.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Püha Vaimu töö III
13.06.2015 - (1236)

Joh.16,8-11: "Ja kui Ta tuleb, siis Ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta: patu kohta, et nad ei usu minusse; õiguse kohta, et ma lähen Isa juurde ja te ei näe mind enam; ja kohtu kohta, et selle maailma vürsti üle on kohus mõistetud." Jeesus kõneleb siin Pühast Vaimust ja Tema tööst. Püha Vaimu esmane töö on tuua selgus ehk anda märku teatud asjade suhtes. Need on patt, õigus ja kohus. Kas me oleme pannud tähele, et just neis asjus valitseb siin maailmas suurim segadus. Mida pidada patuks? Mis on tõde ja õigus? Kuidas peaks talitama kohus? Pole raske mõista, et need asjad on omavahel lähedaselt seotud. Kuidas me vajame siin selgust – jumalikku valgust! Paljud on püüdnud neid asju selgitada, kuid tõelise selguse neis asjus toob Püha Vaim, kui Ta tuleb inimese ellu!
Mis on patt? See on meie probleem number üks, mille juureks on uskmatus. Mis on õigus? See on Jumala and number üks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes läks taevasse ja on alati seal oma Isa juures, kostes meie eest ja kattes meid oma õigusega. Mis on kohus? See on, mis toimus selle maailma vürsti Saatanaga. Kui inimene meelt ei paranda, ootab teda sama saatus.
Need on väga tähtsad põhimõtted inimestele teada. Kuid kui väga me ka ei püüaks, ei suuda me neid asju inimestele selgeks teha. Miks? Sest see pole meie töö. See on Püha Vaimu töö. Neid asju saab selgeks teha vaid südame, südametunnistuse kaudu – ja seda suudab teha ainult Püha Vaim. Meie võime õpetada inimest väljastpoolt, Püha Vaim aga juhib inimest seestpoolt – annab märku, toob selguse otse inimsüdames. See ei tähenda, et me ei peaks neist asjust rääkima. Just meie võime osutuda Jumala tööriistaks, kelle kaudu räägib Püha Vaim, andes maailmale märku. Tähelepanelikul lugemisel me leiame, et Jeesus just seda pidaski silmas – Joh.16,7.8: "Aga mina ütlen teile tõtt: see tuleb teile heaks, et mina lähen ära. Sest kui ma ei läheks, ei tuleks Trööstija teie juurde. Aga kui ma lähen, siis ma läkitan Tema TEIE JUURDE. Ja kui Ta tuleb, siis Ta toob MAAILMALE selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta." Püha Vaim tuleb "teie juurde", s.o. Jumala laste juurde, kuid "toob maailmale selguse," kasutades selleks tööriistadena Jumala lapsi, kelle juures ja sees Ta elab. Nagu Jeesus ütles, et "Tema jääb teie juurde ja tahab olla teie sees" (Joh.14,17).
Kui me läheme välja nagu Peetrus, "täis Püha Vaimu" (Apt.4,8), siis Püha Vaim meie sees ja meie kaudu töötab inimeste südamete juures, tuues neile selguse patu suhtes, ilmutades õiguse, mis on ainult Kristuses, ning osutades kohtule, mis on Saatana üle juba mõistetud ja seega garanteeritud igale kangekaelsele.
Kuna kõik inimesed on patused ja siit kõik meie probleemid algavadki, on Püha Vaimu esmane töö anda meile märku meie pattude suhtes. Kui üks vaim pattu ei noomi, siis pole ta kindlasti Jumala Püha Vaim. See on üks esimesi punkte vaimude eristamisel.
Jumala Vaim toob hingele täiesti uue arusaamise patust. Enne ei pidanud inimene paljutki patuks. Enne nimetas inimene üht pattu suureks (tavaliselt teise oma) ja teist pattu väikeseks (tavaliselt enda oma). Püha Vaim näitab pattu selle õiges valguses, selle kohutavuses, selle suuruses. Ja mil viisil Ta seda teeb? Näidates inimesele Jeesust Tema puhtuses ja pühaduses ning suunates seejärel inimese pilgu ta oma südamesse, oma kätele, jalgadele, huultele. Jeesuse puhtuse taustal näeb inimene oma mustust; Jeesuse pühaduse taustal näeb ta oma pattu. Veel enam – Püha Vaim paljastab kõige patu juure – uskmatuse. Jumal täitis oma tõotuse: saatis inimestele Lunastaja; Ta tuli just nii, nagu Pühakiri oli ennustanud – aga inimesed ei võtnud Teda vastu, sest nad ei uskunud – ei uskunud Jumalat, ei uskunud Jumala Sõna, ei uskunud Jumala Poega! Uskmatuse pärast oleme me patused; ja kuna me oleme patused, siis me teeme pattu! Ainult Püha Vaim võib siin inimesele selguse tuua.
On tõsi, et ka inimese südametunnistus annab vahel märku patu suhtes, kuid see on pigem süüdistus, mis viib inimese sageli meeleheitele. Kui Püha Vaim osutab meie patule – sageli ka meie südametunnistuse läbi – ei kanna Ta endaga kaasas mitte ainult kohtukuulutust, vaid pakub meile esmalt õigust, mis saavutatakse usu läbi Jeesusesse kui patuste Päästjasse. Uskmatuse läbi tuleb patt, usu läbi tuleb õigus – ja Püha Vaim ei väsi sellele tähelepanu juhtimast. Ja alles siis, kui me ei võta vastu õiguse pakkumist – õigeksmõistmist usu läbi Kristusesse Jeesusesse – tuleb Püha Vaim meid hoiatama kohtukuulutusega, teatades, et "me kõik peame saama ilmsiks Kristuse kohtujärje ees, et igaühele tasutaks vastavalt sellele, mis ta ihus olles tegi, olgu see hea või kuri!" (2.Kor.5,10). On vaid üks võimalus saada selles kohtus õigeks mõistetud – kui patune võtab vastu Kristuse õiguse. Kuidas Kristus oma õigusega meid aitab, sellest kirjutab Paulus – 2.Kor.5,21: "Ta on Tema, kes ei teadnud mingist patust, meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumala õiguseks Tema sees." Meie süü, meie patt ei muutu olematuks – see pannakse teise peale, Jeesuse peale, kusjuures meid riietatakse Tema õigusega.
Suurim patt on uskmatuses Kristuse äraheitmine. Kui mõni uskmatu võiks öelda, et ta ei ole mingit teadaolevat pattu teinud, siis see üks patt, suurim patt – Jeesuse Kristuse elu ja lepitava surma hülgamine – ometi jääb. Ja see on kõikide pattude ema. Sellest üksi piisab täiesti hukkamõistmiseks. Evangelist Johannes kirjutab Jeesusest – Joh.3,18: "Kes usub Temasse, selle üle ei mõisteta kohut; aga kes ei usu, selle üle on juba kohus mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse."
Aga kui inimene hakkab uskuma Jeesusesse, siis on tal tagatis temale osakssaavast õigusest – ja selleks on Jeesus Kristus Isa paremal käel. Sellepärast ütleski Jeesus, et Püha Vaim toob selguse "õiguse kohta, et ma lähen Isa juurde ja te ei näe mind enam" (Joh.16,10). Seda õigust ilmutab Püha Vaim eriti jõuliselt ja auliselt ja rõõmuga!
Aga kõigile, kes ei reageeri Püha Vaimu eelmistele märguannetele, seab Ta silme ette kohtu. Jumal ei SUNNI inimest midagi tegema – ka mitte uskuma ega meelt parandama – aga Ta tuletab meelde, et igal teol on tagajärg ja kõigest tuleb aru anda. Ka tark Koguja taipas seda tõde, kui ta kirjutas – Kog.11,9: "Rõõmutse, noor mees, noores eas ja su süda tundku rõõmu su nooruspäevil! Käi oma südame teedel ja oma silmavaate järgi, aga tea, et Jumal viib sind kohtusse selle kõige pärast!" Oma raamatu lõpetab ta sõnadega – Kog.12,13.14: "Lõppsõna kõigest, mida on kuuldud: "Karda Jumalat ja pea Tema käske, sest see on iga inimese kohus! Sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri!"
Jumala kohtust ei pääse ükski inimene. Tõestisündinud lugu räägib 75-st süüdimõistetust Saltillo vanglas, Mehhikos, kes hakkasid 1975. aasta novembris kaevama salaja tunnelit, mis viiks nad teisele poole vangla müüri – vabadusse. 1976. aasta aprillis tulid nad maa alt välja teisel pool vanglamüüri, kuid suur oli nende üllatus, kui nad leidsid end kohtumajast, kust nad olid vanglasse saadetud. Ka kohtunikud olid üllatunud, et pidid samad mehed uuesti vanglasse saatma. Kui inimeste kohtust võib mõni veel kuidagi pääseda, siis Jumala kohtust ei pääse keegi.
Sageli inimene, elades oma elu, ei taha tunnistada, et Jumal on talle midagi märku andnud, kuidagi kutsunud oma Püha Vaimu kaudu, kuid kui ta seisab silmitsi surmaga, vaatab vastu igavikule, siis on kõik vabandused kadunud. Ja kui nüüd Püha Vaim annab märku "kohtu kohta, et selle maailma vürsti üle on kohus mõistetud," nagu ütles Jeesus (Joh.16,11), siis mõistab inimene, et see on peetud mitte ainult Saatana, vaid ka tema üle!
Tänu Jumalale Püha Vaimu eest! Kuuleme Tema häält juba siis, kui Ta annab meile märku ja toob selguse patu suhtes, tuues meid patutundmisele ning pakkudes meile seejärel tõelist õigust – Jeesuse Kristuse õigust!
Kas te olete kunagi kujutanud endale ette, milline oleks maailm, kui Püha Vaim ei oleks tulnud? Ei patutundmist ega seega ka meeleparandust; ei usku Jeesusesse ega seega ka pattude andestust ja õigust; ei troosti ega lohutust; ei jumalikku jõudu ega vabanemist patu väest; ei õpetajat ega juhti – just nagu orvud, kodutud rändajad selles pimedas ja vaenulikus maailmas. Aga Püha Vaim tuli, ja paljud on saanud Tema läbi patutunnetuse, mis on viinud nad meeleparandusele; usus Kristusesse on nad saanud andeks oma patud ning saanud osa jumalikust õigusest. Neil pole tarvis karta kohut, sest tõotus kõlab – Rom.8,1: "Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses." Tänu Jumalale Püha Vaimu eest!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv