.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6571)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Loodud kindlal eesmärgil
04.08.2012 - (1226)

1.Ms.1,27: "Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi Ta tema, Ta lõi tema meheks ja naiseks!"
Paljud kristlased, rääkimata uskmatuist, peavad Piibli loomislugu, nagu ka paljusid teisi 1. Moosese raamatu lugusid, müütideks, mida iisraellased jutustasid üksteisele kõrberännaku ajal. Kuid ma leian, et inimene ei saa olla kristlane, uskumata neid piiblilugusid, sest Jeesus ja apostlid uskusid neid ja rääkisid neist kui tõestisündinud lugudest. Näiteks ütles Jeesus – Mat.19,4: "Kas te ei ole lugenud, et Looja nad algusest lõi meheks ja naiseks." Jeesus uskus loomislugu; veelgi enam – Uus Testament ilmutab, et Jeesus oligi see Looja. "Kõik on tekkinud [saanud alguse, tehtud, loodud] Tema läbi, ja ilma Temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud" (Joh.1,3). Jeesus rääkis veeuputusest kui ajaloolisest faktist – Mat.24,37-39: "Sest nõnda nagu Noa päevad olid, nõnda peab olema Inimese Poja tulemine. Sest nõnda nagu inimesed olid neil päevil enne veeuputust: sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva, ega saanud aru, enne kui tuli veeuputus ja võttis nad puha ära; nõnda on ka Inimese Poja tulemine." Paulus rääkis pattulangemisest kui tõestisündinud loost – 1.Tim.2,13.14: "Sest Aadam loodi enne, siis Eeva; ega Aadamat petetud, vaid naist peteti ja ta sattus üleastumisse."
Seades kahtluse alla nende või teiste piiblilugude tõepärasuse, seame kahtluse alla Jeesuse ja apostlite tõepärasuse. Kui need lood on müüdid, siis olid Jeesus ja apostlid petised, kes surid vale eest! Nii et sa ei saa olla kristlane ja mitte uskuda kõiki piiblilugusid, kaasa arvatud Piibli aruanne loomisest, mille juures tahaksin täna pisut peatuda.
Inglise kirjanik G. K. Chesterton on öelnud: "Sageli arvatakse, et kui inimesed lakkavad uskumast Jumalasse, siis ei usu nad enam millessegi. Asi on tegelikult hullem. Kui nad ei usu enam Jumalasse, on nad valmis uskuma mida tahes!" Ja nii: kui inimesed ei usu enam Piibli loomislugu, on nad valmis uskuma mida tahes!
Aga meie tõeliste kristlastena usume. Me usume, et oleme Jumala poolt loodud – loodud kindlal eesmärgil.
1. OLEME JUMALA POOLT VALMISTATUD.
Meie saamislugu on unikaalne. Iiob tunnistab: "Sinu käed kujundasid ja valmistasid mind" (Iob.10,8). Jumal peab olema ikka väga võimekas ja osav. Ja seda Ta on. 1.Ms.2,7 kirjutab Mooses meie saamisloost: "Ja Jehoova Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse elavat õhku: nõnda sai inimene elavaks hingeks [e. elavaks olevuseks]." Meis on Jumala hingus ehk jumalik elu.
Taavet laulis – Ps.139,13-15: "Sest Sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus! Ma tänan Sind, et ma olen tehtud nii kardetavaks imeks; imelised on Sinu teod, seda tunneb mu hing hästi! Mu luud ei olnud varjul Sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti!"
Nii pajatab meie saamisloost Piibel. Evolutsiooniteooria aga räägib hoopis midagi muud. Selle kohaselt me lihtsalt juhtusime tekkima ja välja arenema. Universumis juhtus toimuma suur pauk – plahvatus, mille tagajärjel juhtus tekkima ka üks väike planeet, kus juhtusid olema elu tekkimiseks vajalikud tingimused – vajaliku temperatuuri ja vajaliku koostisega õhk ja vesi ning paras valgus. Vees juhtusid tekkima iseenesest teatud orgaanilised ühendid, milledest juhtusid moodustuma väikesed rakud, millest arenesid keerukamad organismid, millest osa tuli omal ajal veest välja, arenedes seal edasi kuni kaasaja inimesteks välja.
Mõistujutt räägib gorillast loomaaias, kes hoiab Piiblit ühes ja evolutsioonist kõnelevat raamatut teises käes ning näib segaduses olevat. Üks külastaja küsib temalt: "Mida sa teed?" Gorilla vastab: "Ma püüan selgusele jõuda, kas ma olen oma venna hoidja või oma hoidja vend!" S.t. kas ma olen oma venna, teise ahvi, hoidja, või olen ma oma hoidja, inimese, vend?
Kõigepealt tuleb tunnistada, et evolutsiooniõpetus on ususüsteem, omamoodi religioon. Seda püütakse serveerida teadusena, kuid see pole teadus. Teadus on see, kui midagi suudetakse tõestada faktidega, mida ei saa seada kahtluse alla. Aga evolutsiooni pole võimalik tõestada. Jah, seda püütakse teha; seda tahetakse iga hinna eest tõestada, kuid seda pole suudetud teha. Nii et sisuliselt on see usk nagu kristlastegi usk loomisesse. Inimestel tuleb valida kumba uskuda.
Miks ma ei usu elu tekkimist ja arenemist loodusliku valiku teel? Kõigepealt: see pole piibellik. Uskmatu ütleb: "See pole probleem minu jaoks, sest ma nagunii ei usu Piiblit." Me ütleme, et Piibel on tõde, ega valeta. Paljud inimesed ütlevad, et nad ei usu absoluutsesse tõtte. Kuid kui sa ei usu absoluutsesse tõtte, siis sa tegelikult ju usud absoluutsesse tõtte, sest sinu usk, et pole olemas absoluutset tõde, on sinu absoluutne tõde!
Igaüks toetub oma tõega mingile alusele. Keegi võib valida selleks aluseks Darwini õpetuse, aga mina valin Piibli. Kui miski on otseses vastuolus Piibli õpetusega, siis ei saa ma seda vastu võtta kui tõde.
Mõned loomisesse uskujad on püüdnud maailma survel oma tõekspidamisi pisut korrigeerida, tulles välja kompromissiga, mida nad nimetavad "teistlikuks evolutsiooniks." Selle kohaselt on Jumal küll kõik loonud, kuid nii, et laseb eluvormidel areneda välja üksteisest. Ma ei saa seda uskuda, sest Jeesus ütles, et Looja lõi inimesed "algusest ... meheks ja naiseks" (Mat.19,4).
Teadlane ja evolutsiooni pooldaja Louis Moore on öelnud: "Mida enam sa uurid fossiilseid jäänuseid, seda selgemaks saab, et evolutsiooniteooria põhineb vaid usul."
Teiseks ei usu ma elu tekkimist ja arenemist loodusliku valiku teel sellepärast, et see on ebatõenäoline. Bioloog ja endine evolutsiooni uskuja Roger Oakland kirjutab ühes oma raamatus ("The Evolutionary Conspiracy"): "Kui keegi ütleks: "Vaadake seda ussikest; tunni aja pärast saab sellest inimene!" siis naerdaks ta välja. Aga kui keegi ütleb: "Vaadake seda ussikest; kahe miljoni aasta pärast saab sellest inimene!" siis peetakse teda usaldusväärseks teadlaseks!
Bioloog Duane Gibbs on öelnud: "Evolutsiooniteooria on muinasjutt täiskasvanutele. Laste muinasjutt ütleb: "Suudle konna ja see muutub printsiks." Evolutsiooniteooria ütleb: "Suudle konna ja 2 miljoni aastaga see muutub printsiks!" See on täiesti ebatõenäoline; seda pole võimalik tõestada kui fakti. See on täiskasvanute muinasjutt.
Evolutsiooniteoorias on kolm suuremat lünka ehk puuduvat lüli. Kõigepealt on suur kuristik eimillegi ja mateeria vahel. Kuidas tekkis eimillestki mateeria? Evolutsiooniteooria pooldajad ütlevad: "Jah, siin on lünk, kuid küll me selle kunagi täidame, kui saame teada kogu tõe!"
Teiseks valitseb suur lünk mateeria ja elu vahel. Kuidas tekkis elutus mateerias elu? "Me seda veel ei tea," ütlevad evolutsiooniteooriasse uskujad, "kuid küll me ühel päeval selle ka avastame!"
Kolmas suur lünk valitseb elusa looduse ja inimelu vahel. "Me ei tea, kuidas see juhtus," ütlevad arenemisõpetusse uskujad, kuid meil on mõned teooriad."
Huvitaval kombel on Piiblil vastus kõigile neile küsimustele. Kuidas tekkis eimillestki mateeria? Piibel ütleb – 1.Ms.1,1: "Alguses lõi Jumal taevad ja maa." See on kõige selgem ja loogilisem seletus sellele, kuidas tekkis eimillestki miski. Suur ja vägev Jumal tegi seda. Küsimusele: Kuidas tekkis elutus mateerias elu? vastab Piibel – 1.Ms.1,21: "Jumal lõi ... kõiksugu elavad olendid." Ja kust tuli inimelu? 1.Ms.1,27: "Jumal lõi inimese oma näo järgi." Piiblil on vastus kõigile neile põhilistele küsimustele, mida aga ei suuda anda arenemisõpetuse pooldajad.
Ja kolmandaks ei usu ma evolutsiooniteooriasse sellepärast, et see õpetus ei vasta meie vajadustele. Ajal, mil noored inimesed otsivad iseennast, teismelised sooritavad järjest rohkem enesetappe, lapsed tulistavad surnuks lapsi, elu on kaotanud mõtte ja eesmärgi, vajame me arenemisõpetust kõige vähem. See püüab meile sisendada, et me polegi midagi väärt, et oleme siin juhuslikult ja jääme elama vaid juhul, kui astume nõrgematest üle. See teooria on hingevaenlase poolt hästi välja mõeldud, et uputada inimese elu mõttetusse. Me vajame julgustavat lootusesõnumit – ja loomisõpetus on seda. See teatab, et me oleme Jumala poolt valmistatud ja kindla eesmärgiga.
2. ME OLEME ERILISED.
Sissejuhatuseks lugesime 1.Ms.1,27: "Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi Ta tema." See kõneleb sellest, et me oleme Jumalale väga olulised. Olgu meie positsioon siin ilmas milline tahes, olgu meie saavutused suured või väikesed, olgu meie välimus milline tahes, olgu meie tervis milline tahes, olgu me mis tahes rahvusest või rassist, Jumal armastab meid. Ta vajab meid kõiki. Peetrus ütleb oma kogemusest – Apt.10,34: "Ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee vahet isikute vahel!"
Evolutsiooniteooria aga räägib midagi muud. Me kõik vast oleme kuulnud Charles Darwini raamatust "Liikide tekkimine," mis ilmus ta sulest 24. novembril 1859. aastal. Tegelikult muudeti raamatu pealkiri selliseks 1872. aastal, mil ilmus 6. trükk. 1859. aastal ilmunud raamatu pealkiri oli "Liikide tekkimisest loodusliku valiku teel ehk eelistatud rasside säilimine võitluses elu eest" ("On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life"). Jah, te kuulsite õigesti: "Eelistatud rasside säilimine võitluses elu eest"! Valgustav, kas pole? Darwin uskus, et valge rass arenes eraldi teistest rassidest, olles ülem või kõrgem rass. Darwin oli rassist. Jumal ei ole. Ta ütleb igale inimesele "Ma olen sind armastanud igavese armastusega" (Jer.31,3). Me kõik oleme erilised ja Jumalale väga kallid.
3. ME OLEME RAHULDATUD JUMALAS.
Inimene tunneb tõelist rahuldust oma elust vaid siis, kui ta täidab oma osa Jumala suures plaanis. Jumal rahuldab kõik meie vajadused.
Loonud Aadama, pani Jumal ta elama kauni looduse keskele. 1.Ms.2,15 ütleb: "Ja Jehoova Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma." Loomulikult polnud selles aias ei umbrohte ega taimekahjureid, nii et see töö pidi olema kerge ja huvitav. Ka jättis Jumal inimese ülesandeks anda kõigile loodud olevustele nimed. "Kuidas inimene igat elavat olendit nimetas, nõnda pidi selle nimi olema," teatab 1.Ms.2,19. Kogu see tegevus oli inimesele tõelist rahuldust pakkuv. Ja kui Aadam vajas veel midagi – kedagi, kes oleks ta kohane abi, valmistas Jumal talle abikaasa – naise, muidugi. Me isegi teame ta nime – Eeva.
Ma loodan, et te ei pane pahaks, kui ma loen ühe väljamõeldud humoorika loo Eeva loomisest. Eks selleski peitu oma tõetera.
Aadam näeb, et kõikidel loomadel on endasugused kaaslased, temal aga pole. Nii palub ta Jumalat, et see valmistaks talle abikaasa.
“Hea küll,” ütles Jumal, “aga millist kaaslast sa sooviksid?”
“Ta peaks olema väga ilus ja armas,” alustas Aadam. “Siis peaks ta olema väga töökas, tuues koju toidu, valmistades selle kenasti ja seaks minu ette. Ta peaks olema puhas ja pesema ka mind ja mu riided korralikult puhtaks. Ta peaks hoidma kodu ilusti korras. Ta peaks nõustuma iga minu otsusega. Ta peaks kandma ja sünnitama mulle nii palju lapsi, kui ma tahan ning mitte kunagi käskima mul öösel tõusta, et nende eest hoolitseda. Ta peaks rääkima minuga väga viisakalt ja sõbralikult ning kui meil peaks tekkima lahkarvamusi, peaks ta alati esimesena tunnistama, et ta eksis, ning paluma andeks. Tal ei peaks kunagi valutama pea, ja üldse peaks ta olema alati terve ning valmis osutama mulle armastust ja intiimsust väga kirglikult igal ajal, kui ma seda soovin.”
Jumal kuulas selle soovi ära ja ütles siis: “Sa oled väga nõudlik. Oled sa ka valmis nii täiusliku kaasa eest piisava hinna maksma?”
“Mis see mulle maksma läheks?” küsis Aadam.
“Noh, selline mudel maksaks sulle ühe käe ja ühe jala... Aga ega sul neid nagunii vaja lähe, kui naine su eest kõik ära teeb!”
Aadam mõtles natuke ja küsis siis: “Aga millise naise ma saaksin ühe küljeluu eest?”
Aadam ei saanud küll endale tänapäeva mehe unelmate naist, kuid ta armastas Eevat ja elas temaga õnnelikult elu lõpuni. Oleks ta koos Eevaga jäänud Jumalale kõiges ja alati ustavaks, oleks ta õnn võinud olla täiuslik. Kuid peale pattulangemistki trööstis Jumal teda tõotusega, et saadab Päästja, kes taastab paradiisi.
Jäädes Jumalale ustavaks, võime ka meie olla kord selles uues Eedenis. Kasutades kujutlusvõimet, kujutagem ette, et Jumal kummardub seal, puudutab mu lõuga õrnalt ja küsib: "Kelle laps sina oled?" Tänu Jeesuse lunastusele võin ma vastata: "Ma olen Sinu poeg. Sa lõid mind oma näo järgi!"
"Jah, ma mäletan," ütleb Jumal, "ma vaatasin peeglisse ja vormisin su enda sarnaseks. Ma näen su näojoontes midagi meie perekonnale omast. Tegelikult oled sa palju Jeesuse moodi! Tere tulemast koju! Ma tean, et sulle meeldib see, mis ma sulle olen valmistanud. See on nüüd sinu oma igavesti. Sa käisid ära pika tee, aga nüüd oled sa kodus. Tule Issanda rõõmusse!"
Jah, Jumal on meid loonud ning lunastanud kindlal eesmärgil. Evolutsiooniteooria püüab meid kõigest sellest ilma jätta – võitlema elu eest ilma tegeliku tuleviku ja lootuseta. Ärme lase end paljaks varastada!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv