.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Tõotatud teine Trööstija
29.11.2014 - (1224)

Jeesuse missioon siin maa peal lähenes lõpule. Ühel ööl kogunes Ta koos oma jüngritega ühte ülemisse tuppa Jeruusalemmas, et süüa paasatalle. Milline ärev öö Jeesusele, kes teadis täpselt, mis Teda ees ootas! Jüngrid aga mõistsid kõigest sellest veel nii vähe, kuigi Jeesus oli neile kõigest rääkinud.
Siis tegi Jeesus ennekuulmatu teo – pesi oma õpilaste jalad! Jüngrid olid üllatusest shokeeritud! Sellele järgnes pärast paasasöömaaega leivamurdmine ja viinajagamine. Jüngritele, kes ootasid Jeesuse peatset ülendamist kuninglikule troonile, tundus, et Ta rääkis liiga palju mõistujuttu oma kannatustest ja surmast. Kes küll suudaks seda mõista? Siis ütles Jeesus – Joh.13,33: "Lapsukesed, ma olen veel üürikese aja teie juures; te hakkate mind otsima. Ja nagu ma juutidele ütlesin: kuhu mina lähen, sinna teie ei või tulla! nõnda ma ütlen nüüd ka teile." Kui õrnalt rääkis Jeesus! Aga mida see tähendab? Ta lahkub? Jeesus rahustab – Joh.14,1-3: "Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleksin teile öelnud: ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite, kus mina olen."
Jeesus trööstib neid, rääkides eluasemetest; kuid mis on eluasemed isikliku elava Issanda vastu! Mida nad teevad Tema lahkudes? Kelle järele nad pöörduvad?
Jeesus oli teinud palju imetegusid; ka nemad olid neid teinud Tema abiga. Mis saab nüüd? Jeesus lohutab – Joh.14,12: "Tõesti, tõesti ma ütlen teile, et kes usub minusse, see teeb ka neid tegusid, mida mina teen, ja teeb veel suuremaid kui need on, sest mina lähen Isa juurde!" Mida see tähendab: teie teete veel suuremaid tegusid, sest mina lähen Isa juurde? Aga ka imeteod ei asenda elavat Sõpra!
Siis ütles Jeesus otse – Joh.14,16-20: "Ja mina palun Isa, ja Tema annab teile teise Trööstija, et see teie juurde jääks igavesti, tõe Vaimu, keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast et ta Teda ei näe ega tunne; aga teie tunnete Teda, sest Tema jääb teie juurde ja tahab olla teie sees. Ma ei jäta teid vaestekslasteks; ma tulen teie juurde. Veel on pisut aega, siis maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind; sest mina elan ja teie saate elama! Sel päeval te saate tunda, et mina olen oma Isas ja teie minus ja mina teis."
Kui palju ütles Jeesus nende sõnadega! Ta oli tulnud oma rahvast trööstima, nagu oli kuulutanud prohvet – Jes.40,1.2: "Trööstige, trööstige minu rahvast, ütleb teie Jumal! Rääkige Jeruusalemma meele järgi ja kuulutage temale, et ta vaev on lõppenud, et ta süü on lepitatud." Vast on huvitav teada, et just nende sõnadega algab Händeli surematu "Messias." Jeesus oli suur Trööstija; Tema lahkudes pidi saabuma teine Trööstija – Püha Vaim. Tema tulek pidi võrduma Jeesuse tagasitulekuga oma rahva juurde! Jah, nii Ta ütles: "Ma ei jäta teid vaestekslasteks; ma tulen teie juurde... ja teie saate elama!" Tõe Vaimu läbi on Jeesus alati oma rahvaga! Ja Tõe Vaim – Püha Vaim – toob tõelise vaimuliku elu!"
Jeesuse lahkumine ei pidanud olema jüngritele suureks kaotuseks, vaid koguni kasuks! Nii Jeesus ütleski – Joh.16,7: "Aga mina ütlen teile tõtt: see tuleb teile heaks, et mina lähen ära. Sest kui ma ei läheks, ei tuleks Trööstija teie juurde. Aga kui ma lähen, siis ma läkitan Tema teie juurde." Veidi aja pärast Ta jätkas – Joh.16,12-16: "Mul on teile veel palju ütlemist, aga te ei või nüüd seda kanda. Aga kui Tema, tõe Vaim, tuleb, siis Ta juhatab teid kõigesse tõesse, sest Tema ei räägi iseenesest, vaid mida Ta kuuleb, seda Ta räägib ja tulevasi asju Ta kuulutab teile. Tema austab mind, sest minu omast Ta võtab ja kuulutab teile. Kõik, mis Isal on, see on minu päralt; sellepärast ma ütlesin, et Ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Üürikese aja pärast, siis te ei näe mind, ja taas üürikese aja pärast, siis te näete mind!"
Jeesuse asemele pidi tulema tõe Vaim. Kui tabav nimetus! Ja seda mitte ainult sellepärast, et Ta juhatab inimesi kõigesse tõtte, vaid juba sellepärast, et Ta on Kristuse Vaim. Aga Kristus ütles just äsja enda kohta – Joh.14,6: "Mina olen tee ja tõde ja elu."
Kellest pidi tunnistama see tõe Vaim, Kristuse Vaim – Püha Vaim? Kas endast? Nn. vaimu inimesed armastavad sageli rääkida palju Vaimust. Püha Vaimu kohta ütleb Jeesus – Joh.15,26: "Aga kui Trööstija tuleb, kelle mina teile läkitan Isalt, tõe Vaim, kes lähtub Isast, see tunnistab minust." Püha Vaim tunnistab Jeesusest. Veidi hiljem ütles Jeesus – Joh.16,13.14: "Aga kui Tema, tõe Vaim, tuleb, siis Ta juhatab teid kõigesse tõesse, sest Tema ei räägi iseenesest, vaid mida Ta kuuleb, seda Ta räägib ja tulevasi asju Ta kuulutab teile. Tema austab mind, sest minu omast Ta võtab ja kuulutab teile." Püha Vaim austab Jeesust.
Selline muudatus pidi toimuma "üürikese aja pärast." Üks Trööstija pidi lahkuma ning Tema asemele pidi tulema teine.
Trööstija ehk rõõmustaja tähendab "abi õigel ajal." Orb vajab vanemat; haige vajab arsti; ehitaja vajab arhitekti; üksildane vajab sõpra. Seda kõike – ja veel palju enam – on Trööstija. Seda olid tundnud jüngrid ja seepärast võis neid lohutada vaid tõotus Trööstija igavesest kohalolekust.
Kristuse töö siin maa peal inimeste SEAS oli lähenemas lõpule. Kuid see pidi jätkuma erilises väes inimeste SEES! Seotud inimsusega ei saanud Jeesus olla lähemal kui tavaline sõber. Aga Püha Vaimu kohta ütles Ta – Joh.14,17: "Tema jääb teie juurde ja tahab olla teie sees." Jumala riik, mis oli Jeesuse maise elu ajal inimeste "lähedal" (Mrk.1,15), pidi peale Jeesuse lahkumist olema Püha Vaimu läbi inimeste "sees" (Luk.17,21). Paulus kirjutab, et Jumala riik on "õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus" (Rom.14,17). Kuid, nagu me nägime, on Püha Vaim Jeesuse esindaja või asemik siin maa peal, järelikult ka usklike südames! Püha Vaimu läbi on Jeesus iga oma järelkäija südames!
Niisama tõesti, kui oli ette kuulutatud Jeesuse Kristuse lihasse tulek, kuulutati ette ka Püha Vaimu kui Tema järglase tulek. Sama tähelepanu ja au, mida tuli osutada Jeesusele, tuleb osutada ka Pühale Vaimule. Kristusel oli kindel ajaline missioon, nii on see ka Pühal Vaimul – Nelipühist kuni Kristuse teise tulekuni.
Püha Vaim on Kolmainsuse kolmas Isik, kes tuli maa peale kindlal ajal, kindlal viisil ja kindla töö teostamiseks. Sellest ajast on Ta olnud alati siin, nagu Jeesus oma missiooni 33 aasta jooksul. Seepärast oleme me Kolmainsuse kolmanda Isiku otsese, isikliku juhtimise all täpselt samuti, nagu jüngrid olid Kolmainsuse teise Isiku otsese juhtimise all.
Nelipühi oli Püha Vaimu sisseõnnistamise päev Tema eriliseks tööks. Ta oli olemas muidugi enne – juba igavikust, nagu Isa ja Poegki. Nagu Kristuse elu ei alanud Petlemmas ega lõppenud Õlimäel – Ta on ju igavene Jumal – nii ei tähista Nelipühi mitte Püha Vaimu eksisteerimise algust, vaid Tema erilise missiooni algust siin maa peal.
Vanas Testamendis mainitakse Püha Vaimu 88 korda, esimene kord juba Piibli teises salmis. Kuid enne Nelipühi liikus Ta ringi nagu läbisõitev külaline, tehes teatud inimesi võimeliseks teatud tööks. Ta andis osavust, jõudu, tarkust; töötas rohkem väljastpoolt sissepoole, tehes teatud inimesi võimeliseks suurteks tegudeks.
Uue Seaduse ajal aga töötab Püha Vaim seestpoolt väljapoole, elades alaliselt inimeste sees. Koostöös inimese vaimuga töötab Ta oma väe täiuses.
Uues Testamendis on Püha Vaimu mainitud 262 korda. Kõige selle taga on Jeesuse lõpetatud töö. Ütles ju Johannes Jeesuse kutse peale tulla Tema juurde jooma – Joh.7,39: "Aga seda Ta ütles Vaimust, kelle pidid saama need, kes Temasse usuvad; sest veel ei olnud Vaimu, ei olnud ju Jeesust veel mitte austatud." Kuid Heebrea raamatu kirjutaja juba mainib – Heb.10,14.15: "Sest ühe ohvriga on Ta jäädavalt teinud täiuslikeks need, keda pühitsetakse. Seda tunnistab meile ju ka Püha Vaim." Püha Vaimu saabumine tunnistas sellest, et Isa oli võtnud vastu Jeesuse ohvri inimkonna eest!
Püha Vaim saabus kui Isa and Poja läbi. Jeesus ütles – Joh.14,16: "Mina palun Isa, ja Tema annab teile teise Trööstija, et see teie juurde jääks igavesti." Püha Vaim ei tulnud inimese palve peale. Ka ei olnud selle tuleku taga mingit inimeste teenet. Jeesus oli valmistanud lunastuse, Jumal tahtis pakkuda seda kõigile ja nii saatis Ta Poja palve peale Püha Vaimu, et Ta jääks meiega igavesti.
Ristija-Johannese kuulutus Kristusest oli kahekordne – (1) Ta "võtab ära maailma patu" (Joh.1,29) ja (2) Ta "ristib Püha Vaimuga!" (Joh.1,33). Seda sümboliseerib Kolgata ristil Jeesuse küljehaavast voolanud veri ja vesi (Joh.19,34) – veri meie lepitamiseks Jumalaga, vesi meie puhastamiseks kõigest ülekohtust. Jah, puhastav vesi – Püha Vaim – on Kristuse and nagu lepitav verigi. See näitab, et Kolgata ja Nelipühi on lahutamatud. Kui poleks olnud Kolgatat, poleks olnud ka Nelipühi. Ja ilma Nelipühita oleks Kolgatast liiga vähe kasu! Ilma Püha Vaimuta meie südames jääks Jeesus oma troonile Isa paremale käele, meile kättesaamatusse kaugusesse – nagu mõni kauge särav täht! Kuid Püha Vaimu teleskoop toob Ta meie juurde, meie sisse – otse meie südamesse! "See tuleb teile heaks," ütles Jeesus, "et mina lähen ära. Sest kui ma ei läheks, ei tuleks Trööstija teie juurde. Aga kui ma lähen, siis ma läkitan Tema teie juurde" (Joh.16,7). Meil pole põhjust kadestada Jeesuse jüngreid. Püha Vaimu läbi on Ta nüüd meile lähemal kui jüngritele siis, kui Ta enne lahkumist pesi nende jalgu! See oli kõige segasem öö jüngrite elus, kuid tänu sellel ööle ja järgnevale päevale on meile koitnud kõige selgem päev meie elus – päev, mil me Püha Vaimu vahendusel kohtume Jeesusega, saame päästetud ja jääme igavesti Temaga!
Kolgatal voolas veri ja vesi – veri, et Kristuse töö siin maa peal on lõpetatud; vesi, et Püha Vaimu töö siin maa peal on alanud! Tänu Jeesusele! Jätkugu see töö meist igaühe südames!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv