.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6557)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Jumala tahte otsimisest
30.08.2008 - (1751)

Apt.22,6-11: "Aga sündis, kui ma teel olin ja Damaskuse lähedale jõudsin lõunaajal, et äkitselt paistis mu ümber suur valgus taevast! Ma kukkusin maha ja kuulsin häält mulle ütlevat: Saul! Saul! Miks sa mind taga kiusad? Mina aga vastasin: kes Sa oled, Isand? Ja Ta ütles mulle: mina olen Jeesus Naatsaretlane, keda sa taga kiusad! Need aga, kes olid minuga, nägid küll valgust ja kartsid, kuid selle häält, kes minuga rääkis, nad ei kuulnud! Siis ma ütlesin: Issand, mida ma pean tegema? Aga Issand ütles mulle: tõuse üles, mine Damaskusesse ja seal sulle öeldakse kõik, mis sulle on määratud teha. Ja kui ma selle heleda valguse pärast ei võinud näha, talutasid mind kättpidi mu kaasasolijad, ja ma jõudsin Damaskusesse."
Piibli üks olulisemaid teemasid on tõe ja Jumala tahte otsimine. See on ka kõige õilsam tegevus. Sellel teel käijad on kõige õnnelikumad inimesed.
Mida ootab Jumal minult? See on elu tähtsaim küsimus. Vaevalt, et sellest tähtsamat küsimust leidub. Jeesuski peatus sageli sellel teemal. Ta ütles, et tõe hoolsad otsijad kindlasti selle ka leiavad. Meie tänases sissejuhatavas piiblitekstis oli juttu Pauluse kogemusest Damaskuse teel. Siin esitab ta kaks väga olulist küsimust. Kõigepealt küsib ta: "Kes Sa oled, Isand?" Ja saanud teada, kellega on tegemist, küsib ta: "Issand, mida ma pean tegema?"
Pange tähele ka küsimuste järjekorda: selleks, et teada Jumala tahet, peame me kõigepealt tundma Jumalat! Ja me võime tunda Teda vaid usu kaudu Issandasse Jeesusesse Kristusesse.
Miks on Jumala tahte tundmine elu tähtsaim küsimus? Keegi usumees vastab sellele nii: "Jumala tahte järgi tehes ei ole nurjumist; Jumala tahte vastu tehes ei ole edu. Mis on elu eesmärk? Elu eesmärk pole mitte teha head, kuigi paljud meist arvavad nii. Elu eesmärk ei ole ka hingede võitmine, nagu mina kord arvasin. Elu eesmärk on teha Jumala tahtmist!"
Üks teine usumees ütles: "Jumala tahte teadmine on suurim tundmine; Jumala tahte leidmine on suurim avastus; Jumala tahte tegemine on suurim saavutus."
Seoses selle mõttega pakub keegi välja usu omapärase definitsiooni: "Usk tähendab sellist veendumust Jumala plaanis, mis paneb sind loobuma kõigist isiklikest õigustest, et teha Jumala tahtmist."
David Livingstone on öelnud: "Ma olen pigem keset Aafrikat Jumala tahtel kui Inglismaa troonil Jumala tahte vastu!" Vaat, see on usk! Vaat, see on veendumus!
Nimetagem mõned ekslikud mõtted Jumala tahte leidmise kohta.
1. JUMALA TAHET ON RASKE LEIDA. See pole nii. Jumal tahab, et me teaksime Tema tahet. Ta ei tunne rõõmu meie teadmatusest. Ta ei hoia seda meie eest kui mõnd suurt saladust. Häda on hoopis selles, et meil puudub sageli soov või kannatlikkus seda leida.
Mida me võime kindlasti teada Tema tahtest? Mida on Ta meile selgesti ilmutanud?
A. Jumal tahab, et sa saaksid päästetud 2.Pet.3,9 on kirjutatud: "Ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik tuleksid meeleparandusele!"
B. Jumal tahab, et sa saaksid pühitsetud. 1.Tes.4,3 on kirjutatud: "Sest see on Jumala tahtmine, teie pühitsus."
C. Jumal tahab, et sa aitaksid viia evangeeliumi maailma. Mat.28,19 on Jeesuse enda sõnad: "Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad."
D. Jumal tahab, et sa võtaksid osa kõigest, mis aitab sul vaimulikult kasvada – jumalateenistustest (Heb.10,25: "Ärgem jätkem maha oma koguduse kooskäimisi"), Jumala Sõna uurimisest (Joh.5,39: "Te uurite pühi kirju... ja need on, mis tunnistavad minust"), palvetamisest (1.Tes.5,17: "Palvetage lakkamata!") ja teenimisest (Gal.5,13: "Teenige üksteist armastuses").
2. JUMALA TAHTE LEIDMINE ON TRAUMAATILINE KOGEMUS. Tõepoolest, on olnud juhuseid, kui see on olnud nii – mõned nägemused, taevaliku olevuse ilmumised, kuuldav hääl taevast, valgus taevast. Piibli aegadel Jumal tõesti ilmutas end vahel üleloomulikul moel. Mooses kuulis Tema häält põlevast põõsast. Aabraham kohtus ja rääkis inglitega. Saamuel kuulis Jumala häält. Ja Saulus meie sissejuhatuseks loetud kirjakohas kuulis häält, nägi valgust ja kukkus maha.
Kuid enamus juhtudel ilmutab Jumal meile oma tahet oma Sõna kaudu. "Sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel!" laulab psalmist (Ps.119,105). Vaadake näiteks Matteuse kutsumist. Jeesus ütles lihtsalt: "Järgi mind!" (Mat.9,9). Ja Matteus tõusis ning järgis Teda. Sageli teeme me Jumala tahte leidmise palju keerulisemaks ja kardetavamaks, kui see tegelikult on. Ja seda ühel lihtsal põhjusel: me lihtsalt ei soovi seda järgida – mitte täielikult.
3. KÕIK MULJED ON PÜHAST VAIMUST. See on ohtlik arvamus. Sellega võime sattuda suurde hätta või koguni saada juhitud eksiteele. Me oleme mõjutatavad, emotsionaalsed olevused. Peame olema ettevaatlikud.
Üks noor farmer ütles, et Vaim on käskinud tal kuulutada Kristust, kuid tema jutlused olid lihtsalt kohutavad. Kui talt küsiti, kuidas ta selle mõtte sai, ütles ta, et ta vaatas taevasse ja ta nägi seal tähti MKK – "Mine, kuuluta Kristust!" Üks selle koguduse vanemaist ütles selle peale: "Ma arvan, et sa said valesti aru. Sulle öeldi: "Mine, künna kesa!"
4. JUMALA TAHE ON HIRMUÄRATAV. On neid, kes arvavad, et kui nad otsivad Jumala tahet, käsib Ta neil teha midagi hirmuäratavat. Vaid viletsuse elu elades teavad nad, et teevad Jumala tahtmist! Kui kõik läheb hästi, on nad enda arvates eksiteel! See annab küll väga eksliku pildi meie Taevasest Isast. Taavet laulab – Ps.37,4: "Olgu sul rõõm Jehoovast; siis Ta annab sinule, mida su süda kutsub!" Jumala tahe on hea ja imeline ning selle täitmine ei tähenda oma talentide ja soovide kõrvaleheitmist. Mõnikord tähendab see soovide ümbervaatamist!
Nimetagem kolm põhjust, miks me vajame Jumala juhtimist oma elus: (1) Tema teab meie olemust paremini kui keegi teine. Ta on meid teinud. Tema teab meie füüsilisi, hingelisi ja vaimseid võimeid ja vajadusi paremini kui keegi meist. (2) Tema teab tulevikku. Ainult Tema teab seda. Me võime Teda usaldada. (3) Tal on plaan ja eesmärk meie jaoks. Paljud meist ise ei tea seda. Aga Tal tõesti oli valmis plaan sinu jaoks juba enne su sündi siia maailma. Ja ainult selle plaani raames on su elu tõeliselt tähendusrikas, viljakas ning rahuldust pakkuv.
Nimetagem ka mõned eeltingimused Jumala tahte leidmiseks.
1. Me peame olema patust puhastatud. Patt meie elus ei luba meil mõista Jumala tahet. See ei luba meil soovidagi teada Jumala tahet! Seepärast peame loobuma igast patust, mille tundmisele Jumal meid toob. Ps.66,18 on kirjutatud: "Kui oleksin näinud oma südames nurjatust, ei oleks Issand mind kuulnud!" Prohvet Jesaja kirjutab – Jes.59,1.2: "Vaata, Jehoova käsi ei ole päästmiseks lühike ega ole Ta kõrv kuulmiseks kurt, vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele, teie patud varjavad Tema palge teie eest, sellepärast Ta ei kuule!"
Patuprobleem on väga tõsine probleem! Selle lahendamiseks tuli Jeesus taevast maha, sai inimeseks ja suri inimeste eest! Kuid see ei lahendu sinu jaoks enne, kui sa Jumala abiga soovid ja otsustad loobuda igast teadaolevast patust! Tee seda Jeesuse kannatuste pärast ja oma hingeõnnistuse pärast ning kõigi nende pärast, kes sinule vaatavad. Näita neile õiget eeskuju! Me saame Jumala abiga oma lähedaste päästmiseks teha rohkem kui me vahel arvame!
2. Me peame soovima seda kõigest südamest. Jer.29,12.13 on kirjutatud: "Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind, ja mina kuulen teid! Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest!" See tähendab palju Pühakirja uurimist ja tõsist, palavat palvet, mida siin on kirjeldatud kui appihüüdmist. Kui me selliselt soovime teada Jumala tahet, ilmutab Ta meile selle kindlasti.
3. Me peame olema valmis täitma Jumala tahet, kui Ta selle meile ilmutab. Tema on Isand, meie Tema teenija. Tema on tegija, meie vaid tööriist Tema käes. Olgem valmis minema sinna, kuhu Tema meid läkitab, või kuhu Tema meie eel läheb, või kuhu Tema koos meiega läheb, et meid kasutada kui tööriista.
Täitnud need tingimused – jätnud maha teadaolevad patud, soovides kogu südamest teada Jumala tahet ja olles valmis seda täitma – ilmutab Jumal kindlasti selle meile. Olgu mõnel dramaatilisel moel, nagu Ta ilmutas selle Saulusele, või vaikselt oma Sõna kaudu, nagu Ta teeb tavaliselt enamus juhtudel – las Tema otsustab, kuidas seda teha. Ja kui Ta on seda teinud, siis talitagem nagu Saulus, kes kirjutab, et ta "ei hakanud kohe nõu pidama liha ja verega," vaid asus kohe täitma seda Jumala tahet. Kui me seda kohe täitma ei hakka, võime selle kiiresti silmist kaotada! Ja mis saab meist siis?
Kokkuvõtteks võime öelda, et meie elus on palju asju, mida tasub teha, kuid tähtsaim neist on Jumala tahte otsimine, tundmine ja selle tegemine. Ainult see tagab tõelise õnne, rahu, rõõmu ja rahulolu. Saulus, kellest sai Paulus, tegi seda ja võis oma elu lõpus öelda – 2.Tim.4,7.8: "Ma olen head võitlemist võidelnud, ma olen oma jooksmise lõpetanud, ma olen usu säilitanud! Nüüd on minule tallele pandud õiguse pärg, mille Issand, õige kohtumõistja, mulle annab tol päeval, aga mitte ainult minule, vaid ka kõigile, kes armastavad Ta ilmumist." Mida võime öelda meie, vaadates tagasi oma elule? Aitaks Jumal, et Pauluse eeskuju inspireeriks meid – ja muidugi ka Jeesuse eeskuju, kes teadis alati Jumala tahtmist ja tegi alati Jumala tahtmist. Joh.4,34 ütles Ta koguni: "Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mind on läkitanud, ja lõpetan Tema töö." Ja Joh.8,29: "See, kes mind on läkitanud, on minuga; Ta ei ole mind üksi jätnud, sest ma teen ikka, mis on Tema meelt mööda!" Milline eeskuju! Milline suurepärane eeskuju meile! Järgigem seda!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv