.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Püha Vaimu vili
13.09.2008 - (1787)

1.Kor.2,1-5: "Ka mina, kui ma tulin teie juurde, vennad, ei tulnud mitte kõne või tarkuse hiilgega teile kuulutama Jumala tunnistust. Sest ma ei arvanud teie seas mitte midagi muud teadvat kui vaid Jeesust Kristust, ja Teda kui ristilöödut. Ja mina olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures väristuses. Ja minu kõne ja minu jutlus ei olnud inimliku tarkuse meelitavais sõnus, vaid Vaimu ja väe osutamises, et teie usk ei oleks inimeste tarkuses, vaid Jumala väes."
Kas on midagi, mida meie kogudus vajab rohkem kui Püha Vaimu väe osutamist, Jumala väe demonstratsiooni? Kui Püha Vaim on Jeesuse esindaja siin maa peal, siis Vaimu vägi on Jeesuse vägi! Kuidas ilmutab end Jeesuse vägi? Mida oodata koguduselt, kes demonstreerib Vaimu väge?
Kui ühelt meie koguduse liikmelt küsiti, kas ta on päästetud, vastas ta kindlalt: "Jah olen." Kohe seepeale küsiti temalt: "Sa siis räägid keeltega?" Meie koguduse liige vastas, et ta räägib peale emakeele veel saksa ja prantsuse keelt, kuid küsijale sellest ei piisanud. Tema arvates räägib iga päästetud ehk Vaimu saanud kristlane "keeltega" – inimestele arusaamatus ning ainult Jumalale ja inglitele mõistetavas keeles.
Tänapäeval räägitakse palju Püha Vaimu väljavalamisest, varasest ja hilisest vihmast. Kõik mõistavad selle õnnistuse vajalikkust. Kuid millest me teame, kas Püha Vaim on meie peale välja valatud, kas me oleme saanud Püha Vaimu, kas Püha Vaim tegutseb meie läbi, kas me oleme Vaimu juhtimise all? Milline on kogudus, kus töötab Püha Vaimu vägi? Me palume Püha Vaimu – mida me ootame? Mida me loodame?
Kui keegi ütleb mulle: "Tule, ma tahan sulle demonstreerida oma auto väge või jõudu või võimsust," siis ma tean, millest ta räägib. Ma tean, mida oodata. Mida oodata aga inimeselt, koguduselt, kes demonstreerib Vaimu väge? Midagi dramaatilist ja eriskummalist? Midagi üleloomulikku? Imet? Kuidas käitub Vaimu väge täis kogudus? Kuidas näeb välja Vaimu väge täis inimene?
Kõige paremini räägib sellest Vaimu vili. Jeesus ütles – Mat.7,20: "Nende viljast te tunnete nad ära." Ja õnneks on Piiblis lõik, mis kirjeldab üksikasjalikult Vaimu vilja! Millise koguduse, millise inimese see meie silme ette joonistab?
Gal.5,22.23: "Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus; selliste vastu ei ole käsk," ehk selline inimene elab kooskõlas Jumala tahtega.
Auto "vägi" toodab kiirendust. Püha Vaimu vägi toodab Vaimu vilja. Koguduses või inimeses, kes ilmutab Vaimu väge, ilmneb Vaimu vili. Ja hilisvihma vägi peaks ilmutama eriti küpset vilja!
Esimesena torkab selle vilja juures silma ARMASTUS. Püha Vaimu täis inimene või kogudus on täis armastust. Pole kahtlust, et armastus on suurim jõud, vägi kogu universumis. Ja armastus on Jumalast, nagu kirjutab armastuse apostel – 1.Joh.4,7.8: "Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast, ja igaüks, kes armastab, on Jumalast sündinud ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, ei ole Jumalat ära tundnud; sest Jumal on armastus."
Kuidas käitub armastav kogudus? Lahutab sikke lammastest, umbrohtu nisust? Jeesus ütles, et see ei ole inimeste töö; selle töö teevad inglid maailma-ajastu lõpul. Mat.13,24-30 ütles Ta: "Taevariik on mehe sarnane, kes oma põllule külvas hea seemne. Aga inimeste magades tuli ta vaenlane ja külvas lustet nisu sekka ja läks ära. Kui nüüd oras kasvas ja vili hakkas looma, siis tuli ka luste nähtavale. Aga majaisanda orjad tulid tema juurde ning ütlesid temale: isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule, kust tuleb sellele nüüd lustet? Tema ütles neile: seda on teinud vaenulik inimene. Siis ütlesid orjad temale: kas sa nüüd tahad, et me läheme ja selle kokku kogume? Aga tema ütles: ei, et te lustet katkudes ühes sellega ei kisuks välja ka nisu. Laske mõlemad ühtlasi kasvada lõikuseks ja lõikuseajal ma ütlen lõikajaile: koguge enne lusted ja siduge vihku ärapõletamiseks, nisu aga koguge kokku mu aita!"
Selle tähendamissõna seletuses ütles Ta – Mat.13,39: "Lõikus on maailma-ajastu lõpp; lõikajad on inglid."
Armastav kogudus armastab inimesi – kõiki inimesi – sellistena, nagu nad on, Nii nagu Jumal armastab inimesi sellistena, nagu nad on. Me ei saa mitte millegagi panna Teda inimesi vähem või rohkem armastama! Ta armastab kõiki ühtemoodi ja tingimusteta. Seda vaimu ilmutab ka Vaimu täis kogudus ja kristlane. Vaimu täis kogudus külvab armastuses head seemet ja jätab lõikuse Jumala hooleks.
Armastav kogudus ei materda patuseid ega ähvarda neid põrguga, selle asemel kutsutakse inimesi meeleparandusele ja meelitatakse taevaga. On kummaline mõelda inimestele, kes tulevad nädalast nädalasse kirikusse, kus neid nüpeldatakase, ja nad tulevad ikka ja jälle, et saada vee enam peksa! Sellist puhastustuld pole vaja. See pole Jumala plaan koguduse ega selle liikmete suhtes. Jumal soovib, et me üksteist armastaksime ja armastuses teeniksime. Vaimust juhitud kogudus teeb seda.
Kui üldse olla kriitiline, siis kriitiline enda suhtes! Keegi on öelnud hästi: "Me peaksime olema kriitilised enda suhtes ja liberaalsed teiste suhtes. Meie aga oleme liberaalsed enda suhtes ja kriitilised teiste suhtes." See ei ole armastus. Seda ei tee Vaimust juhitud kogudus ega selle liikmed. Õnnetud on kogudused, kes keskenduvad patule ja mitte Päästjale. Eneselegi teadmata kisuvad nad vahel välja nisu ja jätavad umbrohu kasvama!
Paulus kirjutab – Rom.8,38.39: "Sest ma olen veendunud selles, et ei surm ega elu, ei inglid, ei vürstid, ei käesolev ega tulev, ei vägevad, ei kõrgus ega sügavus ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas!" Püha Vaimu kohalolek aitab, et miski ei lahuta meid ka koguduse ja üksteise armastusest!
Vaimu vilja teine tahk on RÕÕM. Püha Vaimu täis inimene või kogudus on täis rõõmu. Evangeelium, mida me kuulutame on "hea uudis" ehk "rõõmusõnum." Kirikus olevad lapsed ja vahel ka külalised ei saa mõnikord aru meie sõnumist, kuid nad näevad meie rõõmu ja see kõneleb valjemini meie sõnadest!
Kuid võib juhtuda ka nii, nagu on kirjas Mat.21,15: "Aga kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid neid imesid, mida Ta tegi, ja poisse, kes pühakojas hüüdsid: "Hoosianna Taaveti Pojale!" sai nende meel pahaseks." Lapsed hüüavad rõõmust, aga pastorid, kogudusevanemad ja diakonid mossitavad pahaselt! "Mis siin toimub? Kuhu on kadunud aukartus? Tasa!"
Ka meie kirikus teevad lapsed vahel häält. Ei, ma ei mõtle tillukesi lapsi, kes ka vahel häälitsevad; neid me talume. Mõni isegi rõõmustab, et neid ikka veel leidub! Meil häälitsevad siin suuremad lapsed ja üsna suured lapsed, täiskasvanud lapsed. Häälitsevad poodiumil, laulavad ja vahel ka hõiskavad. "Nii ikka ei sobi," pahandab mõni. Vähemalt nägudest võib seda välja lugeda. Aga Vaimu täis koguduse liikmete nägudest kiirgab alati rõõm!
Rõõm sobib Vaimu väge täis kirikusse! Mossitamine ei sobi! Õppigem rõõmustama koos rõõmsatega! Õppigem rõõmustama rõõmusõnumist! Keegi on öelnud, et inglid suudavad lennata tänu sellele, et nad võtavad end kergelt! Ärme meiegi võtame asju raskelt! Mõnel on selline arusaamine, et kui üks asi maitseb hästi, on see paha ja tuleb suust välja sülitada! Miks ei või elu olla maitsev. Pauluse hüüdlause on – Flp.4,4: "Olge ikka rõõmsad Issandas! Ja taas ma ütlen: olge rõõmsad!"
Kirikusse, kus töötab Püha Vaim tulevad inimesed just sellepärast, et nad näevad ja kogevad seal rõõmu!
Vaimu vilja kolmas tahk on RAHU. Püha Vaimu täis inimene või kogudus on täis rahu. Jumala laps on "rahunõudja" ehk rahutegija (Mat.5,9). Me võime kohata pingeid töö juures, probleeme kodus, kuid kogudus peaks olema rahusadam, sest siia kogunevad rahutegijad! Siia tuleb meie keskele Rahuvürst! Siin me laulame: "Kui Jumala rahu on südames mul, siis kõlab ka tormide sees mu huulil see julgustav, rõõmustav laul: Mul on hea, mul on hea Jeesuses! Mul on hea Jeesuses! Tema rahu on mul südames!"
Kui me läheme oma hädaga arsti juurde, siis ta rahustab meid: "Ärge muretsege, kõik saab korda." Meil on Suur Arst, kes saab hakkama ka siis, kui maised arstid ei suuda midagi teha. "Rahu, rahu!" ütleb Ta meile. "Rahu ma jätan teile; oma rahu ma annan teile; mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu araks!" (Joh.14,27).
Vaimust juhitud kristlane ja kogudus on rahusadam selle maailma tormisel merel. See ühendab meid Rahuvürstiga. Flp.4,7: "Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses."
Vaimu vilja neljas tahk on PIKKMEEL ehk kannatlikkus. Püha Vaimu täis inimene või kogudus on pikameelne. Ühel külmal aprillikuu päeval alustas õunauss ronimist õunapuu otsa. Rühkides millimeeter haaval ülespoole, kohtas ta teel tõuku, kes andis talle nõu: "Ära roni. Sa raiskad ilmaaegu oma jõudu. Seal üleval ei ole ainsatki õuna." Kuid õunauss jätkas oma aeglast teekonda, öeldes: "Neid on seal, kui ma sinna jõuan!"
Me elame ajal, mil inimesed on harjunud saama asju otsekohe. Pangalaen, järelmaks – kõik on välja mõeldud selleks, et inimene saaks asja kohe kätte. Kuid paljude asjade puhul on parim ilmutada kannatlikkust. Kallid pärlid ei kasva üleöö! Selleks kulub aastaid. Ka Kristuse-sarnasus ei saavutata ühe päevaga. Kannatust ja veelkord kannatust! Me kõik justkui kanname rinnas silti: "Palun ole minuga kannatlik, Jumal ei ole minuga veel lõpetanud!" Jumala Sõna viitab sageli kristlikule kogemusele kui kõndimisele, harva kui jooksmisele ja mitte kunagi kui tormamisele!
Me vajame kannatlikkust ja Vaimu täis kogudus on pikameelne.
Vaimu vilja viies tahk on LAHKUS. Püha Vaimu täis inimene või kogudus ilmutab lahkust ja külalislahkust. Keegi on öelnud, et "üks asjadest, mida on kõige raskem ära anda, on lahkus, sest see antakse tavaliselt tagasi!" Nii et, olge lahked! Lahke olles ei kaota te midagi, aga võidate palju, võidate sõpru. Siin elus võime me kahetseda nii mõndagi, kuid me ei kahetse iial, et olime liiga lahked! Ef.4,32: "Aga olge lahked üksteise vastu, südamlikud, andke andeks üksteisele, nõnda nagu ka Jumal Kristuses teile on andeks andnud."
Vaimu täis kristlane ja kogudus on alati meeldivalt lahke.
Vaimu vilja kuues tahk on HEATAHTLIKKUS ehk headus. Püha Vaimu täis inimene või kogudus on heatahtlik. Ehtsalt heatahtlik ja hea, mitte vaid väliselt, oma headuse näitamiseks. Jeesus ütles – Mat.6,5: "Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad; sest need armastavad palvetada kogudusekodades ja tänavate nurkadel, et nad paistaksid inimestele silma."
Mõned arvavad, et kui nad võivad öelda: "Meil ei ole televiisorit! Meie ei söö liha!" siis on nad head kristlased. Vähe on, kui meie headus seisneb vaid teatud asjadest hoidumises. Me ei tantsi, me ei joo alkoholi, me ei suitseta, me ei vannu... Kui me peaksime reklaamima oma kogudust: "Tulge meie hulka, me ei tee seda ja teist...", ei tuleks siia keegi!
Vaimust juhitud headus on midagi meeldivat ja matkimisväärset tegev headus. See ei ole vaid halvast hoidumine. Keegi on öelnud, et kõige kergem on jutlustada sellest, miks maailm läheb põrgusse! Aga meil tuleb rääkida, kuidas pääseda taevasse. Olgu meil positiivne ja julgustav programm!
Vaimust juhitud headus ei ole ka kurjusest vaikimine. Üks diplomaat kelkis, et ta oskab vaikida kümnes keeles! Jumala Vaimu juhtimisel tuleb meil ka noomida pattu, kuid alati tuleb seda teha armastuses ning näidata ka andestuse ja õiguse teed. Selliselt toimib Vaimust juhitud headus.
Vaimu vilja seitsmes tahk on USTAVUS. Püha Vaimu täis inimene või kogudus on ustav – ustav Jumalale, ustav üksteisele, ustav tõele. Tõe omamisest üksi ei piisa.
Räägitakse mehest, kes põgenes hullumajast. Kuid linna elanikud, kuhu ta põgenes, tundsid temas ära nõdra ja saatsid ta hullumajja tagasi. Ta otsustas end maskeerida "targa jutu", mõne üldtuntud tõe väljaütlemisega, millest kõik saavad aru, et ta on tark. Nii hakkas ta peale järjekordset hullumajast põgenemist ütlema igale möödujale: "Maakera on ümmargune, maakera on ümmargune." Ta nabiti ikkagi kinni ja toimetati hullumajja.
Miks? Kas siis maakera ei ole ümmargune? On küll. Kuid tõe väljaütlemisest üksi ei piisa. Meie elu on see, mis näitab, kes me oleme.
Vaimust juhitud kristlane ja kogudus on ustav Jumala tõele. Ta elab seda läbi. Üks asi on öelda: tubakas ja alkohol on kahjulikud; teine asi on neist hoiduda. Üks asi on öelda: seitsmes päev on hingamispäev; teine asi on seda pühitseda. Kristlikus maailmas ei ole üldiselt puudu teadmistest; seal on puudu millestki muust – ustavusest! Aga Vaimu täis inimene või kogudus on ustav!
Vaimu vilja kaheksas tahk on TASADUS. Püha Vaimu täis inimene või kogudus on tasane ehk alandlik. Tõe omamine ei peaks meist kedagi tegema uhkeks, vaid me peaksime jääma alandlikuks. Keegi on öelnud, et maailmas on kahte liiki inimesi: need, kes ruumi tulles ütlevad: "Siin ma olen!" ja need, kes ruumi tulles ütlevad: "Ah, siin sa oled!" Pühast Vaimust juhitud rahvas ütleb: "Ah, siin sa oled!"
Paulus kutsub üles olema "üksmeelsed ja ühemõttelised," mitte tegema "midagi riiu ega tühja au pärast, vaid arvates alanduses üksteist ülemaks kui iseennast" (Flp.2,3).
Ja Vaimu vilja üheksanda ehk viimase tahuna nimetab Paulus KASINUST ehk mõõdukust ehk enesekontrolli. Püha Vaimu täis inimene või kogudus on kasin ehk mõõdukas, omades enesekontrolli igas asjas.
Millise järelduse me tänasest teemast teeme? Kas Püha Vaimu täiust tuleb karta? Kas oli halb või kardetav ükski neist asjust, mis Püha Vaim meie ellu toob – armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus? Kõik need on head ja ihaldatavad ning lausa vajalikud asjad iga kristlase elus. Palugem siis, et Püha Vaim meid täidaks!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv