.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Kunagi saan ma kristlaseks
01.01.2005 - (2027)

Mõtiskluse aluseks loeme Pühakirjast – 2.Kor.6,2: "Sest Ta ütleb: "Ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud päästepäeval!" Näe, nüüd on hästi soodus aeg, vaata, nüüd on päästepäev!"
On aasta algus – plaanide tegemise aeg. Mida me siis sellel aastal plaani võtame? Kogudusel on oma plaanid; igal koguduseliikmel oma plaanid. Ka igaühel neist, kes pole veel andnud end täielikult Jumalale, on oma plaanid. Võib-olla mõtleb mõni neist: küll ma ükskord otsustan ja teen Jumalaga tõotuse; küll ma ükskord tulen Jumala kogudusse. Ega ma tulemata jää... Kuid praegu ei saa ma seda teha; mõned probleemid vajavad lahendamist; mõned küsimused ootavad vastuseid... ka kodune õhkkond ei ole soodne... ja ma ise pole jõudnud kindlale otsusele. Küll ma ükskord pöördun tõsiselt ja tulen.
Kujutage ette, et viibite deemonite nõupidamisel. Astub esile üks deemon ja ütleb Saatanale: "Ma lähen ja räägin inimestele, et Piibel on vanade müütide kogu, mida ei saa võtta puhta tõena; tõde leitakse oma sügava mõttetöö tulemusena."
"Oota," ütleb Saatan.
Astub esile teine deemon ja esitab õhinal oma ettepaneku: "Luba mind minna ja rääkida inimestele, et ei ole Jumalat, pole Päästjat, pole taevast, pole põrgut..."
"Oota," ütleb Saatan.
Astub ette kolmas deemon ja ütleb: "Mul on parem plaan. Ma lähen ja räägin inimestele, et on Jumal, on Päästja, on taevas ja on põrgu; aga ma ütlen neile, et pöördumisega ei ole kiiret, elu on pikk ja asjad tuleb enne põhjalikult läbi mõelda. Küll jõuab, aega on!"
Saatan saatis viimase. Tänapäeval töötavad ja lõikavad kõik kolm, kuid viimane on kõigist edukam!
Armas sõber, kes sa oled viivitanud enda andmisega täielikult Jumalale, mõtle sellele ja ära lase Saatanal end petta. Sa oled suures ohus.
Kujuta ette, et sa oled väikeses paadis ülalpool koske. Veel on kõik rahulik – uinutavalt rahulik. Vesi voolab tasa, veidi sillerdades. Sinu ees paadis on tugevad aerud, sa võid üldisest voolust lahti rabeleda ja kaldale sõuda. Aga sa istud seal, ei võta midagi ette ja nõnda triivid vaikselt kose poole. Sa jõuad juba kosele üsna lähedale. Sinu sõbrad näevad, milline oht sind varitseb ja viskavad sulle kaldalt pika tugeva köie. See langeb sinu jalgade ette. Tugevad käed on valmis vedama sind kaldale. Mida on vaja teha selleks, et pääseda? Sa pead haarama kinni köiest. Aga mida pead sa tegema, et hukkuda? Mitte midagi! Lihtsalt istu oma paadis edasi, ära võta mitte midagi ette – ja vool viib sind kosest alla hukatusse!
Kas me mõistame, et sellises ohtlikus olukorras on iga inimene, kes pole andnud end täielikult Jumalale? Patu vool on nii kiire ja võimas, et pole inimest, kes suudaks oma jõuga selle vastu võidelda. Jumal, seistes igaviku kaldal, on oma lõpmatus armastuses visanud sulle päästva köie – evangeeliumi Kristusest. See köis on kukkunud iga inimese jalge ette. Seda põlata tähendab vastu minna igavesele hukkumisele. Ja sa ei tea, millal saabub sinu elus see saatuslik kosk.
Igal juhul teeb Saatan kõik selleks, et sa – ühelt poolt – sellele ei mõtleks, ja – teiselt poolt – et see kosk saabuks võimalikult kiiresti, et sul jääks astumata see elu tähtsaim samm.
Mõtle Caesari peale, kes sai enne avalikku esinemist oma sõbralt hoiatuskirja vandeseltslaste nimede ja nende kurja plaaniga, kuid ta pidas oma esinemist tähtsamaks kui selle kirja lugemist nüüd – küll ma pärast loen, kui mul enam aega on, mõtles ta, ja pistis kirja tasku – ning astus otse vastu surmale! Isegi tema oma büsti varisemine saalis otse tema silme all ei pannud teda mõtlema! Tal jäigi esinemata – ja kiri lugemata! See leiti tema taskust.
Apostlite tegude raamatus kohtume maavalitseja Feeliksiga, kes kuuleb Pauluse jutlust. Edasi on kirjutatud – Apt.24,25: "Aga kui Paulus kõneles õigusest ja kasinusest ja tulevasest kohtust, ehmus Feeliks ja kostis: "Mine seks puhuks ära; kui mul aega on, kutsun ma sind jälle!"
Üks teine valitseja, kuningas Agrippas, oli Pauluse kõnest nii liigutatud, et ütles – Apt.26,28: "Ei puudu palju, sa meelitad mind, et ma saaksin kristlaseks!" Kuid ei pöördunud ei üks ega teine, jättes kasutamata kalli armukutse soodsal ajal.
Patt on paljudes inimestes nii tugev, et, vaatamata sellele, et õnn on purunemas, tervis on kadumas, ja perekondlikud huvid on kokku varisemas ning inimesele antakse pikk nimekiri ohtudest, mis teda varitsevad, ta võtab selle vastu, tänab, kuid läheb otse vastu füüsilisele, vaimsele ja moraalsele hukkumisele.
Miks siis kohe nii karmilt, võib mõni mõelda, küll ma ükskord pöördun. Kui ma olen haigevoodis või surivoodil, küll ma siis loen läbi selle hoiatava kirja ning mulle piisab sellest, kui mulle antakse veel nii palju aega, et öelda kaks sõna: "Issand, päästa!"
Armas sõber, kui sul ei olnud tervel eluajal jõudu öelda need kaks sõna, kust võtad sa selle jõu siis haigevoodil või surivoodil. Ära mõtle, et sa võid töötada pimeduse vürsti heaks oma elu pika päeva ja siis surma lävel süüa õhtust valguse Vürstiga! Taevateekonna alustamine haua-äärel on ohtlik ettevõtmine. Surivoodil kahetsemine on eluküünla põletamine Saatanale ja suitsu jätmine Jumalale!
Jumal ütleb sulle: "Pöördu täna!" Ja kui Jumala tänane päev on sinu kahetsemiseks liiga vara, siis sinu homne päev võib olla liiga hilja, et Jumal võiks sind vastu võtta.
Üks Pärsia prints jagas oma elu nelja perioodi: 10 aastat reisimiseks, 10 aastat valitsemise asjadega tegelemiseks, 10 aastat sõpradega lõbutsemise jaoks ning 10 aastat Jumalaga vahekorra kordaseadmiseks. See näis olevat hea ja tark plaan, aga see katkestati ühe ootamatu sündmuse tõttu, mis ei olnud plaanis ette nähtud – vähemalt nii vara mitte – ta suri õnnetult ühe reisi ajal esimese 10 aasta jooksul!
Sõber, sa seisad uue aasta lävel. Maailm teeb oma plaane; tähtsamad asjad seatakse ettepoole ja võetakse käsile kõigepealt. Kas ei ole hinge ja elu eest hoolitsemine mitte kõige tähtsam asi? Sul on ju ainult üks ainus elu siin maailmas. Kuidas sa kasutad seda? Pühakiri ütleb – Gal.6,7: "Ärge eksige, Jumal ei anna ennast pilgata, sest mis inimene külvab, seda ta ka lõikab!" Mõtle sellele, tehes selle aasta plaane. Jumal olgu sinuga ja meie kõigiga.

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv