.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6571)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Neli võtit edukaks abieluks
06.02.2010 - (2031)

Noorel jutlustajal seisis ees esimene laulatustalitus. Ta pabistas kõvasti ja otsis nõu vanalt pastorilt. Kogenud jutlustaja rääkis talle kõik kenasti ära, mida ja kuidas ta peab tegema, lisades lõpuks: "Kui sa peaksid unustama, mida öelda, siis on kõige parem lihtsalt tsiteerida Pühakirja. Alati on kohane lugeda Pühakirja."
Noor jutlustaja tegi oma osa hästi kuni selle hetkeni, mil ta kuulutas noorpaari kristlikuks meheks ja naiseks. Siis aga tekkis tal mälulünk ning ta ei teadnud, mida öelda. Talle meenus vana pastori nõuanne tsiteerida Pühakirja, ja nii ta siis tsiteeris peast esimese Piibli teksti, mis tuli talle meelde. See oli: "Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!"
Need sõnad näisid kohatuina, kuid kahjuks on see liiga sageli tõsi! Paljud paarid abielluvad, teadmata, mida nad teevad! Paljud paarid teavad liiga väge, kui üldse, edukast abielust. Seepärast mõtlesin ma täna jagada teiega nelja võtit edukaks abieluks.
Miks me räägime EDUKAST abielust ja mitte ÕNNELIKUST abielust? Kas edukas abielu pole õnnelik? On küll, kuid edukas abielu on enam kui õnnelik abielu. Õnnelik abielu haarab endasse vaid kaht isikut – meest ja naist –, edukas abielu kaasab ka kolmanda – Jumala. Vähemalt kristlikust perspektiivist vaadates kindlasti. Abielu on and Jumalalt – hea and – ja jätta sealt välja Jumal, on tänamatus, lausa ülekohus! Ja Jumalal on plaan iga abieluga ning Ta ootab, et me seda täidaksime. Täites abielus Jumala plaani, elades abielus Jumala seatud reeglite järgi, oleme ka õnnelikud. Oleme edukad ja õnnelikud. Niisiis: neli võtit edukaks abieluks.
1. võti edukaks abieluks on PÜHENDUMINE JÄÄVALE SUHTELE. "Kuni surm teid lahutab... nii kaua, kui te elate" on sõnad teie ustavusevandes, millele olete vastanud "JAH!" Jeesus ütles abielu kohta – Mat.19,6: "Nõnda ei ole nad siis enam kaks, vaid on üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu!" Samuti ütles Ta – Luk.16,18: "Igaüks, kes oma naise enesest lahutab ja võtab teise, see rikub abielu; ja igaüks, kes võtab lahutatud naise, see rikub abielu." S.t. astub üle kümnest käsust ja see on väga tõsine asi! See rikub nii vahekorra kaasinimesega kui ka Jumalaga! Ühel põhjusel lubab Pühakiri siiski abielu lahutada – lubab, mitte ei käsi! – ustavusetuse puhul. Seepärast lisas Jeesus – Mat.19,9: "Kes oma naise enesest lahutab muidu kui hooruse pärast ja võtab teise, see rikub abielu."
Jumala plaani kohaselt peab abielu kestma eluaja. Ühiskond aga, nagu me teame, ei võta abielutõotust nii tõsiselt. See oli probleemiks juba vanas Iisraelis, kus prohvet oli sunnitud tunnistama – Mal.2,13-16: "Jehoova altar on kaetud silmaveega, nutu ja oigamisega, sellepärast et Ta enam ei pöördu ohvrianni poole ega võta seda hea meelega teie käest vastu! Aga te ütlete: "Mispärast?" Sellepärast et Jehoova on tunnistajaks sinu ja su nooreea naise vahel, kelle vastu sa oled olnud truuduseta, kuigi ta on sinu abikaasa ja sinu seadusepärane naine! Eks ta ole sind ühte pannud ihu ja hingega? Ja mida peab tegema see üks? Nõutama Jumala sugu! Kandke siis hoolt oma hinge eest ja ükski ärgu olgu truuduseta oma nooreea naise vastu! Sest ma vihkan lahutust, ütleb Jehoova, Iisraeli Jumal!"
Lahutuse tagajärjeks on silmavesi, nutt ja oigamine! Ja lahutus ei ole vaid kahe inimese (ja Jumala) vaheline asi; mõelge ka lastele – millega nemad on selle õnnetuse ära teeninud? Sageli ei jäeta neile muud õigust, kui õigus nutta ja kannatada! Aga isa ütleb: Kuidas ma saan emaga koos elada, kui ma ei tunne tema suhtes enam seda, mida ma tundsin abielu alguses? Aga ta ei küsi endalt: Miks ma olen lasknud asjadel nii minna? Miks ma ei ole toitnud armastust? Miks ma olen lasknud sellel õrnal taimel surra? Aga võib-olla on see vaid varjusurmas ja seda on võimalik üles äratada?
Jumal vihkab lahutust, aga Talle ei meeldi ka elu ilma armastuseta. Toitkem siis armastust, et see kasvaks lopsakalt. Armastuses kooselu ei tähenda eriarvamuste ja probleemide puudumist. See tähendab nende armastuses lahendamist!
Eluaegselt abieluks pühendumine aitab ehitada edukat abielu kahel viisil:
a) Kui sa tead, et tagasikäiku pole, mõtled sa hästi järele, enne kui astud selle sammu. Kujuta ette, et sa võid elu jooksul osta endale vaid ühe auto. Sa kindlasti mõtled hästi järele, millise ostad!
b) Kui sa tead, et lahutus ei tule kõne allagi, näed sa palju enam vaeva, et säilitada abielu õnne. Kõrvalt vaadates võib abielu näida kergena, kuid tegelikult on see üsna keeruline asi. Keegi on hästi öelnud: "Abielu on nagu pulkadega söömine; see näib nii lihtne, kuni sa proovid seda ise teha." Kui sa pole otsustavalt pühendunud kogu eluks, näib nii mõnelgi hetkel lihtsama lahendusena sellest välja astuda, lahutada. Aga see pole lihtsam. See on nagu maratoni alustamine otsast peale! Kergem on teha mõningad korrektuurid ja joosta edasi sealt, kus sa oled!
Tugev abielu ei ole rajatud sobivusele, see on rajatud eluaegsele pühendumisele. Sinu elukaaslane muutub ajapikku füüsiliselt (välimuselt, tervislikult seisundilt), emotsionaalselt, isiksuselt ning isegi finantsiliselt kindlustatuselt. Oma sõna võivad öelda laiskus, halvad harjumused ja muu sarnane. Nii sa ühel hetkel leiad, et ta enam ei sobigi sulle. Kuid kõigest sellest aitab üle saada pühendumine jäävale suhtele.
2. võti edukaks abieluks on PÜHENDUMINE USTAVALE SUHTELE. See tähendab, et sa ei peta oma abikaasat. Sul pole intiimseid suhteid kellegi teisega. Ei mingeid erandeid ega vabandusi. Piibel nimetab kõiki selliseid abieluväliseid suhteid abielurikkumiseks. Maailma silmis näib see olevat kerge asi ja selle kulul visatakse vist kõige enam nalja. Kuid asi on naljast kaugel. See on traagika. Ja sellepärast on Jumal selle oma kümnes käsus ära keelanud, öeldes: "Sa ei tohi abielu rikkuda!" (2.Ms.20,14). Kuningas Taaveti eksimine selle käsu vastu on heaks hoiatavaks näiteks. Ta küll kahetses ja parandas meelt, kuid külvatud seeme kandis vilja tema kolme poja surmas, kusjuures viimane neist rikkus avalikult abielu tema enda naistega! Ning puhkenud võitluses trooni pärast hukkus mitukümmend tuhat iisraellast! Seepärast manitseb Pühakiri – Heb.13,4: "Abielu olgu igapidi au sees ja abieluvoodi rüvetamata! Sest Jumal nuhtleb hoorajaid ja abielurikkujaid."
Intiimsuhe on enam kui vaid füüsiline ajutine kokkusaamine. See seob nagu SUPERFIX ja hea on, kui see seob vaid kaht inimest, kes seeläbi saavad "üheks lihaks" (1.Ms.2,24). Kuigi see pole päris võimatu, siiski vaid vähesed abielud paranevad ustavusetusest.
3. võti edukaks abieluks on PÜHENDUMINE KOOSTÖÖTAVALE SUHTELE. Ma mõtlen meeskonnatööd, kus mees ja naine teevad kumbki oma osa – täidavad neile Jumalast määratud osa ja jagavad kohustused vastavalt võimetele ja talentidele. Jalgpallimeeskond, kus iga mängija püüab olla kesktormaja, pole edukas. Igaüks täitku ustavalt oma osa. Nii on ka abielus, mis on edukas siis, kui mees ja naine täidavad ustavalt neile treeneri poolt pandud rolle ja muidugi teevad sealjuures head koostööd. Abielu on koosmäng, kus mõlemad partnerid arvestavad teisega.
Millised on siis Piibli järgi mehe ja naise kohustused? Teeme lühidalt. Esiteks, "mehed, armastage oma naisi, nõnda nagu ka Kristus on armastanud kogudust ja on andnud iseenese tema eest!" kirjutab Paulus (Ef.5,25). See tähendab, et mees on valmis ohverdama kõik, et täita naise vajadusi, ka oma elu! Teiseks võtab sõna Peetrus, kes ütleb: "Mehed, elage naisega targasti kui nõrgema astjaga ja osutage neile austust, sest nad on elu armuanni kaaspärijad nagu teiegi, et teie palved poleks tagajärjeta" (1.Pet.3,7). Kahjuks kohtlevad paljud mehed oma koera suurema armastuse ja õrnusega kui oma naist! Aga olgu naine ikka esimesel kohal (peale Jumala). Ja kolmandaks võtab veel sõna Paulus, öeldes: "Mehed, armastage oma naisi ja ärge olge karmid nende vastu!" (Kol.3,19). Teiste sõnadega, palun, ärge pange naist valama muid kui rõõmupisaraid!
Ka naisel on oma osa selles abielu koostöös. Esiteks, ta peab toetama oma meest! Ta on küll "nõrgem astja", kuid mees vajab tema tuge kohe väga, muidu ta nõrkeb! Jumal lõi naise mehele kohaseks abiks (1.Ms.2,20). Ta on ABI-kaasa! Toetagu ta siis ikka oma meest! Teiseks, naine olgu allaheitlik oma mehele – ja mitte ainult korralikule kristlasest mehele! Kuulake tähelepanelikult Jumala Sõna 1.Pet.3,1.2: "Naised, olge allaheitlikud oma meestele, et ka need, kes ei ole sõnakuulelikud sõnale, naiste eluviiside läbi võidetaks ilma sõnata usule, kui nad vaatavad, kuidas te elate jumalakartuses puhast elu." Oma allaheitlikkusega teete te püha ja vastapandamatut misjonitööd! Ühtlasi loote te oma abielu-õnne!
Oleme juba vaadelnud kolme võtit edukaks abieluks: 1. PÜHENDUMINE JÄÄVALE SUHTELE. 2. PÜHENDUMINE USTAVALE SUHTELE. 3. PÜHENDUMINE KOOSTÖÖTAVALE SUHTELE.
4. võti edukaks abieluks on PÜHENDUMINE KRISTUS-KESKSELE SUHTELE. Üks väike poiss istus hingamispäevakooli klassis, kus räägiti Kaana pulmast, kuhu Jeesus läks oma jüngritega. "Ja mida sa sellest õppisid?" küsis isa hiljem. Poiss mõtles hetke ja ütles siis: "Kui sa teed pulma, siis hoolitse selle eest, et Jeesus oleks seal!" Päris hea nõuanne, kas pole? Kui pead pulmi ja astud abielusse, siis vaata, et Jeesus oleks seal! Mitte ainult pulmas vaid kogu abielu kestel!
Jeesus võrdles elu korraldamist hoone ehitamisega. Mõned ehitavad liivale, mis kujutab elu ilma Jumalata. Sellised hooned ei püsi elutormides. Teised ehitavad oma elu Kaljule, mis kujutab Kristust ja Tema Sõna. Ja kui tulevad tormid, jääb see hoone püsima. Just nii on abieluga. Kristuse juhtimisel Tema Sõna järgi elamine annab elule sellise kindla aluse, millelt ei suuda hoonet pühkida ükski torm.
Ilma Kristuseta oleme me pimedad oma vigadele, võimetud muutma oma käitumist ega soovi andestada teistele nende vigu. Kuidas saakski abielu püsida ja õitseda sellises keskkonnas?! Ei saa! Hoidkem siis kõvasti Jeesuse ligi. Tema juhib ja aitab alati!
Need olid siis neli võtit edukaks (ja ka õnnelikuks) abieluks: pühendumine JÄÄVALE suhtele, pühendumine USTAVALE suhtele, pühendumine KOOSTÖÖTAVALE suhtele ja pühendumine KRISTUS-KESKSELE suhtele. Leidkem need võtmed ja kasutagem neid ning nautigem nende kasutamisest tulenevat edukat ja õnnelikku abielu. Ja saagu Jumal austatud igas abielus!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv