.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Seesmine silm
09.09.2006 - (1552)

Heb.11,1-10: "Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, ja veendumus selles, mida ei nähta. Selle kohta on ju vanad saanud tunnistuse. Usu kaudu me tunneme, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et mitte sellest, mida võib näha, ei ole tekkinud see, mida nähakse.
Usu läbi tõi Aabel Jumalale parema ohvri kui Kain, ja usu kaudu ta sai tunnistuse, et tema oli õige, kui Jumal andis tunnistuse tema andide kohta, ja usu kaudu ta räägib veel pärast surmagi. Usu läbi võeti ära Eenok, et ta surma ei näeks, ja teda ei leitud enam, sest Jumal oli ta ära võtnud. Sest enne äravõttu oli ta juba saanud tunnistuse, et ta oli Jumalale meelepärane. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane; sest kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et Tema on olemas ja et Ta annab palga neile, kes Teda otsivad.
Usu kaudu sai Noa ilmutuse sellest, mida veel ei olnud näha, ja ehitas pühas kartuses laeva oma perekonna päästmiseks; ja selle kaudu ta mõistis hukka maailma ning sai selle õiguse pärijaks, mis tuleb usust. Usu läbi kuulas Aabraham sõna, kui teda kutsuti välja minema paika, mille ta pidi saama pärandiks; ja ta läks välja ilma teadmata, kuhu ta läheb. Usu läbi asus ta võõrana elama tõotusemaale otsekui võõrale maale ja elas telkides ühes Iisaki ja Jaakobiga, kes olid sama tõotuse kaaspärijad; sest ta ootas linna, millel on alused ja mille ehitaja ning valmistaja on Jumal."
Räägime jälle usust. Ilma usuta ei saa me täiel määral nautida Jumala ande ja õnnistusi selles elus.
Sõites turismigrupiga mööda maad, kritiseeris üks küüniline mees igat vaatamisväärsust – oli siis selleks mõni looduse ime või inimeste rajatud ehitis. Lõpuks viskas grupijuhil üle ja ta ütles mehele otse silma vaadates: "Vaadake, härra, kui te ei näe asjade seesmist ilu, siis ei suuda te näha ka välist ilu."
Usk on see seesmine silm, mis võimaldab meil näha ilu nii looduses, asjades kui ka inimestes. See lubab meil näha keset elu torme lootuse vikerkaart!
Keegi on andnud sellise usu definitsiooni: "Võime uskuda millessegi ilma tõenditeta." Tegelikult rajaneb usk alati tõenditel, kuigi need võivad esineda mitte tavapäraste teaduslike andmete kujul. Nende tõendite hulgas on näiteks Jumala looming alates mikromaailmast kuni makromaailmani välja. Taaveti kuulsa laulu sõnad teatavad – Ps.19,2: "Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab Tema kätetööd!" Paulus kirjutab veendunult – Rom.1,20: "Sest Tema nähtamatut olu, nii Tema igavest väge kui jumalikku olemist, nähakse, kui neid pannakse tähele, Tema tegudes maailma loomisest alates."
Üheks tõendiks, millele rajaneb kristlik usk, on Kristuse elu, surm ja ülestõusmine, kuigi ka tõendid sellest ei esine tavapäraste teaduslike andmete kujul. On ausate ja ustavate inimeste tunnistused, mis on olnud nii veenvad, et nende alusel on muutunud isegi ajaarvestus!
Kahtlematult on Jumala olemasolu ja väe üheks tõendiks kristliku koguduse sünd ja kasv, mis on jätkunud kuni tänapäevani, samuti Piibli püsimine läbi pimedate aegade ja selle suur võidukäik tänapäeval. Arheoloogilised tõendid on ainult toetanud Piibli väiteid.
Suurimaks ja kõige jõulisemaks tõendiks Jumala olemasolust ja Tema väest on aga muutused usklikuks saanud inimeste elus.
Ühelt alkohoolikult, kes oli saanud usklikuks, küsiti, kuidas ta võib uskuda Piibli jutte imedest. "Ega sa ju ei usu, et Jeesus muutis vee viinaks?" "Usun küll," vastas mees, "sest minu kodus muutis Jeesus viski mööbliks!"
Heebrealastele kirjutatud kirja 11. peatükk, mida kutsutakse "usu peatükiks," toob esile usu mitmeid iseloomustavaid jooni.
1. USK NÄEB NÄHTAMATUT. Üks noormees kaotas plahvatuses Teise Maailmasõja ajal oma mõlemad silmad. Kui arst püüdis teda lohutada, ütles sõdur: "Pole midagi hullu, sest ma saan ühel päeval jutlustajaks, ja selleks, et näha Jumalat, pole tarvis silmi!"
Vene kosmonaut Titov on öelnud: "Ma otsisin Jumalat, aga ei näinud Teda!" Ameerika astronaut McDivitt ütles: "Ma ei näinud Jumalat, vaadates oma kosmoselaeva kabiini aknasse, kuid ma nägin Tema tööd tähtedes." Erinevalt vene kosmonaudist oli Ameerika astronaudil usu "seesmine silm."
2. USK KUULEB KUULDAMATUT. Iga suurlinna õhus on tuhandeid erinevaid raadio- ja telesignaale, kuid ilma vastava seadmeta jääb kogu see jutt ja muusika inimesele kuuldamatuks. Seda nagu polekski!
Sarnaselt on usk vahendiks, mis võimaldab meil kuulda Jumala häält – Tema juhatust ja julgustust. Paulus kirjutab – Rom.10,17: "Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse Sõna kaudu." Puutudes kokku Jumala Sõnaga, tärkab meis usu läbi "seesmine kuulmine" – me hakkame kuulma südametunnistuse kaudu Jumala häält.
3. USK USUB USKUMATUT. Paljude jaoks on uskumatu, et keegi võis lunastada inimese surmast, ise tema eest surres – veel enam, et keegi võis luua universumi. Kuid usu "seesmine silm" näeb neid asju selgesti. Heb.11,3 on kirjutatud: "Usu kaudu me tunneme, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et mitte sellest, mida võib näha, ei ole tekkinud see, mida nähakse." Ja kui õnnelik on inimene, kes usub, et Jeesus on ta lunastanud! See on paljude jaoks uskumatu lugu, kuid usk usub uskumatut – ja rõõmustab!
4. USK MÕTLEB MÕELDAMATUT. Samal ajal, kui kahtlejad ja pessimistid kuulutavad: "See on võimatu! Seda pole võimalik teha!" mõtlevad usku omavad inimesed viiside peale, kuidas teha asju, mida küünikud peavad mõeldamatuiks.
Kui Igor Sikorsky oli 12-aastane poiss, ütlesid vanemad talle, et kompetentsed asjatundjad on juba tõestanud, et inimestel on võimatu lennata. Siiski ehitas Venemaalt Ameerikasse immigreerinud Sikorsky esimese helikopteri. Oma Ameerika tehasele lasi ta panna sildi: "Tunnustatud aerotehniliste katsete alusel ei saa kimalane lennata, sest tema keha kuju ja kaalu suhe tema tiibade kogupindalaga ei võimalda tal seda teha. Kimalane aga ei tea seda ning lendab sellegipoolest."
5. USK TEOSTAB VÕIMATUT. Muidugi on siin mõeldud tavainimestele võimatut. Jumalale aga meeldib korda saata "võimatuid" asju, "sest Jumalal ei ole ükski asi võimatu!" (Luk.1,37). Ja koos Jumalaga, Jumala väes suudab ka usklik inimene näiliselt võimatut. Jeesus ütles – Mrk.9,23: "Kõik on võimalik sellele, kes usub!" Paulus kirjutab – Flp.4,13: "Ma suudan kõik Temas, kes mind teeb vägevaks."
Londonis tekkis ühel mehel äriidee muuta VÕIMATU oma äriks! Ta lõi firma "Impossible, Ltd.[Limited]" (VÕIMATU, piiratud vastutusega osaühing). Üks restoraniomanik soovis näha oma söögikoha ees postitõlda. Firma VÕIMATU leidis ühe sellise antiigi poest ja toimetas kohale 700 dollari eest. Üks ajakirjanik esitas VÕIMATULE väljakutse – hankida talle pooletonnise rosinatega ülepuistatud munapudingi. Kahe päeva pärast oli puding ajakirjaniku laual!
6. USK PÄRIB HÄVIMATU. Ainult taevasse talletatud aarded on kaitstud koi ja rooste, varaste ja inflatsiooni ning maksude eest! Heb.11,16 on kirjutatud usuinimestest: "Ent nüüd nad igatsevad paremat kodumaad, see on taevast; seepärast ei ole Jumalal neist häbi ja Ta laseb ennast nimetada nende Jumalaks; sest Ta on neile valmistanud linna."
Mis selleks tuleb teha? Uskuda – ja usus TEGUTSEDA! Usu "seesmise silmaga" näeme, millised asjad on ajutised ja jäävad siia maha, ning millised igavesed ja tulevad meiega kaasa, kui saabub aeg meil minna. Hoolitsegem selle eest, et meil oleks midagi sinna ette saadetud ja hoolitsegem ka selle eest, et meil oleks sinna midagi kaasa võtta. Ilm.14,13 on kirjutatud: "Õndsad on surnud, kes Issandas surevad nüüdsest peale; tõesti, ütleb Vaim, nad hingavad oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega ühes!"
Millised teod? Usuteod, loomulikult – mis on samal ajal ka õiged teod ja armastuse teod!
Olgu meie seesmine silm – ususilm – terve ja selge!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv