.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Miljonid valguspunktid
07.10.2006 - (1781)

Mat.5,14-16: "Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda varjule linn, mis asetseb mäe otsas. Ei süüdata ka küünalt ega panda seda vaka alla, vaid küünlajalale ja see paistab kõikidele, kes majas on. Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on taevas."
Sellest ajast, kui Edisson leiutas hõõglambi, särab maailm tuledes ja suurlinnade tänavad on öösel valgemad kui kunagi varem. Kuid see, mis neil tänavatel selles suures valguses toimub, on kohutav pimedus! Hoolimata sellest lampide valgusest ja kõrgest teadmiste tasemest, mida peetakse vaimuvalguseks, sobivad selle maailma kirjeldamiseks hästi prohvet Jesaja sõnad – Jes.60,2: "Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid." Kuid prohvet ei piirdunud sellega, sest ta tunnetas Kristuse esimese tuleku lähedust, ja nii ta jätkab: "Aga sinu kohal koidab Jehoova ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust!"
Meie elame Kristuse teise tuleku eelses ajas, mil "pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid" enam kui kunagi varem. Kõik need kõlblusvastased ja häbitud asjad, mida varem tehti salaja, tehakse nüüd avalikult ja naerdakse Piibli moraalinormide kui vana-aegsete või kesk-aegsete igandite üle. Ja ärgu keegi öelgu, et teda see ei mõjuta. Kuidas veel – eriti, kui see puudutab meie sõpru või lapsi! Me muutume kohe üleöö palju liberaalsemaks ning püüame neid mõista ja kaitsta.
Muidugi, karmi hukkamõistuga ei võida me kedagi. Kadunud poja isa sarnaselt tuleb meil ilmutada palju kannatlikkust ja armastust, Jeesuse sarnaselt palju halastust ja andestust, kuid me ei tohi harjuda ega leppida pimedusega. Meie eesmärk peaks olema neile valgust näidates juhtida nad suure valguse juurde – Jeesuse juurde, kes ütles – Joh.8,12: "Mina olen maailma valgus. Kes mind järgib, see ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus!"
Valgus on üks eredamaid metafoore ehk sümboleid, mis läbib kogu Piibli. Pühakiri algab sõnadega: "Alguses lõi Jumal taevad ja maa. Ja maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala Vaim hõljus vete kohal. Ja Jumal ütles: "Saagu valgus!" Ja valgus sai. Ja Jumal nägi, et valgus oli hea, ja Jumal lahutas valguse pimedusest" (1.Ms.1,1-4).
Pimedus ja valgus. Sinna, kus enne valitses pimedus, tõi Jumal valguse. Ja kui Jumal ükskord loob uue taeva ja uue maa ning Uus Jeruusalemm tuleb taevast selle uue maa peale, siis on kirjutatud, et sellele "linnale ei ole tarvis päikest ega kuud, et need seal paistaksid; sest Jumala auhiilgus valgustab teda ja tema lamp on Tall" (Ilm.21,23). Jumala juures on alati valge.
Jumalast eemal valitseb alati pimedus. Ja kuna nii palju inimesi – enamus inimesi – elab tänapäeval Jumalast eemal, siis on siin maailmas nii palju pimedust. Kuid see peaks esitama meile kui Jumala lastele väljakutse – olla sellele pimedale maailmale tõeliseks valguseks. Nagu me alguses lugesime, andis Jeesus meile pühaliku ülesande, öeldes: "Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda varjule linn, mis asetseb mäe otsas. Ei süüdata ka küünalt ega panda seda vaka alla, vaid küünlajalale ja see paistab kõikidele, kes majas on. Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on taevas."
Kas me panime tähele, kuidas meie valgus peaks paistma? Mõni arvab, et tema valgus paistab sellega, kui ta hoiatab põrguga igaüht, kes sööb sealiha ega pea hingamispäeva. Teine on targem ja püüab kannatlikult igal võimalusel selgitada inimestele kõiki Piibli põhitõdesid. Kolmas püüab müüa võimalikult palju vaimulikku kirjandust. Neljas leiab, et tema valgus paistab kõige paremini, kui ta käib igal jumalateenistusel.
Midagi halba nende inimeste kohta ütlemata küsime, mida ütles Jeesus täpselt selle kohta? Ta ütles: "NÕNDA paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie HÄID TEGUSID."
Mida ennekõige nägid inimesed Jeesuse juures? Mis tegi Temast Maailma Valguse? Jah, nad KUULSID Tema jumalikke häid ja tarku õpetusi, kuid nad NÄGID Tema häid tegusid! Kui Tema järgijad soovivad olla maailma valguseks, tuleb ka neil teha selliseid häid tegusid, nagu tegi Jeesus. Tegelikult ütleb Jeesus Joh.14,12 midagi rabavat: "Tõesti, tõesti ma ütlen teile, et kes usub minusse, see teeb ka neid tegusid, mida mina teen, ja teeb veel suuremaid kui need on, sest mina lähen Isa juurde!" Püha Vaimu väes võib Jeesus teha meie kaudu veel rohkem ja veel suuremaid heategusid, kui Ta ise tegi! Just selliselt saame me olla maailmale valguseks.
Jumalast mõjutamata süda on isekas, mõeldes vaid iseendale ja omakasule. Heateod on talle võõrad. Iga teo juures ta mõtleb: Mis ma selle eest saan? Kuidas on see mulle kasulik? Ta ei näe, et ka omakasupüüdmatud heateod on talle kasulikud, õilistades ta iseloomu ja kujundades talle hea reputatsiooni nii maa peal kui taevas. Just seda viimast näeb Jumalast valgustatud meel ja selline inimene teeb head rõõmuga, ootamata selle eest kohest tasu. Ta teab, et küll Jumal ükskord tasub.
Mõni arvab, et selles kurjas ja pimedas maailmas on küll vähe, kui üldse, kasu tema väikesest valgusest. Kuid tõde on see, et valgus, ka väikseimgi valgus paistab kõige eredamalt just kõige pimedamas paigas! Mida pimedam on öö, seda kirkamalt paistavad tähed! Meie heateod paistavad välja, neid pannakse tähele – eriti siis, kui teised nii ei tee! Ja sellest, mis me teeme, tehakse järeldus, kes me oleme!
Jeesuse viimased sõnad jüngritele olid – Apt.1,8: "Te saate Püha Vaimu väe, kes tuleb teie peale, ja peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juuda- ja Samaariamaal ja maailma otsani!" Selle kohta, mida tähendab tunnistamine, on väga hästi öelnud Assisi Franciscus: "Jutlusta evangeeliumi kogu aeg; kui vaja, kasuta sõnu." Selleks, et inimesed meid kuuleksid, peavad nad meid nägema! Eelkõige meie ise oma eluga peame olema evangeelium!
Just selle eluga tunnistamise kohta kirjutab Paulus – Flp.2,14-16: "TEHKE kõik nurisemata ja kaksipidi mõtlemata, et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed keset tigedat ja pöörast sugupõlve, kelle seas teie paistate otsekui taevatähed maailmas, hoides elu sõna, minule kiitluseks Kristuse päeval, et ma ei ole tühja jooksnud ega teinud tühja tööd."
"TEIE olete maailma valgus," ütles Jeesus – mitte et "teie sõnad valgustavad maailma." Teie ise oma iseloomu ja eluga, oma tegudega olete maailmale valguseks! Ka ei öelnud Jeesus, et "te saate maailma valguseks." Sellest hetkest, mil me oleme uskunud Jeesusesse ja võtnud Ta vastu oma Päästjaks, oleme me maailma valgus, sest Jeesus, kes meis elab, on valgus ja see paistab eredalt välja meie headest tegudest!
Ühe koguduse liige soovis lasta oma valgust paista ja nii ta mõtles, mida ta võiks teha. Ta ostis endale vana jalgratta, nägi selle kallal palju vaeva ja lõpuks oli see täiesti korras. Selle rattaga hakkas ta külastama vaeste linnaosa, et vaadata, mida ta saaks nende heaks teha. Ta rääkis usust ja kutsus inimesi oma kirikusse. Seal sattus ta vestlusesse töötu mehega, kellele oli pakutud tööd, kuid kodust kaugel ning tal polnud transpordivahendit, et tööle sõita. Koguduseliikme mõte läks rattale, mille ta oli äsja ostnud ja restaureerinud. Jumal andis talle märku, et ta peaks andma selle sellele mehele, et ta saaks tööle sõita ja selliselt toita oma peret. Nii ta tegigi. Mees töötas ja teenis varsti nii palju, et sai osta endale auto. Peagi oli ta koos oma perega kirikus, kus käis see koguduseliige. Neist said kristlased ja kiriku liikmed.
See lugu sai koguduseliikmetele teatavaks ja kohe hakkasid nad tooma oma jalgrattaid kirikusse, kust need toimetati kodututele ja töötutele. Tulemuseks oli koguduse plahvatuslik kasv!
Selles pimedas maailmas on meil vahel raske uskuda, et me võime siin midagi muuta. Meie oleme nii väikesed ja meie valgus on väike. Pimedus näib võimust võtvat. Kuid nii on see olnud läbi ajaloo. Ja just tänu nendele väikestele valgustele on valgus kandunud meieni! Ja see on avaldanud mõju maailmale ning avaldab veelgi. Me ei kujuta ette, kui pime oleks maailm ilma nende väikeste valgustäppideta. Zorro mõtles ka kord – vähemalt lapsed teavad, kellest ma räägin – et ta suudab teha nii vähe oma linna aitamiseks ning oli valmis loobuma. Siis aga näitas ingel talle, milline oleks linn ilma selle väikese valguseta – ning ta sai uut jõudu ja otsustavust teha oma parima.
Õed ja vennad, Jumal on pannud meid siia maailma ning andnud meile õilsa ülesande olla sellele maailmale valguseks. Katsugem siis, et valgus, mis on meie sees, ei oleks pimedus! ( Luk.11,35). "Sest te olite varemalt pimedus," kirjutab Paulus Ef.5,8-14, "aga nüüd te olete valgus Issandas. Käige nagu valguse lapsed — sest valguse vili on kõiksugune headus ja õigus ja tõde — ja katsuge, mis on Issandale meelepärane! Ärgu teil olgu tegemist pimeduse viljatute tegudega, vaid mõistke need pigemini hukka! Sest mis kõik seal salajas nende kaudu sünnib, on häbi öeldagi. Aga kõik saab avalikuks, kui valgus seda paljastab; sest kõik, mis tuleb ilmsiks, on valgus. Sellepärast Ta ütleb: "Ärka üles, kes magad, ja tõuse üles surnuist, siis Kristus valgustab sind!""
Laskem Kristusel meid valgustada ja olgem maailmale valguseks!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv