.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Jeesus on minu elu
14.03.2015 - (1243)

Peaaegu võitnud. Mida see tähendab? Kas võitu või kaotust... või viiki? Te mõistate, selles ruumis ei räägita võitlusest, mida on võimalik mängida viiki. Siin räägitakse võitlusest headuse ja kurjuse jõudude vahel; esimesi juhib Kristus, teisi Saatan. See võitlus on raske, terav, kompromissitu ja ilma viigivõimaluseta.
Piibliraamatus ei räägita viigivõimalusega võitlusest. Küsimus on: kes võidab? Ja selle küsimuse võime esitada vaid endi kohta, sest üks selle juhtidest on juba kord öelnud: "See on lõpetatud" (Joh.19,30), s.t. Kristus on võitnud! Aga maa peal inimeste seas see võitlus veel kestab – kestab seni, kuni võitjate arv saab täis.
Mida tähendab selles võitluses võita? Mis saab osaks võitjatele? Ilmutuse raamatust leiame terve seeria tõotusi, mis on adresseeritud kõikide aegade võitjatele. Jeesus tõotab: (1) Ilm.2,7: "Kes võidab, sellele ma annan süüa elupuust, mis on Jumala paradiisis." (2) Ilm.2,11: "Kes võidab, sellele ei tee teine surm mingit kahju!" (3) Ilm.2,17: "Kes võidab, sellele ma annan süüa varjule pandud mannat ja annan temale valge kivikese ja kivikese peale kirjutatud uue nime, mida ükski muu ei tunne kui aga see, kes selle saab." (4) Ilm.2,26-28: "Ja kes võidab ja otsani peab minu tegusid, sellele ma annan meelevalla paganate üle ja ta peab neid karjatama raudkepiga, nõnda nagu saviastjad pihuks lüüakse, otsekui minagi olen saanud meelevalla oma Isalt; ja mina annan temale koidutähe." (5) Ilm.3,5: "Kes võidab, see riietatakse nõnda valgete riietega ja mina ei kustuta tema nime eluraamatust, ja ma tahan tunnistada tema nime oma Isa ees ja kõigi Tema inglite ees." (6) Ilm.3,12: "Kes võidab, selle ma teen sambaks oma Jumala templis, ja tema ei lähe sealt enam välja, ja ma kirjutan tema peale oma Jumala nime ja oma Jumala linna nime, Uue Jeruusalemma, mis maha tuleb taevast minu Jumala juurest, ja oma uue nime." (7) Ilm.3,21: "Kes võidab, sellele ma annan istuda ühes minuga minu aujärjel, nõnda nagu minagi olen võitnud ja istunud ühes oma Isaga Tema aujärjele." Ilmutuse raamatu lõpust leiame veel ühe kokkuvõtva sarnase tõotuse kõigile võitjaile – Ilm.21,7: "Kes võidab, see pärib selle, ja mina olen temale Jumalaks ja tema on minule pojaks."
Aga mida tähendab selles võitluses kaotada? Kohe järgmine salm teatab – Ilm.21,8: "Aga argade ja uskmatute ja jälkide ja tapjate ja hoorajate ja nõidade ja ebajumalateenijate ja kõigi valelike osa on tule ja väävliga põlevas järves! See on teine surm." Kaotajat tabab surm, millest ei ole enam ülestõusmist.
Kuidas siis võita, et mitte minna igavesti kaduma? Tähendab ju ka peaaegu võitmine sisuliselt kaotamist! Kuidas siis võita – mitte peaaegu vaid täiesti? Aga... keda või mida meil tuleb võita? Kellega või millega või kelle vastu või mille vastu meil tuleb võidelda? Piibel vastab Ef.6,12: "Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse vaimudega." Milline võimas vastaste vägi, keda juhib kurjuse vürst Saatan ise! Aga miks on siin mainitud liha ja verd, mille all on kahtlemata mõeldud meid endid? Sellepärast, et meie liha ja veri moodustavad selle võitluse rinde. Kahjuks paljud selle rinde taha ei näe ning arvavad, et siin see vastane ongi!
Kujuta ette, et oled saadetud rindele. Vaenlane tungib sulle peale. Sa näed ainult tema eesliini, rinnet või fronti, kuid sa tead, et sul pole võitlemist ainult sellega – peamine ja tegelik jõud asub selle taga ning vaenlase peastaap on kusagil kaugel ja täiuslikult maskeeritud.
See eesliin on aga liha ja veri, sinu oma liha ja veri, mille taga asuvad Saatana väed! Jah, Saatan on kord saanud meie liha ja vere oma poolele ning ta asetab selle taktikaliselt eesliinile! Kui raske on minna võitlusse iseenda vastu, alistada oma lihalik inimene ning tallata oma mina jalge alla! Ja veel milline tugev seljatagune või tagala sellel on! Kõik kurjuse väed on selle taga! Ja kuidas sa nendega võitled, kui sa neid ei näegi?!
Nii jõudsimegi küsimuseni: kuidas võita? Mida enam me kaalume olukorda rindel, seda lootusetumana näib vaenlase võitmine. Kuid siis ütleb Jeesus: Mis sa muretsed? Sina pole sellel võitlusväljal üksi! Ja sina pole väejuht! Usalda oma Juhti! Kuule Tema käske! Täida Tema korraldusi! Tee just nii, nagu Tema sind käsib! Ja mida Ta sulle ütleb? Mida ütles Jumal oma rahvale, kes värises kardetava vaenlase ees – 2.Aja.20,15-17: "Ärge kartke ja ärge tundke hirmu selle suure jõugu ees, sest see pole teie, vaid on Jumala sõda! Minge homme alla nende vastu! ... Seejuures ei ole teil vaja sõdida. Astuge ette, seiske ja vaadake, kuidas Jehoova teid päästab, Juuda ja Jeruusalemm! Ärge kartke ja ärge tundke hirmu! Minge homme nende vastu ja Jehoova on teiega!" Selline on meie Juhi taktika ja selle järgimine on toonud Jumala rahvale alati võidu!
Ärme lähe ise oma vaimumeelega võitma oma lihameelt, sest selle taga on suured väed. Aga mida me siis teeme? Hüüame usus appi Jeesust! Ärme nüüd sellest appihüüdmisest valesti aru saa. Me ei räägi Jeesuse abiks kutsumisest, just nagu mina ise ka suudaksin siin midagi teha ning vajan vaid kellegi abi, et kindlalt võita. Kui palju suutsid jüngrid teha järve vaigistamiseks? Kui palju suutis Peetrus teha enda päästmiseks lainetest? Nad suutsid vaid hüüda appi Jeesust ja Tema päästis nad! Jah, viimane, mida jüngrid said teha, oli hüüda "Issand aita!" (Mat.8,25) ning viimane, mida Peetrus suutis teha, oli sirutada oma käsi Jeesuse poole ja hüüda: "Issand, päästa mind!" (Mat.14,3). Ka kõige kogenum usklik ei suuda selles võitluses võidu saavutamiseks rohkem teha.
Alati, kui astume võitlusesse vaid oma jõuga, oma tarkusega, isegi oma teadmistega Pühakirjast, ei saavuta me edu. Kui me aga tõstame üles palvekäed ja hüüame appi Issandat, öeldes: "Issand, mina olen jõuetu aga Sina suudad kõik!" ning usaldame kõik Tema kätte, siis kogeme iga päev, iga tund, et "see pole meie, vaid on Jumala sõda." Ja niisama tõesti, kui Jeesus võitis Saatana kahevõitluses, võidab Ta tema ka meie läbi! Just nii – meie läbi. Kristus tegutseb meie läbi – meie mõtete, sõnade ja tegude läbi. Ta muudab meid, töötades meie sees ja meie läbi. Teised näevad, et meie tegutseme; meie aga teame, et Tema tegutseb. Paulus tunnistab – Flp.2,13: "Sest Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate ja tegutsete Tema hea meele järgi." Ja see ongi võit, et me enam ei käi oma liha himudes ega tee oma liha ja mõtete tahtmist mööda (Ef.2,3), vaid laseme Jumalal tegutseda enda sees ja enda läbi. Meie selline kogemus on suurim löök vaenlasele. Aga selle võidu toob meile Jeesus.
Mõistes seda, kirjutas Paulus kogudusele Filipi linnas – Flp.1,21 (vanas tõlkes): "Kristus on minu elu!" Ja et see ei jääks vaid kauniks loosungiks, kirjeldas ta samas kirjas pikemalt oma vahekorda Jeesuse Kristusega – Flp.3,7-14: "Aga mis mulle oli kasuks, olen ma arvanud kahjuks Kristuse pärast. Jah tõesti, mina arvan kõik kahjuks oma Issanda Kristuse Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu, kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean kõike pühkmeiks, et kasuks saada Kristust ja et mind leitaks Tema seest ega oleks mul oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu – see, mis tuleb Jumalalt usu varal, et ma tunneksin ära Tema ja Ta ülestõusmise väe ja Tema kannatamise osaduse ning muutuksin Tema surma sarnaseks, kui ma kuidagi pääsen ülestõusmisele surnute seast. Ei mitte, et ma selle juba oleksin kätte saanud või oleksin juba täiuslik, vaid ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus mind on kätte saanud. Vennad, mina ei arva seda juba kätte saanud olevat; ent üht ma ütlen: ma unustan ära, mis on taga, ja sirutun sinnapoole, mis on ees, ma pürin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses."
Armas sõber, kuhu poole sirutud sina ja millise jõuga, kelle jõuga? Kas sa võitled "head usuvõitlust" (1.Tim.6,12), "vaadates usu alustajale ja täidesaatjale Jeesusele, kes risti kannatas Temale oodatava rõõmu asemel, häbist hoolimata, ja on istunud Jumala aujärje paremale käele" (Heb.12,2)? Kas on Jeesus sinu elu? Kui sa jääd Temasse, saavutad sa "täie võidu Tema läbi, kes meid on armastanud" (Rom.8,37).

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv