.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6588)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Nagu seeder
02.12.2006 - (2065)

Ps.92,13-16: "Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil! Kes Jehoova kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes! Veel vanas eas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad kuulutama, et Jehoova on õiglane, Tema — mu kalju, ja Temas ei ole ühtki väärust!"
Piiblis räägitakse seedrist ja seedripuust 70 korda. See sõna näib tulenevat araabia keelest ning tähendab tugevat ja kindlalt juurdunud puud. Sageli kasvavad seedrid väga jämedaks, ümbermõõduga kuni 12 m. Sissejuhatuseks loetud psalmis tahetakse öelda, et Jumala silmis õige inimene kasvab võimsalt ja väga tugevaks.
Seoses seedripuuga paneme tähele nelja asja:
1. Seeder kasvab sügavale ALLAPOOLE, ajades oma peajuure sügavale, otsides varjatud allikaid ning põimides oma juured tugevasti ümber kivide ja kaljude, et püsida kindlalt ja kõikumatult. Jumalast inspireeritud Bileami prohvetikuulutuse kohaselt on Jumala rahvas tugev, võimas ja kaunis nagu lopsakas seeder. 4.Ms.24,5.6 on kirjutatud: "Kui kaunid on su telgid, Jaakob, su eluasemed, oh, Iisrael! Nagu sirguvad palmid, nagu rohuaiad jõe kaldal, nagu Jehoova istutatud rannarohi, nagu seedripuud vete ääres!"
Apostel Paulus manitseb efeslasi olema "juurdunud ja rajatud armastusse" (Ef.3,17). Stanley Jones, kes läks minjonärina Indiasse, on öelnud, et "enne kui me saame minna kaugemale, peame me minema sügavamale." Sellepärast kirjutab ka Paulus – Kol.2,6.7: "Otsekui te nüüd olete vastu võtnud Kristuse Jeesuse, Issanda, nõnda käige Temas juurdunuina Temasse ja rajatuina Temale ning kinnitatuina usus."
Juurel on mitu funktsiooni. Esiteks on see väga vajalik taime eluks. Tõeliseks vaimulikuks eluks peame olema sügavalt juurdunud Kristusesse, ühendatud Temaga. Teiseks, juure kaudu saabub taimesse toit. Vaimuliku toidu kasvamiseks ja arenemiseks ning püsimiseks saame Kristuselt. Ja kolmandaks, juur hoiab taime, antud juhul siis võimsa seedri kindlalt paigal. See on nagu ankur. Piibel räägib ka "hinge ankrust," milleks on lootus (Heb.6,18.19).
2. Seeder kasvab sügavale allapoole ja see võimaldab tal kasvada kõrgele ÜLESPOOLE. Seeder võib kasvada 30-45 meetri kõrguseks! Nii peaks ka kristlane ajama oma pea kõrgemale uskmatuse ja mure udust Õigusepäikese valgusesse. Paulus tundis suurt vajadust kasvada pidevalt ülespoole. Ta kirjutab – Flp.3,13.14: "Vennad, mina ei arva seda juba kätte saanud olevat; ent üht ma ütlen: ma unustan ära, mis on taga, ja sirutun sinnapoole, mis on ees, ma pürin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses."
Kui Paulus, kes oli käinud vaimus ära kolmandas taevas, tundis suurt vajadust kasvada üha kõrgemale, sirutuda aina ülespoole, kui palju enam vajame seda meie, kes me pole näinud midagi muud kui maist madalust. Seedri jõuline pürgimine ülespoole olgu meile eeskujuks.
3. Seeder kasvab VÄLJAPOOLE. Tüüpiline seeder on üsna meie kuuse sarnane, selle lehed elupuu lehtede sarnased. Selle oksad hakkavad peale maapinnalt umbes 3 m kõrguselt (ilmselt allpool on need loomade poolt ära söödud) ja sirutuvad väga tihedalt horisontaalselt igas suunas.
Ka selles on õppetund. Loomulikult on vaja, et oleksime hästi juurdunud ja kindlalt rajatud Kristusele kui tugevale Kaljule ning sirutuksime kõrgele Õigusepäikese poole, kuid Jumal ootab, et meie elu oleks välja sirutatud ka horisontaalselt kaasinimeste poole, et neid aidata ja teenida.
Nagu seedripuu oksad pakuvad varju ja kaitset nende vahel pesitsevaile lindudele ja seal elavaile loomadele ning selle võimsa puu all võivad leida varju ka suuremad loomad ja inimesed, nii peaksime ka meie kristlastena olema varjupaigaks selle maailma rajudes väsinud inimestele.
Ja kui mõelda, kui kaunis on üks sihvakas, lopsakas veesoonte peal kasvav seeder! Ühelt meeldivalt koguduse õelt küsiti, mida ta on teinud selleks, et näha välja nii kena ja armas. "Oo, see on kõik meigist," vastas ta. "Huulte jaoks kasutan ma tõde. Hääle jaoks kasutan ma lahkust. Silmade jaoks kasutan ma kaastunnet. Käte jaoks kasutan ma heategevust. Figuuri jaoks kasutan ma sirgjoonelisust. Südame jaoks kasutan ma armastust. Igaühe jaoks, kellele ma ei meeldi, kasutan ma palvet.
Kui hästi küll lõhnab selline elu! Muuseas, Paulus räägib ka kristlase lõhnast. 2.Kor.2,14-16 ta kirjutab: "Aga tänu Jumalale, kes meile ikka annab võimust Kristuses ja teeb avalikuks oma tunnetuse lõhna meie kaudu kõigis paigus. Sest meie oleme Jumalale Kristuse hea lõhn niihästi nende seas, kes päästetakse, kui ka nende seas, kes hukka lähevad, ühtedele küll surmalehk surmaks, kuid teistele elulõhn eluks."
Seedril on selline lõhn, et kahjurputukad seda ei ründa. Iisraellased kasutasid Jumala korraldusel seda puhastustseremooniates ja puhastusvee valmistamisel (3.Ms.14; 4.Ms.19). Ja mõistagi sümboliseerisid need puhastustseremooniad puhastamist patu roojusest.
Seedripuit oli ja on idamaades ihaldatuim ehitusmaterjal. See on suuresti oksavaba ja mädanemiskindel. Sellest ehitasid endale kojad kuningad ja kõrgeimad ülikud. Ka Iisraeli templi ehitusel kasutati puitmaterjalina ainult seedripuud! Kui hästi kujutab see meid kui kristlasi, kellest Jumal ehitab oma templi.
Muuseas, nagu kuusel, nii on ka seedril käbid. Esimesel aastal on need kahvatud rohelised, teisel aastal on need juba pruunikad, umbes 3-tollise läbimõõduga, ja kolmandal aastal on nad tumepruunid ning avanevad, lastes välja neis peituvad seemned. Jah, seedrid paljunevad, nagu ka Kristlased – meidki on kutsutud külvama Jumala Sõna seemet, mis on kasvanud meis.
4. Ja neljandaks, seeder kasvab EDASI. Seedrid on tuntud oma pika eluea poolest. Tänapäeval kasvab seedreid, mis on üle 2000 aasta vanad – need on nagu sillaks selle aja, mil Kristus kõndis maa peal, ja selle aja vahel, milles elame meie. Ja seda oleme ka meie. Meie kristlastena toome Kristuse aegade hämarusest meie aega. Kristlus on kristlastes lakkamatult elanud juba 2000 aastat ja elab edasi kui Kristuse taastulekuni.
Sisuliselt tähendab see igavest elu, mis on Jumala annina tõotatud igale kristlasele, kes elab kui seedripuu veesoonte peal. Ja muidugi on seeder igihaljas puu, nagu on ka iga tõeline kristlane, kes täidab oma missiooni igal aastaajal.
Armsad õed ja vennad, olgem nagu seedrid, mis kasvavad sügavale allapoole, kinnitudes Kristusele ja võttes vastu Temalt toitu. Kasvagem ka seedri sarnaselt ülespoole, hoides oma silmad Jeesusel kui Õigusepäikesel. Kasvagem innukalt väljapoole, et olla kasuks ja õnnistuseks võimalikult paljudele inimestele meie ümber. Ning kasvagem edasi, ikka edasi, lakkamatult edasi, sest Jumal on istutanud meid igaveseks! Ja kasvuruumi meil ka on, sest meie eesmärgiks on Kristuse sarnadus.

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv