.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Meie talendid II
04.12.2004 - (1824)

Meie Issanda tulek on jälle nädala võrra lähemale jõudnud. Oleme selleks ajastute tippsündmuseks valmis? Oleme alati valmis, nagu nõuti omal ajal pioneeridelt?

"Valvake!" ütles Jeesus. Aga kuna Ta teadis, kui raske, kui mitte võimatu on valvata tegevusetuses, siis jutustas Ta tähendamissõna sellest, kuidas Issandat aktiivselt oodata, kuidas valvata. Avame Matteuse evangeeliumi 25. peatüki ja loeme alates 14. salmist:

"Sest see on nõnda, nagu üks inimene võõrale maale minnes kutsus oma sulased ja usaldas nende kätte oma vara. Ühele ta andis viis talenti, teisele kaks ja kolmandale ühe, igaühele tema jõudu mööda, ja läks võõrale maale.

Kes viis talenti oli saanud, läks kohe ja kauples nendega ning saavutas teist viis lisaks. Nõndasamuti, kes oli saanud kaks, saavutas teist kaks lisaks. Aga see, kes oli saanud ühe, läks ja kaevas selle maa sisse ja peitis ära oma isanda raha.

Pika aja pärast tuli nende sulaste isand tagasi ja hakkas nendega aru pidama. Siis astus esile see, kes oli saanud viis talenti, ja lisas teist viis talenti juurde ja ütles: "Isand, viis talenti sa usaldasid mu kätte; vaata, ma olen nendega saavutanud teist viis!" Tema isand ütles talle: "See on hea, sa hea ja ustav sulane! Sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle; mine oma Issanda rõõmusse!"

Esile astus ka see, kes oli saanud kaks talenti, ja ütles: "Isand, sa usaldasid mu kätte kaks talenti; vaata, ma olen nendega saavutanud teist kaks talenti!" Tema isand ütles talle: "See on hea, sa hea ja ustav sulane! Sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle; mine oma Issanda rõõmusse!"

Siis astus esile ka see, kes oli saanud ühe talendi, ja ütles: "Isand, ma teadsin, et sa oled kalk inimene. Sa lõikad, kuhu sa ei ole külvanud, ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud. Ja ma kartsin ning läksin ja matsin su talendi maha. Vaata, siin on su oma!" Aga tema isand kostis ning ütles temale: "Sa paha ja laisk sulane! Sa teadsid, et ma lõikan, kuhu ma ei ole külvanud, ja kogun sealt, kuhu ma ei ole puistanud. Sa oleksid siis pidanud mu raha andma rahavahetajate kätte, ja tulles ma oleksin saanud enese oma kasuga tagasi. Sellepärast võtke talent ära tema käest ja andke see sellele, kellel on kümme talenti. Sest igaühele, kellel on, antakse, ja temal peab olema küllalt, aga kellel ei ole, selle käest võetakse ära ka see, mis tal on. Ja kõlvatu sulane heitke välja kõige äärmisemasse pimedusse; seal on ulumine ja hammaste kiristamine.""

Issand jagas oma vara, milleks olid talendid. Ta andis sinule ja minule – "igaühele tema jõudu mööda," seega õiglaselt. Igale sulasele usaldas Ta kuigi palju ja iga sulase käest nõudis Ta tagasi tulles ... seda talenti? Ei. Selle talendi kauplemisest saadud kasu!

Nii et, küsimus pole mitte talentide omamises ja hoolikas säilitamises vaid nende kasutamises. Muidugi, me teame, et kui talente ei kasutata, siis need "roostetavad" ja võivad isegi kaduda. Talentide väärkasutamine võib neid rikkuda. Kuid ka talentide säilitamine pole veel see, mida Issand meilt tegelikult ootab. Ta ootab meilt talentide heaperemehelikku kasutamist, mis toodab Issandale tulu. Ka need ei saa "Issanda rõõmusse," kes küll neile antud talendi või talendid säilitavad, kuid ei kasuta neid, ei kauple nendega, et toota oma Issandale kasu.

Sageli me õhkame: "Tule pea, Issand Jeesus!" Aga kuidas on meile usaldatud talentidega? Võib-olla ütleb keegi, et minul ei ole mingeid talente? – Kuidas nii? Kas me teeme oma Issanda valelikuks, kes ütleb, et Ta on andnud neid "igaühele tema jõudu mööda"? Või unustas Ta sinu? Kui sa nii arvad, siis kuule, mida Issand sulle ütleb – Jes.49,15: "Kas naine unustab oma lapsukese ega halasta oma ihuvilja peale? Ja kuigi nad unustaksid, siis mina ei unusta sind mitte!"

Jah, me võime öelda üksteisele, et mul pole talente, kuid me ei saa seda öelda Issandale, kes on andnud neid "igaühele tema jõudu mööda." Võib-olla oleme me mõelnud neile liiga vähe, või oleme need koguni unustanud? Sel juhul olgu meie esimeseks ülesandeks need üles leida – see on ju varandus, mille Issand on usaldanud meie kätte – ja siis tööle rakendada.

Mis need talendid võiksid olla? Vast alustame kõige kõrgemalt, kuid siiski kõigile kättesaadavalt kõrguselt – Püha Vaimu annid. Need on tõeline varandus Issanda varaaidast. Paulus kirjutab neist – 1.Kor.12,7-11: "Aga igaühele antakse Vaimu ilmutus ühiseks kasuks. Nii antakse ühele Vaimu läbi tarkuse sõna, teisele aga tunnetuse sõna sama Vaimu kaudu; teisele antakse usku samas Vaimus, teisele andeid terveks teha samas Vaimus; teisele vägevaid tegusid, teisele prohvetlikku kuulutamist, teisele vaimude äratundmist, teisele mõnesuguste keelte kõnelemist, teisele keelte tõlgitsemist. Ent kõike seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaühele eriti, nõnda nagu Tema tahab."

Nii selle lõigu alguses kui ka lõpus kasutab Paulus sõna "igaühele." Püha Vaim jagab andeid igaühele. Nii et, kui sul tõesti mingit andi pole, siis küsi endalt: kas ma ikka olen Jumala laps? Rom.8,14 on öeldud, et "kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed." Aga Jumala Vaim ei tule inimese südamesse tühje käsi, Ta tuleb kindlasti mingi anniga, mida saab kasutada "ühiseks kasuks." Kõik inimesed ei saa sama anni, kuid igale Issanda "sulasele" on tõotatud mingisugune Püha Vaimu and. Muidugi, kui keegi ei taha olla "sulane," teenija, vaid tahab olla pigem teenitav, ei saa ta Issanda käest mingit andi, sest talendid anti ainult "sulastele."

Ärme unustame, et selles tähendamissõnas räägitakse "sulastest," Issanda teenijatest, kes kõik said vähemalt ühe talendi. See aga ei tähenda, et need, kes ei alandu Issanda alla ega soovi olla "sulased," oleksid väljaspool vastutust. Ka neil tuleb Jumala ees aru anda.

Ma rõhutan, et isegi olles Issanda "sulane" ja saades seepärast ka Issandalt erilise õnnistuse – vaimuanni – ei tasu meil veel tunda end õndsana ja päästetuna ning pisut uhkenagi, et, näe, mul on see and! Lööme selle hästi läikima ja hoiame hästi nähtavas kohas! See, Issandalt saadud talent, olgu see või Püha Vaimu and, ei ole veel viisaks "Issanda rõõmusse," vaid selleks oli mis? – Selle talendiga kauplemisel, selle vaimuanniga teenimisel saadud kasu! Kõik talendid, kaasa arvatud vaimuannid, tuleb rakendada töösse "ühiseks kasuks."

Nii et, kui sa oled Jumala laps, siis on sul vähemalt üks talent. Aga Jumala lapseks võib saada igaüks, kes ei pea liiga alandavaks saada oma vaimu poolest vaeseks ja seepärast tühjendab end täielikult Issanda ees. Püha Vaimuga täitmine jäägu juba Jumala hooleks.

Meil ei ole tarvis nutta Püha Vaimuga täitumise pärast. Meil pole tarvis kasutada selleks mingeid valemeid, teatud seltskonda või teatud kindlat tegevust. Seda kõik on tehtud, kuid sellega on vaid ilmutatud uskmatust Jeesuse tõotusesse, kes ütles – Luk.11,13: "Kui nüüd teie, kes olete kurjad, märkate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes Teda paluvad." Lapsel ei ole tarvis nutta ega teha midagi erilist, et isa annaks talle tüki leiba. Piisab lihtsalt palumisest.

Aga ühe asja pärast tuleb meil küll midagi enamat ette võtta – ka nutta ja anuda – see on oma suurest minast vabanemise pärast, enda tühjendamise pärast. On just see Püha Vaimuga täitumise ja sellega seoses vaimuanni saamise eeltingimuseks.

Kuid ma ei väsi iial rõhutamast, et vaimuand kui eriline talent ei ava meie ees igaviku väravad, kui see jääb üksi, kui see ei tooda kasumit.

Mis on see kasum, mida need unikaalsed talendid kauplemisel toodavad? Me mõtleme kohe igasugusele misjonitööle, sest Püha Vaimu annid on ju mõeldud "koguduse ehitamiseks" (1.Kor.14,26), mille üheks osaks on ka hingede võitmine. Kuid niisama tähtis on ka selle talendi paljunemine meis endis. Vaimu and peab tootma... Vaimu vilja. Paulus kirjutab – Gal.5,22.23: "Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus."

Kujutage ette inimest seismas kord Issanda ees. Ta on saanud ühe talendi – Püha Vaimu anni – ja näitab nüüd seda rõõmsalt Issandale. Mida ütleb Issand selle peale? – Tubli? Hästi tehtud? Või mis?

Näete, kui tõsiseks muutub see tähendamissõna! Kui vajalik, kui ilmekas on see pärast tähendamissõna kümnest neitsist. Püha Vaim meie südames on hädavajalik, nagu õpetab tähendamissõna kümnest neitsist. Kuid ka sellest on vähe, kui meil on vaid Püha Vaimu and, see Issandalt saadud talent. Otsustavaks saab selle talendiga kauplemisel saavutatud tulu – teine talent, Vaimu vili, mis on Kristuse sarnane iseloom. Ja just see teine talent teeb misjonitööd – see edendab kogudust ja on valguseks maailmale.

Ja lõpuks, ärme hangime seda talenti, ma mõtlen vaimuandi, ükskõik kust kohast, ükskõik millise hinnaga! Mäejutluse lõpus hoiatas Jeesus – Mat.7,21-23: "Mitte igaüks, kes minule ütleb: Issand, Issand, ei saa taevariiki, vaid kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas. Mitmed ütlevad minule tol päeval: Issand, Issand, kas me ei ole Sinu nimel ennustanud ja Sinu nimel ajanud välja kurje vaime ja Sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? Ja siis ma tunnistan neile: ma ei ole elades teid tundnud, taganege minust, te ülekohtutegijad!"

Paljud esitavad kord Issandale oma talendi – kuid see on valeraha! Ja ka selle toodetud kasum, vili on vastav. Jumala talendil on peal Jumala kuju ja samasugune on ka kauplemisel saavutatud talent. Kui hea on minna Issandale vastu ehtsa, Temalt saadud talendi või talentidega ja lisada sinna juurde kasumi – enda muudetud iseloomu ja veel palju hingesid, keda see ime on toonud Jumala juurde. Ja Issand ütleb: "See on hea, sa hea ja ustav sulane! Sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle; mine oma Issanda rõõmusse!"

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv