.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Tõotuse rahvas
13.12.2003 - (1600)

Prohvet Jesaja kuulutab — Jes.51,1-3: "Kuulge mind, õigluse nõudjad, Jehoovat otsijad! Vaadake kaljut, mille küljest olete raiutud, ja kaevuauku, kust olete välja kaevatud! Vaadake Aabrahami, oma isa, ja Saarat, kes teid sünnitas! Kui ta alles üksi oli, kutsusin ma tema ja ma õnnistasin teda ning tegin ta paljuks! Sest Jehoova trööstib Siionit, trööstib kõiki selle varemeid; Ta teeb selle kõrbe otsekui Eedeniks ja lagendikud Jehoova rohuaia sarnaseks! Seal on lusti ja rõõmu, tänulaulu ja pillihäält!"

Prohvet kõneleb siin sellest, mis iseloomustab tõotuse rahvast, kust nad tulevad ja kuhu lähevad. Need salmid pakatavad tõest ja tõotustest nii ajalikule kui ka vaimulikule Iisraelile.

Iisrael on olnud asumisel juba 70 aastat. Jeruusalemm ja Juudamaa on laastatud. Pääsemine ja koju tagasipöördumine näib olevat edasi lükatud; paljud on ootamisest väsinud ja mõned on hoopis loobunud lootusest saada tagasi koju. Kui hästi kirjeldab see ka vaimuliku Iisraeli olukorda tänapäeval. Tõotuse rahvana on kristlased oodanud 2000 aastat — sellest ajast, kui Jeesus ütles: "Ma tulen tagasi." Paljud on ootamisest väsinud; teised on loobunud sellest õndsast lootusest.

Aga teadke, et Jumal täidab oma tõotused. Aeg on peaaegu otsas. Nagu Jumal rääkis oma lepingurahvaga minevikus, nii ütleb Ta meile täna: "Kuulge mind!" Pangem tähele kaht asja, mis iseloomustab Jumala rahvast:

1. Nad on "õigluse nõudjad" — nad ei ole oma uskumusi ise välja mõelnud, nad ei rajane traditsioonidele ega inimeste õpetustele. Nad usuvad Jumala ilmutatud tahet ja täidavad seda armastuses ning vabatahtlikult.

2. Nad otsivad Jehoovat ja ainult Teda — nad ei käi teiste Jumala järel, vaid teenivad ainult tõelist Jumalat.

Nad igatsevad olla Jumala armust õigeks mõistetud ja pühitsetud. Kuigi sündinud patuses lihas, on nad kogenud vaimulikku uussündi ja on nüüd "uus loodu" (2.Kor.5,17). Alludes Jumala Vaimu juhtimisele, on nad tehtud tahtlikuks tegutsema Jumala meele järgi (Flp.2,13). Kuigi nad elavad selles maailmas, iseloomustab nende elu järjest vähem maailmalikkus ja järjest enam taevalikkus.

Sellele rahvale tõotab Jumal: — Jes.33,16.17: "See elab kõrgustikel, ligipääsmatud kaljud on temale varjupaigaks; temale antakse ta leib, temale on vesi kindlustatud! Su silmad saavad näha Kuningat ta ilus, saavad näha ihaldusväärset maad!"

Vaimuliku küpsuse tase Jumala rahva hulgas võib mitte olla ühesugune — kuid me käime sama teed, me otsime sama Jehoovat. Kuid "Jehoova otsimine" tähendab sihipärast tegevust. Kui sa tõused hommikul, ära kiirusta oma igapäevase töö juurde. Peatu teadlikult ja oota Jehoovat. Ta soovib sinuga suhelda ja sina vajad Temaga suhtlemist. Raamatus Tee Kristuse juurde, lk. 70 kirjutab Ellen White: "Pühenda end Jumalale hommikul; tee sellest oma kõige esimene töö."

Tõotuse rahval on palav igatsus õiguse järele, mis saavutatakse Jumala armust. "Jumal nõuab tänapäeval seda sama, mida Ta nõudis pühalt paarilt Eedenis — täiuslikku sõnakuulmist... Evangeeliumi eesmärgiks ei ole nõrgendada Jumala püha käsu nõudeid, vaid tõsta inimesed olukorda, kus nad suudavad neid täita" (EGW — RH 1886).

Prohvet Jesaja jätkab: "Vaadake kaljut, mille küljest olete raiutud, ja kaevuauku, kust olete välja kaevatud!" Jumal palus oma arakstehtud rahval vaadata tagasi oma tagasihoidlikule algusele.

Mineviku meenutamises on midagi head — isegi kui on tegemist valusa minevikuga. Harvardi Ülikooli endine rektor James Conant on öelnud, et "hea õpetamine algab alati ajalooga." Kui me soovime mõista ja hinnata, kes me oleme täna, peame me teadma, kes me olime eile. Jumal lohutab oma rahvast, kelle juured on ajaloos. Ta võrdleb nende algust elutu kaljuga ehk kiviga, mis on välja kaevatud kaevuaugust.

Saatan püüab teha meid rahulolevaks oma edusammudega — positsiooniga, teaduslike kraadidega, kogutud rikkusega, tehtud töödega. Me võime vaadelda end jõu positsioonilt, pidada oma edu aluseks oma jõupingutusi, näha häid asju oma headuse viljana. Jumal aga soovib, et me mõistaksime, et me ei ole iseenesest midagi. Miskit, mida me teeme, ei saa pidada teeneks Jumala ees.

Nagu Aabraham, oleme me kõik alustanud kivise südamega. Kuid Jumala vägi võib muuta isegi kõige kõvema kivi. Ta soovis teha meid tahtlikuks, et meie süda muudetaks pehmeks nagu Jeesuse süda. Nii on meie juures täitunud Jeesuse sõnad — Mat.3,9: "Sest ma ütlen teile, et Jumal võib neist kividest äratada Aabrahamile lapsi."

Aabrahamist ütles Jumal: "Kui ta alles üksi oli, kutsusin ma tema." Patuse inimsoo olukord õhutas Jumalat esitama eluandva kutse. Lunastusprotsess käivitati hetkel, mil Aadam ja Eeva patustasid. Jumal kutsus neid tagasi enda juurde. Ta pakkus neile lunastust, mis rajaneb Tema tingimusteta armastusel. Samasugune kutse on esitatud kõigile — saada osaks tõotuse rahvast. Jumal on usaldanud meile ülesande kutsuda teisi osa saama Tema päästest. See on meie kui koguduse eksisteerimise põhjuseks. Jeesus ütles — Mat.24,14: "Ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvaile, ja siis tuleb ots."

Kuna Jumal täidab oma tõotused, sai Aabraham rikkalikult õnnistatud — õnnistatud kaitse, sõnakuulmise, tarkuse ja ehtsa usuga Jumalasse. Nii et, kui teda kutsuti minema võõrale maale, ta kuuletus. Usus rändas ta Tõotatud Maal, "sest ta ootas linna, millel on alused ja mille ehitaja ning valmistaja on Jumal" (Heb.11,10).

Ja ta ka paljunes. Heb.11,11.12 teatab "Usu läbi sai isegi Saara rammu soo rajamiseks ja pealegi üle oma ea, sellepärast et ta pidas ustavaks Teda, kes tõotuse oli andnud. Sellepärast sündis ka ühest ja pealegi elatanud mehest nii palju nagu taevas tähti ja nagu mere ääres liiva, mida ei saa ära lugeda."

See tõotus kehtib ka meile. Ma usun siiralt, et adventkogudus on õnnistatud kogudus tõe kandjana ja inimeste teenijana; selle liikmed kasvavad pidevalt pühade kannatlikkuses, Jumala käskude pidamises ning Jeesuse usus. Me oleme kasvanud kiiresti ka arvuliselt. Suure pettumuse järel 1844. aastal oli meid vaid umbes 50. Kui me kogudus organiseeriti 1863. aastal, oli meid vaid 3000. Nüüd, aastal 2000, on meid 11 miljonit. ÜRO poolt tunnustatud 230-st riigist tegutseme me 205 riigis.

Tõotus, et Aabrahami usu järeltulijaid saab "nii palju nagu taevas tähti ja nagu mere ääres liiva" ei ole täitunud tänu inimeste leidlikule tegevusele. Rom.9,28 teatab, et see on Issand, kes teostab "lõplikult ja kiiresti ... oma sõna maa peal!" Prohvet Sakarja läbi ütleb Jumal, et see töö teostub "ei väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi" (Sak.4,6). Jumal töötab imelisel viisil, et juhtida inimesi enda ja oma tõe juurde.

Filipiinidel kasutas Jumal isegi carabaod (vesi-pühvlit/piisonit), et juhtida inimesi tõe juurde. Nimelt hakkas üks farmer pidama hingamispäeva, kui ta carabao talle kõneles: "Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema." See juhtus nii:

Üks meie koguduse lihtliige Rodrigo Marquez külastas regulaarselt Rodrigo Cortejo perekonda, et anda piiblitunde. Perekond oli sellest huvitatud, kuid Hr. Cortejo suhtus sellesse eelarvamustega. Iga kord kui Marquez neid külastas, lahkus Cortejo kodust. Siiski huvitas teda üks asi. Nimelt kuulis ta, et Marquez müüb ära oma isase carabao ja ta soovis seda osta.

Tehing sai teoks, kuid reede õhtupoolikul oli carabao haige ega suutnud tõusta. Kogu hingamispäeva lamas loom külje peal; vesi ja hein toodi tema kõrvale. Cortejo otsustas saata pühapäeval loom tagasi, kuid oma imestuseks leidis ta looma pühapäeva hommikul jalul ja tugevana, nagu poleks midagi juhtunud. Kogu nädala kasutas ta carabaod kündmisel ja kauba turule viimisel, kuid järgmise reede pärastlõunal lamas loom jälle oma külje peal. Cortejo ei saanud teda kasutada ka järgmisel hingamispäeval. Pühapäeva hommikul aga oli ta jälle püsti ja terve.

Nii juhtus järgimööda kolmel reedel. Tema tütar Rhovelyn rääkis talle hingamispäevast, mida Marquez õpetas oma piiblitundides. Cortejo sai lõpuks aru, et Jumal püüdis talle sellega midagi öelda. 1999. aasta septembris ristiti 19-aastane Rhovelyn ning mõni nädal hiljem ristiti ka Rodrigo Cortejo Jumala käske pidavasse kogudusse.

Jumal töötab oma Vaimu läbi, kasutades selleks inimesi ja isegi loomi — jah, kividki kisendavad, kui vaja. Jumal lõpetab oma töö õiguses!

Kuid parimad ajad on alles ees. Prohveti läbi ütles Issand: "Sest Jehoova trööstib Siionit, trööstib kõiki selle varemeid; Ta teeb selle kõrbe otsekui Eedeniks ja lagendikud Jehoova rohuaia sarnaseks! Seal on lusti ja rõõmu, tänulaulu ja pillihäält!"

Jumal on tõotanud mitte ainult täita oma rahva väega evangeeliumitööks, vaid ka parandada "varemed" ja muuta "kõrbe" ja "lagendikud Jehoova rohuaia sarnaseks." Kogudusel on tänapäeval palju "lagendikke." Me näeme vigu programmides, strateegias, meetodites ja ka juhtide ja lihtliikmete elus. Kuid meid trööstitakse EGW sõnadega raamatust "Viimaste päevade sündmused" lk. 52: "Kogudus, kuigi nõrk ja vigadega, vajades noomimist, hoiatamist ja nõuandeid, on siiski Kristusele ainsaks objektiks siin maa peal, millele Ta osutab oma ülimat tähelepanu."

Peagi näeme me Kristuse vaimulikku ihu — kogudust — ülendatuna ja kaunistatuna nagu pruuti, kes on valmis kohtuma Peigmehega. Siis saabub "lusti ja rõõmu, tänulaulu ja pillihääle" aeg. Ärgem siis kahelgem Jumala tõotustes. Ärgem väsigem ootuses. Sest "ustav on see, kes seda on tõotanud" (Heb.10,23). Kuigi me võime elada kriisis, ärgem olgem kriisi-kesksed vaid Kristuse-kesksed, uskudes Jumala tõotusi. Ainult nii saame olla tõotuse rahvas.

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv