.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6571)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Vaimu vili – tasadus
08.03.2014 - (1317)

Meil kõigil on kogemusi inimestega, kes ei käitu kuigi meeldivalt. Tihti saavad nad isegi sellest aru, kuid ei võta midagi ette olukorra parandamiseks. Selle asemel hoopis vabandavad end: "Ma ei saa sinna midagi parata. Selline ma olen. See on mu geenides. Mu isa ja ema olid sellised ja kuidas saan mina olla teistsugune? Ma tahaksin küll olla parem, aga mis parata, kui ma olen selliseks loodud."
Enda vabandamine on nii inimlik, nii omane patusele inimloomusele. Juba sellest päevast alates, mil inimene otsustas mitte usaldada Jumalat ja valis kuulda Saatana demagoogiat, oskab ta nii osavalt süüdistada oma vigades ja pahategudes ikka kedagi teist. Alati on keegi teine süüdi, et meil on selline iseloom, selline temperament või me tegime seda ja teist halba. Mind provotseeriti! Ma olin sunnitud seda tegema! Mina pole süüdi!
Uskliku inimesena ütleksin ma eriti usklikule inimesele: "Aga Jumal? Aga Püha Vaim? Miks sa ei lase Teda oma ellu, et Ta muudaks sind, et Ta muudaks su suhtumise, mõtted, sõnad ja teod – kogu su olemuse?" Mäletate, hiljuti ma ütlesin, et maailmas on raskeid inimesi, kellele kuluks marjaks ära isiksuse siirdamine!? Aga just seda teeb Jumal. Kui Püha Vaim asub elama inimesse, valmib Vaimu vili, mida Paulus kirjeldab Gal.5,22.23 nii: "Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus."
Ma loodan, et te ei tõlgenda selle väikese seeria kõnesid "Püüa kõvemini!" seminariks! Ma ei ütle, et püüa kõvemini või rohkem, et olla armastavam, rõõmsam, rahulikum, kannatlikum, lahkem, heatahtlikum, ustavam, tasasem või kasinam! Ma soovin, et me lubaksime Pühal Vaimul töötada meis, et muuta meid selliseks, nagu Jumal sooviks meid näha – et meie elus ilmneks Vaimu vili.
1. TASADUSE DEFINITSIOON.
Vaimu vilja uurides oleme jõudnud tasaduse juurde. Mis on tasadus? Kas alati tasa rääkimine? Selleski on omajagu tõde. Kuid mitte nii palju, nagu arvas üks inimene, kes tuli minu kui pastori jutule ja rääkis minuga ainult sosistades. Küsisin, kas tal on hääl ära? "Ei," vastas ta, "ma olen tasane, sest Jeesus ütles: "Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa" (Mat.5,5)."
Kreeklased – aga Uus Testament on kirjutatud kreeka keeles – defineerisid tasadust kui "kontrolli all olevat jõudu" ja illustreerisid seda taltsutatud hobusega. Niisiis kujutasid nad tasadust võimsa loomana, kelle jõud on täielikult kontrolli all. Võimas vesi kontrolli all läbib hüdroelektrijaama lüüsid ja turbiinid ning toodab rohkesti elektrit kogu linna või maa valgustamiseks. Aga seesama vesi, kui see pole kontrolli all, uputab maad ja linnad, põhjustades tohutut kahju. Haigus, mis pole kontrolli all, laastab keha ja tapab oma ohvri. Kuid haigus, mis on kontrolli all, tugevdab inimese immuunsüsteemi, ja sel teel valmistatakse ka vaktsiine tuhandete elude päästmiseks.
Nii et mõeldes tasadusele, näeme me kontrolli all olevat jõudu, kontrolli all olevaid jõulisi tundeid, emotsioone, isegi viha! Kelle kontrolli all? Jumala kontrolli all, muidugi – Püha Vaimu läbi, kes meis elab.
2. JEESUS ON MEIE EESKUJU TASADUSES.
Kõigile meist on vast tuttav Jeesuse kutse Mat.11,28-30: "Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise! Võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et MINA OLEN TASANE ja südamelt alandlik; ja te leiate hingamise oma hingele. Sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!"
Mõelge, millised jõud elasid Jeesuse sees ja olid Tema käsutuses! Jumalana oli Ta kõikväeline. Kui teistsugune oleks olnud kogu Tema maine elu, kui see vägev jõud ei oleks olnud pidevalt kontrolli all?! Kui Peetrus tõmbas Ketsemani aias välja mõõga, et oma Issandat Tema arreteerijate käest vabastada, ütles Jeesus: "Pista oma mõõk tuppe tagasi! ... Või arvad sa, et ma ei või oma Isa paluda, ja Ta läkitab mulle kohe enam kui kaksteist leegioni ingleid?" (Mat.26,52.53).
Heitkem põgusa pilgu veel mõnele sündmusele Jeesuse elus, kus Ta demonstreeris eriti selgesti, et Ta on "tasane ja südamelt alandlik." Juba mainitud juhtumil näitas Peetrus, kuidas tema oleks toiminud selles olukorras. Mõelgem meiegi igaüks, kuidas meie oleksime toiminud neis situatsioonides. Siit saame teha järelduse, kui tasased meie oleme. Ma valisin Jeesuse elust sellised seigad, mis on võimalikult sarnased olukordadele, mis võivad ette tulla meie elus.
Johannese evangeeliumi 4. peatükis näeme me Jeesuse tasadust suhtlemises ühe Samaaria naisega. Kontekstist nii palju, et ühel teekonnal Judeast Galileasse läks Jeesus jüngritega läbi Samaaria ja peatus "Jaakobi allika" ehk kaevu juures (Joh.4,3-6). Seal tuleb Samaariast naine vett ammutama ja Jeesus ütleb talle: "Anna mulle juua!" (Joh.4,7). Järgmises salmis on öeldud märkusena, et "Tema jüngrid olid läinud linna toidust ostma" (Joh.4,8). Kui nad oleksid olnud seal Jeesusega, oleks see piinlik olukord võinud laheneda hoopis teistmoodi! Mõelda vaid: õigeusklik juudist mees kõneleb Samaaria naisega!
Ja naine küsibki hämmingus: "Kuidas Sina, olles juut, küsid juua minult, kes olen Samaaria naine?" Ja märkus lisab: "Sest juudid ei lepi kokku samaarlastega" (Joh.4,9). Mitte ainult ei sobinud juudil rääkida samaarlasega, veelgi kohatum nende kultuuri seisukohalt oli avalikus kohas ühe naise kõnetamine ühe mehe poolt! Nii et "normaalse" juudina poleks Jeesus selle naisega rääkinud. Kuid Ta soovis teadlikult kiskuda maha neid inimeste poolt ehitatud barjääre.
Me teame, kuidas see lugu jätkus. Naine suhtub Jeesusesse jätkuvalt väga umbusklikult ja teeb karme etteheiteid, kuni selleni välja, et kelleks sa õige ennast pead? Oled sa enda arust "suurem kui meie isa Jaakob, kes meile andis selle kaevu?" (Joh.4,12). Jeesus aga jääb tasaseks, hoides oma jõudu ja väge kontrolli all, ning vastab rahulikult ja lahkelt ja sõbralikult. Siis tuleb välja, et naine on olnud abielus viie mehega ja hetkel elab koos mehega, kes polegi ta abikaasa!
Milline patune! Kindlasti on ta ära teeninud korraliku nahutamise ja hukkamõistu! Kuid Jeesus näeb temas enamat kui naist, kes on olnud abielus viie mehega ja hetkel elab kuuendaga vabaabielu! Ta näeb temas suures hingejanus inimest ning pakub talle "elavat vett", mis kustutab tema janu mitte ainult selleks hetkeks, vaid igaveseks. Oma tasadusega võitis Jeesus mitte ainult selle naise, vaid palju samaarlasi, kes tulid naise kutse peale Tema juurde.
Johannese evangeeliumi 8. peatükis leidub sellega üsnagi sarnane lugu. See on lugu naisest, kes tabati abielurikkumiselt. Pange tähele, kui aktuaalsed teemad ka 21. sajandil! Naine oli süüdi raskes patus ja Jeesus oleks võinud ta karmilt hukka mõista. Aga Ta taltsutas oma viha patu vastu ja kohtles naist väga tasaselt. Nii tasaselt, et kaua aega ei öelnud Ta sõnagi, ainult kirjutas omaette midagi maa peale põrmusse – võib-olla tuletades naise süüdistajatele meelde nende oma patte. Ja siis ütles rahulikult: "Kes teie seast on patuta, see olgu esimene tema peale kivi viskama!" (Joh.8,7) ning kirjutas edasi.
Kui kõik olid vaikselt laiali läinud, küsis Jeesus naiselt: "Kus on need sinu süüdistajad? Ega keegi ole sind hukka mõistnud?"
"Mitte keegi, Issand!" vastas naine.
"Ega minagi sind hukka mõista," ütles Jeesus, "mine ja ära tee enam pattu!" (Joh.8,10.11).
Nagu öeldud, on sellised olukorrad üsna tavalised meie sajandil. Annaks Jumal ka meile tasadust, et lahendada need kriisid nii õrnalt, ühtegi hinge kaotamata.
Kolmanda loo leiame Luuka evangeeliumi 19. peatükist. See on lugu Sakkeusest – väikesest mehest, kes kaua aega püüdis olla suur oma kaasmaalastelt riigi heaks ja enda rikastumiseks raha välja pressides. Ta oli tölner – juutide poolt põlatud reetur, kes teenis vihatud Rooma võimu. Mitte juhuslikult leiame Luk.15,1 sõnaühendi: "tölnerid ja patused." Need olid juutide silmis sünonüümid. Ja Jeesus oli ka juut. Aga ehkki Ta vihkas ülekohut, ei vibutanud Ta Sakkeuse kohal pühas vihas oma sõrmega, vaid jäi tasaseks ja ütles sõbralikult, kui nägi Sakkeust, kes oli roninud Tema nägemiseks puu otsa: "Sakkeus, tule usinasti maha, sest täna ma pean jääma sinu kotta!" (Luk.19,5).
Selline meeldiv suhtumine ja tasane toimimine tõi Sakkeuse pöördumisele ning ta heastas kogu tehtud ülekohtu, mille peale Jeesus ütles: "Täna on sellele kojale õnnistus tulnud" (Luk.19,9).
Kuidas kohtleksime meie selliseid inimesi meie kirikus – ülekohtust, ebaausat ärimeest, amoraalset naist, või inimest, kes on viis korda vahetanud abikaasat, püüdes luua suhet kuuendaga? Kuidas me neid kohtleme? Mõistame neid karmilt hukka? Teatame, et nende koht pole siin? Just selliste õigeks kohtlemiseks vajame tasadust. Just eelkõige nemad ongi need "vaevatud ja koormatud," keda "tasane ja südamelt alandlik" Jeesus kutsub enda juurde, et anda neile "hingamise!"
Miks ei mõistnud Jeesus neid hukka? Sest Ta armastas neid. Ja nagu Ta ise ütles, ei tulnud Ta hukka mõistma, vaid päästma. "Sest Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma, mis on kadunud!" ütles Ta Sakkeuse kojas (Luk.19,10). Me kõik teame Piibli kuldsalmi, mis ütleb: "Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!" (Joh.3,16). Ja kohe järgmine salm täpsustab: "Sest Jumal ei ole oma Poega läkitanud maailma, et Ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm Tema läbi õndsaks saaks!" (Joh.3,17).
"Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut," ütles Jeesus Mäejutluses (Mat.7,1). Selleks aga vajame tasadust, et eksijatega nii käituda.
3. PRAKTISEERIGEM TASADUST!
Näib, et tasadust läheb meile vaja just kõige enam eksijate õigeks kohtlemiseks – s.t. mitte hukkamõistmiseks, vaid õigele teele tagasi juhtimiseks. Paulus kirjutab Gal.6,1: "Vennad, kui inimene ka satuks mingisse eksitusse, siis teie, vaimulikud, parandage niisugust jälle tasase vaimuga; ja valva sa iseennastki, et ka sind ei kiusataks." See, et ka me ise oleme eksijad inimesed, peaks tegema meid eriti alandlikuks ja tasaseks eksijate kohtlemisel. Järgmine salm täiendab hästi seda mõtet: "Kandke üksteise koormat, ja nõnda te täidate Kristuse käsku" (s.2). Kuna me kõik oleme eksijad, siis kandkem ka üksteise koormaid ühiselt.
Millised need koormad võiksid olla? Paljuski samad, mis Jeesuse ajal. Moraalne ebapuhtus, abikaasade vahetamine, ebaausus äri ajamises, kuid ka alkoholism, narkomaania, homoseksuaalsed ja lesbilised kõlvatud suhted. Jumal ütleb: "Kui te näete inimesi, kes on takerdunud neis ja teistes pattudes, jääge tasaseks ja kohelge neid õrnalt! Nad on nii rabedad, nad võivad kergesti puruneda. Kuid neid on võimalik ka aidata – teha terveks ja tugevaks. Olge nendega tasased, näidates kätte meeleparanduse tee, ning juhtige nad tagasi minu juurde, sest nad kuuluvad mulle. Mina olen nad loonud ja ma tahan neid tagasi. Ma armastan neid!"
Lugu räägib vanast naisest, kes oli saanud päranduseks haruldase antiikajast pärit suure kannu ja kausi, mis komplektina olid kunagi kaunistanud rikaste magamistuba. Kann täideti puhta veega, mida valati kaussi, et end õhtul enne magamaminekut pesta. Naine muidugi neid esemeid nende algsel eesmärgil ei kasutanud, kuid ta hindas neid väga nende suure väärtuse ja eriti sellepärast, et need olid pärand tema surnud isalt.
Kord külastas teda üks sõber oma koeraga, kes oli väga vallatu, ja nii juhtuski, et ühel hetkel kukkusid hinnaline kann ja kauss laualt, kus nad olid eksponeeritud, maha ja purunesid kildudeks. Vana naise jaoks oli see tragöödia. Ta kogus õrnalt kokku kõik killud ja veetis iga päev mitu tundi nende hoolika kokkupanemisega spetsiaalse liimi abil, kuni need anumad seisid jälle laual kogu oma hiilguses.
Seda on Jumal teinud meiega ja seda oleme kutsutud tegema ka meie kogudusena ja ka üksikisikuina. Kinkigu Jumal meile selleks tasadust ja kannatlikkust!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv