.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Jumala Sõna eesmärk
28.01.2006 - (1611)

Ps.119,1: "Õndsad need, kelle elutee on laitmatu, kes käivad Jehoova käsuõpetuse järgi!"
Väga paljudel asjadel, mida me poest ostame – olgu selleks siis mõni tööriist, aparaat või isegi arstirohi – on kaasas midagi väga olulist. Mis see on?
Kasutusjuhend. See õpetab, kuidas ja milleks seda asja kasutada. Ja kui see asi on pakis osadena, siis õpetab see, kuidas need osad õigesti kokku panna.
Enamus juhtudel inimesed tingimata ei vaja seda kasutusjuhendit, sest nad teavad, millega on tegemist ning kuidas ja milleks seda kasutada. Ka näevad nad pakendil olevalt pildilt, milline see asi kokkupandult välja näeb ja nii asuvad nad kohe kärmesti osi omavahel kokku sobitama.
Tihti see ka õnnestub, kuid vahel leiab meistrimees, kes on asja kokku pannud, et midagi on jäänud üle! Mis siis teha? Loomulikult haarab ta kasutusjuhendi järele ja uurib hoolega, mis sinna on kirjutatud. Ehk on tegemist kaasapandud tagavaraosadega. Või on mõni detail pandud kaasa igaks juhuks. Juhtub ka seda, kuid enamasti avastatakse, et targem oleks olnud alustada riista kokkupanemist tutvumisega selle kasutusjuhendiga! Ja just nii on selle algusesse tavaliselt kirjutatud: "Enne seadme kokkupanemist ja kasutamist tutvu hoolikalt selle kasutusjuhendiga!"
Nii võtame me juba kokkupandud seadme osadeks lahti ja – kasutusjuhendi näpunäidetele toetudes – alustame uuesti selle kokkupanemist. Oleksime me seda kohe teinud, oleksime säästnud aega ja vaeva ning peavalu ja ajurakke! Ja selleks see kasutusjuhend ju ongi! Meie aga tahame teha asju omal viisil!
See kehtib ka meie endi ja meie elu kohta. Ka meie oleme kellegi poolt tehtud teatud otstarvet silmas pidades – ja kuidas me saaksime hakkama ilma kasutusjuhendita? Mõned üritavad. Tegelikult püüavad väga paljud inimesed – koguni enamus inimesi – ise oma tarkusega hakkama saada! Me paneme ise oma elu kokku ja sageli teiste oma ka! Ja siis me kasutame end ja sageli ka teisi oma äranägemise järgi! Kas Jumal, meie Looja, meie Valmistaja, pole siis andnud meile kasutusjuhendit? On küll. Ta on lasknud kirjutada päris kopsaka kasutusjuhendi – ja midagi pole selles ülearust! Ainult hädavajalik teave, et oma elu ilusti kokku panna ja mõistlikult kasutada. Ja kui me kõiki selle juhtnööre järgime, siis tõotatakse meile – igavikulist garantiid!
Selleks kasutusjuhendiks on Jumala Sõna – Piibel. On väga oluline, et iga inimene uuriks seda nii sageli kui võimalik. Sellest on rohkem kasu, kui inimesed arvavad.
On üllatav, kui napid on üldiselt inimeste teadmised Piiblist. See on sellest, et seda nii vähe loetakse, kuigi väga paljud omavad seda – sageli mitu köidet erinevates tõlgetes. Ja igaüks võib selle osta; selle hind on tühine võrreldes selle väärtusega ja see on peaaegu kõikjal saadaval. Tegelikult pakutakse seda paljudes kohtades lausa muidu!
Suur osa inimesi arvab, et Piibel on kohatu ehk sobimatu kaasaegsele inimesele! Inimene on nende arvates nii palju arenenud, et see vana Piibel ei sobi enam talle elujuhtnööriks! Ja nii kaheldakse selle õpetuste väärtuses. Kaob ka usk seal esitatud faktidesse. Kas te teate, et kaheksa kümnest ameeriklasest küll usub, et Jeesus löödi risti, suri, maeti ja äratati üles ning elab tänapäeval; kuid neli kümnest usuvad, et Jeesus tegi vigu, iga kolmas usub, et Jumal on siiski keegi teine kui Piibli Jumal; kolm viiest ei usu Saatana olemasolusse ning pooled usuvad, et kõik religioonid on põhimõtteliselt samad!
Ja kui vähe tunnevad kirikuskäijadki Piiblit! Üks pastor palus neil, kel Piiblid kaasas, avada 2. kirja Timoteosele, mille peale kostus kirikupingist: "On see Vanas või Uues Testamendis"? Kui pastor palus – naljatades – avada Joonatani raamatu, hakkasid paljud seda palavikuliselt otsima! Mõned ajab see naerma, kuid tegelikult on see iseenesest kurb tõsiasi: kui vähe tunnevad inimesed oma elu juhist, Piiblit – kui nad üldse seda oma juhiseks peavad!
Kuid fakt on see, et Piibel – Jumala Sõna – on ikka veel kõige huvitavam, kasulikum ja inspireerivam raamat, mida inimeste silmad on iial lugenud. Vaid see raamat aitab meil avada Jumala armuplaani inimeste päästmiseks. See näitab, kust me oleme tulnud, kes me olema, miks me oleme siin ja kuhu me läheme. Vaid see raamat võimaldab meil meie elu õigesti kokku panna ja seda õigesti kasutada.
Piibel võib meid julgustada, kui me oleme masenduses. See annab meile märku patust meie elus. See annab lootust, kui kõik näib lootusetuna. See esitab meile väljakutse muuta oma elu ja teiste elu meie ümber. See on täidetud tõega, mis tuleb kasuks kõigile, kes seda tunnevad.
Nii et me peaksime olema õnnelikud ja tänulikud, et Jumal on andnud meile oma Sõna kirjutatud kujul – ja veel meie emakeeles! Kristlastena peaksime me selle omandama ja selle järgi elama, et need, kel täna veel puudub isiklik vahekord Jeesusega, võiksid meie kaudu näha seda imelist andi, mille Jumal on pakkunud kogu inimsoole.
See Sõna on meile kättesaadav mitmetes erinevates tõlgetes ja seda nimetatakse küll Pühaks Piibliks, Jumala Sõnaks, Pühakirjaks, Jumala Raamatuks, Raamatute Raamatuks. Palju tõlkeid ja palju nimetusi, kuid üks suur tõde: Jumal on ustav. See on oluline teema, mis läbib kogu Piiblit.
Täna on meie tähelepanu fookuses Jumala Sõna eesmärk. Lugegem 2.Tim.3,16.17: "Kõik Kiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistunud."
Arvestades Jumala Sõna eesmärki ja selle kasulikkust, võime me mõista, kui oluline on meie side sellega iga päev – seda lugeda, õppida, uurida ja mällu talletada.
Paulus kirjutab, et "Kõik Kiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud," kasutades kreekakeelset sõna theopneustos, mis annab poolitada kaheks: theos – Jumal, ja pneuma – hingus (ka õhk ja vaim). Paljud kristlased võtavad seda sõna otseselt ning usuvad, et Jumal on oma suuga välja öelnud kõik Piiblis olevad sõnad ja inimesed vaid panid need kirja. Millise aukartusega peaksid nad sellest tulenevalt lähenema igale Pühakirja sõnale ja kui püüdlikult peaksid nad nende järgi elama!
Meenutada tasub ka seda, et sel ajal, kui Paulus need sõnad kirjutas, ei olnud veel Uue Testamendi Pühakirja – seega käib kogu see pühalik teadaanne Vana Testamendi kohta! Muidugi me usume, et see käib ka Uue Testamendi kohta, mis pandi alates 1. sajandist käibel olnud raamatutest ja kirjadest kokku alles 4. sajandil p.Kr.
Adventrahvana me siiski usume, et Jumalast inspireeritud olid inimesed, mitte nende poolt kirjapandud konkreetsed sõnad. Jumal andis mõtted ja teemad millest kirjutada, Tema poolt valitud inimesed panid need kirja neile omases ja arusaadavas keeles. Kui Piiblis on viide, et Jumal ütles või kord ka kirjutas, siis võime sealt oodata Jumala konkreetseid sõnu. Kuid seda vaid Piibli algkeeltes. Kõigis teistes keeltes – kaasa arvatud kõigis tänapäeval räägitavais keeltes – on meil tegemist vaid tõlgendustega. Sellest ka nii palju erinevaid sõnu ja mõtteid.
Ja ometi on kõik need tõlked meie jaoks Jumala Sõna. Seda hoolikalt uurides õpime me tundma Jumalat ja Tema plaani inimestega ning selle kaudu leiame oma elu mõtte.
Meie tähelepanu keskmes olevast kirjakohast leiame neli eesmärki, milleks Jumal on andnud ja säilitanud kuni meieni oma Sõna. "Kõik Kiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik [1] õpetuseks, [2] noomimiseks, [3] parandamiseks, [4] juhatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistunud."
1. Õpetuseks. Kreeka keeles kasutatud sõna didaskalia tähendab "see, mida õpetatakse," "doktriin." Piibel on meie tõe allikas ning on täidetud doktriinidega, millele me ehitame oma usu ja mis juhivad meid otsuste tegemisel meie igapäevases elus.
2. Noomimiseks. Kreeka keeles kasutatud sõna elechos tähendab "viga näitama," "noomima." Just seda teeb Püha Vaim Pühakirja kaudu, kui Ta soovib meile näidata, kus me oleme eksinud.
3. Parandamiseks. Kreeka sõna epanorthosis tähendab "taastama õigesse seisundisse." Pärast seda kui Pühakiri on meid noominud, läheb Piibel edasi, taastades meid õigesse seisundisse.
4. Juhatamiseks. Kreeka keeles kasutatud sõna paideia tähendab "õpetama ja distsiplineerima, eesmärgil kasvatada last küpsusele." Piibli õpetuste vastuvõtmise läbi me saame kristlasteks ja edasi pidevalt Pühakirja uurides me kasvame vaimulikust lapse-east kuni vaimuliku küpsuseni.
Nii et, Jumalast inspireeritud Sõna on "kasulik" mitmel viisil: õpetades meile kristlikke tõdesid, noomides meie pattu, parandades meid seal, kus me oleme eksinud, ning juhatades meid kristlikule küpsusele – elama õigesti nii sisemiselt kui väliselt.
Kõige selle eesmärk on, "et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistunud," s.t. täidaks jüngriks-olemise nõuded. See pole kerge töö, kuid see on teostatav inimese juures, kes usub, et Jumala Sõna on tõde.
Üks nõustaja tavatses kasutada sassiläinud eluga inimeste aitamiseks üht kindlat retsepti. Ta ütles: Iga päev:
1. Räägi endale tõtt.
2. Tegutse, arvestades, et see on tõde.
Pühakiri on tõde; seda ütles ka Jeesus (Joh.17,17). Näita oma tegudega, et sa seda usud.

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv