.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Rõõmustamine koos rõõmsatega
08.12.2012 - (1345)

Oleme jõudnud advendiaega ja seda jõuluaega nimetatakse ka rõõmuajaks, kus meid kutsutakse kõiki üles koos rõõmustama Päästja sünni üle. Ühtlasi kutsutakse sel ajal meid tavalisest enam üles tundma kaasa vaestele ja abivajajatele – neile, kel on olnud elus vähem õnne –, sest Jeesuski sündis vaesena vaesesse perre, leides oma esimese elutoa loomalaudas ja voodi sõimes. Seepärast sobib vast hästi meie tänaseks sissejuhatavaks piiblitekstiks Rom.12,15: "Olge rõõmsad rõõmsatega, nutke nutjatega!"
Üllatav on, et nutmine ühes nutjatega, s.o. kurbadele, vaestele ja õnnetutele kaasa tundmine osutub elus tihti kergemaks kui rõõmustamine ühes rõõmsatega! Meie hulgas ja ümber on ikka neid, kes on meist õnnetumas olukorras ning meil leidub piisavalt kaastunnet ja empaatiat, et lohutada ja toetada neid ning lasta neil nutta oma rinna najal. Võib-olla me isegi nutame koos nendega ja palvetame nende eest nende viletsuses.
Kuid rõõmustamine koos rõõmsatega võib osutuda raskemaks! Muidugi pole raske rõõmustada sõbra pulmas, kui sa oled ise õnnelikus abielus. Aga kui see pole nii ja sa sooviksid ka endale armastavat elukaaslast, aga oled üksi või tunned end hüljatuna, siis polegi nii kerge olla rõõmus kellegi teise pulmas.
Sa sõidad vana autoromuga, mis vaevalt püsib koos, aga su naaber ostab uue BMW. Keegi teine sinu töö juures saab ameti- ja palgakõrgendust, sina mitte. Nad on rõõmsad; kas see rõõmustab ka sind? On palju kergem nutta ühes nendega, kel läheb meist halvemini, kui rõõmustada ühes nendega, kel läheb meist paremini! Kui inimlik on neid "õnneseeni" hoopis kadestada ja tunda oma südames kõike muud kui rõõmu nende pärast!
Lugu räägib kahest kirjanikust, kes kadestasid teineteist. Kord kirjutas üks neist raamatu, mis osutus väga edukaks ja mida osteti palju. Ühel peol trehvasid nad kokku ja teine mees ütles: "Ma ostsin su raamatu. See on hea raamat. Kes kirjutas selle sulle?"
Raamatu autor püüdis jääda väärikalt rahulikuks, tänas komplimendi eest ja esitas siis vastuküsimuse: "Kes luges seda sulle?"
Nii et mitte alati pole kerge olla rõõmus rõõmsatega! Eriti, kui leiame, et sel rõõmsal läheb elus paremini kui meil! Meil võib ju minna hästi. Me võime teenida sadu tuhandeid ja meil võib olla mitu head autot ning mugav maja ja ilus suvila. Kui me aga näeme teist inimest, kes teenib miljoneid ning kellel on lisaks autodele ja majadele veel ka jaht või isegi eralennuk, siis ei suuda me kohe kuidagi tema pärast ja temaga koos rõõmustada. Pigem nuriseme, et miks meie ei võiks nii hästi elada!
See on tõsine probleem, ilmselt ka usklike seas – miks muidu jutustas Jeesus seda probleemi käsitleva tähendamissõna?
1. TÄHENDAMISSÕNA.
See tähendamissõna leidub Matteuse evangeeliumi 20. peatüki salmides 1-16. Loeme esimesed 5 salmi: "Taevariik on majaisanda sarnane, kes vara hommikul välja läks töötegijaid palkama oma viinamäele. Kui ta töötegijatega oli kokku leppinud ühe teenari peale päevapalgaks, läkitas ta nad oma viinamäele. Ja ta läks välja kolmandal tunnil ja nägi teisi turul tööta seisvat ja ütles neile: minge ka teie viinamäele ja mis iganes õige on, annan ma teile! Ja nad läksid ära. Taas läks ta välja kuuendal ja üheksandal tunnil ja tegi nõndasamuti."
Pange tähele, et isand sõlmis esimese grupiga lepingu. Kauplemise järel lepiti kokku päevapalga suuruses – üks teenar. See kokkulepe rahuldas nii isandat kui töölisi. See oli aus tehing!
Kolm tundi hiljem oli turule kogunenud järgmine grupp inimesi, kes ilmselt armastasid magada hommikul natuke kauem! Isand pakkus tööd ka neile, leppimata kokku palga konkreetses suuruses, vaid lubades maksta, "mis iganes on õige." Täpselt sama tegi ta veel suuremate unimütsidega, kes jõudsid tööbörsile alles päeva kuuendal ja üheksandal tunnil! Võib-olla oli neil sel päeval ka oma asju ajada ja sellepärast läksid tööd otsima nii hilja. Ka need saatis ta tööle oma viinamäele.
Ilmselt oli viinamäel palju edasilükkamatut tööd, nagu meiegi maal vahel heina- ja viljakoristuse ajal, nii et isand läks turule ka veel tööpäeva 11. tunnil – ja leidiski sealt veel tööotsijaid! Sellest on juttu järgmistes salmides (Mat.20,6.7), kus isand küsib neilt: "Mis te siin kogu päeva tööta seisate?"
"Meid ei ole keegi palganud!" vastasid nemad.
"Minge teiegi viinamäele!" ütles isand.
Ja saidki õhtuks kõik hädavajalikud tööd tehtud! Peremees on rõõmus, et saak on päästetud! Ja järgmised salmid teatavad: "Kui siis õhtu tuli, ütles viinamäe isand oma ülevaatajale: kutsu töötegijad ja anna neile palk alates viimastest kuni esimesteni. Kui nüüd need tulid, kes üheteistkümnendal tunnil olid palgatud, said nad igaüks ühe teenari" (Mat.20,8.9). Isand oli tõesti heas tujus, kui ta maksis vaid ühe tunni töötanud meestele terve päeva palga! Ja muidugi olid siiralt rõõmsad need töölised, kes ei osanud loota nii heldet tasu.
Ma mõtlen, et midagi sarnast kogeme ka meie suurel Palgapäeval, sest see, mida me oleme Issanda heaks teinud, on nii väike võrreldes tasuga, mis Ta meile maksab. Meie Jumal on nii helde. Aga selleks on ka põhjus: Ta on nii rõõmus taevaaitadesse kogutud saagi üle. See on päästetud ja seda ei ohusta enam ükski selle ilma raju!
Palga maksja oli rõõmus ja samuti palga saajad – kuid kahjuks mitte kõik. Mitte kõik ei rõõmustanud ühes rõõmsatega! Tähendamissõna jätkub – Mat.20,10: "Aga kui esimesed tulid, arvasid nemad, et nad saavad rohkem." Ilmselt arutlesid nad nii: "Kui need, kes töötasid vaid ühe tunni, said ühe teenari, siis meie saame palju rohkem, võib-olla isegi 12 deenarit, sest meie oleme ju töötanud 12 tundi!" Nii ootasid nad suurt palka, unustades hommikul sõlmitud kokkuleppe.
Kuid sama salmi teine pool teatab, et "nemadki said igaüks ühe teenari." Nad said täpselt nii palju kui lubatud. Olid nad õnnelikud? Nad ei saanud ju vähem kui teised; ka ei saanud nad vähem kui oli kokku lepitud. Kõik oli hästi. Kuid nad ei rõõmustanud koos teiste rõõmsatega. Järgmised salmid teatavad – Mat.20,11.12: "Kui nad olid saanud, nurisesid nad majaisanda vastu ning ütlesid: need viimased aga on ühe tunni tööd teinud ja sa oled nad teinud meie väärilisteks, kes me päeva koormat ja palavust oleme kandnud!"
"Ebaõiglane!" kaebasid nad. "See on ülekohus!"
Kuid viinamäe omanik kostis – Mat.20,13-15: "Sõber, ma ei tee sulle ülekohut; eks sa leppinud minuga kokku ühe teenari peale? Võta, mis sinule kuulub, ja mine oma teed; aga ma tahan sellele viimasele anda nõnda nagu sinulegi. Kas ei ole mul luba enese omaga teha, mida ma tahan? Või on sinu silm kade, et mina hea olen?" Miks häirib sind see, kui palju saab keegi teine? Ole rõõmus, et said kokkulepitud raha, mida on enam, kui on vaja pere toitmiseks. Ja tunne rõõmu ühes su naabriga, et ka temal on piisavalt raha oma pere toitmiseks, ehkki ta sai töötada lühemat aega ja oli ära teeninud väiksema palga. Kas sind tõesti rõõmustaks, kui su naabri perel oleks 12 korda vähem raha ning nad vaevleksid puuduses? Juba see peaks tegema sind rõõmsaks, et naaber saab ise hakkama ja sul pole tarvis teda aidata!
Kas te märkate selle tähendamissõna sarnadust tähendamissõnaga kadunud pojast? Ka seal keeldus keegi rõõmustamast koos rõõmsatega. Isa korraldas koju naasnud kadunud poja auks peo "ja nemad hakkasid rõõmutsema", teatab Luk.15,24. Kuid, saanud sellest teada, kadunud poja vend hoopis "vihastus ega tahtnud sisse minna" (s.28). Miks? Kadedus sai võimust tema üle.
Kui kadedus jätab meid välja mõnest maisest peost ja ilma mõnest maisest rõõmust, on sellest kahju. Kuid mõtleme sellele, et mõlemas tähendamissõnas räägib Jeesus Jumala riigist ja Jumala toimimisest oma lastega. Siit pole raske järeldada, et kadedus jätab meid välja ka Jumala riigist. Kui me ei suuda rõõmustada koos rõõmsatega siin maises elus, ei ole me valmis rõõmustama koos rõõmsatega ka taevariigis!
Kuidas vabaneda isekusest – kadedusest, kui keegi saab rohkem kui sina või kui keegi saab midagi väiksema vaevaga kui sina?
2. RETSEPT.
Esimene nõuanne: Lõpeta enda võrdlemine teistega! Kui tööpäeva alguses värvatud mehed poleks end võrrelnud nendega, kes olid töötanud vaid ühe tunni, poleks olnud mingit probleemi. Nad oleksid olnud rahul ja rõõmsad. Kuid hetkel, mil nad hakkasid vaatama teisi, lõi neid kadedus ja nad hakkasid nurisema. Enne oli isand hea, nüüd aga järsku paha! Kujutage ette, Isand, kes oli naabri vastu üllatavalt helde, muutus minu silmis ülekohtuseks!
Kui sa hakkad uurima üle aia naabri muru, tundub see alati rohelisem kui sinu oma! Nii et jäta võrdlemine ja usalda Jumalat, kes on tõotanud hoolitseda sinu eest. Ja Ta on seda teinud. Te näete kõik üsna hästi toidetud välja! Ja hästi hoolitsetud. Korralikud riided seljas ja puha! Jumal on teie eest hästi hoolitsenud, ärge võrrelge end teistega! Alati on keegi, kes teenib teist paremini.
Mõni võib kadestada Michael Jordani, kes teenis viimasel aastal enne professionaalsest korvpallist loobumist kellegi arvestuse kohaselt 178000 dollarit päevas, olenemata sellest, kas ta mängis või mitte, saades kümneid miljoneid ainuüksi selle eest, et lubas oma nime kasutada erinevail toodetel. Aga ma ei tea, kas ta ise oli selle üle rõõmus, kui võrdles end Microsofti mehe Bill Gates'iga, kelle varanduse saavutamiseks oleks ta pidanud selliselt teenima 270 aastat, ühtegi dollarit sealjuures ära kulutamata!
Ilmselt ei võrdle me end selliste rahahaidega, kuid ka teise pensionäriga end võrreldes võime saada üsna sarnase ebameeldiva tunde, sest nii raske on rõõmustada ühes vennaga, kelle pension tõusis rohkem kui minu oma!
Teine nõuanne: Palveta inimese eest, keda kipud kadestama, et Jumal õnnistaks teda! See võib esmapilgul tunduda kummalise mõttena; see oleks ju soovimine, et tal läheks veelgi paremini, et ta oleks veelgi rikkam! Kas see ei anna põhjust teda veelgi enam kadestada? Kuid nii nagu vaenlase eest palvetamine aitab vabaneda halvast tundest tema vastu, aitab ka selle õnnistamine, keda me kadestame, vabaneda meil kadedusest tema vastu. Teisele õnnistuse soovimine võib tuua õnnistuse ka meile!
Pastor Meyer jutlustas Londonis sel ajal, kui seal jutlustasid ka Charles Spurgeon ja Campbell Morgan. Kõik nad olid vägevad pastorid, kuid Spurgeoni ja Morgani kogudused olid mõlemad suuremad kui Meyeri oma. See tegi ta pisut kadedaks. Nii palus ta Jumalalt tarkust, mida teha, sest ta ei soovinud neid kadestada. Ja mingil viisil andis Jumal talle märku palvetada Spurgeoni ja Morgani eest, et nende kogudused kasvaksid veelgi enam, et sinna tuleks veelgi rohkem inimesi.
Algul ei soovinud ta seda teha, kuid siis otsustas kuuletuda. Nii palvetas ta iga päev hoolega, et Spurgeoni ja Morgani kogudused kasvaksid. Ja tõepoolest – nende kogudused kasvasid. Kasvasid "ülevoolavalt," nagu tunnistas Meyer, lisades: "Ja see ülevoolav rahvahulk tuli minu kirikusse!"
Nii et palveta ka sina selle eest, keda kadestad! Ja mitte ainult palveta, vaid ütle ka mõni hea, julgustav sõna, sest kõik inimesed, ka sinust edukamad, vajavad julgustust! Ka see on nagu bumerang, mis tuleb sinu juurde tagasi. Nii saad sa rõõmustada ühes rõõmsatega!
Ja kolmas nõuanne: Ole tänulik! "Kõige eest alatasa tänades Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel" (Ef.5,20). Tänulikkus on parim arstim kadeduse vastu. Meil on nii palju, mille eest kogu südamest tänada Jumalat ja rõõmustada koos teiste rõõmsatega – olenemata sellest, et mõnele on antud pisut rohkem kui teisele. Kõigile on antud palju – elu, Päästja, lunastus, igavene elu. Tänamatusega aga võime kaotada kõik selle.
Maailma kõige tänulikumad ja rõõmsameelsemad inimesed pole olnud maise vara ega isegi tervise poolest kõige rikkamad. Nad on olnud tihti üsna vaesed või kehva tervisega. Kuid nuttes koos nutjatega ja rõõmustades koos rõõmsatega on nad siiski kõige rikkamad inimesed maailmas! Sest nad on Jumala lapsed. Nad teavad, et nutuajad mööduvad – Jumal pühib kord iga pisara nende silmist – aga rõõmuajad jäävad! Ja keegi ei saa neilt seda rõõmu ära võtta!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv