.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Nõuandeid käijaile
02.01.2010 - (1701)

Jos.6,1-20: "Aga Jeeriko sulges oma väravad ja jäi suletuks Iisraeli laste pärast, ükski ei pääsenud välja ega sisse. Siis Jehoova ütles Joosuale: "Vaata, ma annan su kätte Jeeriko ja selle kuninga ning võitlusvõimelised sõjamehed, vaprad mehed. Käige siis ümber linna, kõik sõjamehed, tehes ühe tiiru ümber linna; tee nõnda kuus päeva. Ja seitse preestrit kandku seitset jäärasarve laeka ees. Seitsmendal päeval aga käige seitse korda ümber linna ja preestrid puhugu sarvi. Ja kui sarve pikalt puhutakse, kui te kuulete sarvehäält, siis tõstku kogu rahvas suurt sõjakisa; siis langeb linna müür sealsamas ja rahvas mingu üles, igaüks otse oma kohalt!"
Siis kutsus Joosua, Nuuni poeg, preestrid ja ütles neile: "Kandke seaduselaegast, ja seitse preestrit kandku seitset jäärasarve Jehoova laeka ees!" Aga rahvale ta ütles: "Minge ja käige ümber linna, ja need, kes on relvastatud, käigu Jehoova laeka ees!"
Ja sündis, nagu Joosua rahvale ütles. Need seitse preestrit, kes kandsid seitset jäärasarve Jehoova ees, läksid ja puhusid sarvi, ja Jehoova seaduselaegas käis nende järel. Ja kes olid relvastatud, käisid sarvi puhuvate preestrite ees, aga laeka järel käis järelvägi sarvede lakkamatult puhudes. Ja Joosua andis rahvale käsu, öeldes: "Ärge karjuge ja ärge tehke häält, ärgu tulgu teie suust sõnagi kuni selle päevani, millal me teile ütlen: karjuge! Siis karjuge."
Ja ta laskis Jehoova laeka käia ümber linna, ühe korra ringi; siis nad tulid leeri ja jäid ööseks leeri. Ja Joosua tõusis hommikul vara ning preestrid tõstsid üles Jehoova laeka. Ja need seitse preestrit, kes kandsid seitset jäärasarve Jehoova laeka ees läksid aina ja puhusid sarvi, ja kes olid relvastatud, käisid nende ees, ja Jehoova laeka järel käis järelvägi sarvede lakkamatult puhudes. Nad käisid ka teisel päeval ühe korra ümber linna ja tulid tagasi leeri; nõnda tegid nad kuus päeva.
Aga seitsmendal päeval nad tõusid vara koiduajal ja käisid selsamal kombel seitse korda ümber linna; üksnes sel päeval käisid nad seitse korda ümber linna. Ja kui seitsmendal korral preestrid puhusid sarvi, ütles Joosua rahvale: "Karjuge, sest Jehoova annab linna teile! ... Siis rahvas hakkas karjuma ja puhuti sarvi! Ja sündis, kui rahvas kuulis sarvehäält ja rahvas hakkas karjuma suure sõjakisaga, et müür varises oma jala pealt ja rahvas läks üles linna, igaüks otse omalt kohalt, ja nad vallutasid linna!"
Kummaline moodus linna vallutamiseks, kas pole? Käige ümber linna. Käige iga päev, ja hingamispäeval seitse korda enam!
Kas ei ole see ilmekas näide meie käimisest Jumalaga – iga päev ja hingamispäeval eriti – ja võidust, mis nii saavutatakse vaenlase üle?
Prohvet Eelija kuulutas Iisraelile väljakutsuvalt – 1.Kun.18,21: "Kui kaua te lonkate kahe karguga? Kui Jehoova on Jumal, siis käige Tema järel!"
Prohvet Jeremija kutsus üles – Jer.6,16: "Nõnda ütles Jehoova: astuge teede peale ja vaadake ja küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee, ja käige sellel, siis leiate oma hingele hingamispaiga!"
Jeesus kuulutas – Joh.12,35: "Valgus on veel üürikeseks ajaks teie keskel; käige niikaua kui teil valgust on, et pimedus teid ei tabaks!"
Paulus kirjutab – Gal.5,16: "Käige Vaimus, siis te ei täida mitte liha himusid." Ef.5,2: "Käige armastuses, nõnda nagu ka Kristus meid on armastanud!" Ef.5,8.9: "Käige nagu valguse lapsed — sest valguse vili on kõiksugune headus ja õigus ja tõde!" Kol.2,6: "Otsekui te nüüd olete vastu võtnud Kristuse Jeesuse, Issanda, nõnda käige Temas!"
Miks võrreldakse vaimulikku elu Piiblis tihti kõndimisega? Sest kõndimine on üks püsiv tegevus – rütmiline, rahulik, sihikindel tegevus, liikumine mingis kindlas suunas. Meile kõigile on kindlasti tuttav Piibli aruanne Eenokist. 1.Ms.5,22-24: "Ja Eenok kõndis pärast Metuusala sündimist ühes Jumalaga kolmsada aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli kõiki Eenoki elupäevi kolmsada kuuskümmend viis aastat. Eenok kõndis ühes Jumalaga, ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära."
Kõndimine pole paigalseismine, kõndimine pole lonkimine; kuid kõndimine pole ka jooksmine ega tormamine! Kõndimine on kõndimine – reibas, püsiv edasiminek – sageli koos kellegagi.
Väike laps teeb oma esimesed sammud ema või isa käekõrval. Siis õpib ta käima iseseisvalt. Ja nii ta käib – kooliteed, eluteed. On välja arvestatud, et keskmine inimene kõnnib oma eluajal üle 100,000 kilomeetri, mis teeb ligi 3 korda ümber maakera! Kui elueaks võtta 75 aastat, siis käime me 1400 km aastas ehk 3,8 km päevas.
Aga kes meist tahab olla keskmine inimene? Ja nii käivad paljud meist veel palju enam. Käimine on oluline. Käimine on tervislik – eriti õues värskes õhus käimine. Ja kui hea on kõndida hea sõbraga. Ei märkagi, kui oled juba ära käinud pika maa.
Eriti hea ja turvaline on käis usuteed koos Jumalaga. Ja siin kehtivad samad reeglid, mis tavalise kõndimise juures. Me võiksime nimetada mõningaid.
1. Kanna sobivaid rõivaid. Parim riie usklikule inimesele on Kristuse õiguse kuub. Olge "Kristusega riietatud," manitseb Paulus Gal.3,27, lisades Ef.6,15: "ja kingadeks jalas valmidus rahuevangeeliumi kuulutamiseks."
2. Kõnni pea püsti, sirgelt. Kog.7,29 ütleb otseses tõlkes, et "Jumal on inimesed loonud sirgeks, aga nad ise leiutavad rohkesti riukaid!"
3. Pea kinni heast rütmist – ära longi ega torma. See on hea südamele ja kopsudele, aga ka lihastele-luudele. Siia sobiks vast Pauluse nõuanne Rom.12,12: "Olge rõõmsad lootuses, kannatlikud ahastuses, püsivad palves!"
4. Ole kõndides ettevaatlik, et ei juhtuks õnnetust. Ef.5,15 kirjutab Paulus: "Siis vaadake hästi, kuidas te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad." Ja Peetrus lisab – 1.Pet.5,8: "Olge kained, valvake, sest teie vastane, kurat, käib ümber nagu möirgaja lõukoer, otsides, keda neelata!" Jah, alati olge kõndides kained!
5. Kõndige koos kaaslasega. Eenok kõndis ühes Jumalaga. Jeesus kutsub meid kõndima ühes Temaga. Kuid Ta on andnud meile ka usukaaslased, kes kõnnivad sama teed. Käigem siis koos kõik sama teed, nagu kirjutab Paulus Flp.3,16: "Ometi, kuhu oleme jõudnud, sealt käigem sama teed!"
6. Kõnni valges! Vältige käimast pimeduses! Ef.5,8 tuletatakse meelde: "Te olite varemalt pimedus, aga nüüd te olete valgus Issandas. Käige nagu valguse lapsed."
7. Hea harjumus on kanda kaasas mobiiltelefoni. Veel tähtsam on kanda kõikjal kaasas palvetelefoni ja mitte kunagi väljuda selle mõjupiirkonnast. "Palvetage lakkamata!" kutsub üles Paulus (1.Tes.5,17).
8. Võta kaasa pisut vett ja leiba, nii saad õigel ajal kosutust. Püha Vaimu elav vesi ja Jumala Sõna leib olgu alati meiega meie kristlikul rännakul. Ärme neid kunagi maha unusta.
9. Säilita kõndimise harjumust, ära sellest loobu, kui ka vahel tundub, et on raske. Apostel manitseb taas – Heb.10,35-38: "Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. Sest kannatlikkust läheb teile tarvis, et teie, tehes Jumala tahtmist, saaksite kätte tõotuse. Sest "veel üsna pisut, pisut aega, siis tuleb see, kes peab tulema ega viivita mitte! Aga minu õige peab usust elama, ja kui ta hakkab kõhklema, siis ei ole minu hingel temast head meelt!"
Kui seda igapäevast tervisekõndi saaks panna ühte tabletti, siis oleks see vast kõige enam ostetud arstim. Sellel on nii palju kasulikke omadusi ja ma ei tea ühtegi halba kõrvalmõju. Ei, kõndimist ei saa millegagi asendada. Ja nii ei saa asendada ka kõndimist Jumalaga.
Ja lõpetagem Pauluse ilusa üleskutsega – Ef.5,2: "Käige armastuses, nõnda nagu ka Kristus meid on armastanud!"
Head kõndimist!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv