.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6571)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Elustav suudlus
06.09.2008 - (1551)

Joh.20,19-22: "Kui nüüd õhtu aeg oli samal nädala esimesel päeval ja uksed olid lukus seal, kus jüngrid olid kartuse pärast juutide eest, siis tuli Jeesus ja seisis keset nende seas ja ütles neile: "Rahu olgu teile!" Ja kui Ta seda oli öelnud, näitas Ta neile oma käsi ja külge. Siis jüngrid said rõõmsaks Issandat nähes. Jeesus ütles nüüd taas neile: "Rahu olgu teile! Nõnda nagu minu Isa on mind läkitanud, nõnda läkitan ka mina teid!" Ja kui Ta seda oli öelnud, puhus Ta nende peale ja ütles neile: "Võtke vastu Püha Vaim!""
Aeg-ajalt me kuuleme juhtumeist, kus inimesed on päästetud surmasuust nn. elustava suudlusega ehk suust suhu tehtud hingamisega. Näiteks päästeti selliselt üks poiss, kes oli saanud elektrilöögi, olles katsunud ehitusplatsil isoleerimata elektrijuhet; nii päästeti mees, kes sai südameinfarkti lennujaamas, ja üks mägironija, kes vigastas reiearterit teraval kaljul ronides. Nii on päästetud inimesi uppumissurmast ka Pärnu rannas.
Me hindame ja austame inimesi, kes on teisi päästnud "elustava suudlusega", kuid on Keegi, kes päästab iga päev inimesi, sooritades nende juures "elustavaid suudlusi". Piibel räägib vähemalt viiest juhtumist, mil Jumal puhus või hingas meisse või meile elu.
1. ELUSTAV SUUDLUS LOOMISEL.
Jumala esimesest elustavast suudlusest on juttu juba Piibli alguses, 1.Ms.2,7 on kirjutatud: "Ja Jehoova Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse elavat õhku: nõnda sai inimene elavaks hingeks." Heebrea sõna "nephesh", mis on siin tõlgitud "hing", tähendab tervet inimest. Elav hing on siis elav inimene. Kõik me oleme saanud füüsilise elu Jumalalt Tema esimese elustava suudluse läbi!
Hingest on inimestel muidugi erinevaid arusaamasid ja üks mees Ameerikast pärandas oma testamendiga kogu oma vara (umbes 200.000 dollarit) sellele, kes tõestab hinge olemasolu. Et seda varandust endale saada, esitas üks ülikooli professor 1967. aastal kohtule umbes 30 sm paksuse uurimustöö, tõestamaks hinge olemasolu. Kohtuotsust pole senini välja kuulutatud. Võib-olla loeb kohtunik ikka veel seda mahukat uurimustööd! Aga mis puutub hinge olemasolusse, siis on see küsimus lahendatud ja hinge olemasolu kinnitatud juba loomise lühikeses aruandes.
Inimene on meie maailmas unikaalne olevus – ja seda tänu Jumala eluandvale suudlusele, kes loomisel puhus tema ninasse elavat õhku. Nõnda sai inimene mitte ainult elu, vaid ka mõistuse ja vaimsuse. Iiobi raamatus on kirjutatud – Iob.32,8: "Tõesti, inimeste sees on vaim ja Kõigevägevama hingeõhk annab neile mõistuse!" Inimene on palju enam kui loom. Jumal valmistas inimese enda sarnaseks (1.Ms.1,26), sisestades oma eluandva suudlusega inimesse mitte ainult elu vaid ka oma moraalse, intellektuaalse ja loova mina. Inimene on ime! Taavet laulab õigesti – Ps.139,14: "Ma tänan Sind, et ma olen tehtud nii kardetavaks imeks; imelised on Sinu teod, seda tunneb mu hing hästi!"
Üks mees sõitis jalgrattaga järve kalda läheduses, kui kuulis poisi appihüüdeid. Poiss oli uppumas. Mees ruttas kohale ja tõi juba teadvuse kaotanud poisi kaldale, kus tegi talle 10 minutit suust suhu kunstlikku hingamist. Kui poiss oli selle "elustava suudluse" peale toibunud, ütles ta päästjale: "Tänan teid, härra, et päästsite mu elu!" Mees vastas: "Pole tänu väärt, poeg, tõesta vaid oma eluga, et see vääris päästmist!"
Pole paha nõuanne kellelegi meist. Jumal on hinganud meisse elu. Tal on meie suhtes suured plaanid. Näidakem siis oma eluga, et me väärisime loomist!
Muuseas, sõna "õhk" Piiblis (heebrea keeles "ruach", kreeka keeles "pneuma") tähendab ka vaimu. Selliselt, puhudes loomisel inimesse õhku, puhus Jumal inimesse oma Vaimu – Püha Vaimu.
2. ELUSTAV SUUDLUS PÜHAKIRJA ANDMISEL.
Jumala teine elustav suudlus on seotud Pühakirja inspiratsiooniga. Paulus kirjutab 2.Tim.3,16.17: "Kõik Kiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistunud." Ja Peetrus kirjutab – 2.Pet.1,21: "Sest inimese tahtel ei ole iialgi ühtki prohveti kuulutust esile toodud, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades seda Jumala käest."
Jumal puhus – Püha Vaimu läbi – oma mõtted teatud inimestesse. Me nimetame seda jumalikuks inspiratsiooniks. Soovides anda meile Pühakirja, käskis Jumal neil need mõtted üles kirjutada. Jumal ei dikteerinud Pühakirja; Ta inspireeris – Püha Vaimu läbi – inimesi teatud asjadest kirjutama. Selliselt ilmutas Jumal meile tõe loomisest ja pattulangemisest, veeuputusest ja Paabeli tornist, Iisraeli rahva valimisest ja selle langemisest, inimkonna ajaloost ja Lapsest, kes sündis selleks, et surra. Nii saime me teada inimese patust ja Jumala suurest armastusest patuste vastu, inimese valikuvabadusest ja lunastuse kättesaadavusest, taevast ja põrgust. See õpetab meid ka üksteist õigesti kohtlema ja valmistuma kohtumiseks Jumalaga.
Milline suurepärane Raamat! Milline auline sõnum! Aga pole ka ime – see on meile antud Püha Vaimu läbi, Kõikväelise hingusega, Jumala elustava suudlusega!
3. ELUSTAV SUUDLUS JEESUSE HINGE HEITES.
Jumala kolmas elustav suudlus toimus siis, kui Jeesus, meie au Issand, heitis ristil hinge. Evangelist Luukas kirjutab – Luk.23,46: "Ja Jeesus kisendas suure häälega ning ütles: "Isa, Sinu kätte ma annan oma vaimu!" Ja kui Ta seda oli öelnud, heitis Ta hinge."
Jeesus oli täitnud oma missiooni. Ta suri, et meie võiksime elada. Tegelikult võlgneme me Jeesusele mitte ainult igavese elu Jumala riigis, vaid ka iga hingetõmbe selles maailmas! Tema viimane hingetõmme ja surm tõi meile elu. Me võiksime öelda, et Aadama ja Eeva langedes andis Saatan neile surmasuudluse. Kuid Jeesus tuli ja andis meile elusuudluse. See oli tõeline armastuse suudlus!
Washingtonis asub Vietnami sõjas langenute mälestusmärk, mida külastavad igal aastal tuhanded selle sõja veteranid ja nende perekonnad. Ühel päeval tulid sinna kolm mees, kes olid sõdinud koos Vietnamis. Nad lugesid suurelt tahvlilt oma langenud kaaslaste nimesid – 56,156 musta kivisse uuristatud nime. Äkki langesid nende silmad nende oma nimele! Uskumatu, kuid neid oli arvatud langenute hulka! Neid peeti surnuteks! Kuid nad olid täiesti elus!
Saatan peab meid vaimulikult surnuiks – ja, vastavalt Efesose 2. peatükile, me seda ka kord olime. Kuid me ei ole seda enam! Kristus on teinud meid elavaks. Ta tõi meid välja vaimulikust hauast, vabastas Saatana orjusest ja ühendas elava Jumalaga.
Kui Jeesus ütles Nikodeemusele, et te peate uuesti sündima, siis rääkis Ta talle tõtt! Nikodeemus ja teised tema sarnased olid küll füüsiliselt elus, kuid vaimuliku surnud. Nad vajasid Püha Vaimu elustavat suudlust, nagu seda vajame ka meie.
4. ELUSTAV SUUDLUS ÄRATUSEKS.
Jumala neljas elustav suudlus on määratud leigele või lüüasaanud usklikule. Paulus kirjutab Ef.5,18-20: "Ärge joovastuge viinast, kust tuleb õnnetu elu, vaid saage täis Vaimu, rääkides isekeskis psalmide ja kiituseviiside ja vaimulike lauludega, lauldes ja mängides kannelt Issandale oma südames, kõige eest alatasa tänades Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel."
Maailma viinast tuleb õnnetu elu. Jumala Vaimust tuleb õnnelik elu! Saage täis Vaimu – ja siis te laulate ja mängite kannelt Issandale oma südames! Ja tänate alati Jumalat kõige eest!
Kas pole selline elu soovimisväärt?! Sa olid nõrk ja enesekeskne lihalik usklik, kandes tihti kaotusi. Siis aga lasid sa Jumala Vaimul puhuda sinu peale ja kõik muutus – sa hakkasid elama võiduelu! Vaim tegi sind elavaks ja tugevaks.
Aastaid tagasi jäi Rooside Paraadi ajal Californias üks platvorm seisma. Selle juht püüdes teha kõik, et saaks selle liikuma, kuid asjata. Muuseas, selle platvormi sponsoriks oli üks kütusekompanii. Lõpuks avastati siiski häda põhjus – kütusepaak oli saanud tühjaks!
See sarnaneb kristlasele, kes püüab elada võiduelu ilma Jumala Vaimu väeta. Kui me aga alistume Vaimu juhtimisele, äratab selle hingus meis uue elu!
5. VARASE JA HILISE VIHMA ELUSTAV SUUDLUS.
Jumala viienda ja viimase suudluse võime leida Apostlite tegude raamatu 2. peatükist, kus on juttu sellest, kuidas Jumal saatis oma Püha Vaimu oma koguduse peale varase vihmana. See muutis kõik. Koguduseliikmed said varustatud vaimuandidega ning nad kuulutasid evangeeliumi julgelt ja suure väega. Tuhanded pöördusid päevas!
David Livingstone'i äi Robert Moffat oli lahkumas kodust. Tema ema ütles talle: "Robert, sa lähed välja kurja maailma. Luba, et sa alustad iga päeva Jumalaga." Seejärel suudles ta poega. Hiljem tunnistas Robert Moffat, et see suudlus tegi temast misjonäri.
Alusta iga päeva Jumalaga. Alusta iga tegevust Jumalaga. Võta vastu Tema elustav suudlus. Võib-olla just nii saame valmistatud Jumala Vaimu erilise õnnistuse – hilise vihma – vastuvõtmiseks. Võib-olla just nii saame me misjonärideks, kes Jumala Püha Vaimu väes lõpetavad Jumala töö siin maailmas.

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv