.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Uusaasta kataloog
08.01.2011 - (1371)

Ef.1,3: "Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega taevasis asjus Kristuses!"
Ps.115,14.15: "Jehoova lisagu teile veel õnnistust, teile ja teie lastele! Teie olete Jehoova õnnistatud, kes on teinud taeva ja maa!"
Meie kõikide kodus on katalooge – suuri ja väikeseid, suurte ja väikeste firmade omasid, kes kõik reklaamivad neis oma kaupa, et seda rohkem müüa. Enamus katalooge lendab kui mitte kohe, siis vähemalt kiiresti prügikasti ja sealt paberikonteinereisse, sest kui me need kõik alles hoiaksime, uputaksid need varsti meid.
Mõned kataloogid on hooajalised, näiteks talvised, kevadised, suvised või sügisesed. On jõulukataloogid. Täna tahaksin ma juhtida meie kõigi tähelepanu parimale uusaasta kataloogile, mis on kindlasti meie kodus olemas ja mida ei tasu kunagi ära visata. See on õnnistuste kataloog, kutsutud Piibliks. Mida kõike see pakub! Ja veel tasuta! Pöörakem siis täna üheskoos tähelepanu mõnedele suurimatele õnnistustele, mida meile selles Jumala uusaasta kataloogis pakutakse.
1. ARM. Paulus kirjutab 2.Kor.9,8: "Aga Jumal on vägev teile andma kõike armu rohkesti, et teil ikka oleks kõike igati küllaldaselt ning oleksite rikkad iga hea teo tarvis." Jumala arm on just see, mida me vajame kõige enam, et alanud uus aasta kujuneks meile heaks! Ja õnneks pakutakse seda meile "rohkesti," nii et seda jätkub kogu aastaks! Ja, nagu öeldakse, üks mõõt sobib kõigile, oleme me suured või väikesed, noored või vanad. Ja mis kõige imelisem – sellel pole juures hinnasilti. See on tasuta.
Billy Graham peeti ühe USA lõunaosariigi liikluspolitsei poolt kinni lubatud sõidukiiruse ületamise eest. Trahvisumma pidi määrama kohtunik, kes küsis Billylt: "Kas sa tunnistad end süüdi?"
"Jah, ma olen süüdi," vastas mees, mille peale kohtunik ütles: "See teeb trahvisummaks kümme dollarit, kuna sa ületasid lubatud sõidukiirust kümne miili võrra tunnis."
Siis aga järsku tundis kohtunik süüdiolevas mehes ära kuulsa evangelisti ning ütles: "Sa oled rikkunud seadust. Trahv tuleb maksta, kuid ma maksan selle sinu eest." Ta võttis oma rahakotist kümnedollarilise, kinnitas selle kirjaklambriga trahvikviitungi külge, kuulutas kohtuistungi lõppenuks ning kutsus Billy Grahami enda juurde rikkalikule õhtusöögile!
Kas mitte just nii ei kohtle Jumal oma patte kahetsevat patust? Kuid Jumala arm mitte ainult andestab, vaid ka puhastab ja annab jõu elada Jumalale meelepärast seadusekuulekat elu.
2. USK. Teiseks suurepäraseks asjaks Jumala uusaasta-õnnistuste kataloogis on usk. Heb.10,22 kutsub üles: "Astugem siis [Jumala] ligi tõelise südamega, täielikus usus." Kust me selle usu saame? Apt.17,31 on öeldud, et Jumal "on seadnud päeva, mil Ta tahab kohut mõista maailma üle õigluses Mehe läbi, kelle Ta selleks on määranud, ja pakub usku kõigile pärast seda, kui Ta on Tema surnuist üles äratanud!"
Usk on Jumala and – pakutud kõigile, kuid kahjuks vähesed võtavad selle vastu. Ja kui oleme ka selle Jumala kataloogist tellinud ja vastu võtnud, siis on sel omadus kasvada või kahaneda. Kui soovime, et see kasvaks, peame hakkama seda kohe kasutama, sest ainult kasutades see kasvab! Kasutamata jättes see kiiresti kahaneb – ja võib lõpuks hoopis kaduda meie käest!
Ma rõhutan, see on üks parimatest asjadest Jumala uusaasta-kataloogis, kuid seda ei tasu tellida, kui me soovime jätta seda oma isiklikuks asjaks, tolmu koguma meie koju, ega soovi seda kasutada aktiivselt ja jagada teiste inimestega. Jah, eriti hästi paljuneb ja suureneb see just seda teistega jagades, nagu need viis leiba ja kaks kala, mis Jeesusele antuna toitsid suure rahvahulga – ja jäi veel ülegi (Luk.9,14-17). Meie usk ei lõpe iial, kui me seda jagame.
3. LOOTUS. See on kolmas suurepärane toode Jumala uusaasta-õnnistuste kataloogis. Prohvet Jeremija läbi ütleb Jumal – Jer.29,11: "Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Jehoova: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust!"
Eks ole lootus kandnud meid ka mineviku aastatel ja päevadel, kuid täna me vajame selle uut, värsket varu. Ja Jumal pakub seda meile rikkalikult, et meil "oleks rohkesti lootust Püha Vaimu väes"; on Ta ju "lootuse Jumal" (Rom.15,13).
Iiob koges oma elus nii palju üliraskeid lööke, et ta soovis, et ta poleks üldse sündinudki (Iob.3,1-3). Kuid ta ei kaotanud siiski lootust, öeldes, et "puulgi on lootus: kui ta maha raiutakse, siis ta võrsub taas ja tal pole võsudest puudu" (Iob.14,7). Selles lootuses elas ta üle oma viletsuseaja ja koges lõpuks Jumala suuri õnnistusi ning tema lugu on saanud lohutuse ja julgustuse allikaks tuhandetele ja miljonitele kannatajatele.
Võib-olla on keegi meistki lootuse kaotamise äärel. Jumala lapseks olemine ainult suurendab sinu meeleheidet, sest sa ei suuda mõista, kuidas usklik võib tunda end nii üksildase ja mahajäetuna. Kuid ära kaota lootust. Sa pole maha jäetud. Jumal pole sind hüljanud. Sinu parimad päevad on alles ees. Need tulevad kindlasti, sest seda on tõotanud "lootuse Jumal." Põlegu see lootus ka sinu hinges ja sa ei pettu, nagu ütleb ka Paulus Rom.5,5: "Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südameisse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud." Püha Vaim elab meie südames ja Tema on meie igavese pärandi pant (Ef.1,14).
4. ARMASTUS. See on tõesti üks hinnalisim kalliskivi Jumala uusaasta-õnnistuste kataloogis. Paulus kirjutab – 1.Kor.13,13: "Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm; aga suurim neist on armastus!"
Ärme iial unusta, et "armastus on Jumalast" (1.Joh.4,7). Mis oleks elu ilma armastuseta?! Paulus kirjeldab seda kalliskivi 1.Kor.13,4-8: "Armastus on pikameelne, armastus on täis heldust; ta ei ole kade, armastus ei suurustle, ta ei ole iseennast täis; ta ei ole viisakuseta, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei pea meeles paha; ta ei rõõmutse ülekohtust, aga ta rõõmutseb ühes tõega; tema vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik, sallib kõik! Armastus ei hävi ilmaski!"
Ma pean täpsustama, et see on Jumala armastus, mis ei hävi ilmaski. Kui me soovime osa saada sellest armastusest, hoidkem Jumala ligi, hoidkem Tema armastava südame ligi! Ja nagu usk, paljuneb ja suureneb ka armastus, kui me seda kasutame ja jagame.
Teise Maailmasõja ajal jagunes kristlaskond Saksamaal kahte suurde leeri. Ühed läksid kaasa (vähemalt formaalselt) Hitleri ambitsioonidega ning võtsid osa sõjategevusest. Teised keeldusid relva kandmast ja sõjategevuses osalemast. Patsifistid said tunda ägedat tagakiusamist. Peaaegu igast sellisest perest hukkus keegi koonduslaagreis. Kui sõda lõppes, jätkusid tõsised pinged usklike gruppide vahel. Lõpuks otsustati, et see olukord tuleb lahendada. Mõlema grupi liidrid kohtusid ühes vaikses paigas. Esimestel päevadel ei räägitud üksteisega. Igaüks veetis aega omaette palves, katsudes läbi oma südant Kristuse armastuse käsu valgel. Siis tuldi kokku. Ja selgus, et Jumala armastus oli teinud oma töö. Kristlased olid saanud jälle üheks. Polnud vaja arveid klaarida ega musta pesu pesta, tuli vaid andestada.
Jeesus ütles – Joh.13,35: "Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis!" Küll on hea, et see imeline Jumala and on ka Tema selle aasta õnnistuste kataloogis! Telligem see endale kindlasti, seda pole kunagi liiga palju!
5. HEA TAHE. Viies imeline toode Jumala uusaasta-õnnistuste kataloogis on hea tahe. Tegelikult pakuti seda juba jõulukataloogis, kust Luk.2,14 võisime lugeda: "Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kellest Temal on hea meel [täpsemas tõlkes: kelle suhtes Tal on hea tahe]!"
Kas pole tore, kui Jumalal on meist hea meel või Ta ilmutab meie suhtes head tahet? Ja kui tore on, kui ka meil on üksteisest hea meel ehk me ilmutame üksteise suhtes head tahet! Meie pere liikmed, meie naabrid, meie töökaaslased, meie usukaaslased – kõik võivad tunda sellest üksnes rõõmu.
Üks kristlane kujundas endas juba noorest peast harjumuse palvetada enne magamaminekut oma voodi kõrval. Ka armeeteenistusse võetuna ei loobunud ta sellest, ehkki sai seeläbi oma kasarmus naeru ja pilke objektiks. Kui ta ühel õhtul jälle peale pikka, väsitavat õppust oma voodi ääres põlvitas, võttis üks vihane poiss oma jalast mudased saapad ja viskas need ükshaaval palvetavale poisile näkku. Kristlane ei öelnud midagi, võttis visatud saapad, asetas oma voodi kõrvale ja jätkas palvetamist. Kui saapaid lennutanud sõdur järgmisel hommikul ärkas, leidis ta oma puhastatud ja läikima löödud saapad oma enda voodi kõrvalt. See heatahte avaldus mõjus pahale poisile niivõrd, et ta läks ja palus kristlase käest andeks ning mõne aja pärast sai ka ise kristlaseks.
Ärme siis unusta tellida Jumala uusaasta kataloogist endale head tahet! See valmistab head meelt kõigile – nii meile enestele, kui ka neile, kelle suhtes me seda head tahet ilmutame.
6. RÕÕM. See on jällegi üks tore toode Jumala uusaasta-õnnistuste kataloogis. Ka see artikkel leidus juba jõulukataloogis, nagu võime lugeda Luk.1,14: "Ja temast on sul rõõm ning hea meel, ja paljud rõõmustuvad tema sündimisest." Hea meel, hea tahe ja rõõm käivad ikka käsikäes!
Rõõm pole mitte ainult laste jaoks ja rõõmuallikaiks pole mitte ainult lapsed. Jah, paljud rõõmustasid Ristija Johannese sündimisest, millest kõneles äsjaloetud tekst, ja veel rohkem inimesi on tundnud rõõmu Jeesus-lapse sünnist, kuid psalmist ütleb õigesti, et "rõõmu on rohkesti Su [Jumala] palge ees, meeldivaid asju on Su paremas käes alatiseks!" (Ps.16,11). Seal on rõõmu ja õnne ning meeldivaid asju rohkesti kõigile! Kuid need tuleb sealt ära tuua!
Räägitakse, et kui Benjamin Franklin, väga populaarne kuju Ameerika Ühendriikide loomise päevilt, lõpetas oma tulise kõne konstitutsiooni garantiidest, hüüdis üks oponent: "Ah, need sõnad ei tähenda midagi! Kus on kogu see õnn, mida konstitutsioon sinu sõnul meile garanteerib?" Selle peale Franklin naeratas ja vastas: "Mu sõber, konstitutsioon ainult garanteerib Ameerika rahvale õiguse õnnele. Sina aga pead selle ise kinni püüdma!"
Sarnaselt on ka Jumal garanteerinud meile palju õnne ja rõõmu, kuid kui palju me sellest kinni püüame, oleneb meist enestest. See oleneb sellest, kui tihti me läheme Jumala palge ette selle järele!
7. RAHU. "Rahu ma jätan teile; oma rahu ma annan teile; mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu araks!" ütles Jeesus julgustavalt oma jüngritele (Joh.14,27). Seegi on üks armas asi Jumala uusaasta-õnnistuste kataloogis. Me vajame Jumala rahu, et olla "rahunõudjad" ja ainult rahunõudjaid, täpsemalt rahutegijaid, "hüütakse Jumala lasteks" (Mat.5,9).
Me võime esitada oma soovi ja tellimuse, kuid selle saadetise saame me kätte siis, kui oleme korraldanud vahekorra Jumalaga ja iga inimesega. Me oleme eksinud Jumala vastu; kahetsegem ja palugem andeks ning meie südamesse tuleb "Jumala rahu, mis "ületab igasuguse arusaamise" (Flp.4,7 KJV). Üks ilus laul räägib sellest kogemusest:
"Rahu otsisin maailmas igatseva hingega, rinnas kurbus, pisar silmas, rahu jäigi leidmata. ... Kui siis risti alla jõudsin, Sinu pilku nägin ma. Seal ma hingerahu leidsin, patud minult võtsid Sa."
Kui oleme eksinud ka ligimese vastu – ükskõik, millise inimese vastu – siis palugem ka temalt andestust. Ja me võime olla kindlad, et kui me seda oleme teinud, saame selle kalli taeva saadetise kätte.
Selles Jumala uusaasta kataloogis, Piiblis, on palju teisigi imelisi asju, mida me võime endale saada, mida kõik Jumal on tõotanud neile, kes Teda armastavad. Nii et uurigem seda kataloogi – iga päev – ja tehkem oma soovid oma palvete läbi Jumalale teatavaks. Küll te näete, et Talle meeldib meie soove täita!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv