.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6579)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Kas Jumal on nii nõudlik?
13.02.2010 - (1457)

Rom.8,1: "Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses."
Täna mõtiskleme teemal: Kas Jumal on nii nõudlik? Kas Ta paneb tähele "pisiasju" meie elus? Loetud kirjakohast järeldavad palju, et kui inimene on võtnud Jeesuse vastu oma isiklikuks Päästjaks, siis kõige muu suhtes inimese elus pigistab Jumal silma kinni, s.t. kõik muu on ebaoluline. "Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses." Tee, mida tahad, ole, milline tahes – Jumala poolt ei ole mingisugust hukkamõistmist!
Aga kuidas on meie endiga? Kas meie pole nõudlikud? Kas meile pole tähtsad pisiasjad? Kas meie ei nõua täpsust?
Haiglas on kaks sünnitajat; mõlemad sünnitavad ühel ajal. Pesemis- ja mähkimisruumis lähevad beebid segamini, vahetusse. Tühiasi! Mõlemad emad sünnitasid lapse, mõlemad saavad lapse! Või tahab kumbki ema ikka tingimata enda sünnitatud last? Aga milleks olla nii nõudlik; laps on laps? Milleks sorida pisiasjades? Te ütlete, et see pole pisiasi. Kust te seda võtate? Ah, teie otsustate nii. Lapse vanemad otsustavad nii! Neile on tähtsad pisiasjad. Aga Jumalale ei ole? Aga võib-olla otsustab Jumal teisiti – ka Temale on tähtsad pisiasjad!
Meie, inimesed, oleme kõik nõudlikud teatud asjus – vahel nii nõudlikud, et "ajame juuksekarva lõhki," nagu öeldakse! Me läheme kohtusse, et õiglus saaks jalule seatud! Aga arvame, et Jumalale pole Tema õiglus nii oluline! Tema pole nii nõudlik!
Kui tähelepanelikud ja nõudlikud oleme me oma raha ja vara investeerides! Aga arvame, et Jumal oma vara investeerides pole nii nõudlik! Muuseas – meie, oma talentidega, oleme Tema vara!
Jah, me oleme vahel väga nõudlikud. Eriti, kui küsimuse all on meie kasu, siis on iga pisiasi oluline. Kuid sageli on tegemist lihtsalt meie arvamuse või maitsega; ka see on meile oluline. Me oleme nõudlikud. Me nõuame täpsust. Me nõuame tõotuste täitmist. Me nõuame antud lubadustest ja tähtaegadest kinnipidamist. Pisiasjad on meile olulised.
Kui aga mõtleme Jumala ja usuasjade peale, siis on paljudel kalduvus arvata, et Jumal on kõige vähenõudlikum olevus maailmas! Tema sallib kõik! Tema on kõike näinud ja kõike kogenud ning pealegi armastab Ta kõiki ja seepärast suhtub kõigesse leplikult. Vähemalt kõigesse, mida teevad kristlased, ja kõigesse, mis toimub kirikus. On ju need Tema "pruut" ja armastusest oma kallima vastu ei näe Ta temas midagi halba – vähemalt ei tee "pisiasjadest" probleemi.
Inimesed teevad – ma mõtlen, ka kirikut puudutavais asjus. Üks kogudus läks lõhki nende kirikusse ülesriputatud maali pärast, millel kujutati loomist. Nimelt oli Aadamal liiga suur kõht! Paljud küsisid pilkavalt, et kas ta on lapseootel? Teised ütlesid: Tühi asi, jätke see! Kuid esimesed ei jätnud ja kogudus läks lõhki Aadama suure kõhu pärast! Näib naeruväärne, kuid paljud on väga nõudlikud ka selliste ja sarnaste asjade suhtes.
Aga kuidas on ikkagi Jumalaga? Kui nõudlik on Tema? Ja kas on asju, milles Ta on eriti nõudlik? Osaliselt vastab sellele küsimusele juba fakt, et Ta valmistas inimese oma näo järgi, enda sarnaseks (1.Ms.1,26.27). Inimene ei ole oma nõudlikkuse ise leiutanud, ta on selle pärinud oma Isalt, oma Loojalt.
Jumal on nõudlik. Teda huvitavad pisiasjad. Kui mõelda sellele, millise täpsusega on Ta valmistanud universumi, kui ranged seadused kehtivad füüsilises maailmas – ja ainult tänu sellele on võimalik elu sellel planeedil –, siis on raske uskuda, et Tema moraalses maailmas võiks karistamatult või ilma tagajärgedeta valitseda kaos!
Eriti nõudlik on Ta suhteid puudutavais asjus. Talle lähevad väga korda meie suhted Temaga ja üksteisega. Jeesus noomis karmilt inimesi, kes tegid igasuguseid seadusi ja korraldusi, mis ei lasknud inimestel olla õnnelikus suhtes Jumalaga. Väga karmide sõnadega mõistis Ta hukka silmakirjalikkust. Me võime lugeda Matteuse evangeeliumi 23. peatüki algusest:
"Siis rääkis Jeesus rahvale ja oma jüngritele ning ütles: "Moosese istmel istuvad kirjatundjad ja variserid. Kõike nüüd, mis nad iganes teile ütlevad, seda tehke ja pidage, aga nende tegude järgi ärge tehke, sest nad ütlevad küll, aga ei tee; nad seovad kokku raskeid ja ränki koormaid ja panevad neid inimeste õlgadele, aga ise nad ei taha sõrmegagi neid liigutada. Kõik oma teod nad teevad selleks, et inimesed neid näeksid; sest nad teevad oma palvekaukad laiad ja oma rüüde tupsud suured. Nad armastavad ülemat paika lauas võõruspidudel ja esimesi istmeid kogudusekodades, ja teretusi turgudel ja et inimesed neid kutsuksid "Rabi!" ...
Aga häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te sulete taevariigi inimeste eest! Ise te ei lähe sisse ega lase sisse minna neid, kes tahavad sisse minna. [Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te sööte ära leskede hooned ja loete silmakirjaks pikki palveid! Sellepärast te langete seda raskema kohtu alla.] Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te käite läbi mered ja maad, et saavutada ühegi, kes heidab teie usku; ja kui ta on heitnud, siis te teete temast põrgulapse, kaks korda hullema kui te ise olete!"
Jeesuse sõnade kohaselt on silmakirjalikud inimesed "põrgulapsed"! Nad ei harmoneeru taevaga ja sellepärast ei lase Jumal neid sinna. Jumal on nõudlik selles. Ta soovib, et me oleksime ausad ja siirad – nii vahekorras üksteise kui ka Jumalaga, elades Jumala seaduste järgi, Jumala kümne käsu järgi.
Teda kiusama tulnud kirjatundjatele ütles Jeesus noomivalt – Mrk.7,6-8: "Jesaja on hästi teist silmakirjatsejaist ennustanud, nõnda nagu on kirjutatud: see rahvas austab mind huultega, kuid nende süda on minust kaugel; ilmaaegu nad teenivad mind, õpetades õpetusi, mis on inimeste käskimised. Sest hüljates Jumala käsu, te peate inimeste pärimust!"
See on kummaline, kuid tihti on inimesed nõudlikumad "inimeste pärimustest" kinnipidamise suhtes kui "Jumala käskude" pidamise suhtes! Nad on valmis hülgama Jumala käsu, et pidada inimeste pärimusi. Kas Jumal lepib sellega? On Tal ükskõik? Mitte iial, sest see ohustab kogu universumi heakäekäiku.
Ma mainisin, et kogu universum on valmistatud füüsiliselt ülima täpsusega. Võrrelgem seda arvuti riistvaraga. Kuid et arvuti töötaks ja toimiks õigesti, nõuab see ülima täpsusega valmistatud arvuti riistvara ka ülima täpsusega valmistatud arvuti tarkvara, mis sümboliseerib hästi universumis eksisteerivat vaimsust. Kui arvuti tarkvarasse tungib viirus, on arvuti töö häiritud ja võib muutuda täiesti võimatuks. Nii häirib ka patuviirus universumi vaimsust ja kui seda ei kõrvaldata, jookseb universum lõpuks kinni! Elu selles muutub võimatuks! Crash! – nagu ütlevad arvuti kasutajad.
Samas Markuse 7. peatükis rääkis Jeesus, mida teeb patuviirus inimeste südames. Mrk.7,21-23: "Sest seestpoolt, inimeste südamest, lähtuvad kurjad mõtted, hoorus, vargused, tapmised, abielurikkumised, ahnus, kurjused, kavalus, kiimalus, kade silm, Jumala pilkamine, kõrkus, rumalus. Kõik need pahad asjad lähtuvad seestpoolt ja rüvetavad inimest."
Patuviirus rüvetab inimest, olles universumis otsekui mädapaiseks, mis läheb aina hullemaks. See võõrandab meid üksteisest ja lahutab Jumalast. Jes.59,2 ütleb, et "teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele, teie patud varjavad Tema palge teie eest." Ja see ei meeldi Jumalale kohe mitte üks raas! Jumal ei saa jääda siin rahulikuks. Seda enam, et see ähvardab kogu universumi julgeolekut. Ta peab siin olema nõudlik.
Me eksime, patustame ja ütleme: "Ups!" Ja unustame selle. Tühi asi. Jumal ütleb: "Oota! See pole tühi asi. See on tõsine asi. See lõhub meie suhet. Patt lahutab meid."
Mis on patt? Peame ka seda küsima, sest paljud on selles totaalses teadmatuses. Johannes kirjutab – 1.Joh.3,4: "Igaüks, kes pattu teeb, teeb ka seda, mis on käsu vastu; ja patt on see, mis on käsu vastu." Millise käsu vastu? Jumala kümne käsu ja Jeesuse armastuse käsu vastu. Paulus lisab – Rom.14,23: "Kõik, mis ei ole usust, on patt!" Ja punkti paneb Jakoobus oma sõnumiga – Jak.4,17: "Kes siis mõistab teha head ja ei tee seda, sellele on see patuks!" Jumal käsust üleastumine, uskmatus ja head mitte tegemine – kõik see on patt, sest see ei harmoneeru Jumala universumi vaimsusega. Et kaitsta oma maailma, peab Jumal olema neis asjus nõudlik.
Sellepärast ütles Jeesus – Mat.7,21-23: "Mitte igaüks, kes minule ütleb: Issand, Issand, ei saa taevariiki, vaid kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas. Mitmed ütlevad minule tol päeval [kohtupäeval]: Issand, Issand, kas me ei ole Sinu nimel ennustanud ja Sinu nimel ajanud välja kurje vaime ja Sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? Ja siis ma tunnistan neile: ma ei ole elades teid tundnud, taganege minust, te ülekohtutegijad!"
Ja ärgu keegi rahustagu end mõttega, et ma astun regulaarselt üle vaid ühest Jumala käsust (näiteks hingamispäeva-käsust)! Jak.2,10 teatab: "Sest kes kogu käsuõpetust peab ja eksib ühe vastu, on saanud süüdlaseks kõigi vastu." Üks viirus võib halvata kogu arvuti töö!
Jumal nõuab täiuslikkust! Mäejutluses, Mat.5,48 ütles Jeesus: "Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik." Heb.12,14 lisab: "Nõudke rahu kõikidega ja pühitsust; ilma selleta ei saa ükski Issandat näha." "Olge pühad, sest mina olen püha!" (1.Pet.1,16) nõuab Jumal läbi kogu Piibli. Ta nõuab, et me saaksime Tema sarnaseks, kui me soovime elada igavesti koos Temaga. Ta peab seda tegema, Ta ei saa teisiti, sest muidu ei tuleks sellest õnnelikku kooselu.
Aga kes meist on täiuslik? Kes meist on Püha? Kes meist annab Jumala mõõdu välja? Mitte keegi! Piibel ütleb, et "kõik [inimesed] on pattu teinud ja on Jumala aust ilma" (Rom.3,23). Kas see tähendab, et mitte keegi meist ei saa taevasse? Kas see tähendab, et uueks loodud maa jääb meie poolt asustamata? Kas see tähendab, et Jumal loob sinna uued asukad? Oh, ei! Jumal ei lepiks sellega! Ta armastab meid selleks liiga palju, et meid lihtsalt niisama hüljata. "Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!" (Joh.3,16).
Jeesus oma ohvriga meie eest tegi võimalikuks meie jaoks võimatu. Tänu Temale võime saada mitte ainult oma pattude andestuse, vaid ka uue südame, kus elab Püha Vaim, kes juhib meid uues elus.
Me alustasime Rooma kirja 8. peatüki esimese salmiga, millest paljud teevad järelduse, et Jumal ei ole nii nõudlik meie elu suhtes. Loeme lõpuks selle salmi selle kontekstis ning veendugem, et Jumal on siiski nõudlik – kuid Ta on ka armulikult valmistanud väljapääsu meie raskest olukorrast.
Rom.8,1-14: "Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. Sest elu Vaimu käsk Kristuses Jeesuses on sind vabastanud patu ja surma käsust. Sest mis oli võimatu käsule, sellepärast et ta oli jõuetu liha tõttu, seda tegi Jumal, kui Ta läkitas oma Poja patuse liha sarnasuses ja patu pärast ning mõistis patu hukka liha sees, et käsu õigus täide viidaks meie sees, kes me ei käi liha järgi, vaid Vaimu järgi. Sest kes elavad liha järgi, nende meel on suunatud lihalikele asjadele; aga kes elavad Vaimu järgi, neil vaimsetele asjadele. Sest liha mõtteviis, see on surm, aga Vaimu mõtteviis, see on elu ja rahu, sellepärast et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda. Kes siis lihameeles on, need ei või olla Jumalale meelepärased. Aga teie ei ole lihameeles, vaid Vaimus, kui Jumala Vaim tõepoolest asub teie sees. Aga kellel ei ole Kristuse Vaimu, see ei ole Tema oma. Kui aga Kristus on teie sees, siis on küll ihu surnud patu pärast; aga vaim on elu õiguse pärast [siis on ihu surnud patule, kuid vaim elab õigusele.]. Aga kui selle Vaim, kes Jeesuse on surnuist üles äratanud, teis elab, siis Tema, kes Kristuse Jeesuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab. Sellepärast nüüd, vennad, oleme küll võlglased, aga mitte lihale, et elada liha järgi. Sest kui te liha järgi elate, siis te surete; aga kui te Vaimu läbi ihu teod suretate, siis te elate. Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed."
Jumal on nõudlik. Ta ei lase taevasse igasugust inimest. Aga igasugune inimene poleks ka taevas õnnelik! Õnnelikud seal on need, kes on pestud Jeesuse veres ja kes on Püha Vaimu läbi käinud juba praeguses elus vaimus Jumalaga, elades Tema püha tahte järgi.

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv