullid nagu meeletud iga emase järel!
Noh, me teame, et põdramaailmas ei ole abielu, aga inimeste maailmas on. Ja kui mõni inimene peaks käituma sugutungi ajel nagu põder, siis on ta elu tõsiselt ohus! Nii et, kui keegi peaks teel põrkama kokku põdraga või nägema teel allaaetud põtra, siis tuletagu see meelde hormoonide ajel tegutsemise kõrget hinda! Nii mõnigi on saanud just selliselt surma oma teel taevalinna poole! Nii et olge ettevaatlikud!
Jumala seitsmes käsk teatab lühidalt – 2.Ms.20,14: "Sa ei tohi abielu rikkuda!" Mida see tähendab?
Väike laps tuli koju kirikust, kus hingamispäevakoolis oli juttu abielurikkumisest. Ta ei saanud aru sellest sõnast ega sellest mõistest ja nii küsis ta oma isalt: "Mida tähendab see, kui Piibel ütleb: Sa ei tohi naabripõldu rikkuda!?" Isa vastas kähku: "Poeg, see tähendab, et sa ei tohi künda kellegi teise põllul."
Päris hea abielurikkumise definitsioon, eks ole? Sa ei tohi künda kellegi teise põllul!
Kas sellest hoolitakse? Kui tahetaks Piibli mahtu pisut vähendada ja kümnest käsust tuleks koondada üks, nagu tänapäeva firmades tuleb tihti ette koondamisi, siis milline käsk jäetaks välja? Paljud hüüaksid: "Jätke välja seitsmes, sest nagunii keegi seda ei pea!" Päris nii see pole, aga kurb tõde on, et enamus inimesi seda tõesti ei pea!
Abielurikkumine on patt Jumala vastu. Otse ütles selle välja Joosep, kui Potifari naine talle ligi tikkus: "Kuidas tohiksin siis teha seda suurt kurja ja pattu oma Jumala vastu?" (1.Ms.39,9). See pole vaid patt oma abikaasa ja laste vastu; see on ka patt Jumala vastu.
Abielurikkumine on üleastumine igast käsust. See on varastamine – see varastab kellegi armastuse, kellegi abikaasa. See varastab armastuse, mis ei kuulu sulle. See on valetamine, petmine; pealegi varjatakse abielurikkumist sageli valega. Abielurikkumine on kellelegi teisele kuuluva himustamine. See on tapmine, vahel isegi füüsiline. Jakoobus ütleb õigesti – Jak.2,10: "Sest kes kogu käsuõpetust peab ja eksib ühe vastu, on saanud süüdlaseks kõigi vastu."
Abielurikkumine on ülim näide isekusest. Teise soovid ja vajadused, isegi talle pühalikult tõotatu ei lähe abielurikkujale korda. Teda huvitavad vaid oma isekad soovid.
Abielurikkumine on võtmine, kuna abielu on andmine.
Ja on olemas mitmesugust abielurikkumist. Mitte ainult kündmine kellegi teise põllul. On ka vaimset abielurikkumist oma mõtetes – soovi künda kellegi teie põllul! Jeesus teeb selle väga selgeks – Mat.5,27.28: "Te olete kuulnud, et on öeldud: sa ei tohi abielu rikkuda! Aga mina ütlen teile, et igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on juba abielu rikkunud temaga oma südames."
Kui te vaatate ja imetlete midagi piisavalt kaua, siis te peagi soovite seda. Ja kui te soovite midagi piisavalt kaua ja piisavalt kõvasti, siis te tõenäoliselt leiate viisi, kuidas seda saada. Olge ettevaatlikud, sest patt saab alguse mõtetest – keelatu vaatamise ja sellele mõtlemise kaudu. Peaaegu kõik meie teod sünnivad meie mõttemaailma kaudu.
Tänapäeval on olemas selline seade nagu inkubaator. Asetad sinna värsked kanamunad, lülitad selle tööle vastava reziimiga – õige temperatuuri ja niiskusega – ja teatud kindla aja pärast võid olla kindel, et munad kooruvad. Kas sa tead ka seda, mis neist väljuvad? Kanamunadest väljuvad kanapojad, pardimunadest pardipojad, hanemunadest hanepojad, jne. Iial ei kooru kanamunadest väikesed maod! Aga iial ei kooru ka mao munadest kanatibud! Alati saame selle, mis me oleme sinna pannud.
Inimmeelega on sama lugu. See on nagu inkubaator, mis haudub välja just selle, mille alge on sinna sisse pandud. Kui sa oled sinna pannud puhtad mõtted, kooruvad sellest puhtad teod. Kui sa lubad sinna himustavaid, ebapuhtaid mõtteid, koorub sealt ükskord välja keelatud vahekord.
Hiiob teadis seda ja sellepärast talitas ta nii, nagu ta ütleb Iob.31,1: "Ma andsin ju oma silmadele seaduse! Kuidas ma võiksin siis vaadata neitsi poole?" Ta oli abielus ja seepärast keeldus ta vaatamast neitsi poole. Ta tegi selle lausa seaduseks enda jaoks. Ja see oli hea seadus, mis kaitses teda.
Me peaksime hoiduma kõigest, mis võiks viia meid kiusatusse teha midagi ebavooruslikku ja keelatut. Selle asemel, et vaadata siivutuid pilte või filme või lugeda sellist kirjandust, peaksime me vaatama oma abikaasale ja hoolitsema armastuses tema vajaduste eest. Paulus kirjutab lihtsalt ja otsekoheselt – 1.Kor.7,3: "Mees täitku oma kohust naise vastu ja nõndasamuti ka naine mehe vastu." Ja esimene kohus on ustavalt armastada – ning alles siis tulevad teised kohused. Nende kohuste ustavalt täitmine on võimsaks müüriks abielurikkumise vastu.
Abielurikkumisel on tõsised tagajärjed. Maailm püüab neid mitte näha, tehes selle kulul siivutut nalja. Kuid Pühakirja alusel võime teada, et see seab ohtu meie igavese saatuse! See ohustab meie tervist. See pillab õnne. See langetab sinu reputatsiooni. Sageli hävitab see pöördumatult sinu abielu. Sinu lapsed kannatavad – ja sageli ka järgmised põlvkonnad (halb eeskuju!). Abielurikkumise eest tuleb maksta liiga kallist hinda! Targem on õppida enam armastama oma abikaasat ning nautida õnnelikku abielu ja perekonda.
Laseme pisut kõnelda kurval statistikal: Peaaegu 75% Ameerika lastest, kes elavad kodudes, kus pole isa, kogevad puudust, samal ajal kui kahe vanemaga peredes on see protsent 20. Sellistel lastel on kalduvus langeda välja koolidest ning sageli arenevad neil emotsionaalsed või käitumuslikud probleemid. Nad on enam kalduvad sooritama enesetappu ning sattuma ahistamise või hooletusse jätmise ohvriks. Sellistes kodudes üleskasvanud poistest saavad sagedamini vägivaldsed kurjategijad. Tegelikult on 70% raske kuriteo sooritanuist üles kasvanud ilma isata! Abielurikkumine ja -lahutus on kuritegu oma laste vastu!
Ja kas te teate, et valu, mida tunneb abikaasa, kes saab teada, et tema kaaslane pole olnud talle ustav, on suurem kui surmavalu! Üks lahutatud naine ütles: "Surmas saab vähemalt maetud minu valu, kuid abielulahutuses valu jääb – eriti, kui mul tuleb kohata oma endist meest sageli."
Jumal on andnud oma käsu "Ära riku abielu", et kaitsta üht oma parimat leiutist – abielu ja perekonda –, et kinkida oma lastele palju õnne ja rõõmu ning kaitsta neid õnnetuste ja hädade eest. Ümbersõnastatult ütleb see käsk: "Armasta oma abikaasat ja lapsi! Naudi õnne selles killukeses taevast, mille ma olen sulle siin maa peal andnud! Ära ometi tee sellest abielurikkumise kaudu põrgut!"
Ja on veel üks põhjus, miks meie Taevane Isa soovib nii väga kaitsta meie abielu. Abielu on sümbol suhtest Jeesuse ja Tema järgijate vahel. Abielu on sümbol jumalikust armastusest. Abielu on sümbol tõelisest armastusest ja pühendumisest. Põdrad ja teised loomad elavad oma instinktide ja tunnete järgi. Küpset kristlast ei kontrolli tunded. Me oleme näinud paljusid abieluinimesi sarnaste probleemidega. Ühed lahutavad, aga teised lahendavad oma probleemid, muutes abielu veelgi õnnelikumaks! Millest selline erinevus? Ühtesid juhib tõeline armastus ja pühendumine, teisi aga kõikuvad tunded. Mõni ütleb lihtsameelselt: "Mul ei ole oma abikaasa vastu enam selliseid tundeid, nagu oli abiellumisel. Ma ei saa temaga enam koos elada!"
Armastus on eelkõige pühendumine. Ma hindan häid tundeid, kuid tõeline armastus ei ole tunne. Sellega kaasnevad tunded – mitmesugused tunded. Ma selgitan: Kui armastus oleks tunne, siis miks peaks Jeesus mind armastama? Miks Ta peaks sind armastama? Kas mina ja sina oleme tõesti nii armastusväärsed? Jeesus armastab kõiki inimesi – kas kõik inimesed on nii armastusväärsed, et Jeesus tunneb neist rõõmu, head tunnet? Ma arvan, et Ta tunneb rohkem valu ja kurvastust. Vaimulikus mõttes on enamus Tema vastu abielu rikkunud. Mis head tunnet sellega seoses saab olla? Aga ometi Ta armastab meid, sest armastus on Tema olemuses. Ja Ta on pühendunud meid õnnelikuks tegema, rääkides meile oma armastusest ja andes meile üha uue võimaluse.
Sellisena soovib Jumal näha iga abielu, kus abikaasad on pühendunud teineteisele heas ja halvas ning oma armastusega panevad hea võidutsema halva üle. Pühendumine ja armastus on päästnud maailma, pühendumine ja armastus päästab ka abielu ja perekonna!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv