.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Teenimine armastuses
29.10.2005 - (1533)

Kuidas kasvab kristlane? Avades oma südame Kristusele, vaadates Kristusele ja pidevalt vastu võttes kõik, mida Kristus talle annab. See on ülitähtis tõde – kuid mitte kogu tõde. Jumalalt valguse ja õnnistuste vastuvõtmine on väga tähtis, kuid kui me piirdume vaid vastuvõtmisega, siis me pole kooskõlas Jumala universumi vaimuga. Pidevast vastuvõtmisest ja ainult vastuvõtmisest kasvab välja omakasupüüdlikkuse, isekuse vaim, ja see ei ole taeva vaim, see ei ole Kristuse vaim.
Ellen White kirjutab raamatus Tee Kristuse juurde lk. 77: "Meie Päästja rõõm seisnes langenud inimeste ülesaitamises ja lunastamises. Selle nimel ei pidanud Ta kalliks isegi oma elu, vaid talus risti ega hoolinud häbist. Nii on ka inglid hõivatud tööga teiste õnne nimel. See on nende rõõm. Töö, mida omakasupüüdlikud südamed peavad alandavaks – abi andmine armetutele ja viletsaile, seisuselt madalaile – on Jumala inglite töö. Kristuse ennastohverdava armastuse vaim täidab taevast ja väljendab sealse õnne tõelist olemust. Sama vaim peab olema ka Kristuse järelkäijail."
Paulus kirjutab – Flp.2,2-8: "Tehke mu rõõm täielikuks sellega, et ... peate ühesugust armastust, ... ja et ükski ei vaata selle peale, mis on tulus temale, vaid ka selle peale, mis on tulus teistele. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes, kuigi Ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus iseenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks; ja Ta leiti välimuselt inimesena; Ta alandas iseennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani."
Kristuse ennastohverdava armastuse vaim on see, mis teeb paganast kristlase. Seda mõistis Paulus ja see oli üks tema palve ainetest, nagu ta kirjutab – Ef.3,14-19: "Sellepärast ma nõtkutan põlvi Isa ees, kelle lasteks nimetatakse kõiki suguvõsasid taevas ja maa peal, et Ta annaks teile oma au rikkust mööda saada tugevaks Tema Vaimu läbi seespidise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse, et võiksite täiesti mõista ühes kõigi pühadega, milline on armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sügavus, ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse; et te oleksite täidetud Jumala kõige täiusega."
Tunda ära Kristuse armastuse – see peaks olema meie ülim soov! See on eelduseks, et me võiksime olla "täidetud Jumala kõige täiusega." Jumala täius elab Kristuses; Jumala täius elab Pühas Vaimus; ja kui Jumala Vaim täidab meid, siis oleme ka meie täidetud Jumala kõige täiusega. Aga et Püha Vaim võiks meid täita, selleks peame ära tundma Kristuse armastuse. See oli nelipühil Püha Vaimuga täitumise tingimuseks ja see on ka tingimuseks, et me enne Kristuse taastulekut saame osa hilisvihmast – rikkalikust täitumisest Püha Vaimuga!
Kristuse armastus on ennastohverdav armastus. See on armastus, mis ikka annab, vastutasu ootamata, nagu ka kirjutab Paulus – 2.Kor.8,9: "Sest te tunnete meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et Tema, kuigi Ta oli rikas, sai vaeseks teie pärast, et teie Tema vaesusest saaksite rikkaks." Meenutagem apostli manitsust: "Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel."
Ellen White kirjutab: "Kui südames hoitakse Kristuse armastust, siis see nagu hea lõhngi, ei saa jääda varjatuks. ... Kristuse Vaim südames on nagu allikas kõrbes, mis voolab kõike värskendades." – SC 77.
Hing, kes toitub Kristuse armu ja armastuse sügavatest veesoontest, saadab välja värskendavat, elustavat ja karastavat vett. Jeesus ütles pühadeks kogunenud rahvale – Joh.7,37.38: "Kui kellelgi on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! Kes usub minusse, nagu Kiri ütleb, selle ihust peavad voolama elava vee jõed!"
Inimene, kes on kustutanud janu Jeesuse juures, asub jootma teisi enda ümber. Ellen White kirjutab: "Armastus Jeesuse vastu väljendub soovis töötada inimkonna õnnistuseks ja ülendamiseks, nii nagu töötas Tema. See juhib armastusele, õrnusele ja kaastundele kõigi loodolevuste vastu, kelle eest meie Taevane Isa hoolitseb." – SC 77.
Kõiges selles on meile eeskujuks Jeesus, kes ütles – Mat.20,28: "Inimese Poeg ei ole tulnud, et Teda teenitaks, vaid teenima ja oma hinge andma lunaks paljude eest!" Üks teine kord Ta ütles – Joh.4,34: "Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mind on läkitanud, ja lõpetan Tema töö."
Jah, armastus Jeesuse vastu väljendub soovis töötada hingede heaks, keda Tema armastab ja kelle eest Ta on oma elu andnud.
Raamatus Tee Kristuse juurde lk. 78 on öeldud: "Kui inimene tuleb Kristuse juurde ning leiab Temas väärtusliku Sõbra, tekib soov sellest ka teistele kõneleda. Päästvat ja pühitsevat tõde ei saa ju sulgeda ainult oma südamesse. Kui oleme kaetud Kristuse õigusega, täidetud rõõmuga Tema Vaimust, kes meis elab, ei suuda me vaikida. Kui oleme tundnud ja maitsnud, et Issand on hea, siis on millest jutustada."
Jeesus ütles – Mat.12,34: "Sellest, mida süda on täis, sellest räägib suu." Kui meie südant täidab armastus Kristuse vastu, siis on Kristusest tunnistamine meile rõõmuasi ja kerge. Kui aga seda armastust pole, on tunnistamine raske. Ellen White ütleb selle kohta: "Kristusest tunnistamine ilma sügava armastuseta on vaid tühi jutt, kuiv formaalsus, raske orjus." – SC 44.
Aga kui hea on, kui me saame rääkida sellest, millest hõiskab meie süda, kui me saame kõik südame pealt ära rääkida. Jagatud rõõm on kahekordne rõõm. Selleks ongi Jumal andnud meile tööks kuulutada evangeeliumi, et meie "rõõm võiks olla täielik" (Joh.16,24). Raamatus Tee Kristuse juurde on kirjutatud lk. 79: "Püüe teistele õnnistusi jagada toob neid ka meile endile. See oligi Jumala eesmärk, kui Ta andis meile osa tööst lunastusplaanis. Ta on andnud inimestele eesõiguse osa saada jumalikust olemusest, et omakorda jagada õnnistusi teistele. See on kõrgeim austus, suurim rõõm, mida Jumalal on võimalik inimestele anda."
Tuleb siiski tunnistada, et mitte alati ei lähe see töö takistusteta. Üsna sageli toob see kaasa kannatusi. Kuid ka neis kannatusis ei ole me üksinda. Paulus kirjutab julgustavalt – Rom.8,17: "Kui me ühes Temaga kannatame, siis meid ühes Temaga ka austatakse." Ning jätkab – s.18: "Sest ma arvan, et selle aja kannatused ei ole midagi tulevase au vastu, mis meile peab ilmsiks saama."
Tagakiusamised ei ole kristlastele võõrad asjad, sest juba Kristus ütles – Joh.15,20: "On nemad mind taga kiusanud, siis nad kiusavad teidki taga." Sellele lisab Paulus rõhutatult – 2.Tim.3,12: "Kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga."
Kuid Jakoobus julgustab – Jak.1,2: "Pidage lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse." Miks? Ta lisab – s.3: "Teadke, et teie usu katsumine saadab kannatlikkust!"
Jeesuse kõige pikem õndsakskiitminegi käib nende kohta, keda kiusatakse taga. Kuulge – Mat.5,10-12: "Õndsad on need, keda taga kiusatakse õiguse pärast, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui inimesed teid minu pärast laimavad ja taga kiusavad ja valetades räägivad teist kõiksugust kurja. Olge rõõmsad ja ilutsege, sest teie palk on suur taevas; samuti on nad taga kiusanud prohveteid enne teid."
Inimlikult on seda sageli raske mõista. Ka Peetrus ei mõistnud, miks Jeesus rääkis sellise rahuga oma eesseisvatest kannatustest tõe ja õiguse pärast. Evangelist kirjutab sellest – Mat.16,22: "Siis Peetrus võttis Tema isepäinis, hakkas Teda noomima ja ütles: "Jumal hoidku, Issand! Ärgu seda sulle sündigu!"" Aga mida vastas talle Jeesus? Pühakiri vastab – Mat.16,23: "Aga Ta pöördus ja ütles Peetrusele: "Tagane minust, Saatan! Sa oled mulle pahanduseks; sest sa ei mõtle sellele, mis on Jumala, vaid mis on inimeste meelt mööda!""
Armsad sõbrad, me ei vaja haletsemist ega kaastunnet vaid julgustamist! See on püha töö, see on rõõmu valmistav töö. Ja "need, kes pühendavad end omakasupüüdmatult tööle teiste heaks, aitavad kõige kindlamini kaasa ka enese päästmisele." – SC 80.
Me vajame julgustamist. Lugegem siis selle teema lõpuks veel mõned julgustavad lõigud raamatust Tee Kristuse juurde: "Jumal on seadnud Kristuse koguduse inimeste päästmise vahendiks. Koguduse ülesanne on viia evangeelium kogu maailma. See kohustus hõlmab kõiki koguduseliikmeid. Igaüks peab täitma vastavalt oma talentidele ja võimalustele Päästja poolt antud ülesannet. Kristuse armastus teeb meid kõigi võlgnikeks, kes Teda veel ei tunne." – SC 81.
"Paljud ei pühenda oma andeid Kristuse teenistusse, vabandades, et teised on andekamad ja suuremate eeldustega. Valitseb vaade, et ainult eriti andekad peavad oma võimed Jumala töösse pühendama. Paljude arvates on talendid antud ainult teatud eliitklassile. Teised aga on neist ilma jäetud, ning nende jaoks ei ole tööd ega tasu. Tähendamissõna kohaselt pole see aga nii. Kui kojaisand kutsus kokku oma teenijad, andis ta igale oma töö." – SC 82.
"Ära oota erilisi võimalusi ega harukordseid vaimuandeid, enne kui lähed Jumala tööle." – SC 83.
"Ainus viis Kristuse armus kasvada on omakasupüüdmatult teha seda tööd, mida Tema meid teha käsib, kohustudes oma võimete kohaselt aitama ja õnnistama neid, kes meie abi vajavad." – SC 80.
Tehkem siis seda tööd innukalt ja rõõmuga. Taeva inglid on meiega. Jumal on meiega. Ja suur tasu on meid ootamas seal, kus enam aastaid ei loeta.

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv