.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6571)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: kogudusest :.
 


Adventliikumine sündis suurest adventärkamisest (Kristuse teise tuleku ootusest) Ameerika Ühendriikides 1844. aastal. Algus oli vaevaline (selja taga oli suur pettumine, kui Kristus ei tulnud oodatud ajal), kuid Pühakirja uurides ja palvetades mindi edasi ning kogudus kasvas. 1860. aastal valiti koguduse nimi Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus ning loodi ametlik organisatsioon. Sellele järgnes meie esimese koguduste liidu loomine Michiganis 1861. aastal. 1863. aastal organiseeriti Peakonverents (General Conference), mis ühendas mitmed selleks ajaks loodud kohalikud liidud.

SPA Pärnu Kogudus sündis ajavahemikus 1908-1910 - seega 20. sajandi algusaastatel, kui suurest ärkamisliikumisest Ameerika Ühendriikides oli möödunud rohkem kui 60 aastat. Lõpuaja kuulutus jõudis Pärnusse noore evangelisti Jaan Pahla kaudu, kes 1908. aastal alustas Pärnus evangelisatsiooni tööd.

Paari aasta jooksul ristiti esimesed 16 inimest, kellest moodustati kogudus.

Kaks aastat hiljem määrati Pärnusse tööle vend Ludvig Hallang, kes oli ristitud Tallinnas 1903. aastal ja seejärel käinud Saksamaal Friedenshau misjonikoolis. Tema juhtimisel ehitati Pärnusse vähem kui ühe aasta jooksul Karja tänav 3 territooriumile majade kompleks. Tänavapoolse maja üheks osaks sai suur saal "kasvuhoone" nime all - sümboolne nimi koguduse ruumile, kus pidi noore koguduse liikmeskond kasvama. Sellest sai taimelava paljudele noortele, kes hiljem maailma misjonipõldudele laiali rändasid.

Kümme aastat pärast koguduse loomist oli Pärnus tugev, teotahteline, misjonimeelne kogudus. Misjonitöö haardesse olid võetud linnalähedased piirkonnad nagu Sindi, Uulu, Audru, Kilksamaa, Jõõpre, Kihlepa, Koonga jt.

Jumal on õnnistanud ja hoidnud meie kogudust kõigil aegadel ning täna käime koos selles samas "kasvuhoones," mida nüüd, demokraatlikul ajal, võime julgesti nimetada oma kirikuks või palvelaks. Muidugi on selle saali ilme mitmete ümberehituste ja remontide käigus tunduvalt muutunud ning peale kogu võõrandatud vara tagasisaamist on kogudusel kasutada ka mitmed abiruumid.

Seitsmenda Päeva Adventistide (SPA) Pärnu Kogudus kuulub Adventistide Koguduste Eesti Liitu (AKEL), mis omakorda kuulub SPA Balti Uniooni, mis omakorda kuulub SPA Peakonverentsi Trans-Euroopa Divisjoni. Selliselt kuulub meie kogudus seitsmenda päeva adventistide suurde ülemaailmsesse perekonda, milles on praegu umbes 15 miljonit ristitud liiget.