.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Ema raskused ja ressursid
08.05.2010 - (1452)

Emadepäeva hommikul ühes kodus. Poeg tuleb ema voodi juurde ja ütleb: "Hei, ema, tõuse üles. Ma tegin sulle emadepäeva kaardi.
"Kui armas sinust," ütleb ema.
"Ma tegin selle kõik ise," jätkab poeg, "loe seda."
Ema hakkab lugema: "Ma kavatsesin osta ilusa kaardi punaste südametega, kuid siis mõtlesin, et ostan parem midagi endale. On nii raske osta asju teistele, kui su taskuraha on nii väike. Ole õnnelik, et sa üldse minult midagi saad. Head emadepäeva!"
"Oo, ma olen nii liigutatud," ütleb ema.
"Kas sa märkasid, mida ma ütlesin oma taskuraha kohta?" küsib poeg. "Sa võiksid seda suurendada... Ja nüüd tõuse kiiresti üles ja tee oma pojale hommikusöögi!"
Emadepäeva hommikul teises kodus. Ema vähkreb voodis ja mõtleb pingsalt oma rolli üle emana ning küsib endalt: "Kas ma olen liiga karm või liiga leebe? Kas ma anna järele liiga palju või liiga vähe? Kas ma kuulen, mida mu poeg tahab mulle öelda? Kas ma mõistan teda? Võib-olla naaklen ma temaga liiga palju? Kas ma olen hea ema?"
Teises voodis vähkreb poeg ja mõtleb endamisi: "Nende täiskasvanutega on see häda, et nad arvavad, et teavad kõik!"
Nii mõnigi ema võib mõelda sellel emadepäva lävel, et ei tea, kas keegi tuleb ja ütleb mulle "Aitäh, ema, kõige selle hea eest, mis sa oled teinud ja teed!" Pole kerge olla ema – eriti praegusel ajal. Südamevaluga saadavad nad hommikul välja oma lapsed maailma, kus neid luuravad kambad, alkohol, tubakas, narkootikumid ja pornograafia. Nad peavad kasvatama oma lapsed tugevad, et kõik need halvad asjad neid endaga kaasa ei viiks.
Eriti raske on kristlikel emadel, kes soovivad oma lapsi kasvatada Piibli kõrge moraalistandardi järgi. Kuid ärme arva, et varasematel aegadel on olnud ema olla kergem. Igal ajastul on emad pidanud taluma omajagu raskusi.
Vaadelgem täna, näiteks, Maarjat – Jeesuse ema – ja mõelgem mõningaile raskustele, mis temal tuli taluda. Me näeme, et tänapäeva emade raskused võivad olla üsna sarnast laadi.
Loeme Pühakirjast Luk.1,26-38: "Aga kuuendas kuus läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea linna, mille nimi on Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Joosepi-nimelise mehega Taaveti soost. Ja neitsi nimi oli Maarja. Ja tulles sisse tema juurde, ütles ingel: "Tere, sa armuleidnu, Issand olgu sinuga!" Aga tema ehmus väga sellest sõnast ja mõtles, mis see teretus võiks tähendada. Siis ingel ütles temale: "Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa saad käima peale ning tood ilmale Poja ja paned Temale nimeks Jeesus. Tema saab suur olema ja Teda peab hüütama Kõigekõrgema Pojaks, ja Issand Jumal annab Temale Ta isa Taaveti aujärje, ja Ta valitseb igavesti Jaakobi soo üle ning Tema kuningriigil ei ole otsa!" Aga Maarja ütles inglile: "Kuidas see võib sündida, kuna ma mehest ei tea?" Ingel vastas ning ütles temale: "Püha Vaim tuleb su peale ja Kõigekõrgema vägi varjab sind; sellepärast peab ka Püha, kes sinust sünnib, nimetatama Jumala Pojaks. Ja vaata, su sugulane Eliisabet, temagi on pojaga käima peal oma vanas eas, ja see on kuues kuu temal, keda öeldi olevat sigimatu, sest Jumalal ei ole ükski asi võimatu!" Aga Maarja ütles: "Vaata, siin on Issanda ümmardaja; mulle sündigu su sõna järgi!" Ja ingel läks ära tema juurest."
1. MAARJA RASKUSED.
Kõigepealt võiks nimetada tema rikutud reputatsiooni. Jäi ju Maarja lapseootele väljaspool abielu. Me teame, et see oli Jumala töö ja Laps oli alguse saanud Pühast Vaimust, kuid kes uskus seda lugu väikeses Naatsareti linnas?! Jutt teismelise-eas tüdrukust, kes pole abielus ja ootab last, andis parimat ainest spekulatsioonideks ja keelepeksuks.
Ja sellist asja ei unustatud. Kui Jeesus 30 aastat hiljem oma avalikku tööd alustas, tuletasid Ta vaenlased seda Talle meelde nöökiva vihjega: "Meie ei ole sündinud porduelust" ehk väljaspool abielu, nagu Sina (Joh.8,41). Seda pidi olema Jeesuse emal väga raske kuulda.
Ka tänapäeva emade minevikus võib olla asju, mida on tõlgendatud halvasti, või mis olidki sellised, mis on pannud neid tundma end süüdlasena, võib-olla isegi ema nime mitte väärivana. Ma tuletan meelde, et Jumal mitte ainult andestab, vaid ka unustab. Julgustage oma lapsi mitte kordama teie poolt tehtud vigu, rõhutades samal ajal, et Jumal on halastaja ja armuline, andes palju andeks, kui me oma eksimusi kahetseme.
Teiseks Maarja raskuseks võiksime nimetada vaesust. 2.Kor.8,9 ütleb, et Jeesus sai vaeseks meie pärast. Ma kardan, et me ei mõista, kui vaesed olid Maarja ja Joosep. Kui Jeesus esitati beebina templis Issandale, nagu nägi ette käsuõpetus, tõid ta vanemad ohvriks "paar turteltuvi" (Luk.2,24), mis oli ühiskonna kõige vaesemailt nõutud ohver.
Paljusid emasid pigistab vaesus – vaevalt, et nii suur vaesus, kui tundis Maarja, aga siiski vaesus. Kui sa ei suuda osta lastele kõike, mida nad soovivad või isegi vajavad, siis kasuta seda võimalusena õpetada neile, et elu ja õnn ei seisne asjade rohkuses, mida omame. On palju tähtsamaid asju nagu õilis iseloom ja kõlbeline puhtus ning Jumala kartus, millel on igavene väärtus. Ole ise rahul ja õpeta ka neid olema rahul sellega, mis on ja seda targalt kasutades toime tulema.
Üks noor perekond elas palju aastaid üsna räämas väikeses vagunelamus. Seal kasvatas ema oma lapsi. Ühel päeval tuli vanem poeg koju äreva teatega, et tema parim sõber oli oma kodunt ära jooksnud. Ema oli hämmingus ja ütles pojale: "Ma ei mõista. Ta elab nii ilusas majas ja näib saavat kõik, mida üks laps ihaldab. Miks ta ära jooksis?"
Poeg vastas: "Jah, nende maja on ilus ja neil on palju ilusaid asju, kuid seal pole eriti palju armastust. Meie elame tagasihoidlikult, kuid meie kodus on palju armastust."
Armastust saab tasuta. No, võib-olla mitte päris tasuta. Kuid see ei maksa raha. See maksab vaid aega, tähelepanu ja emotsioone.
Kolmandaks Maarja raskuseks oli see, et inimesed vihkasid tema Last, juba sündimisest peale. Mat.2,13 ütleb, et "kui [hommikumaa targad] olid ära läinud, vaata, siis ilmus Issanda ingel unes Joosepile ja ütles: "Tõuse ning võta Lapsuke ja Tema ema enesega ning põgene Egiptusesse ja ole seal, kuni ma sinule ütlen; sest Heroodes hakkab otsima Last, et Teda hukata." Kogu Jeesuse maise elu kestel töötas Saatan agaralt, et Teda hävitada. Jeesusel oli palju vaenlasi ja seda polnud Maarjal kui emal kerge taluda.
Sama juhtub ka tänapäeval lapse sündides, sest Saatan näeb igas lapses Jumala andi emale ja isale. Ps.127,3 ütleb: "Vaata, lapsed on pärand Jehoovalt, ihusugu on tasu Temalt!" Vaenlane teab, et kiireim viis hävitada perekond on rünnata last, kes on selle kõige nõrgem, kõige haavatavam lüli.
Jeesus ütles Saatana kohta – Joh.8,44: "Tema on inimese tapja olnud algusest peale ega ole jäänud püsima tõesse, sest tõde ei ole tema sees. Kui ta räägib valet, siis ta räägib omast [talle omast keelt], sest ta on valetaja ja vale isa!" Ta püüab meelitada meie lapsi igasuguste vahenditega enda poole, et neid hävitada! Emal tuleb last kaitsta mitte ainult koolis, vaid isegi kodus – näiteks televisiooni ja interneti kaudu tulevate rünnakute eest!
Veel üheks Maarja raskuseks oli üksikvanemaks olemine. Ta polnud küll vallasema, kuid ta jäi ruttu leseks. Piibel mainib Joosepit viimast korda seoses selle pere poolt Jeruusalemma külastamisega, kui Jeesus oli 12-aastane. Nii et Maarja kaotas varakult abikaasa ja oli sunnitud kasvatama Jeesuse ja oma teised lapsed üles üksinda.
Tänapäeval on palju emasid, kes erinevatel põhjustel kasvatavad oma last või lapsi üksi. See pole kerge. Müts maha nende ees. Ja Jumalalegi ei jää see märkamata, eriti kui ema toob veel oma lapsed kirikusse ning kasvatab neist armastavad ja hoolivad kristlased.
Nii et Maarjal, Jeesuse emal, oli palju raskusi, kuid Jumala abiga suutis ta siiski olla eeskujulik ema, olles eeskujuks ja julgustuseks kõigile tänapäeva emadele, kes samuti Jumala abiga oma raskused võidavad.
2. MAARJA RESSURSID.
Siiski olid Maarjal ka mõned väärtuslikud ressursid. Tema esimeseks ressursiks oli usk Jumalasse ja Jumala usaldamine ning kindel otsus teha Jumala tahtmist. Kui Jumala ingel oli valgustanud teda ta missiooni suhtes, vastas Maarja – Luk.1,38: "Vaata, siin on Issanda ümmardaja; mulle sündigu su sõna järgi!" Polnud kerge võtta vastu nii vastutusrikast ülesannet, kuid teda aitas see, et tal oli suur ja kõikumatu usk.
Igal emal on eriline eesõigus teha Jumalaga koostööd uue elu loomisel. Ja kui Jumal asetab lapse või lapsed su kätele, soovib ta, et sa kasvataksid nad üles armastuses ja Tema tundmises, et neist saaksid Jumala lapsed, nagu sina. Tee nad tuttavaks Piibliga, tee nad tuttavaks Päästjaga ja õpeta neile taevateed. Sa suudad seda, kui ka sinu esmaseks ressursiks on usk Jumalasse ja Jumala usaldamine ning kindel otsus teha Jumala tahtmist.
Maarja teiseks ressursiks oli sõnakuulelik Poeg. Siin muutuvad mõned lausa kadedaks ja ütlevad: Mis Maarjal viga, tal oli ju nii sõnakuulelik poeg. Kuid Piibel ütleb, et Tema sõnakuulmine oli õpitud. Heb.5,8 ütleb, et "ehk Ta oligi Poeg, õppis Ta sõnakuulmist sellest, mida Ta kannatas." Mitte väike osa selles õppimises oli Maarjal kui Jeesuse esimesel õpetajal.
Sinagi võid omada seda ressurssi, rikkust, kui sa õpetad oma lapsele aegsasti sõnakuulmist. Ja parim kink, mida lapsed võivad oma emale teha – ka emadepäevaks – on olla sõnakuulelik. See on parem kui kõik õnnitluskaardid, lilled või shokolaad! Ole vaid armastav, sõnakuulelik laps – ja su ema on õnnelik!
Kuid armastava sõnakuulmise õpetamine pole lihtne. Lugu räägib väikesest poisist, kes tuli ema juurde ja ütles, et tal on kaks kommi. Ema küsis: "Mida sa kavatsed nendega teha?"
"Ma söön need ära," vastas poeg.
Mõeldes, et see on hea võimalus õpetada lapsele heldemeelsust, ütles ema: "Kas sa ei arva, et peaksid jagama need kommid oma vennaga?"
Poiss vastas: "Mul ei ole neid nii palju, et jagada. Ma söön need üksi ära."
Soovides apelleerida poisi südametunnistusele, ütles ema: "Mis sa arvad, mida teeks Jeesus, kui Tal oleks kaks kommi?"
Poiss mõtles veidi ja ütles: "Ma arvan, et Ta teeks kaks kommi juurde ja annaks need oma vennale."
Jah, lisaks sellele, et Jeesus oli sõnakuulelik, oli Ta ka heldemeelne; ja see valmistas Tema emale suurt rõõmu.
Maarja kolmandaks ressursiks oli toetav abikaasa – nii kaua, kui see elas. Kuigi Joosepil oli raske mõista Maarjaga juhtunut, uskus ta unes saadud ingli sõnumit ja Mat.1,24 teatab, et "kui Joosep unest ärkas, siis ta tegi nõnda, kuidas Issanda ingel teda oli käskinud ning võttis oma naise enese juurde." Ohu varitsedes viis ta oma naise ja lapse kiiresti turvalisse paika ning kuni oma elu lõpuni toetas ta neid ning hoolitses nende eest.
Sellega seoses tahaksin ma täna öelda kõigile isadele ja meestele: Parim asi, mida te võite anda oma naisele ja lapse või laste emale, pole lilled ega shokolaad ega õnnitluskaart, vaid toetav suhtumine, palvetamine tema eest, tema julgustamine – olemas olemine tema jaoks alati, kui ta teid vajab.
Lugu räägib ühest abielumehest, kes polnud oma naise vastu kõige tähelepanelikum. Ühel päeval tööl olles hakkas ta selle üle järele mõtlema ja otsustas muutuda. Nii põikas ta koduteel sisse poodi ning ostis tordi ja kimbu lilli, et üllatada naist. Mees jõudis ukse taha ja andis kella. Naine avas ukse ja leidis sealt mehe – tort ühes käes, lilled teises käes, laulmas: "Kõik roosid ma kingiksin sulle ja õitega pärjaks su pea..."
Naine puhkes nutma. Suured pisarad purskasid silmist, kui ta ütles nuuksudes: "Oh, Harry! Miks küll täna kõik nii halvasti läheb? Vannitoas hakkas lekkima toru. Elektripliit ütles üles. Lapsed käituvad kohutavalt. Ja nüüd tuled sina koju purjus päi!"
Kui te pole varem oma abikaasale ja laste emale sellist tähelepanu osutanud, siis olge ettevaatlikud, ärge teda ära ehmatage! Aga olge head ja toetavad, alati!
Maarja neljandaks ressursiks oli lähedane sõber, kes teda toetas ja julgustas. Selleks oli tema tädi Eliisabet, kes sünnitas Ristija Johannese pisut varem, kui Maarja sünnitas Jeesuse. Ka Eliisabet sai lapse ime läbi, nii et nad mõistsid teineteist hästi.
Olgu igal tänapäeva emalgi lähedasi sõpru, kes neid mõistavad ja toetavad, et ükski neist ei nõrkeks oma koorma all. Selles valdkonnas saavad koguduseliikmed teha väga palju üksteise heaks.
Jumal õnnistas Maarjat rikkalikult. Ta nägi, kuidas ta Poeg täitis ustavalt oma jumaliku missiooni. Ja mis muu rõõmustab meie emasid ka tänapäeval rohkem, kui nägemine, kuidas nende lapsed täidavad ustavalt oma ülesande selles elus ning valmistavad end ja oma lapsi sisenema uude paremasse maailma. Jumal õnnistagu emasid ja kõiki meid!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv