.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Elu dimensioonid
08.03.2008 - (1246)

Jak.4,13-17: "Kuulge nüüd, kes ütlete: "Täna või homme me läheme sinna linna ja viibime seal aasta ja kaupleme ning saavutame kasu!" — teie, kes ei teagi, missugune on homme teie elu; sest te olete suits, mida pisut aega nähakse ja mis siis haihtub — selle asemel et öelda: "Kui Issand tahab ja me elame, siis teeme seda või teist!" Ent nüüd te kiitlete oma hooplemisega. Kõik niisugune kiitlemine on paha. Kes siis mõistab teha head ja ei tee seda, sellele on see patuks!"
Mõned aastad tagasi sai üks eakas inimene Ameerikas sotsiaalabist järgmise kirja: "Alates 1992. märtsist ei saa te enam abiraha, sest me saime teate, et te olete surnud. Jumal õnnistagu teid. Te võite esitada avalduse abiraha saamiseks uuesti, kui teie seisukorras toimub mingi muutus."
Välja arvatud Laatsarus, pole olnud palju neid, kelle sellises seisukorras oleks midagi muutunud! Nii uskmatud kui usklikud nõustuvad ühes asjas: elu on lühike ja surmast ei ole siia maa peale tagasitulekut. Usklikud loodavad elu jätkumist uues maailmas. Aga samal ajal, kui me ei saa palju kontrollida või mõjutada maise elu pikkust, saame me oluliselt kontrollida või mõjutada selle sügavust, selle sisu. Ja hea uudis on see, et elu tõeline mõõt pole mitte selle pikkus, vaid just selle sügavus, sisu!
Mis siis on meie elu? Rääkigem täna meie elu dimensioonidest.
1. ELU ON SALADUS.
Jumal ei vajanud patenti, sest mitte keegi teine ei suuda luua elu. Inimene, kogu oma tarkuse ja tehnoloogiaga, ei suuda valmistada seemet, mis idaneks, kasvaks ja kannaks vilja. Kõik, mis inimene valmistab, saab alguse millestki. Kuid Jumal lõi kõik – kaasa arvatud elu – eimillestki! Ta alustas nullist.
Keegi pole iial suutnud täielikult mõista elu ja selle füüsilist, vaimset ja hingelist arengut. Ja loomulikult ei saa keegi garanteerida selle elu jätkumist. Surm tuleb omal ajal ja inimene ei saa selle eest põgeneda. Üks miljonär pakkus miljon dollarit inimesele, kes pikendaks ta elu vaid 10 aasta võrra. Kuidas tal läks? Arvata võib. Keegi ei võtnud seda pakkumist vastu.
Elu – kes seda küll mõistab? See on Jumala ime ja meil tuleb selle ees müts maha võtta.
2. ELU ON JUMALA AND.
Piibel ütleb, et Jumal lõi inimese "oma näo järgi" (1.Ms.1,26.27). Ps.8,5.6 küsib inimene Jumala käest: "Mis on inimene, et Sa temale mõtled, ja inimese poeg, et Sa tema eest hoolitsed? Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast [taevastest olevustest - NIV] ja ehtisid teda au ja austusega!"
Me ei peaks iial lakkama tänamast Jumalat Tema elu anni eest ning meie lähedaste ja sõprade eest. Ning me peaksime hoidma elu – nii palju kui suudame – juba selle algusest peale emaihus. Ps.139,13-16 on kirjutatud: "Sest Sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus! Ma tänan Sind, et ma olen tehtud nii kardetavaks imeks; imelised on Sinu teod, seda tunneb mu hing hästi! Mu luud ei olnud varjul Sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti! Su silmad nägid mind juba mu eos ja Su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll ühtainustki neist ei olnud olemas!"
Kas meil pole hea meel, et meie ema ei teinud aborti? Kas meil pole hea meel, et neitsi Maarja ei teinud aborti? Mida aeg edasi, seda kergemeelsemalt hävitatakse elu. Aga ärme unustame, et elu on Jumala and ja sellesse tuleb suhtuda aukartusega.
3. ELU ON HINNALINE.
Jeesus ütles – Mat.10,29: "Eks kaks varblast müüda veeringu eest? Ent ükski neist ei lange maha ilma teie Isata. Aga teie juuksekarvadki on kõik ära loetud. Ärge siis kartke; teie olete kallihinnalisemad kui palju varblasi!"
Kui hinnaline peab olema iga varblase elu, kui ükski neist ei lange ilma Jumala teadmata! Nii et söötkem linnukesi veelgi usinamalt – Taevaisa hoiab silma peal! Aga veelgi enam hoiab Taevaisa silma peal igal elaval inimesel! Inimelu on hinnaline!
Millal sa viimati tänasid Jumalat oma elu eest? Oma ihu eest? Oma võimete eest? Oma mõistuse eest? Oma talentide eest? Oma 5 meele eest? Võime eest armastada ja olla armastatud? Võime eest unistada ja luua? Võime eest tunda Jumalat isiklikult ja Temaga koostööd teha?
Elu on Jumala and ja väga hinnaline, aga see on suuresti selline, milliseks sa ise selle teed! Optimistliku ellusuhtumisega muudad sa elu veelgi väärtuslikumaks.
4. ELU ON VÕIMALUS.
Iga päev toob uusi kogemusi ja võimalusi kasvada usus ja olla õnnistuseks kellelegi teisele.
Billy Graham kirjutab oma autobiograafilises teoses "Just nii kui olen" ühest vestlusest John Kennedy'ga vähe aega peale seda, kui viimane valiti USA presidendiks:
"Tagasiteel Kennedy koju peatas vastvalitud president auto ja küsis minult: "Kas sa usud Jeesuse Kristuse teise tulekusse?
"Jah, kindlasti," vastasin mina.
"Hästi, aga kas minu kogudus usub seda?" küsis Kennedy edasi.
"See on nende usutunnistuses sees," vastasin.
"Aga nad ei jutlusta sellest," ütles president. "Ma tahaksin teada, mida sina arvad."
Ma seletasin talle, mida Piibel räägib Kristuse esimesest tulemisest, Tema surmast ristil, ülestõusmisest ja tõotusest, et Ta tuleb tagasi. "Alles siis saabub jäädav rahu," ütlesin ma talle.
"Väga huvitav," ütles president, "me peame sellest kunagi rohkem rääkima." Ja ta sõitis edasi.
Mitu aastat hiljem kohtusime jälle ühel vastuvõtul. Mul oli gripp. Peale seda, kui olin pidanud lühikese kõne ja tema oma kõne, kõndisime koos välja tema auto juurde. Seal ütles ta mulle: "Billy, kas sa ei sõidaks koos minuga Valgesse Majja. Ma tahaksin sinuga veidi rääkida."
"Ah, härra president," ütlesin ma, "mul on palavik. Ma mitte ainult olen nõrk, vaid ma ka ei soovi teid selle haigusega nakatada. Kas me ei võiks rääkida mõni teine kord?" Oli külm ilm ja mul polnud mantlitki seljas.
"Aga muidugi," ütles president mõistvalt. Aga see "teine kord" ei tulnud enam kunagi. Varsti peale seda Kennedy mõrvati."
Elu on võimalus. Oletame, et sa tead, et sul on jäänud elada vaid kaks nädalat. Mida sa teeksid? Kas sa võtaksid aega, et külastada oma lähedasi ja rääkida neile, kui palju sa neid armastad ja kuidas Jumal neid armastab ja igatseb nende järele? Kas sa kasutaksid iga võimalust? Kindlasti kasutaksid. Ja nii ka mina. Aga miks me siis nii ei ela? Elu on võimalus ja elu möödudes on ka võimalused möödas!
"Üks ainus elu – ja see on pea läin'd. See üksnes jääb, mis sa Jeesusel' teind."
Elu on saladus, hinnaline and, suurepärane võimalus – kuid see pole veel kõik.
5. ELU ON MÕJU.
Inimesed jälgivad meid, meie lapsi, meie kogudust. Meie elu võib mõjutada inimesi tulema Jumala juurde, kuid meie elu võib neid ka Jumalast eemale peletada! Paulus kirjutab – Ef.5,15: "Siis vaadake hästi, kuidas te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad."
Eriti suur on meie elu mõju meie lastele. Kasutame selle ära lapsi heale ja õigele elule suunates! Ühel õigel elul võib olla tohutu positiivne mõju, mis võib kesta põlvest põlve. Mõelge Jeesuse elule! Ja tuletage meelde mis Ta ütles Joh.13,15: "Ma olen teile andnud eeskuju, et ka teie nõnda teeksite, nagu mina teile olen teinud." Võttes inimesi koheldes Jeesuse endale eeskujuks, on meie elul tohutu mõju heale.
Muuseas, ka noor inimene võib olla inimestele eeskujuks "sõnas, elus, armastuses, usus, meelepuhtuses," nagu Paulus kutsub üles Timoteost (1.Tim.4,12).
6. ELU ON SAATANA MÄRKLAUD.
Jumal on elu andja. Saatan on tulnud siia maa peale elu hävitama. Peetrus kirjutab – 1.Pet.5,8: "Olge kained, valvake, sest teie vastane, kurat, käib ümber nagu möirgaja lõukoer, otsides, keda neelata!" Ta püüab hävitada nii meie füüsilist kui ka vaimulikku elu. Jakoobus kirjutab, kuidas temast vabaneda – Jak.4,7: "Siis alistuge Jumalale! Seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest." Ilm.12,11 teatab võitjate kohta: "Nemad on tema võitnud Talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu." Jah, nagu kirjutab Johannes, "selleks on Jumala Poeg ilmunud, et Ta tühistaks kuradi teod" (1.Joh.3,8).
Elu on Saatana eriline märklaud, kuid ärme laseme Saatanal seda hävitada – igas mõttes!
7. ELU ON LUNASTUSE OBJEKT.
Taaveti Laulus 103:4 on kirjutatud: "Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga!" Inimelu on Jumalale nii kallis, et Ta andis oma ainusündinud Poja surma, "et ükski, kes Temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!" (Joh.3,16).
Neljakümnendas Laulus kirjeldab Taavet piltlikult seda päästmist – Ps.40,2-4: "Ma ootasin Jehoovat suure ootusega; Ta kummardus mu poole ja kuulis mu appihüüdmist ja tõmbas mind üles õuduse august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud! Ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale! Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma Jehoova peale!"
Näete, kui me laseme end päästa, on see eeskujuks ja julgustuseks paljudele teistele, sealhulgas meie lähedastele. Ka nende elu on Jumalale kallis ja on Tema lunastuse objekt.
8. ELU VÕIB KESTA IGAVESTI.
Enamus inimesi arvab, et elu lõpeb surmaga ja neil pole tarvis teha plaane igaviku jaoks. Nende matmisviisi võib kirjeldada sõnadega, mis on graveeritud ühele hauakivile Ameerikas: "Hästi riides, kuid pole kuhugi minna." Irooniline, kas pole? Hästi riietutakse ju heasse, tähtsasse kohta minekuks!
Aga Jeesus ütles – Joh.6,40: "See on mu Isa tahtmine, et igaühel, kes Poega näeb ja Temasse usub, on igavene elu, ja ma äratan tema üles viimsel päeval!"
Mõistujutt räägib ühest kaupmehest, kes läks iga nädal oma kaubaga turuplatsile ja seadis seal üles suure plakati: TASUTA PUUVILI. Ta seisis ühe kasti peal ja hõikas valju häälega: "Tasuta puuvili igaühele, kes soovib! Maitseb hästi!"
Üks inimene astus ligi, vaatas puuvilja ja ütles: "Sellel peab olema midagi viga, kui see on tasuta." Ning kõndis minema. Üks teine vaatas plakatit, naeratas iseteadvalt ja ütles: "Selles maailmas ei saa midagi tasuta; see peab olema mingi lõks või sööt." Ning ka tema kõndis minema.
Mõned perekonnad kiikasid seda puuvilja, kuid nendeni olid jõudnud kuulujutud, et see puuvili on sõltuvust tekitav, ja nii nad hoidsid oma lapsi sellest eemale. Paljudele inimestele ei meeldinud selle kaupmehe hüüded, nii nad kõndisid temast kaugelt mööda.
Ühel päeval tuli üks noormees ja nägi seda puuvilja. Ta oli tõeliselt näljane ja nii ta otsustas asja lähemalt uurida. "On see tõesti tasuta," küsis ta.
"Jah," vastas kaupmees.
"Kas see maitseb hästi?" küsis noormees edasi.
"Väga hästi! Kuid sa ei tea enne, kui oled seda ise maitsnud," ütles kaupmees.
"No milles seisneb siin lõks?" uuris noormees ikka edasi.
Kaupmees naeratas endamisi ja ütles siis noormehele: "Sul on õigus, siin on üks lõks.
"Seda ma arvasin," ütles noormees. "Ütle, mis see on."
"Hästi," ütles kaupmees, "olles seda söönud, ei suuda sa sellest loobuda. See maitseb nii hästi."
Noormees naeris: "Ja see on kõik?"
"Noh, mõnele tundub see kõhus veidi kibedana. Kuid see on sellest, et nad sunnivad end seda sööma," vastas kaupmees. "Soovite proovida?"
"Hästi, ma olen kõike proovinud, proovin ka seda," ütles noormees ja nii ta prooviski.
Hammustanud värsket, mahlakat puuvilja, hüüatas ta: "Vägev! Ma pole kunagi varem maitsnud nii head puuvilja. Kust see pärit on?"
"Elupuust," vastas kaupmees.
9. ELU SIIN MAA PEAL ON EBAKINDEL.
Jakoobuse kirjast me lugesime sissejuhatuseks: "Kuulge nüüd, kes ütlete: "Täna või homme me läheme sinna linna ja viibime seal aasta ja kaupleme ning saavutame kasu!" — teie, kes ei teagi, missugune on homme teie elu; sest te olete suits, mida pisut aega nähakse ja mis siis haihtub."
Maine elu on kaduv. Mõned püüavad seda sisustada lõbudega, teised raha ja asjadega, kolmandad kuulsuse ja karjääriga, neljandad spordi ja ekstreemsustega. Kuid Paulus ütleb, et "minule on elamine Kristus" (Flp.1,21).
Kuidas näed oma elu sina? Kui sa tõesti soovid võtta oma elust parimat, siis vali sinagi Jeesus, kes on öelnud – Joh.10,10: "Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti!"

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv