.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6588)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Ülirohke elu
09.08.2008 - (1628)

Joh.10,1-10: "Tõesti, tõesti ma ütlen teile: kes ei lähe uksest sisse lambatarasse, vaid astub sisse mujalt, see on varas ja röövel! Aga kes uksest sisse läheb, see on lammaste karjane; sellele avab uksehoidja, ja lambad kuulevad ta häält, ja ta kutsub omi lambaid nimepidi ja viib nad välja. Ja kui ta oma lambad on välja ajanud, käib ta nende ees ja lambad järgivad teda, sest nad tunnevad tema häält. Aga võõrast nad ei järgi, vaid põgenevad tema eest, sest nad ei tunne võõraste häält!" Selle võrdumi Jeesus ütles neile; nemad aga ei saanud aru, mis see on, mida Ta neile rääkis. Sellepärast ütles Jeesus taas: "Tõesti, tõesti ma ütlen teile, et mina olen lammaste uks! Kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja röövlid; lambad aga ei ole neid kuulnud! Mina olen uks. Kui keegi minu kaudu sisse läheb, siis ta saab õndsaks ja käib sisse ja välja ja leiab karjamaad. Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ning hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti!"
Piibel ütleb, et Jeesus on uks – uks andestusse, lunastusse ja taevasse, kuid ka rahusse ja rõõmu ning külluslikku ellu juba siin ja nüüd. Jeesuse enda sõnade kohaselt tuli Ta maa peale tooma "elu ja kõike ülirohkesti!"
Mis on see elu? Kuidas me seda defineeriksime? Me vaatame elava liiklusega linna, näeme inimesi kiirustamas sinna-tänna ja ütleme: "See linn on täis elu." Või jälgime mängivat last, kes jookseb ja hüppab või lihtsalt veedab lõbusalt aega, ja ütleme: "See on elav laps." Või külastame mõnd kirikut ja lahkume sealt tõdemusega, et "seal puudub elu." Me võime tuua palju sarnaseid näiteid, kuid sageli on meil raske defineerida elu ennast.
Jeesus ütles loetud teksti lõpus: "Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti", otseses tõlkes: "elu ja seda ülirohkesti, külluslikult." Muidugi, et me üldse elame, võlgneme tänu Jeesusele. Elu on Jumala and. Elu on ime. Ainult Jumal võib teha selle ime – anda elu. Ja Ta on andnud selle inimesele kaks korda: loomis- ja lunastustöö läbi. Kui Jeesus poleks inimest lunastanud, oleks loomisel antud elu lõppenud esimese patu tegemisega! Aadam ja Eeva elasid peale pattulangemist edasi ainult tänu Jeesuse lunastusele! Iga elusäde on Jeesuse poolt välja võidetud Kolgatal. Seal pani Ta maha oma elu, et anda see meile.
Kuid inimesed elavad seda elu erineval määral. Mõned lausa pakatavad elust, teised on vaid pooleldi elus. Me tunneme mõningaid 80-aastaseid inimesi ja vanemaidki, kes elavad palju külluslikumat elu, palju elavamat elu kui teised neist tunduvalt nooremad inimesed. Kahjuks on isegi neid, kes ei leia elu üldse olevat elamist väärt! Piltlikult öeldes, nad haaravad hommikul tõustes värske ajalehe ja loevad surmakuulutusi. Alles siis, kui nad sealt oma nime ei leia, panevad nad riidesse!
Sissejuhatavas kirjakohas ütleb Jeesus tegelikult: "Ma tulin andma teile midagi enamat kui lihtsalt eksisteerimist. Ma tulin tooma teile tõelist, ülirohket ja elamisväärset elu."
Hiljuti korraldas üks uurimisfirma küsitluse, mille üks punkt kõlas nii: "Nimetage parim asi, mis on teile juhtunud viimase viie aasta jooksul." 12 protsenti vastanutest kirjutas sinna: "Ei midagi." Mõelda vaid – viie aasta jooksul ei juhtunud midagi head! Aga just selleks Jeesus tuligi, et võtta su EI MIDAGI ja teha sellest MIDAGI.
Kui me peaksime võtma kogu evangeeliumi kokku ühe sõnaga, siis sobiks selleks just "elu." Keegi võib küsida: "Aga kuhu jääb usk?" Usk on vajalik, kuid mis on sel väärtust ilma eluta!? "Aga armastus?" ütleb teine. "Kas Paulus ei nimeta mitte seda suurimaks?" Jah, armastus on oluline, väga oluline, kuid küsime jällegi: mis on sel väärtust ilma eluta!?
Piiblis on 1158 peatükki, kuid sõna "elu" esineb Piiblis erinevais vormes 1548 korda! Jeesus kasutab seda oma õpetustes – nii palju, kui need on evangeeliumides kirja pandud – 130 korda. Elu on kõige alus. Ja seda elu tuli Jeesus meile tooma "ülirohkesti", saades "ukseks."
1. JEESUS ON UKS PÄÄSTMISESSE.
Johannese kümnendas peatükis räägib Jeesus kahesugusest lambatarast. Tol ajal oli väikestes linnades ja külades kommunaalsed ehk ühised lambatarad, kus olid varjul kõik küla karjad, kui nad pöördusid õhtul koju. Neid kaitses tugev uks, millele oli võti vaid uksehoidjal. Just sellisele lambatarale viitab Jeesus sissejuhatuseks loetud teksti alguses (salmid 2 ja 3).
Aga kui lambad olid soojal aastaajal väljas mägedel (küngastel), kui neid ei toodud õhtul koju, siis juhiti nad lambataradesse, mis olid väljas mäenõlvakuil. Need olid müüriga ümbritsetud alad, millel puudus katus. Müüris oli ava, kuid puudus igasugune uks. Õhtul heitis karjane ise pikali selle avause ette ja ükski lammas ei saanud välja ega sisse, muidu kui üle ta keha! Karjane oli kõige otsesemas tähenduses ukseks! Keegi ei saanud lambatarasse muidu kui tema kaudu.
Seda mõtleski Jeesus, kui Ta ütles: "Mina olen uks!" Tema läbi ja ainult Tema läbi saavad inimesed minna Jumala juurde. Pange tähele Tema sõnu: "KUI KEEGI minu kaudu sisse läheb, siis ta saab õndsaks." See tähendab, et keegi ei jää välja, kui ta tuleb UKSE kaudu! Kuid on neid, kes püüavad pääseda sisse mõnel teisel moel – sünniõiguse, ristimise, koguduse liikmeks olemise, moraalse elu elamise või rituaalide täitmise või teiste oma tegude kaudu.
Tuntud artist Houdini suutis avada igasuguseid lukke ja päästa end vabaks igasugustest käeraudadest tavaliselt vähem kui ühe minutiga. Ainult ükskord see tal ei õnnestunud. Ühes väikeses Briti linnas nõustus ta demonstreerima oma võimet põgenemisega kohalikust vanglast. Kongi uks nägi nii tavaline välja, et ta naeris seda nähes. Kokkulepitud signaali peale hakkas ta kasutama oma tohutut käteosavust ja kiirust, kuid tema suureks hämmastuseks lukk ei liikunud. Ta üritas kaks tundi ja siis loobus. Nõrkenult langes ta vastu kongi ust – ja see avanes. See polnud lukus olnudki!
Saatan on eksitanud vaeseid patuseid püüdma ise avada pääste ust. Ta ütleb, et nad peavad tegema teatud tegusid, end piitsutama, lugema lõputuid palveid, et vabastada oma vangis hinged. Kuid alles siis, kui nad on väsinud oma jõupingutustest ja langevad jõuetuina uksele – Jeesusele – leiavad nad vabanemise, mida nad on nii väga igatsenud. Jeesus on uks, kelle kaudu me vabaneme patuvangistusest Jumala riigi vabadusse. Jeesus on toonud ülirohke pääste.
2. JEESUS ON UKS TEENIMISSE.
Sissejuhatava kirjakoha 9. salmis ütleb Jeesus, et Tema karja lambad "käivad sisse ja välja." Nad tulevad sisse saama ja lähevad välja andma. Nad tulevad sisse, et saada varustatud, ja lähevad välja teenima. Elu kõrgeim eesmärk on teha head kõigile ja juhatada hingi Kristuse juurde. Kõige erilisemalt on seda kogenud misjonärid. Nende elu pole kerge. Kuid pole olemas enam rahuldustpakkuvamat ehk külluslikumat elu!
Keegi on öelnud: "Sa ei leia end iial enne, kui oled andnud end millelegi suuremale, kui sa ise oled!" Jeesus soovib, et ka meie saaksime usteks – teenimise ja armastuse usteks, mille kaudu teised võivad leida Kristuse. Selliselt saame osa ülirohkest elust.
3. JEESUS ON UKS HINGAMISSE.
Jeesus ütles, et Tema kaudu sisse läinud inimene "käib sisse ja välja ja leiab karjamaad." See kõlab nagu lõik karjaselaulust – Ps.23,2: "Haljale aasale paneb Ta mind lebama, hingamiseveele saadab Ta mind." Olla võimeline tulema ja minema häirimatult oli juudi viis kirjeldada absoluutselt rahulikku ja turvalist elu.
Jumala tõotuste valguses kaovad mured ja kartused. Jeesus on meie uks hingamisse – meele- ja südamerahusse. Tulnud Tema juurde ja töötades koos Temaga, võime olla kindlad Tema lähedalolus ja kaitses – selles, et Ta rahuldab kõik meie vajadused. "Mul pole millestki puudust," kui "Jehoova on mu karjane" (Ps.23,1). Mul pole puudust millestki, mida ma tõeliselt vajan! Uskugem seda ja see saab meile!
Siin on mõned soovitused, kuidas vabaneda murest: Aseta Jumal esikohale (enesekeskne elu ei too midagi muud peale mure!). Otsi Jumala riiki, küsides igas asjas Jumala tahet. Pea meeles – kuhu Jumal sind ka juhib, seal hoolitseb Ta sinu eest. Ole valmis üllatusteks. Selle asemel, et öelda: "Ma ei suuda", ütle – Flp.4,13: "Ma suudan kõik Temas, kes mind teeb vägevaks." Luba Jumalal sind armastada. Selle asemel, et kaevata: "Jumal ei armasta mind! Keegi ei armasta mind!" ütle: "Jumal armastab mind, ma tean seda!" Ja see on tõde.
4. JEESUS ON UKS ÜLIROHKESSE ELLU.
Kui sa oled Jeesuse poolt päästetud, hõivatud kaasinimeste teenimisega ning südames on rahu teadmisest, et Jumal sind armastab ja sinu eest hoolitseb, siis oledki sa Jeesuse kaudu sisenenud ülirohkesse ellu. Selleks Jeesus tuligi, nagu Ta ise ütleb: "Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja seda ülirohkesti!"
Mida tähendab ülirohke elu? See tähendab tõelist elu, eesmärgist juhitud elu, mis ulatub kaugemale lihtsalt usklik olemisest. See tähendab võiduelu. Muidugi tähendab see Jumalale alistunud ja täielikult pühendunud elu. Sellist elu elav inimene on õnnelik.
Ja seda elu pakutakse meile kõigile. Jeesus on uks sellesse ellu. Usk on selle ukse võti.
Millest me teame, kas meil see juba on? Meil on rahu eluvõitlustes. Meil on tahtmine ja jõud jagada oma usku. Me tunneme muret kadunud hingede pärast ning tunneme kaasa neile, kellele liiga tehakse. Meil on rõõm Issandas, mis motiveerib meid Teda teenima.
Üks asi on olla usklik, hoopis teine asi ja palju enam on omada Kristust südames. Ärme siis rahuldume tavalise või pooleldi õnnistatud eluga. Pürgigem ülirohke elu poole, mis saabub siis, kui oleme usaldanud end täielikult Jeesusele. Jeesus on uks ülirohkesse ellu!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv