.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: piibliõpe :.
 


Piibliõpe pakub hulgaliselt teemasid, mis on esitatud küsimuste ja Piibli vastuste vormis. Hea abivahend Piibli tõdede õppimisel, piiblitundide pidamisel ja gruppide/kodukirikute töös. Tõmmake oma arvutisse ja tutvuge. On kaks varianti. Täitmata variant nõuab paralleelselt Piibli kasutamist, et täita tekstis olevad lüngad; see sobib hästi kodutööks. Täidetud variandil on vastuses antud kogu piiblitekst. Valik on Sinu!

Täitmata variandid: (soovin täidetud variante)

-1.

Kõik 150 teemat kokkupakituna, PDF failid

(878)

0.

Kõik 150 teemat kokkupakituna, Wordi failid

(2139)

1.

Miks kristlus?

(2190)

2.

Piibel

(2087)

3.

Pühakiri

(1889)

4.

Kuidas mõista Piiblit

(1858)

5.

Vägi Jumala Sõnas

(1798)

6.

Eluandev Sõna

(1720)

7.

Kristus kogu Piiblis

(1818)

8.

Loomine ja Looja

(1932)

9.

Kurjuse algus

(1973)

10.

Patt I

(2001)

11.

Patt II

(1874)

12.

Loomine ja lunastamine

(1764)

13.

Jumala iseloom

(1853)

14.

Kristuse jumalikkus

(1703)

15.

Prohvetikuulutused Kristusest I

(1769)

16.

Prohvetikuulutused Kristusest II

(1809)

17.

Kristus – Elutee

(1777)

18.

Lunastus ainult Kristuse läbi

(1764)

19.

Võidukas usk

(1727)

20.

Lootus Jumala peale

(1763)

21.

Meeleparandus

(1805)

22.

Pattude tunnistamine ja andestus

(1726)

23.

Pöördumine ehk uussünd

(1698)

24.

Kristlik ristimine

(1783)

25.

Lepitatud Jumalaga

(1807)

26.

Jumala poolt vastu võetud

(1709)

27.

Õigeksmõistmine usu läbi

(1783)

28.

Õigus ja elu

(1738)

29.

Pühendumine

(1739)

30.

Piibellik valik

(1724)

31.

Piibellik pühitsus

(1988)

32.

Õige õpetuse tähtsus

(1793)

33.

Ajakohane tõde

(1894)

34.

Usu sõnakuulmine

(1697)

35.

Kristuse sündimine ja lapsepõlv

(1746)

36.

Kristuse patuta elu

(1724)

37.

Kristus – meie eeskuju

(1657)

38.

Jeesus – meie abimees ja sõber

(1694)

39.

Jeesuse maine teenistus

(1700)

40.

Kristuse imeteod

(1678)

41.

Kristuse kannatused

(1708)

42.

Kristuse ülestõusmine

(1676)

43.

Püha Vaim ja Tema töö

(1711)

44.

Vaimu vili

(1679)

45.

Püha Vaimu annid

(1724)

46.

Prohvetlikult kuulutamise vaimuand

(1793)

47.

Vaimu väljavalamine

(1675)

48.

Milleks prohvetikuulutused?

(1656)

49.

Nebukadnetsari unenägu

(1830)

50.

Jumala armu- ja auriik

(1677)

51.

Neli suurt monarhiat

(1730)

52.

Antikristuse kuningriik ja töö

(1749)

53.

Taanieli 8. ptk. prohvetlikud sümbolid

(1887)

54.

Jumala kohtutund

(1735)

55.

Sümboolne ja tõeline lepitus I

(1717)

56.

Sümboolne ja tõeline lepitus II

(1605)

57.

Kohus

(1728)

58.

Jeesuse suur prohvetikuulutus

(1642)

59.

Lõpuaja märke

(2021)

60.

Kristuse teine tulek

(1662)

61.

Kuidas, kellele ja miks tuleb Kristus

(1725)

62.

Õigete ülestõusmine

(1606)

63.

Iisraeli kogumine

(1694)

64.

Milleenium

(1699)

65.

Issanda (Jehoova) päev

(2110)

66.

Prohvet Eelija

(1774)

67.

Jumala käsk

(1758)

68.

Jumala käsu püsivus

(1705)

69.

Millal, kuidas ja milleks anti käsk

(1698)

70.

Jumala käsk enne selle väljakuulutamist Siinail

(1645)

71.

Moraalikäsk ja tseremoniaalkäsud

(1676)

72.

Käsk ja evangeelium

(1655)

73.

Hingamispäeva sisseseadmine

(1685)

74.

Hingamispäeva pühitsemise põhjuseid

(1648)

75.

Hingamispäeva pühitsemise viis

(1691)

76.

Jeesus ja hingamispäev

(1946)

77.

Hingamispäev Uues Testamendis

(1574)

78.

Hingamispäeva äramuutmine

(1470)

79.

Hingamispäeva taastamine

(1497)

80.

Jumal ja vabadus

(1748)

81.

Suhtumine valitsemas olevaisse ülemustesse

(1572)

82.

Saatana päritolu, ajalugu ja saatus

(1563)

83.

Kes on inimene?

(1778)

84.

Inimene surmas

(1571)

85.

Kaks ülestõusmist

(1621)

86.

Üleastuja saatus

(1556)

87.

Heade inglite teenistus

(1511)

88.

Kurjade inglite sünge tegevus

(1532)

89.

Kasvamine armus (armsuses)

(1651)

90.

Kristlase võitlusrelvad

(1705)

91.

Valguses käimine

(1519)

92.

Päästev usk

(1497)

93.

Katsumused ja nende eesmärk

(1542)

94.

Võitmine

(1705)

95.

Leina ja kurbuse koht meie elus

(1516)

96.

Troost kurbuses

(1511)

97.

Jeesuse usaldamine

(1653)

98.

Kannatlikkus

(1747)

99.

Rahulolu

(1549)

100.

Rõõmsameelsus

(1714)

101.

Kristlik viisakus

(1609)

102.

Eksimuste tunnistamine ja üksteisele andestamine

(1720)

103.

Julgustamine

(1632)

104.

Usklike ühtsus

(1577)

105.

Tasadus ja alandlikkus

(1579)

106.

Kainus ja väärikus

(1562)

107.

Tõeline tarkus

(1631)

108.

Usinus töös

(1586)

109.

Iseloomu täiuslikkus

(1565)

110.

Külv ja lõikus

(1638)

111.

Palve tähtsus

(1499)

112.

Mõtisklus ja palve

(1452)

113.

Valvamine ja palve

(1417)

114.

Palvevastused

(1668)

115.

Jumalateenistus

(1449)

116.

Aukartus Jumala kojas

(1453)

117.

Kristlikud korraldused osaduseks

(1475)

118.

Tänu, kiitus ja ülistus

(1441)

119.

Laulu väärtus

(1539)

120.

Andmise and

(1405)

121.

Karjane ja tema töö

(1622)

122.

Evangeeliumi kuulutamine

(1405)

123.

Misjonitöö

(1437)

124.

Meie kohus abivajajate suhtes

(1377)

125.

Haigete külastamine ja tervistamine

(1403)

126.

Kord ja organisatsioon

(1409)

127.

Evangeeliumitöö toetamine

(1215)

128.

Kes on suurim?

(1280)

129.

Uhkus

(1316)

130.

Isekus

(1198)

131.

Ahnus ja himustamine

(1264)

132.

Laenamine ja mõistlik majandamine

(1321)

133.

Erapooletus

(1226)

134.

Ärataganemine

(1485)

135.

Uskmatus ja kahtlemine

(1260)

136.

Kohtumõistmine ja kritiseerimine

(1249)

137.

Tagarääkimine

(1220)

138.

Silmakirjalikkus ja salalikkus

(1321)

139.

Õiglane tasu

(1442)

140.

Abielu

(1448)

141.

Õnnelik kodu

(1260)

142.

Vanemate austamine

(1210)

143.

Laste kasvatamine

(1384)

144.

Südamepuhtus

(1312)

145.

Hea tervis

(1235)

146.

Võitmine

(1199)

147.

Jumala kuningriigi alamad

(1318)

148.

Maa antud inimestele

(1278)

149.

Uus Jeruusalemm

(1355)

150.

Igavene elu, võitlus lõppenud

(1294)