.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6571)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Kes seisaks praos?
01.07.2006 - (1788)

Lugu räägib farmerist, kes läks ühel päeval oma pankuri juurde, öeldes, et tal on mitu halba ja üks hea uudis. Halb uudis on see, et põua ja röövputukate tõttu ei suuda ta maksta pennigi ära oma talu laenust – ei pennigi laenu põhiosast ega pennigi intressidest. Teine halb uudis on see, et ta ei suuda maksta ära pennigi pankurilt laenatud talu varustusest – ei pennigi laenu põhiosast ega pennigi intressidest. Ja veel üks halb uudis: ta ei suuda maksta pennigi väetiste ja seemnevilja eest, mis ta on samuti pankurilt laenanud. Ei pennigi laenu põhiosast ega pennigi selle intressidest.
"Aga mis on see hea uudis?" küsis teda kärsitult kuulanud pankur. "Hea uudis on see," vastas farmer, "et ma soovin jätkata teiega äri ajamist."
Selle farmeri olukord meenutab paljuski Jeruusalemma olukorda, nagu seda on kirjeldatud Hesekieli raamatu 22. peatükis, kus on kirjutatud:
"Ja mulle tuli Jehoova sõna; Ta ütles: "Sina, inimesepoeg, kas sa ei mõistaks hukka, kas sa ei mõistaks hukka veresüüga linna? Tee temale teatavaks kõik ta häbiteod ja ütle: nõnda ütleb Issand Jehoova: häda linnale, kes verd valab iseenese sees, et ta aeg tuleks, ja kes valmistab enesele ebajumalaid, et ennast rüvetada! Oma vere läbi, mida sa oled valanud, oled sa süüdlaseks saanud, ja oma ebajumalate läbi, keda sa oled valmistanud, oled sa rüvetatud; sa oled toonud ligidale oma päevad ja oled jõudnud oma aastateni. Seepärast ma annan sind paganaile teotada ja kõigile maadele pilgata! Lähedased ja kauged pilkavad sind kui seda, kelle nimi on rüvetatud, kelles on palju segadust!
Vaata, Iisraeli vürstid sinu sees loodavad igaüks oma käsivarre peale ja valavad verd! Su sees põlatakse isa ja ema, tehakse liiga võõrale, kes on su keskel, ja rõhutakse vaestlast ja lesknaist! Mis minule on püha, seda sa halvustad, ja sa teotad mu hingamispäevi! Su sees on keelekandjaid inimesi, kes põhjustavad verevalamist, su sees süüakse mägedel, su keskel tehakse häbitegu! Su sees paljastatakse isa häbet, kasutatakse kurjasti kuuverest roojastatud naist! Su sees üks teeb jäledust ligimese naisega, teine rüvetab häbiteoga oma miniat, kolmas kasutab kurjasti oma õde, oma isa tütart! Su sees võetakse meelehead verevalamiseks; sa võtad renti ja kasu ning tahad oma ligimeselt saada kasu vägivallaga, aga unustad mind, ütleb Issand Jehoova!
Aga vaata, mina löön oma käed kokku su kasu pärast, mis sa oled saavutanud, ja su veresüü pärast, mis su keskel on! Kas su süda peab vastu? Või ons su käed tugevad neil päevil, mil ma hakkan sinuga talitama? Mina, Jehoova, olen rääkinud ja teen seda! Ma pillutan sind paganate sekka ja puistan sind mööda maid ning lõpetan sinu roojuse su seest! Sa oled iseennast teotanud paganate silme ees ja pead tundma, et mina olen Jehoova!"
Ja mulle tuli Jehoova sõna; Ta ütles: "Inimesepoeg, Iisraeli sugu on muutunud mulle räbuks! Nad kõik on nagu vask, tina, raud ja seatina sulatusahjus: nad on muutunud hõbeda räbuks! Seepärast ütleb Issand Jehoova nõnda: et te kõik olete muutunud räbuks, vaata, siis kogun ma teid Jeruusalemma keskele! Otsekui hõbedat, vaske, rauda, seatina ja tina kogutakse sulatusahju, et sulatamiseks lõõtsuda neile tuld peale, nõnda kogun ma teid oma vihas ja raevus, panen ahju ja sulatan! Ma kogun teid, lõõtsun teie peale oma vihatuld ja te sulate selle sees! Nõnda nagu hõbedat sulatatakse ahjus, nõnda sulatatakse teid selle sees! Ja te peate tundma, et mina, Jehoova, olen valanud oma tulise viha teie peale!"
Ja mulle tuli Jehoova sõna; Ta ütles: "Inimesepoeg, ütle temale: sina oled maa, mida ei kasteta ega niisutata sajatuse päeval, mille vürstid on keset seda nagu möirgav lõukoer, kes murrab saaki: nad neelavad hingi, võtavad varandusi ja kalleid asju ning teevad paljusid naisi leskedeks seal sees! Selle preestrid tarvitavad vägivalda mu käsuõpetuse kallal ja teotavad mu pühi asju; nad ei tee vahet püha ja mittepüha vahel, ei õpeta roojase ja puhta vahet; nad peidavad oma silmad mu hingamispäevade eest ja ma olen teotatud nende keskel! Selle peamehed seal sees on nagu saaki murdvad hundid: valavad verd, hävitavad hingi, et hästi kasu saada! Selle prohvetid võõpavad neile kõik lubjaga, nähes tühje nägemusi ja ennustades neile valet, öeldes: nõnda ütleb Issand Jehoova, kuigi Jehoova ei ole rääkinud! Maa rahvas teeb vägivalda ja toimetab röövimist: nad rõhuvad viletsat ja vaest ja teevad õiguse vastaselt liiga võõrale!
Ma otsin nende hulgast meest, kes laoks müüri üles ja seisaks minu ees müüripraos maa heaks, et ma seda ei hävitaks; aga ma ei leia! Seepärast ma valan oma sajatuse nende peale, teen oma vihatulega neile lõpu ja panen nende eluviisid neile pea peale, ütleb Issand Jehoova!"" (Hes.22,1-31).
Tõesti kohutav ja trööstitu olukord! Ainult halvad uudised! Verevalamine ja ebajumalateenistus. Emade, isade, võõraste, vaeslaste ja leskede väärkohtlemine. Hingamispäeva teotamine. Abielurikkumine ja hoorus. Altkäemaksu võtmine ja anastamine. Preestrid ei õpeta tegema vahet puhta ja roojase vahel. Prohvetid saavad valenägemusi ja annavad petlikke kuulutusi.
Veel halbu uudiseid: rahvas on rikutud ja muutunud nagu metalliräbuks ning Jumal on sunnitud ilmutama oma viha, paisates nad tulisesse ahju.
Farmeri olukord ja Jeruusalemma olukord sobib hästi kirjeldama inimese tegelikku olukorda Jumala eest – ka tänapäeval. Halbu uudiseid inimestest lõpuajal kirjutab Paulus – 2.Tim.3,1-5: "Aga seda tea, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu. Sest inimesed on siis enesearmastajad, rahaahned, hooplejad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, õelad, südametud, leppimatud, laimajad, pillajad, toored, hea põlgajad, petturid, kergemeelsed, sõgedad, rohkem lõbuarmastajad kui jumalaarmastajad, kellel on jumalakartuse nägu, aga kes salgavad Tema väge." Selle kirjelduse lõpp osutab, et paljud neist peavad end kristlasteks – nagu Jeruusalemm pidas end Jumala rahvaks!
Rooma raamatu 3. peatükist leiame veelgi halbu uudiseid – Rom.3,9-12: "Kuidas siis on? Kas me oleme paremas seisukorras? Mitte sugugi! Oleme ju varemini tõestanud, et niihästi juudid kui kreeklased on kõik patu all, nõnda nagu on kirjutatud: "Ei ole kedagi, kes oleks õige, ei ühtainustki; ei ole arusaajat; ei ole, kes otsiks Jumalat; nad kõik on läinud kõrvale, nad on puha saanud kõlvatuks, ei ole kedagi, kes teeb head, ei ühtainustki." Mäletate, ka Jeruusalemmas otsis Jumal inimest, kes võiks seista praos, takistades kurjuse voolu, aga ei leidnud – ei ühtainustki!
Paulus jätkab halbade uudistega – Rom.3,13-18.23: "Nende kurk on lahtine haud; oma keelega nad petavad; madude mürk on nende huulte taga. Nende suu on täis sajatamist ja kibedaid sõnu; nende jalad on nobedad verd valama; hävitus ja õnnetus on nende teedel, ja rahu teed nad ei tunne; ei ole Jumala kartust nende silmade ees! ... sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma."
Ilmutusraamatus kulmineeruvad halvad uudised Jumala lõpuaja rahva kohta – Ilm.3,16: "Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, siis tahan ma sind välja sülitada oma suust!"
Jumal vajas ja vajab kas või üht, kes võiks aidata, kes võiks seista praos ja peatada selle patu ja kurjuse voolu. Sellelt ühelt ei nõuta erilist rikkust ega tarkust, ei kõrgharidust ega kõneosavust. Selle asemel nõutakse temalt veendumust oma missiooni hädavalikkuses, kaastunnet, julgust ja pühendumust.
Jumal otsis sellist inimest, aga ei leidnud. Keegi ei omanud piisavat veendumust, et ehitada üles Jumala linna müür sellel meeleheite ajal. Kellelgi ei leidunud piisavalt kaastunnet, et end ohverdades seista müüripraos, kaitstes sellega linnas elavaid inimesi. Keegi ei olnud piisavalt julge, et minna vastuvoolu ja võtta vastu nooli, mis vaenlane saatis nende pihta, kes seisavad müüripraos. Keegi ei olnud piisavalt pühendunud, et alistada kõik Jumalale ja laste Temal end juhtida.
Prohveti läbi ütles Jumal – Hes.22,30.31: "Ma otsin nende hulgast meest, kes laoks müüri üles ja seisaks minu ees müüripraos maa heaks, et ma seda ei hävitaks; aga ma ei leia! Seepärast ma valan oma sajatuse nende peale, teen oma vihatulega neile lõpu ja panen nende eluviisid neile pea peale, ütleb Issand Jehoova!"
Kas siis tõesti ei ole ühtegi head uudist? On! Hea uudis on see, et hoolimata meie moraalsest pankrotist, jätkab Jumal meiega äri ajamist! Kuidas? Ta on leidnud selle ühe. Ta on andnud selle ühe, kes suudab aidata. Jeesuses Kristuses on Ta ise saanud selleks üheks, kes seisab praos ja peatab kurjuse voolu. Temas on kuhjaga veendumust selle missiooni õilsuses, külluslikult kaastunnet eksijate vastu, rohkesti julgust, et seista vastu suurele ja tugevale vaenlasele, ning äärmist pühendumust, et alistada kõik Jumalale, lastes Tal end juhtida. Jeesus "on saanud meile tarkuseks Jumalalt ja õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks" (1.Kor.1,30).
Tänu Jeesusele, ei heida Jumal meid ära, vaid jätkab meiega tegelemist – ja Jeesus on täiesti võimeline päästma meid pankrotist!
Üks noor tööline omastas salaja mitusada dollarit oma firma raha. Kui tema tegu avastati, kästi tal anda aru firma abidirektorile. Raske südamega astus ta mööda treppi üles firma kontori poole. Ta ei kahelnud selles, et ta kaotab positsiooni ja töö selles firmas. Ka kartis ta võimalikku kohtulikku süüdistust. Tema maailm näis olevat kokku varisenud.
Saabunud firma asedirektori kabinetti, päriti temalt kogu selle mahhinatsiooni kohta. Ta ei eitanud, vaid tunnistas end alandlikult süüdi. Siis küsis ülemus temalt ootamatult: "Kui ma jätan su sellesse ametisse edasi, kas ma saan sind usaldada tulevikus?" Noormees elustus ja ütles õhinaga: "Jah, härra ülemus, te kindlasti võite mind usaldada. Ma olen saanud oma õppetunni."
Selle peale ütles asedirektor: "Ma ei esita teie vastu süüdistust ja te võite jätkata oma ametis." Ning väikese pausi järel jätkas: "Ma mõtleb, te peaksite teadma, et teie olete teine mees selles firmas, kes andis järele kiusatusele varastada firma raha. Mina olin esimene. Mida teie tegite, tegin ka mina. Ja armu, mis teile anti, anti ka mulle. Ainult Jumala armust oleme me mõlemad siin tööl."
Sõbrad, ainult Jumala armust oleme meie siin ning võime kanda Jumala lapse nime ja jätkata Temaga imelist äri, kus meie anname Temale kõik, mis meil on, ja Tema annab meile kõik, mis Temal on!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv