.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Kes on Püha Vaim
06.12.2014 - (1594)

Sissejuhatuseks loeme – Joh.14,12-18: "Tõesti, tõesti ma ütlen teile, et kes usub minusse, see teeb ka neid tegusid, mida mina teen, ja teeb veel suuremaid kui need on, sest mina lähen Isa juurde! Ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et Isa austataks Pojas! Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda.
Kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu! Ja mina palun Isa, ja Tema annab teile teise Trööstija, et see teie juurde jääks igavesti, tõe Vaimu, keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast et ta Teda ei näe ega tunne; aga teie tunnete Teda, sest Tema jääb teie juurde ja tahab olla teie sees. Ma ei jäta teid vaestekslasteks; ma tulen teie juurde."
Jeesus valmistus äraminekuks, aga Tema töö pidi jätkuma veel suurema väega! Ja siis ütles Ta välja ka selle saladuse – Joh.14,16: "Ja mina palun Isa, ja Tema annab teile teise Trööstija, et see teie juurde jääks igavesti!" Jeesus oli hea Trööstija – ükski inimene ei suutnud trööstida nii nagu Tema, äratades surnud üles! Nüüd pidi Tema asemele tulema teine Trööstija. Ja kes pidi olema see Trööstija, Rõõmustaja? Joh.14,17 teatab, et selleks pidi olema "tõe Vaim." Kui sobiv nimi – Tõe Vaim! Alles äsja ütles Jeesus enda kohta: "Mina olen tõde" (Joh.14,6). Pole ime, et Ta lõpuks ütleb otse välja – Joh.14,18: "Ma ei jäta teid vaestekslasteks; ma tulen teie juurde." Püha Vaimu kohalolek on Jeesuse kohalolek!
Kes on Püha Vaim? On levinud arvamus, et Püha Vaim on eriline vägi, jõud või energia – jumalik, üleloomulik vägi, mis inimest täites teeb ta võimeliseks suurteks tegudeks või koguni üleloomulikeks tegudeks. Arvatakse, et Püha Vaim on nagu jumalik elektrivool. Arvatakse, et tegemist pole isikuga. Muuseas – paljud arvavad, et ka Saatan pole isik. Ja nii edasi minnes ei peeta ka Jumalat isikuks ega Jeesust Kristust Jumala Pojaks.
Kõik need, kellest me rääkisime, on isikud, kaasa arvatud Püha Vaim. Nii õpetab Püha Vaimu poolt sisendatud Pühakiri. Saatan aga püüab teha kõik olematuks – kõigepealt ennast, et teda ei kardetaks, ja seejärel Püha Vaimu, et me ei austaks Teda kui mõistusega Isikut, vaid kurvastaks või koguni teotaks Teda. Saatan teab, mida see tähendab.
Täna räägime siis Pühast Vaimust kui Isikust. Nagu juba alguses panime tähele, saadeti Püha Vaim pärast Jeesuse lahkumist Tema asemele siia maa peale. Jeesus nimetab Teda Trööstijaks (Joh.14,16). Siiski olgu mainitud, et Uus Testament ei kirjutatud mitte eesti keeles! Kreekakeelne sõna "paraclete" tähendab "advokaat," "esindaja," "eestkostja," "eestpaluja," "lohutaja." 1.Joh.2,1 on sama kreekakeelne sõna tõlgitud "eestkostja" ning seda on kasutatud Jeesuse kohta.
Kreeka ja Rooma riigis aitas advokaat oma klienti kahel viisil: ta kas (1) rääkis kohtus tema eest, kaitstes teda või (2) valmistades talle ettekande, mille kohtualune ise ette kandis. Nii on Kristus meie advokaat Isa juures, Püha Vaim aga meie advokaat meie juures. Kristus tegutseb meie asemel, Püha Vaim meie läbi. Kuid on ka ühist, näiteks palub Jeesus meie eest (Heb.7,25: "Sellepärast võib Ta ka täielikult päästa need, kes tulevad Tema läbi Jumala juurde, elades aina selleks, et kosta nende eest") ja seda sama teeb ka Püha Vaim (Rom.8,26: "Aga samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele; sest me ei tea seda, mida paluda, nõnda nagu peaks, ent Vaim ise palvetab meie eest sõnades väljendamatute ohkamistega"). On selge, et advokaat, eestkostja või eestpaluja ei saa olla mingi energia; selleks saab olla vaid keegi mõistusega Isik – ja advokaadil peab olema eriti selge mõistus!
Millest on tekkinud eelarvamused Püha Vaimu suhtes? Räägitakse tuvist, tuulest, tulest, veest, õlist... Ärge unustage väikest sõna "kui" või "nagu." Näiteks on Püha Vaimu laskumist peale Jeesuse ristimist kirjeldatud nii – Mat.3,16: "Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli Ta sedamaid veest välja. Ja ennäe, taevad avanesid ja Ta nägi Jumala Vaimu laskuvat alla kui tuvi ja tulevat Tema peale. Nelipühipäevast aga kirjutab Luukas – Apt.2,3: "Ja neile ilmus nagu lõhestatud tulekeeli, ja need langesid üksikult igaühe peale nende seast."
Paljusid ajab segadusse sõna "Vaim." Kuid mitte ainult Püha Vaim on vaimne olevus. Joh.4,24 on öeldud, et "Jumal on Vaim." 2.Kor.3,17 on öeldud, et "Issand on Vaim." Heb.1,14 on öeldud, et inglid on "teenijad vaimud" – ka kurjad inglid, kes on Saatana kui samuti vaimse olevuse teenijad. Kõik nad on meie jaoks vaimud; kuid kõigil vaimudel kui isikutel on veel ka oma nimi!
Miks on tähtis pidada Püha Vaimu isikuks? Kui Ta on meie arvates mõju, vägi, jõud, energia, siis me püüame kasutada Teda. Kui me aga peame Teda isikuks, siis anname end Tema kasutada. Kui me peame Teda mõjuks, siis ei osuta me Talle vajalikku au ja armastust. Kui me arvame, et meil on Püha Vaim, siis on meil kiusatus pidada end suureks. Kui me aga teame, et Püha Vaim peab omama mind, siis me anname kõik Temale, jäädes ise väikeseks.
Millal toimus Eestis üldine arusaama muutus, et Püha Vaim pole mitte mõju, vaid Isik? Hea pildi sellest annab ühe kirjakoha võrdlemine kahes erinevas eestikeelses piiblitõlkes: Apt.1,8 1968. aasta piiblitõlkes: "aga te saate Püha Vaimu väe, kes tuleb teie peale, ja peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juuda- ja Samaariamaal ja maailma otsani!" Sama kirjakoht 1999. aasta piiblitõlkes: "vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni." Mäletan, kui ma sain 70-ndatel aastatel Froomi raamatu "Rõõmustaja tulek" (inglise keeles) ja hakkasin jutlustama Pühast Vaimust kui isikust, muutus mu kasuisa pastor emeeritus Aleksander Kallaste rahutuks ja küsis kord teiselt pastor emeerituselt Voldemar Viirsalult, et mida see poiss nüüd räägib? See vastanud: "Ole nüüd tasa, ära sellest kõvasti räägi, teed ennast veel rumalaks, sest juba mõnda aega usutakse adventkoguduses, et Püha Vaim on Isik."
Jeesus oli Isik ja Tema asemele ei jäänud siia maale mitte mingi mõju vaid Isik! Ja kuigi Tal ei ole keha nagu inimesel, on Ta siiski Isik. Isiku tunnused pole mitte käed ja jalad, vaid mõistus, teadmine, tundmine, tahe, armastus...
Toome mõned näited. 1.Kor.2,10: "Ent Jumal on selle meile ilmutanud Vaimu läbi; sest Vaim uurib kõik asjad, ka Jumala sügavused." 1.Kor.12,11: "Ent kõike seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaühele eriti, nõnda nagu Tema tahab." Apt.15,28: "Sest Püha Vaim ja meie oleme arvanud heaks, et teie peale ei tohi panna enam ühtki koormat kui aga need väga tarvilised määrused." Rom.15,30: "Ent mina manitsen teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi ja Vaimu armastuse läbi, minuga ühes võidelda eestpalvetega minu eest Jumala poole." Ef.4,30: "Ja ärge kurvastage Jumala Püha Vaimu, kellega te olete otsekui pitseriga kinnitatud lunastuse päevani." Heb.10,29: "Kui palju hirmsama nuhtluse te arvate siis ära teeninud olevat selle, kes Jumala Poega jalgadega tallab ega pea pühaks lepingu verd, millega ta on pühitsetud, ja teotab armu Vaimu?" Apt.5,3: "Aga Peetrus ütles: "Ananias, mispärast on Saatan täitnud su südame, et sa valet rääkisid Pühale Vaimule ja kõrvale toimetasid muist põllu hinda?" Apt.5,9: "Siis ütles Peetrus talle: "Mispärast on teil üks nõu olnud kiusata Issanda Vaimu?" Mat.12,31.32: "Seepärast ma ütlen teile: iga patt ja jumalapilge antakse inimestele andeks; aga Püha Vaimu pilget ei anta inimestele andeks. Ja kes iganes räägib sõna Inimese Poja vastu, sellele antakse see andeks, aga kes iganes midagi räägib Püha Vaimu vastu, sellele ei anta seda andeks ei selles maailmas ega tulevases."
Kas on mõeldav, et inimene, kes on Jumalat Isa ja Jeesust teotanud, saab andeks, aga kes on teotanud nende mõju, jõudu... ei saa andeks! Miks on siis Püha Vaimu teotamine nii ohtlik tegevus? Sellepärast, et Püha Vaim on see viimane lüli, mis ühendab taevast maaga! Kaotades Tema, kaotame advokaadi meie südames, kaotame märkuandja, õpetaja ja juhi. Piisab ühest kirjakohast, et mõista, kui oluline koht on Pühal Vaimul suures lunastusplaanis – Joh.16,13-15: "Aga kui Tema, tõe Vaim, tuleb, siis Ta juhatab teid kõigesse tõesse, sest Tema ei räägi iseenesest, vaid mida Ta kuuleb, seda Ta räägib ja tulevasi asju Ta kuulutab teile. Tema austab mind, sest minu omast Ta võtab ja kuulutab teile. Kõik, mis Isal on, see on minu päralt; sellepärast ma ütlesin, et Ta võtab minu omast ja kuulutab teile."
Sõbrad, ärgem alahinnakem Püha Vaimu ja Tema tegevust ning Tema häält!
Vend Froom toob oma raamatus "Rõõmustaja tulek" hoiatava näite: Ühel poisil oli taltsutatud tuvi. See lendas tema õlale ja sõi tema käest. Ühel päeval võttis poiss välja maiuspala ja näitas seda tuvile. Kui tuvi tuli lähemale, sulges poiss peopesa. Tuvi eemaldus pettunult. Poiss avas jälle käe ja ka tuvi lähenes jälle, kuid juba kartlikumalt. Ja jälle sulgus peopesa! Tuvi lahkus, kuid jäi eemalt vaatama. Peopesa avanes jälle. Poiss ootas. Tuvi kõhkles, kuid viimaks hakkas aeglaselt lähenema. Kui ta just kavatses võtta toitu, sulgus peopesa kolmandat korda. Tuvi sirutas tiibu ja lahkus ning poiss ei näinud teda enam kunagi!
Kallis sõber, selline on igaühe saatus, kes mängivad armu Vaimuga, kes petavad taeva Tuvi. Aga see tuleb sageli sellest, et nad ei mõista Tema tõelist olemust, Tema suurust – seda, et Ta on Kolmainu Jumala kolmas Isik.

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv