.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6588)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Jeesus tuleb
08.11.2003 - (1882)

Kunagi pole maailma lõpust mõeldud ja räägitud rohkem kui meie ajal. Kui ma olin veel koolipoiss, ennustati maailma lõppu suure tuumakatastroofi näol — ja see oli nii lähedal Kennedy-Hruštšovi vastasseisu ajal tuumarakettide pärast Kuubal kuuekümnendatel aastatel. Nüüd räägitakse rohkem maailma lõpust suure kokkupõrke läbi mõne universumis rändava taevakehaga. Kolme aasta eest tuli grupp astronoome Inglismaal välja erutava teatega, et mingi kauges kosmoses toimunud suure kokkupõrke tulemusena on meie poole teel Mount Everesti suurune meteoor, mis põrkab kokku meie Maaga aastal 2028. Järgmisel päeval teatas aga teine astronoomide grupp, et nende arvestuste kohaselt möödub see meteoor Maast 3,2 triljoni miili kauguselt. Nii et suurt pauku ei toimu.

Mõned siiski eelistavad uskuda esimest astronoomide gruppi, nende seas ka hulgaliselt kristlasi. Nad tsiteerivad Ilm.6,13 ja Mat.24,29 kui "tõendit," et maailma tabab just selline lõpp. Sellest on inspiratsiooni saanud Hollywood juba kaheks filmiks (Deep Impact ja Armageddon).

Need kirjakohad on meile hästi tuntud. Esimeses — Ilm.6,13 — tunnistab Johannes: "...ja taevatähed kukkusid maha, otsekui viigipuu ajab maha oma toored marjad, kui suur tuul teda raputab"; teises — Mat.24,29 — tunnistab Jeesus: "Aga varsti pärast nende päevade viletsust läheb päike pimedaks ja kuu ei anna oma valget, ja tähed langevad maha taevast ja taeva vägesid kõigutatakse." Meie siiski ei näe neis tekstides kirjeldust maailma lõpust mõne kosmosest saabuva meteoori läbi.

Millal ja kuidas siis lõpeb see maailma-ajastus? Jeesus ütles — Mat.24,21.22: "Sest siis tuleb suur viletsus, mille sarnast ei ole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tulegi. Ja kui neid päevi ei lühendataks, ei pääseks mitte ükski liha; aga äravalitute pärast lühendatakse need päevad." Selle kirjakoha alusel on selge, et Jumal on siiski see, kes otsustab, millal ja kuidas saabub lõpp. Ja Ta teeb seda oma rahva ellujäämise pärast. Miks vajab Tema rahvas päästmist? Ilm.13,16.17 alusel oleme me leidnud, et Jumala rahvas on lõpu eel ära lõigatud igasugusest majanduslikust tegevusest ning nende üle on langetatud surmaotsus. Võtmeküsimuseks on hingamispäev.

Tähtis selles viimses kriisis on see, et Jumal otsustab aja üle. Ühel hetkel ütleb Ta: "Aitab!" ja tõmbab selle maailma ajaloole kriipsu alla.

Milline võiks olla see viimne päev — Issanda Päev? Pühakiri ütleb — Luk.21,26: "Ja inimesed lähevad rammetuks kartuse ja sündmuste ootamise pärast, mis maailma peale on tulemas; sest taeva vägesid kõigutatakse." Sama kirjakoht, tõlgituna versioonist The Living Bible, ütleb: "Paljud inimesed kaotavad julguse, nähes kohutavat saatust, mis tabab seda maailma, sest isegi taevaste eneste stabiilsus murtakse."

Kas nad kaotavad julguse, kuna nende planeet on teel kokkupõrkele mõne tohutult suure meteooriga? Kas nad kardavad, kuna mõni hullunud diktaator või mõni terroristide grupp on saanud enda valdusesse tuumarelva või hõivanud mõne tuumarajatise? Kas nad on hirmul sellepärast, et Saatan on võtnud kindad käest ja hakanud n.-ö. paljakäsi juhtima selle maailma sündmusi, nagu seda kirjeldab Ilm.16,12-16, kus on juttu kolmest rüvedast vaimust ja Harmagedoonist? Või luuakse see kõiki valdav kabuhirm okultistide tegevusega.

Mis see ka ei oleks, ei sega see mingil tähelepanuväärsel määral igapäevast elu. Kuidas nii? Sest Jeesus ütles — Luk.17,26-30: "Ja nõnda nagu oli Noa päevil, nõnda on ka Inimese Poja päevil: nad sõid, jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva, ja tuli veeuputus ning hävitas nad kõik. Samuti ka, nagu oli Loti päevil: nad sõid, jõid, ostsid, müüsid, istutasid, ehitasid hooneid; aga sel päeval, mil Lott väljus Soodomast, sadas tuld ja väävlit taevast ning hävitas nad kõik. Otse nii peab olema sel päeval, mil Inimese Poeg ilmub!"

Kestab tavaline elu, "toimub tavaline äritegevus kuni selle tunnini, mil tuleb Inimese Poeb," nagu teatab The Living Bible Luk.17,30. Inimesed söövad ja joovad, ostavad ja müüvad, töötavad põllul ja ehitavad. Jälgitakse valuuta kursse ja aktsiate hindu ning tehakse äriplaane, nagu kestaks maailm igavesti. Inimesed järgivad oma plaane, olles teadmatuses, et Jumala igavese plaani kohaselt lõpeb aeg täna. See on viimne päev, Oomega ehk O päev, Issanda Päev — päev, mil saabub lõpp, et võiks saabuda algus — Issanda taastuleku päev.

Selle päeva mingil tunnil — kell 11 või 12 või 2 — lõpeb ootamatult kõik see tegevus. Mis sellele järgneb, on üllatus paljudele, kuid mitte Jumala ustavale rahvale. Taevasse ilmub hämmastav vaatepilt; toimub kõige nähtavam, kõige kuuldavam, kõige erutavam sündmus peale loomisnädalat. Võimas hääl! Taevaste trompetite sära! Taevad igas suunas täis ingleid! Selline hiilgus, mida enne pole nähtud, ja selle keskel seisab Kristus ise!

Keegi ei saa ignoreerida seda vaatepilti, kellelgi ei lähe kõrvust mööda see heli — isegi surnud kuulevad seda ja "Kristuses surnud tõusevad üles," nagu kirjutab apostel Paulus (1.Tes.4,16). Kõik need, kes on elanud Kristusele — Jumala rahvas — saab osa suurimast päästeoperatsioonist. Sama Jeesus, kes läks üles taevasse, jättes hämmastunud jüngritele näiliselt võimatu ülesande; sama Jeesus, kes elas, suri ja tõusis üles, et meie oma vabal valikul võiksime saada osa lunastuse võrratust annist — see sama Jeesus äratab üles surnud ja päästab ootavad ustavad, kes on elus.

See on parim sõnum, mida meie kõrvad võivad kuulda! Perekonnad ühendatakse taas ja algab igavene seiklus!

Kuid see viimne päev on otsuste tegemiseks liiga hiline aeg. Jumala armu suvi on möödunud. Jumalik pitseerimine on lõppenud ja lõikus kogutud. Enam ei tasu oodata viimast bussi; viimane rong on läinud — igaveseks! Isegi kõige rikkamatele ja vägevamatele ei avane mingi tagavaraväljapääs sellest kriisiolukorrast. Nad ei pääse siit planeedilt, nad on siin lõksus ja paluvad ükskõik keda, ükskõik mida varjata neid hüljatud Päästja palge eest.

Kes pääsevad? Need, kes "on ... võitnud Talle vere tõttu" (Ilm.12,11).

Piibli viimases peatükis on Kristuse tagasituleku tõotust korratud kolm korda (Ilm.22,7.12.20) ja armukutset on korratud koguni neli korda (s.17). Me oleme seda nii palju kuulnud, võib-olla oleme koguni väsinud seda kuulmast, kuid kas me oleme selleks sündmuseks valmis? Kas Ta tuleb meile ootamatult, "nagu varas öösel" (1.Tes.5,2), või oleme me "valguse lapsed ja päeva lapsed" (1.Tes.5,5), alati valmis Tema tulekuks?

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv