.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6557)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Jumala Sõnast piisab
03.10.2009 - (1470)

Mat.4,1-4: "Siis Vaim viis Jeesuse kõrbe kuradi kiusata. Ja kui Ta oli paastunud nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd, tuli Temale viimaks nälg kätte. Ja kiusaja tuli Ta juurde ning ütles Temale: "Kui Sa oled Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid leibadeks saaksid!" Aga Tema vastas ning ütles: "Kirjutatud on: inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igaühest sõnast, mis lähtub Jumala suust!""
Inimese loomise kohta on kirjutatud huvitavalt – 1.Ms.2,7: "Ja Jehoova Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse elavat õhku: nõnda sai inimene elavaks hingeks." Mis teeb siis mullapõrmust valmistatud inimese elavaks? Jumala hingus. Jumal "puhus tema ninasse elavat õhku." Ta ütles (hingas välja) sõna – ja inimene sai elavaks. Iga Jumala sõna on Jumala hingus; "inspireeritud" tähendabki otseses tõlkes "välja hingatud." 2.Tim.3,16.17 kirjutab Paulus: "Kõik Kiri [Pühakiri, Piibel] on Jumala Vaimu poolt sisendatud [inspireeritud, välja hingatud]."
Normaalseks eluks ja eriti vaimulikuks kasvamiseks vajab inimene Jumala Sõna – seda Jumala hingust. Just sellepärast ütles Jeesus: "Inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igaühest sõnast, mis lähtub Jumala suust!" Inimesel on mitte ainult füüsiline keha, mis vajab igapäevast leiba; tal on ka vaim, mis vajab samuti täisväärtuslikku toitu. Ja selleks parimaks vaimu toiduks on Jumala Sõna.
Jumal valmistas meid Temast sõltuvaiks. Me ei pidanud minema oma teed ja ise hakkama saama. Vormides meid savist, pani suur Pottsepp sinna midagi ka oma vaimust. Me vajame Jumalat, et elada selle sõna tõelises mõttes. Me vajame Jumala Sõna. Ja Jumal on andnud meile selleks Piibli. Sealt – selle õpetustest ja elulistest näidetest – leiame me lahenduse iga eluolukorra jaoks. See annab tarkust kogu inimkonnale – nii vaestele kui rikastele. See jagab juhtnööre kõigile inimestele – nii esimese kui kahekümne esimese sajandi inimesele. Ma ei liialda. Kui sa leiad mõne raskuse või ülesande, mis on su Jumalale liiga keeruline lahendada, siis on sul armetu Jumal. Minu Jumal, Piibli elav Jumal on kõikvõimas Jumal. "Kas peaks Jehooval midagi olema võimatu?" küsis Jumal Aabrahamilt (1.Ms.18,14).
Pole olemas nii suurt kiusatust, et Jumala vägev Sõna, kui sa sellele toetud, ei suudaks tagada sulle võitu. Pole olemas nii rasket kaotust, et Jumala Sõna vaikne hääl ei suudaks sind lohutada. Pole nii rasket katsumust, mida Jumal ei suudaks pöörata sulle heaks ja Temale austuseks. Me teenime võimast Jumalat. Kui Tema räägib, raugeb tuul ja rahunevad lained. Ja Ta räägib oma Sõna kaudu – Piibli kaudu. Jumala Sõnast piisab igaks eluolukorraks – Jumala austuseks ja meie heaoluks, jumalakartuseks ja pühitsuseks.
Inimese eksisteerimise peamine eesmärk on tuua au Jumalale ja tunda Temast rõõmu igavesti. Selle eesmärgi saavutamiseks teeb Jumal inimesed – oma rahva – oma Poja sarnaseks. See eesmärk oli Tal juba loomisel. 1.Ms.1,26 on ju kirjutatud: "Ja Jumal ütles: "Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks."" Patt takistas Jumala plaani elluviimist, kuid võimas Jumal leidis tee – lunastuse kaudu, mille Ta valmistas Kristuses Jeesuses. Ja nii kirjutatakse Rom.8,29: "Sest keda Ta on ette ära tundnud, need on Ta ka ette ära määranud olema Tema Poja näo sarnased." Kes peegeldab kõige eredamalt Jumal Isa au? Jumal Poeg. Kellest on Taevaisal kõige enam hea meel? Sellele vastab hästi Mat.3,17: "Ja vaata, taevast kostis hääl [peale Jeesuse ristimist], mis ütles: "See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!"" Seepärast tehaksegi meid Kristuse sarnaseks; aga kuidas? Kuidas Jumal pühitseb inimeselapsi? Sellele vastavad mitmed Piibli kirjakohad, näiteks:
Rom.10,17: "Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse Sõna kaudu."
Õps.30,5: "Jumala iga sõna on selge, Tema on kilbiks neile, kes otsivad kaitset Temalt!"
Joh.17,17: "Pühitse neid tões: Sinu sõna on tõde!" Kuidas Sõna meid pühitseb? Selle Sõna kaudu Jeesuselt õppides, Teda vaadeldes.
2.Kor.3,18: "Aga me kõik, kes katmatu palgega vaatleme Issanda auhiilgust otsekui peeglis, muutume samasuguseks kujuks aust ausse nagu Issanda Vaimust."
Selliselt piisab Jumala Sõnast igaks eluolukorraks – Jumala austuseks ja meie heaoluks. Ka juba varem loetud kirjakoht – 2.Tim.3,16.17 – kinnitab seda: "Kõik Kiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistunud." "Täielik ja kõigele heale tööle valmistunud" inimene on Kristuse sarnane ning toob au Jumalale ja on ise õnnelik.
Vaadelgem mõningaid neist mõtetest lähemalt:
1. JUMALA SÕNAST PIISAB IGALE INIMESELE. Kui me otsime imerohtu iga inimese iga probleemi jaoks, siis on üks selline rohi olemas. Piibel on piisav nii rikkale kui vaesele; nii sellele, kes on alles usklikuks saanud, kui ka sellele, kes on seda teed käinud juba 50 ja rohkem aastat. "Inimene [s. t. iga mees, naine ja laps] ei ela ükspäinis leivast, vaid igaühest sõnast, mis lähtub Jumala suust." Jumala sõnast piisab, milline ka oleks sinu vaimulik olukord. Kui sa elad ilma Kristuseta, vajad sa Jumala Sõna. Kui su elu on sassis ja sa oled usus leigeks jäänud, vajad sa Piiblit. Oled sa saanud haiget? Pühakirja sõnum parandab. Kas sa soovid olla puhas selles räpases maailmas? Jumala Sõna näitab sulle, kuidas elada jumalakartlikult Kristuses Jeesuses.
Oled sa laps? Piibel on nii lihtne, et isegi laps võib sellest aru saada. Paulus kirjutas Timoteosele – 2.Tim.3,15: "...ja et sina lapsest saadik tunned pühi kirju, mis võivad sind teha targaks, õndsuseks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses." Ka täiskasvanud "lapsele" tuleb see ainult kasuks, nagu kirjutab Ps.19,8: "Jehoova käsuõpetus on laitmatu, see kosutab hinge; Jehoova tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks!"
Jumala Sõnast piisab nii lapsele kui haritlasele. See teeb ka väikese maise haridusega inimese targaks ja julgeks. Apt.4,13 räägitakse haritud meestest, kes kuulasid lihtsate kalameeste kõnet: "Aga kui nad Peetruse ja Johannese julgust nägid ja teada said, et nad on kirjatundmatud ja õppimatud mehed, panid nad seda imeks ja tundsid nad ära, et nad olid need, kes olid olnud Jeesusega." Jeesusega olemine teeb targaks! Aga Jeesusega oleme me Tema Sõna lugedes.
Kes sa ka oled, kus sa ka oled, milline sa ka oled – Jumala Sõnast piisab sulle! Inimene, kes on olnud usklik vaid tund aega, suudab end kaitsta hingevaenlase eest Jumala Sõna mõõgaga sama tõhusalt kui eluaeg usklik olnud inimene.
2. JUMALA SÕNAST PIISAB IGA KIUSATUSE VÕI OLUKORRA PUHUL. Millest me seda teame? Sest sellest piisas Kristusele. Iga kiusatuse võitis Ta Jumala Sõnaga! "Kirjutatud on!" oli kui mõõk, mis lõi tagasi Teda ründama tulnud hingevaenlase. Ta oleks võinud kaitsta end vaenlase eest ka teisiti. Ta oleks võinud kutsuda endale appi 10 tuhat vägevat inglit – ja Saatan oleks taganenud! Kuid Jeesus ei vajanud kiusatuste võitmiseks inglite jõudu. Nõnda ka meie.
Jeesus oleks võinud kasutada oma mõõtmatut väge, millega Ta lõi maailmad. See oleks kindlast sundinud Saatana põgenema. Kuid Jeesus ei vajanud kiusatuste võitmiseks oma jumalikku väge. Nõnda ka meie.
Kristus oleks võinud võita vaenlast teda oma jumaliku auhiilgusega pimestades. Tema auhiilgus oli kaetud inimkehaga ja kui Ta oleks end kas või hetkekski sellest kattest vabastanud, oleks vaenlane leidnud end otsekui tuhande päikese valguses ja kuumuses! Kuid Jeesus ei vajanud kiusatuste võitmiseks oma jumalikku auhiilgust. Nii ka meie.
Jeesus oleks võinud kaitsta end tarkuse ja loogikaga. Ta oleks võinud tõrjuda tagasi vaenlase argumendid kõrgeima tarkuse ilmutamisega. Maa peal pole kunagi kõndinud targemat meest kui Jeesus. Saatan tegi Talle kolm ettepanekut arutamiseks, kuid Jeesus vastas talle iga kord ühtemoodi lihtsalt: "Kirjutatud on." Nii peaksime tegema ka meie.
Miks kasutas Jeesus Saatana võitmiseks just Jumala Sõna? Kiusatused olid erinevad, kuid alati kasutas Ta nende võitmiseks ainult Pühakirja. Miks? Sest see on parim, tõhusaim vahend võidu saavutamiseks. Ja see on ka igale inimesele tõhusaim vahend vaenlase võitmiseks. Pealegi on see igale inimesele kättesaadav vahend!
"Aga te ei mõista minu olukorda," ütleb mõni, "ma vajan professionaalset abi!" Ma ei ütle midagi halba inimeste pakutava professionaalse abi kohta, kuid kui me soovime teada, mida Jumal asjast arvab ja meilt ootab, siis leidub kõige professionaalsem abi just Piiblis! Jak.4,7 soovitab: "Alistuge Jumalale! Seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest."
Jumala Sõnast piisab, sest selles on tarkus ja vägi, millele ei ole tarvis lisada midagi. See on autoriteet, mis paneb Saatana taganema. Sellest piisas Jeesuse suurtes kiusatustes ja sellest piisab meie igas kiusatuses, olgu need suured või väikesed.
Saatan kiusab meid kahel viisil, kasutades KAHTLUST ja PETTUST. Lähenedes Jeesusele, ütles ta: "Kui..." Lähenedes Eevale paradiisis, ütles ta: "Kas..." Ta soovis panna nad kahtlema; Eeva puhul see ka õnnestus. Jeesuse puhul mitte. Miks? Sest Jeesus vastas Jumala Sõnaga: "Kirjutatud on..." samal ajal kui Eeva püüdis talle vastata oma tarkusega. Kellelt peaksime õppima meie, kas Eevalt või Jeesuselt? Muidugi Jeesuselt!
Saatan on skeptikute vürst. Ka tänapäeval on just tema see, kes püüab panna inimesi kahtlema Jumala Sõnas. Kas on ikka maailm loodud Jumala poolt? Kas on see loodud ikka kuue päevaga? Kas on seitsmes päev ikka hingamispäev? Kas veeuputus oli ikka ülemaailmne? Kas on toitude valimine ikka kristlasele oluline? Jne. Jeesusele lähenedes ütles ta: "Kui Sa oled Jumala Poeg..." Paljud kahtlevad siiamaani, kas Jeesus oli või on Jumala Poeg.
Aga mis siis, kui vaenlane läheneb sulle sõnadega: "Kui sa oled Jumala laps, siis tee see imetegu. Ilmselt pole sa seda, sest vaata oma elu, oma ebatäiuslikkust. Jumal ei tunne ega armasta sind." See on vähemalt üks põhjus, miks paljud nii väga ihkavad "imet", mis lubaks neil uskuda, et nad on Jumala lapsed. Ja selleks imeks on tavaliselt keeltega rääkimine (glossolalia) – kõigile arusaamatu ekstaatiline häälitsemine. Kuid kas meil ikka on vaja seda "imet" või mõnd teist imet, et uskuda, et Jumal on meid oma lapseks võtnud? Kellele me seda imet demonstreerime? Saatanale! Kui vaenlane sisendab sulle küsimuse, kas sa oled ikka uuesti sündinud, miks ei võiks sa vastata nagu Jeesus: "Kirjutatud on..." Näiteks: "Kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed!" (Rom.8,14). Ja ma näen oma elus Jumala Vaimu juhtimist.
Ärme kahtle Jumalas, Tema tõotustes, oma päästmises. See on vaenlane, kes püüab meid panna kahtlema. Kuigi ma võin tunda end vahel õnnetuna, tean ma, et minu päästmine ei sõltu minu tunnetest vaid Jeesuse lunastustööst ja KIRJUTATUD ON: "Usu Issandasse Jeesusesse, siis saad õndsaks sina ja su pere!" (Apt.16,31).
Ärme lase Saatanal panna end kahtlema Jumala Sõnas ja hoidugem ka tema pettustest. Eevale ta ütles: "Te ei sure!" (1.Ms.3,4), kuigi Jumal oli öelnud, et patustades te surete, "patu palk on surm" (Rom.6,23). Seda pettust usutakse kahjuks kuni tänapäevani. Kristust püüdis Saatan petta mõttega, et Ta võib täita oma missiooni risti vältides. Paljud usuvad seda tema pettust. Kuid Jeesus mitte. Ja kuidas Ta Saatanat võitis? Jumala Sõnaga, "Kirjutatud on!"
3. JUMALA SÕNAST PIISAB JUMALA AUSTAMISEKS JA MEIE HEAOLUKS. Nagu juba varem öeldud, on inimese eksisteerimise peamiseks eesmärgiks tuua au Jumalale ja tunda rõõmu Temast ning elust koos Temaga. See on võimalik ainult Jumala Sõnast elades ja sellega kõik Saatana kiusatused võites. Õps.30,5 on kirjutatud: "Jumala iga sõna on selge, Tema on kilbiks neile, kes otsivad kaitset Temalt!" Öeldakse, et Piibel hoiab sind eemale patust või patt hoiab sind eemale Piiblist! Jumala Sõnast piisab täielikult, et elada jumalakartlikult usus Jeesusesse Kristusesse. Ja selline elu austab Jumalat ning tuleb meile heaks.
Miks me langeme pattu? Miks me langeme tühisusse? Sellepärast, et me unustame oma eksisteerimise eesmärgi – austada Jumalat ja olla õnnelik. On meie eesmärk olla vaid õnnelik – iga hinna eest? Ei, sest nii teeksime me õnnetuks nii Jumala kui meie kaasinimesed. Ja meie enestegi selline õnn oleks üürike. Kui me aga valime olla õnnelik Jumalat austades ja ligimest teenides, siis piisab Jumala Sõnast täielikult, et see tee leida ja sellel edukalt käia.
Nii et, Jumala Sõnast piisab. Sellest piisab igale inimesele – noorele ja vanale, rikkale ja vaesele, haritule ja harimatule, pühale ja patusele. Sellest piisab iga kiusatuse ja olukorra puhul. Selle järgi elamisest piisab, et Jumal saaks austatud ja sina võiksid olla õnnelik.

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv