.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6571)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Ta teeb su teerajad tasaseks
02.03.2013 - (1478)

Kristlaste üks armastatumaid piiblitekste on Õps.3,5.6: "Looda Jehoova peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi Teda tundma kõigil oma teedel, siis Ta teeb su teerajad tasaseks!"
Looda Jumala peale, Tema teeb suu teerajad tasaseks! "Milleks?" ütlevad paljud. "Kui me jääme haigeks, helistame arstile. Kui meie maja peaks põlema maha, pöördume kindlustuse poole. Kui meie toit saab otsa, lähme toidupoodi. Kui meie riided kuluvad, lähme riidepoodi. Kui meie raha saab otsa, lähme panka ja võtame laenu. Kui meil on suhtlemisprobleeme, pöördume nõustaja poole. Milleks me vajame veel Jumalat?
Meie siin ilmselt nii ei mõtle. Ehkki me toimime enamus ülalmainitud juhtudel nagu uskmatudki, usume siiski, et me vajame Jumalat. Me usume, et Jumal aitab meid kõigi nende isikute ja asutuste kaudu. Ja sellepärast me esitame kõik oma vajadused ja ka teiste inimeste vajadused palves Jumalale.
Või kas esitame ikka? Kas me tõesti usume, et meie Jumal on palvetekuulja ja palvetele vastaja Jumal? Oma raamatus "Armastus ja surm" kujutab Woody Allen Napoleoni möödumas oma naise toast ja kuulmas hääli. "Ma palvetasin," selgitas naine. "Aga ma kuulsin kahte häält," ütles Napoleon. "Ma esitasin mõlemad osad," vastas naine.
Kas ka meie esitame oma palves mõlemad osad? Me esitame Jumalale oma soovi ja seejärel ütleme Talle ette, kuidas Ta peaks vastama. Kui Ta nii ei vasta, siis me enam ei palveta, sest me ei usu enam palvesse.
Siin tuleb midagi selgitada. Me ei palveta sellepärast, et me usume palvesse. Me palvetame, sest me usume Jumalasse. Kui me usume, et Ta on armastav ja kõikväeline Jumal, nagu Ta on end ilmutanud Piiblis, siis me palvetame. Nii et palve vägi seisneb Jumala väes. Aga Tema vägi on suur. Ps.115,3 ütleb: "Meie Jumal on taevas, Ta teeb kõik, mis Temale meeldib!"
Isegi Paabeli kuningas Nebukadnetsar teadis, et Iisraeli Jumalal on selline vägi ja võim. Tan.4,32 ütleb ta: "Tema talitab, nagu tahab, niihästi taeva väega kui maa elanikega ega ole seda, kes võiks lüüa Tema käe peale ja öelda Temale: "Mis Sa teed?""
Sellest lähtuvalt on mõned järeldanud – ja miskipärast on see saanud nad aksioomiks –, et palve ainsaks eesmärgiks on mõjutada ja muuta meid endid. Kui palve suudab vaid seda, et mõjutab palvetajat, siis ei erine kristlase palve mitte millegi poolest pagana palvest. Ja uskmatugi võib seda kasutada kui enesesugestiooni... mis, muide, pidavat tõhusalt aitama!
Jah, paljud ütlevad, et palve ei mõjuta midagi muud ega kedagi teist kui palvetajat ennast. Kuid Piibel seda ei õpeta. Piiblis on rohkesti näiteid, et palve mõjutab Jumala tegevust – mitte küll Jumala iseloomu (just sellepärast öeldaksegi, et "palve ei muuda Jumalat vaid inimest") – ja palve mõjutab ka olukordi.
1. PALVE MÕJUTAB JUMALAT.
Kellele ei avaldaks mõju, kui tema laps räägib temaga? Nii mõjutab inimese jutt ka Jumalat, sest Tema on see kõige täiuslikum Isa, meie Looja ja Lunastaja. Ja Piibel õpetab selgesti, et Jumalat mõjutab see, kui Tema lapsed Tema poole palvetavad.
Kui Jumal tõi oma rahva välja Egiptusest "vägeva käe ja väljasirutatud käsivarre abil" (5.Ms.4,34), oli neil suurem peatus Siinai mäe jalamil. Seal aga tegid nad sel ajal, kui Mooses mäel Jumalaga rääkis, endile kuldvasika ning kummardasid seda, hüüdes seda jumalaks, kes tõi nad välja Egiptusemaalt. Jumal oli sellest väga häiritud ja ütles Moosesele – 2.Ms.32,9.10: "Ma olen näinud seda rahvast, ja vaata, see on kangekaelne rahvas! Jäta nüüd mind üksi, et mu viha saaks süttida põlema nende vastu ja ma saaksin nad hävitada! Aga sind ma teen suureks rahvaks!" Ehkki Jumal käskis Moosest jätta Ta rahule, hakkas viimane otsekohe Teda anuma, et Ta ei hävitaks seda rahvast. Ja mis oli tulemus? 2.Ms.32,14 teatab: "Ja Jehoova kahetses kurja, mida Ta oli ähvardanud teha oma rahvale." Kas pole imeline, et meie palved mõjutavad Jumalat? Jumal kuulis Moosest ja mõtles ümber, otsustades teha, nagu viimane palus!
Või siis Hiskija lugu. Jumal saatis haigele kuningale prohvet Jesaja läbi sõnumi: "Sea oma elumaja asjad korda, sest sa sured ega saa terveks!" Hiskija aga ei soovinud veel surra ja asus Jumala poole palvetama ja Teda anuma, et tema elupäevi pikendataks. Kohe saabus Jumalalt Jesajale uus sõnum – 2.Kun.20,5.6: "Mine tagasi ja ütle Hiskijale, mu rahva vürstile: nõnda ütleb Jehoova, su isa Taaveti Jumal: ma olen kuulnud su palvet, ma olen näinud su silmavett! Vaata, ma teen sind terveks ja kolmandal päeval võid sa minna Jehoova kotta! Ma lisan su elupäevadele viisteist aastat."
Mõned inimesed ütlevad, et Jumal ei muuda kunagi oma meelt. Kuid kuulge, mida Ta ütleb prohvet Jeremija kaudu – Jer.18,7-10: "Kord ma räägin rahva või kuningriigi kohta, et teda kitkutakse, kistakse ja hävitatakse: aga kui see rahvas, kelle kohta ma rääkisin, pöördub oma kurjusest, siis ma kahetsen kurja, mida ma kavatsesin temale teha! Teine kord ma räägin rahva või kuningriigi kohta, et teda ehitatakse ja istutatakse: aga kui ta teeb kurja minu silmis ega kuula mu häält, siis ma kahetsen head, mida ma temale lubasin teha!"
Jah, Jumala olemus, Tema iseloom ei muutu; ka ei muutu Tema missioon, eesmärk või plaan päästa nii palju inimesi kui võimalik. Samal ajal võib Ta vastusena oma laste käitumisele ja palvetele muuta meetodeid oma eesmärgi saavutamiseks. Tal on see õigus ja Ta on seda demonstreerinud korduvalt nii Piibli aegadel kui ka pärast seda – kuni meie ajani välja.
2. PALVE VÕIB MÕJUTADA OLUKORDI.
Meie palve mõjutab Jumalat, kuid meie palve võib mõjutada ka olukordi, sest palves me räägime Temaga, kes on kõikvõimas. 1.Ms.18,14 ütles Jumal Aabrahamile seoses Iisaki sünni tõotusega: "Kas peaks Jehooval midagi olema võimatu?" Kui ühe sõjakäigu ajal jäid liitlased – Iisraeli kuningas ja Juuda kuningas ja Edomi kuningas – veepuudusesse ning Jumal kavatses täita oru, kus nad oma loomadega viibisid, veega ilma tuulepuhangu ja vihmasajuta, ütles prohvet Eliisa – 2.Kun.3,18: "See on Jehoova silmis tühine asi!" "Käkitegu" – ütleks eestlane! Kui Jumala ingel kuulutas neitsi Maarjale, et ta sünnitab Messia ja et ka tema kõrges eas sugulane Eliisabet on lapseootel ja sünnitab mehe, kes valmistab Messiale teed, lisas ta selgituseks: "Sest Jumalal ei ole ükski asi võimatu!" (Luk.1,37). Ja Jeesus, kes tunneb Jumalat paremini kui keegi teine, ütles: "Jumalal on kõik võimalik!" (Mat.19,26).
Jeesuse jüngrid vaatasid kord imestades üksteisele otsa ja küsisid: "Kes see õieti on, et Tema käsib tuuli ja vett, ja need kuulevad Ta sõna?" (Luk.8,25). Kui Jeesus ütles ühele viigipuule: "Ärgu iialgi enam kasvagu sinust vilja!" järgnes mis? "Ja kohe kuivas viigipuu ära" (Mat.21,19). Kui Jumal räägib, kuuletub kogu loodus; ainult inimesele on Ta andnud võime valida, kas kuuletuda või mitte. Ülejäänud loodusel seda valikut pole.
Mäletate üht Vana Testamendi tähelepanuväärset lahingut, mil Joosua vajas rohkem aega, et vaenlast lõplikult võita? Ta esitas Jumalale kummalise, inimlikus mõttes võimatu palve, et päike ja kuu püsiksid paigal, kuni vaenlane on löödud" (Jos.10,12). Kas ta saavutas soovitu? "Ja päike püsis paigal ning kuu jäi seisma, kuni rahvas oli kätte maksnud oma vaenlastele!" (Jos.10,13). Jumalale ei ole ükski asi võimatu.
Muidugi võtavad siin sõna uskmatud, kes näevad siin tõendit Piibli ebateaduslikkusest, sest tänapäeval "on siililegi selge," et öö ja päev on tingitud mitte päikese ja kuu liikumisest, vaid Maa pöörlemisest. Aga, huvitav, ometi loeme me kaasaegsest kalendrist: "Päike tõuseb kell... ja loojub kell..." Me räägime päikese ja kuu liikumisest taevakaarel. Miks me äkki leiame, et tol ajal nii väljendada oli vale, ebateaduslik. Eks väljendugem siis tänapäeval teaduslikult, et maakera pööreldes tuleb päike sel ja sel kellaajal silmapiiri tagant nähtavale... Ei, me ütleme: "Päike tõuseb. Päike rändab oma teed taevavõlvil. Päike loojub."
Nüüd see päeva pikenemise küsimus. "Võimatu," ütleb uskmatu teadlane. Jah, võimatu inimesele, kuid mitte Jumalale. Jumal, kes on pannud Maa pöörlema, võib seda pöörlemist ka soovi korral korrigeerida. Ja Jumal, kes on pannud aja kulgema, võib ka selle kulgu vajadusel muuta! Mõlemal viisil on võimalik päeva pikendada!
Või mäletate Taanieli kogemust lõvide augus. Ta palvetas oma Jumala poole ja lõvid kaotasid täielikult oma söögiisu ning muutusid taltsaks kui kodukassid!
Või kes ei mäletaks Joona lugu? Piibel ütleb, et kui Joona visati üle parda, saatis "Jehoova ... ühe suure kala, et see neelaks Joona. Ja Joona oli kala kõhus kolm päeva ja kolm ööd. Ja Joona palus Jehoovat, oma Jumalat, kala kõhus" (Jon.2,1). Kujutage ette, mida tegi Jumal oma prohvetiga. Ta saatis tõrkuva prohveti elu päästmiseks väga suure vaala, kellel Ta käskis mitte ainult tervelt ja vigastamatult alla neelata mehe, vaid ahmida oma kõhtu ka väga suure koguse õhku. Kui rääkida vaala suurusest, siis tänapäevalgi on nähtud kuni 30-meetri pikkusi ja oma 300 tonni kaaluvaid vaalu. Tõeline allveelaev! Ja kui Joona selle vaala kõhus kogu südamest palvetas, "käskis [Jumal] kala ja see oksendas Joona kuivale maale" (Jon.2,11). Jumal võib inimese palve peale mõjutada olukordi ja liigutada väga suuri asju!
3. KUIDAS ON TÄNAPÄEVAL?
Kas Jumal ikka veel kuuleb inimeste palveid. Kas need mõjutavad Jumalat? Kas need mõjutavad olukordi? Ma usun, et kindlasti. Enamus meist on seda kogenud. Eriti eredaid lugusid võivad sellest rääkida misjonärid – misjonitöölised, kes on pühendanud oma elu koostööle Jumalaga.
Misjonär Ron Morse koges seda Tais, kus ta töötas ühes külas selle maa põhjaosas. Seal oli kohutavalt palju rohutirtse ja ühel päeval ütles külavanem Ronile: "Ma lahkun siit külast kolmeks nädalaks. Mine ja kogu oma kristlased ning paluge kolm nädalat, et rohutirtsud lahkuksid kristlaste maadelt, kuid jääksid alles mittekristlaste maadele. Kui teie Jumal teid kuuleb ja suudab seda teha, siis juhin ma kogu küla teie usku!"
Kristlased palvetasid nii siiralt ja südamest kui suutsid. Kolme nädala pärast saabus külavanem tagasi, kuid oli ilmne, et rohutirtsud polnud kristlaste maadelt lahkunud. Mõnel pool oli neid isegi rohkem. Kuid lähemal uurimisel selgus, et rohutirtsud kristlaste maadel sõid ainult umbrohte, jättes riisi puutumata, samal ajal kui mittekristlaste maadel sõid nad ära riisi ja mitte umbrohud! Palju rohutirtse kristlaste maadel jätsid sinna palju orgaanilist väetist, nii et nende rohkest riisisaagist sai söönuks kogu küla! Mõelge, mida Jumal suudab teha – ja teeb – oma laste palvete peale! Me teenime võimsat Jumalat.
Misjonär Jim McElroy jutustab, mis juhtus Filipiinidel, kui ta kutsuti ühte külla. Seal oli üks väga raskesti haige beebi, kes polnud juba mitu päeva imenud, kelle nahk oli muutunud halliks, keha jõuetuks ja kelle surm näis olevat tundide küsimus. Misjonäril polnud kaasas ühtegi rohtu peale... palve. Ja nii ta palvetas selle väeti pärast kogu südamest. Palve ajal laps liigutas kätt ja puudutas palvetajat. Veel enne palve lõppu avas laps suu, klammerdus ema rinna külge ja hakkas imema!
Kui ta nädala pärast naaberkülas õues jutlustas, nägi ta eemalt lähenemas naist väikelapsega ja nende järel tulemas veel 20 täiskasvanut. Lähemale jõudes tundis ta ära ema ja beebi, kelle pärast ta oli palvetanud ja kes paistis nii terve olevat. Täiskasvanud tulid selleks, et lasta end ristida, kuna nad olid hakanud uskuma Jumalasse, kes suudab teha selliseid imesid!
See ei tähenda, nagu vastaks Jumal meie palvetele alati "Jah." Me kõik oleme kogenud ka "Ei" vastuseid. Me peame mõistma, et me ei saa hakata Jumalat käsutama oma palvetega. Prohvet kirjutab – Nut.3,37: "Kes ütleb, et midagi sünnib ilma et Issand käsiks?" Meie Jumal kuuleb hoolega meie palveid ja eestpalveid, kuid Ta ei lase meil dikteerida, mida Ta peab tegema. Kui me palume kellegi tervenemise pärast ja see inimene sureb, ei tähenda see seda, et Jumal ei kuule meie palveid või ei armasta meid. Sellega ütleb Jumal lihtsalt, et "minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed! ... Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted!" (Jes.55,8.9). Hea on, kui me seda usume ja Teda usaldame. Ka see on üks viis, kuidas Ta teeb meie teeraja tasaseks!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv